20/12/2022 - Εγκύκλιος Υπουργείου Υγείας για την υλοποίηση του Μητρώου Ασθενών με HIV λοίμωξη

  Αθήνα,20/12/2022

  ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ


  Κοινοποιούμε την εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας που αφορά στο ΦΕΚ 6110/Β΄/30-11-2022, περί Σύστασης του Εθνικού Μητρώου Ασθενών με HIV λοίμωξη, σχετικά με τον τρόπο υλοποίησης.


  Εγκύκλιος του Υπουργείου Υγείας

  20/12/2022 - Εφαρμογή νέων τιμών σε Αξονικές και Μαγνητικές Τομογραφίες από 01/01/2023

  Αθήνα,20/12/2022

  ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ


  Κοινοποιούμε την Ανακοίνωση του ΕΟΠΥΥ σχετικά με την εφαρμογή των νέων τιμών για Αξονικές και Μαγνητικές Τομογραφίες στο e-ΔΑΠΥ από 01/01/2023, καθώς και το τί πρέπει να προσέξουν οι πάροχοι υγείας για να μην υπάρξει κίνδυνος μη αποζημίωσής τους.


  Ανακοίνωση ΕΟΠΥΥ

  16/12/2022 - Εφαρμογή νέων τιμών σε αξονικές και μαγνητικές τομογραφίες από 1η/1/2023

  Αθήνα,16/12/2022

  ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ


  Κοινοποιούμε το ΦΕΚ 6300/Β’/12-12-2022 με το οποίο ορίζεται η ημερομηνία έναρξης εφαρμογής του ΦΕΚ 3711/Β’/14-07-2022, που αφορά στην αποζημίωση των εξετάσεων αξονικής και μαγνητικής τομογραφίας με τις νέες τιμές εξαιτίας των ποιοτικών κριτηρίων, η 1/1/2023.


  ΦΕΚ 6300/Β’/12-12-2022

  16/12/2022 - Claw back Σεπτεμβρίου 2022

  Αθήνα,16/12/2022

  ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ


  Κοινοποιούμε ανακοίνωση του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. με την οποία μας ενημερώνουν για τα ποσοστά του claw back του Σεπτεμβρίου 2022.


  Ανακοίνωση ΕΟΠΥΥ

  Page 3 of 466