14/10/2022 - Δελτίο Τύπου Υπουργείου Υγείας (Σύσκεψη Ομάδας Εργασίας και Παράταση ποιοτικών κριτηρίων)

  Αθήνα, 14/10/2022

  ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ


  Κοινοποιούμε Δελτίο Τύπου του Υπουργείου Υγείας σχετικά με τη χθεσινή σύσκεψη της Ομάδας Εργασίας για το claw back καθώς και για την παράταση στην καταληκτική ημερομηνία υποβολής των απαραίτητων δικαιολογητικών για την εφαρμογή των ποιοτικών κριτηρίων στις αξονικές και μαγνητικές τομογραφίες.


  Δελτίο Τύπου Υπ. Υγείας

  13/10/2022 - Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος BRCA 1/2

  Αθήνα, 13/10/2022

  ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ


  Κοινοποιούμε πρόσκληση ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης παροχής Διαγνωστικών Εξετάσεων Ογκολογικών Βιοδεικτών για τον έλεγχο παρουσίας μεταλλάξεων γονιδίων BRCA ½ που δημοσίευσε ο ΕΟΠΥΥ.

   

  Πρόσκληση ενδιαφέροντος για BRCA ½

  07/10/2022 - Αίτημα παράτασης της εφαρμογής των ποιοτικών κριτηρίων και ανάρτησης των σχετικών εγγράφων

  Προς
  Υπουργό Υγείας, κ. Αθ. Πλεύρη
  Κοινοποίηση
  Γενικό Δ/ντη Οργάνωσης και Σχεδιασμού Υπηρεσιών Υγείας, κ. Γ.Αγγούρη
  Δ/ντη Στρατηγικού ΣχεδιασμούΕΟΠΥΥ κ. Θ. Πασχάλη
  Δ/ντη Συμβάσεων ΕΟΠΥΥ κ. Ν. Κικίλια

  Αθήνα, 07/10/2022
  Αρ. Πρωτ. : 77

  Αίτημα παράτασης της εφαρμογής των ποιοτικών κριτηρίων


  Αξιότιμε κύριε Διευθυντά,
  Μετά την κοινοποίηση του εγγράφου του ΕΟΠΥΥ με αρ. πρωτ.: ΔB3Z/οικ. 24838/3-10-2022, που ορίζει τη διαδικασία εφαρμογής του Άρθρου 4 του Ν. 4931/2022 (ΦΕΚ τ. Α’ 94/13-5-2022) και της Απόφασης του Υπουργού Υγείας υπ΄αριθμ. ΕΑΛΕ/Γ.Π.37687 (ΦΕΚ τ. Β’ 3711/14-7-2022), που αφορά στην ανάρτηση των απαραίτητων εγγράφων από την πλευρά των παρόχων υγείας, για τον υπολογισμό της τιμής αποζημίωσης στις εξετάσεις αξονικής και μαγνητικής τομογραφίας που εκτελούν, βάσει και του τεχνολογικού εξοπλισμού που διαθέτουν, θα θέλαμε να επισημάνουμε κάποια προβλήματα που αναφέρονται τις τελευταίες μέρες από τα μέλη μας :
  1) Είναι ασαφές τι θα γίνεται με τα μηχανήματα που έχουν ανακατασκευαστεί με λογισμικό άλλης εταιρείας, από αυτής του κατασκευαστικού οίκου. Για αυτά τα μηχανήματα η βεβαίωση που ζητείται να αναρτηθεί στο e-ΔΑΠΥ ως «Βεβαίωση κατασκευαστικού οίκου», από ποιον πρέπει να αναζητηθεί;
  2) Ενημερωθήκαμε για σχετική αλληλογραφία την οποία έχει προκαλέσει ο ΣΕΙΒ σχετικά με το προαναφερόμενο θέμα και παρακαλούμε θερμά όπως μας κοινοποιηθεί.
  3) Η προθεσμία ανάρτησης αυτών των εγγράφων στον ΕΟΠΥΥ είναι πάρα πολύ μικρή και ως εκ τούτου, είναι αδύνατον οι πάροχοι να ανταποκριθούν. Τα έγγραφα που ζητούνται πρέπει να εξευρεθούν από τις εταιρείες παραγωγής των μηχανημάτων, τις εταιρείες που συντηρούν αυτά τα μηχανήματα και από τις εταιρείες PACS, πράγμα που σημαίνει ότι αυτές οι εταιρείες έχουν αναλάβει να παράξουν μεγάλο αριθμό βεβαιώσεων που αφορούν σε όλους τους παρόχους με τους οποίους συνεργάζονται.
  Ως εκ τούτου ζητούμε παράταση στην ανάρτηση αυτών των εγγράφων τουλάχιστον μέχρι την 01/12/2022, ώστε να μη δημιουργηθούν δυσλειτουργίες με την τιμή αποζημίωσης των διαγνωστικών κέντρων και πολυϊατρείων.

  Παρακαλούμε θερμά για τις άμεσες ενέργειές σας.

  Μετά τιμής

                 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                               Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
           Ι. Καραμηνάς                                                Ι.Μάκκας

  04/10/2022 - Παράταση ισχύος αδειών σκοπιμότητας ιατρικών μηχανημάτων

  Προς
  Υπουργό Υγείας κ. Θάνο Πλεύρη


  Αθήνα, 04/10/2022
  Αρ. Πρωτ. : 76


  Αξιότιμε κ. Υπουργέ,

   

  Παράταση ισχύος αδειών σκοπιμότητας ιατρικών μηχανημάτων


  Με το άρθρο 4 της ΥΑ Δ1δ/ΓΠ.οικ. 4218 (ΦΕΚ Β` 306/31.01.2022) αποφάσεως σας τροποποιήσατε το άρθρο 11 της υπό στοιχεία ΔΥΓ2/ Γ.Π.οικ. 154949/ 3.12.2010 Υπουργικής Απόφασης σχετικά με την διαδικασία χορήγησης αδειών σκοπιμότητας και λειτουργίας μηχανημάτων ιοντιζουσών και μη ακτινοβολιών, δίνοντας την δυνατότητα εφάπαξ παράτασης της άδειας σκοπιμότητας λόγω της τρέχουσας πανδημίας COVID-19, έως έξι μήνες, εφόσον ο ενδιαφερόμενος, πριν τη λήξη της ισχύος, καταθέσει σχετική αιτιολογημένη αίτηση στην επιτροπή ιοντιζουσών και μη ιοντιζουσών ακτινοβολιών και η επιτροπή εγκρίνει τη σχετική αίτηση.
  Δυστυχώς όμως, τα γεγονότα που έχουν προκύψει και οι μεγάλες ελλείψεις στην εφοδιαστική αλυσίδα εξακολουθούν να καθιστούν αδύνατη την έγκαιρη παράδοσή των παραγγελθέντων ιατρικών μηχανημάτων από τους κατασκευαστές τους. Γνωρίζετε άλλωστε άριστα το πρόβλημα έλλειψης ημιαγωγών που ταλανίζει την παγκόσμια οικονομία. Λόγω των αλλεπάλληλων παγκοσμίων κρίσεων (covid, ενεργειακή κρίση, πόλεμοι κτλ.) έχει διασπαστεί η εφοδιαστική αλυσίδα και δεν είναι δυνατή η εμπρόθεσμη παράδοση των ήδη παραγγελθέντων ιατρικών μηχανημάτων αφού υφίστανται καθυστερήσεις στις παραδόσεις κρίσιμης σημασίας υποεξαρτημάτων από τους προμηθευτές παγκοσμίως οι οποίοι δεν είναι σε θέση να ικανοποιήσουν τις σχετικές παραγγελίες για τα υπο-εξαρτήματα που είναι απαραίτητα σε ορισμένες συνθέσεις των γραμμών παραγωγής των σχετικών Μηχανημάτων.
  Σε αυτό το πλαίσιο θα παρακαλούσαμε να εξετάσετε την δυνατότητα τροποποίησης της ανωτέρω Υπουργικής Αποφάσεως και να παρατείνετε (για άλλο ένα εξάμηνο κατ’ ελάχιστον) την ισχύ των ήδη εκδοθέντων αδειών σκοπιμότητας ιατρικών μηχανημάτων ιοντιζουσών και μη ιοντιζουσών ακτινοβολιών.


  Μετά τιμής για το ΔΣ
         Ο Πρόεδρος                       Ο Γεν. Γραμματέας
       Ι. Καραμηνάς                               Ι.Μάκκας

  Page 4 of 463