20/05/2022 - Ηλεκτρονική υποβολή των διαγνωστικών ραδιοφαρμάκων από 01/06/2022 στον ΕΟΠΥΥ

  Αθήνα, 20/05/2022

  ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ


  Κοινοποιούμε ανακοίνωση του ΕΟΠΥΥ με την οποία ορίζεται η διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής παραστατικών διαγνωστικών ραδιοφαρμάκων που χρησιμοποιούνται σε εξετάσεις Πυρηνικής από την 1η Ιουνίου.


  Ανακοίνωση ΕΟΠΥΥ

  16/05/2022 - Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από 16/05/2022-01/06/2022

  Αθήνα, 16/05/2022

  ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ


  Κοινοποιούμε το ΦΕΚ 2369/Β’/14-05-2022 με το οποίο ορίζονται οι προϋποθέσεις εισόδου και παραμονής στις πρωτοβάθμιες δομές υγείας για ασθενείς και συνοδούς από 16 Μαΐου έως 1 Ιουνίου (δεν αλλάζει κάτι για τα διαγνωστικά κέντρα και εργαστήρια)


  ΦΕΚ 2369/Β’/14-05-2022
  (Σελ. 23285-23287 και 22302-22303)

  16/05/2022 - Ν. 4931, "Γιατρός για όλους, ισότιμη και ποιοτική στις υπηρεσίες του ΕΟΠΥΥ και στην ΠΦΥ και άλλες επείγουσες διατάξεις"

  Αθήνα, 16/05/2022

  ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ


  Κοινοποιούμε το ΦΕΚ 94/Α’/13-05-2022 με το οποίο νομοθετείται η μεταρρύθμιση στην Π.Φ.Υ. και στον ΕΟΠΥΥ.


  ΦΕΚ 94/Α’/13-05-2022
  (Άρθρα 1-9, 25-45 και 71-73)

  16/05/2022 - Υγεία και ασφάλεια στους εργαζομένους

  Αθήνα, 16/05/2022

  ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ


  Κοινοποιούμε το ΦΕΚ 93/A’/13-05-2022 με το οποίο εναρμονίζεται η Ελληνική νομοθεσία στην Ευρωπαϊκή οδηγία που αφορά την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων.


  ΦΕΚ 93/A’/13-05-2022
  (Σελ. 3382-3383 και 3386-3388)

  Page 5 of 457