02/01/2023 - Νόμος για την Επιχορήγηση των διαγνωστικών εξετάσεων 2022 κατά 15 εκατ. ευρώ από το Υπ. Οικονομικών

  Αθήνα,02/01/2023

  ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ


  Κοινοποιούμε το ΦΕΚ 241/Α΄/23-12-2022 με τίτλο Ολοκληρωμένο Σύστημα Παροχής Ανακουφιστικής Φροντίδας - Ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την προστασία της δημόσιας υγείας και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις, που αφορά στην επιχορήγηση του προϋπολογισμού των διαγνωστικών εξετάσεων και πράξεων έτους 2022 κατά 15 εκατ. ευρώ από το Υπουργείο Οικονομικών (Άρθρο 79), σε ρυθμίσεις σχετικά με τη συστέγαση ιατρείων (Άρθρο 82) και την Υλοποίηση της δράσης για την πρόληψη καρδιαγγειακών κινδύνων μέσω του Προγράμματος Δοξιάδης (Άρθρο 85).

   

  ΦΕΚ 241/Α΄/23-12-2022 (Ν. 5007)

  02/01/2023 - Νόμος για τη δυνατότητα απασχόλησης των ιατρών του ΕΣΥ σε ιδιωτικές μονάδες υγείας

  Αθήνα,02/01/2023

  ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ


  Κοινοποιούμε το ΦΕΚ 225/Α΄/07-12-2022 με τίτλο Δευτεροβάθμια περίθαλψη, ιατρική εκπαίδευση, μισθολογικές ρυθμίσεις για τους ιατρούς και οδοντιάτρους του Εθνικού Συστήματος Υγείας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας, όπου αφορά στη δυνατότητα των ιατρών που εργάζονται στο ΕΣΥ να απασχολούνται και σε ιδιωτικούς φορείς (Άρθρο 10).


  ΦΕΚ 225/Α΄/07-12-2022 (Ν. 4999)

  20/12/2022 - Εγκύκλιος Υπουργείου Υγείας για την υλοποίηση του Μητρώου Ασθενών με HIV λοίμωξη

  Αθήνα,20/12/2022

  ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ


  Κοινοποιούμε την εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας που αφορά στο ΦΕΚ 6110/Β΄/30-11-2022, περί Σύστασης του Εθνικού Μητρώου Ασθενών με HIV λοίμωξη, σχετικά με τον τρόπο υλοποίησης.


  Εγκύκλιος του Υπουργείου Υγείας

  20/12/2022 - Εφαρμογή νέων τιμών σε Αξονικές και Μαγνητικές Τομογραφίες από 01/01/2023

  Αθήνα,20/12/2022

  ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ


  Κοινοποιούμε την Ανακοίνωση του ΕΟΠΥΥ σχετικά με την εφαρμογή των νέων τιμών για Αξονικές και Μαγνητικές Τομογραφίες στο e-ΔΑΠΥ από 01/01/2023, καθώς και το τί πρέπει να προσέξουν οι πάροχοι υγείας για να μην υπάρξει κίνδυνος μη αποζημίωσής τους.


  Ανακοίνωση ΕΟΠΥΥ

  Page 5 of 469