29 02 2024 Διασυνοριακή Πύλη Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Υγείας

  Αθήνα, 29/02/2024

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

  Σας ενημερώνουμε ότι η ΗΔΙΚΑ ως Εθνικό Σημείο Επαφής για την Ηλεκτρονική Υγεία (National Contact Point for e-Health - NCPeH) έχει λάβει εξουσιοδότηση για εκκίνηση της άντλησης και προβολής συνοπτικού ιατρικού ιστορικού ασθενή (Patient Summary), καθώς και της άντλησης και εκτέλεσης ηλεκτρονικής συνταγής φαρμάκων (e-Prescription) Ευρωπαίου πολίτη μεταξύ των συνεργαζόμενων κρατών μελών της ΕΕ.

  LINK

  27 02 2024 Οδηγία συνταγογράφησης των εξετάσεων στο Σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης προκειμένου να αποζημιώνονται από τον ΕΟΠΥΥ

  Αθήνα,  27/02/2024

  Ενημέρωση

  Σας  κοινοποιούμε ενημέρωση του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.  στην οποία αναφέρει ότι εξετάσεις που προσδιορίζονται με συγκεκριμένο κωδικό στο Σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγράφησης αποζημιώνονται από τον ΕΟΠΥΥ μόνο εφόσον έχουν συνταγογραφηθεί με χρήση του συγκεκριμένου κωδικού εξέτασης.

  Ανακοίνωση Ε.Ο.Π.Υ.Υ

  25 02 2024 Παράταση μέτρων COVID-19 έως και τη Δευτέρα, 25 Μαρτίου 2024

  Αθήνα, 25/02/2024

  Ανακοίνωση

  Σας κοινοποιούμε ΦΕΚ/1270/Β/23.02.2024 παράταση ισχύος της υπ’ αρ. 39873/21.7.2023 (Β’ 4698) κοινής υπουργικής απόφασης περί έκτακτων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας σε δομές υγείας και κλειστές δομές κοινωνικής φροντίδας έως και τη Δευτέρα, 25 Μαρτίου 2024 και ώρα 06:00.

  ΦΕΚ/1270/Β/25.02.2024.2024

  21 02 2024 Πίνακας μηνός Νοεμβρίου 2023 αναφορικά με τη μηνιαία προείσπραξη του αρ. 72 του Ν. 4812/21 (ΦΕΚ Α΄/110)

  Αθήνα, 21/02/2024

  Κοινοποίηση

  Κοινοποιούμε ανακοίνωση του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. με την οποία μας ενημερώνουν για τα ποσοστά του claw back του Νοεμβρίου 2023.

  Ανακοίνωση

  Page 5 of 491