04/10/2022 - Παράταση ισχύος αδειών σκοπιμότητας ιατρικών μηχανημάτων

  Προς
  Υπουργό Υγείας κ. Θάνο Πλεύρη


  Αθήνα, 04/10/2022
  Αρ. Πρωτ. : 76


  Αξιότιμε κ. Υπουργέ,

   

  Παράταση ισχύος αδειών σκοπιμότητας ιατρικών μηχανημάτων


  Με το άρθρο 4 της ΥΑ Δ1δ/ΓΠ.οικ. 4218 (ΦΕΚ Β` 306/31.01.2022) αποφάσεως σας τροποποιήσατε το άρθρο 11 της υπό στοιχεία ΔΥΓ2/ Γ.Π.οικ. 154949/ 3.12.2010 Υπουργικής Απόφασης σχετικά με την διαδικασία χορήγησης αδειών σκοπιμότητας και λειτουργίας μηχανημάτων ιοντιζουσών και μη ακτινοβολιών, δίνοντας την δυνατότητα εφάπαξ παράτασης της άδειας σκοπιμότητας λόγω της τρέχουσας πανδημίας COVID-19, έως έξι μήνες, εφόσον ο ενδιαφερόμενος, πριν τη λήξη της ισχύος, καταθέσει σχετική αιτιολογημένη αίτηση στην επιτροπή ιοντιζουσών και μη ιοντιζουσών ακτινοβολιών και η επιτροπή εγκρίνει τη σχετική αίτηση.
  Δυστυχώς όμως, τα γεγονότα που έχουν προκύψει και οι μεγάλες ελλείψεις στην εφοδιαστική αλυσίδα εξακολουθούν να καθιστούν αδύνατη την έγκαιρη παράδοσή των παραγγελθέντων ιατρικών μηχανημάτων από τους κατασκευαστές τους. Γνωρίζετε άλλωστε άριστα το πρόβλημα έλλειψης ημιαγωγών που ταλανίζει την παγκόσμια οικονομία. Λόγω των αλλεπάλληλων παγκοσμίων κρίσεων (covid, ενεργειακή κρίση, πόλεμοι κτλ.) έχει διασπαστεί η εφοδιαστική αλυσίδα και δεν είναι δυνατή η εμπρόθεσμη παράδοση των ήδη παραγγελθέντων ιατρικών μηχανημάτων αφού υφίστανται καθυστερήσεις στις παραδόσεις κρίσιμης σημασίας υποεξαρτημάτων από τους προμηθευτές παγκοσμίως οι οποίοι δεν είναι σε θέση να ικανοποιήσουν τις σχετικές παραγγελίες για τα υπο-εξαρτήματα που είναι απαραίτητα σε ορισμένες συνθέσεις των γραμμών παραγωγής των σχετικών Μηχανημάτων.
  Σε αυτό το πλαίσιο θα παρακαλούσαμε να εξετάσετε την δυνατότητα τροποποίησης της ανωτέρω Υπουργικής Αποφάσεως και να παρατείνετε (για άλλο ένα εξάμηνο κατ’ ελάχιστον) την ισχύ των ήδη εκδοθέντων αδειών σκοπιμότητας ιατρικών μηχανημάτων ιοντιζουσών και μη ιοντιζουσών ακτινοβολιών.


  Μετά τιμής για το ΔΣ
         Ο Πρόεδρος                       Ο Γεν. Γραμματέας
       Ι. Καραμηνάς                               Ι.Μάκκας

  03/10/2022 - Αποστολή των δικαιολογητικών για την εφαρμογή των ποιοτικών κριτηρίων στις CT-MRI

  Αθήνα, 03/10/2022

  ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ


  Κοινοποιούμε ανακοίνωση του ΕΟΠΥΥ με την οποία ορίζεται η διαδικασία κοινοποίησης των απαραίτητων εγγράφων για την εφαρμογή των ποιοτικών κριτηρίων στις αξονικές και μαγνητικές τομογραφίες.
  Τονίζεται ότι η καταληκτική ημερομηνία κοινοποίησης των εγγράφων είναι η 14/10/2022.


  Έναρξη κατάθεσης δικαιολογητικών ποιοτικών κριτηρίων CT & MRI

  30/09/2022 - Αίτημα εξαίρεσης του ΠΑΣΙΔΙΚ για τις διακοπές ρεύματος που αναμένονται

  Προς
  Υπουργό Ενέργειας και Περιβάλλοντος, κ. Κ. Σκρέκα
  ΔΣ ΔΕΔΔΗΕ


  Αθήνα, 30/09/2022
  Αρ. Πρωτ. : 75

  Αίτημα εξαίρεσης από τις διακοπές ρεύματος που αναμένονται


  Αξιότιμες/ Αξιότιμοι κυρίες/κύριοι,
  Ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Ιατρικών Διαγνωστικών Κέντρων είναι ο φορέας που εκπροσωπεί τα ιδιωτικά διαγνωστικά εργαστήρια και πολυϊατρεία σε όλη την Ελλάδα.
  Στα διαγνωστικά εργαστήρια και πολυϊατρεία χρησιμοποιείται ένα ευρύτατο πλήθος ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού απαραίτητο για τη διενέργεια των εξετάσεων των πολιτών της χώρας.
  Είναι γνωστό ότι μέσα στην περίοδο του χειμώνα αναμένονται διακοπές ρεύματος λόγω της ενεργειακής κρίσης, όμως θα θέλαμε να ληφθεί μέριμνα για τις επιχειρήσεις του κλάδου μας, διότι οι διακοπές ρεύματος είναι βέβαιο ότι θα δημιουργήσουν τα κάτωθι προβλήματα:
  • Ακυρώσεις στα ραντεβού των εξεταζόμενων με αποτέλεσμα την ανάγκη εκ νέου προγραμματισμού (πχ. Διακοπή φαρμάκων και νηστείας) και τον επαναπροσδιορισμό τους σε κατά πολύ μεταγενέστερη χρονική στιγμή με αποτέλεσμα την αναβολή ή και ματαίωση χειρουργικών επεμβάσεων ή θεραπειών.
  • Αλλοίωση των διαγνωστικών αποτελεσμάτων εξαιτίας της απότομης διακοπής ρεύματος.
  • Την καταστροφή του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού και βιολογικών δειγμάτων ασθενών ακόμα και σε περίπτωση διακοπής ρεύματος εκτός ωρών λειτουργίας (πχ νυχτερινές ώρες).
  • Τις ανυπολόγιστες οικονομικές ζημιές του κλάδου μας εξ’ αιτίας απώλειας εσόδων και της ταυτόχρονης αύξησης των εξόδων, εξ’ αιτίας βλαβών του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού.
  Ως εκ τούτου, λόγω του σημαντικού υγειονομικού και κοινωνικού έργου που επιτελείται από τα διαγνωστικά εργαστήρια και πολυϊατρεία, - και το οποίο αδυνατούν να αναλάβουν οι δημόσιες δομές, παρακαλείστε θερμά να λάβετε μέριμνα ώστε να μην υπάρξουν διακοπές ρεύματος στις επιχειρήσεις με αυτήν την επαγγελματική δραστηριότητα διότι ο υγειονομικός, κοινωνικός και οικονομικός αντίκτυπος θα είναι τεράστιος.
  Είμαστε στη διάθεσή σας για να συζητήσουμε οτιδήποτε θα μπορούσε να βοηθήσει προς την κατεύθυνση αυτή.

  Μετά τιμής για το ΔΣ

  Ο Πρόεδρος                                Ο Γεν. Γραμματέας

  Ι. Καραμηνάς                                           Ι. Μάκκας

  20/09/2022 - Claw back Ιουνίου 2022

  Αθήνα, 20/09/2022

  ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ


  Κοινοποιούμε ανακοίνωση του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. με την οποία μας ενημερώνουν για τα ποσοστά του claw back του Ιουνίου 2022.


  Ανακοίνωση ΕΟΠΥΥ

  Page 1 of 459