08/09/2022 - Μετάθεση της εφαρμογής της συνταγογράφησης των σκιαγραφικών από Ακτινολόγους

   Αθήνα, 08/09/2022

  ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

  Κοινοποιούμε ανακοίνωση της ΗΔΙΚΑ σχετικά με την μετάθεση της εφαρμογής του περιορισμού συνταγογράφησης των σκιαγραφικών σκευασμάτων μόνο από ιατρούς ειδικότητας ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΗΣ για την 1-3-2023.

   

  Ανακοίνωση ΗΔΙΚΑ

  06/09/2022 - Βραχυπρόθεσμα και Μακροπρόθεσμα Μέτρα Ελέγχου της Συνταγογράφησης

  Αθήνα, 06/09/2022

  Κοινοποίηση

  Κοινοποιούμε το ΦΕΚ 4630/02-09-2022 με το οποίο κοινοποιείται η 5η τροποποίηση της Υπουργικής Απόφασης που αφορά στα Βραχυπρόθεσμα και Μακροπρόθεσμα Μέτρα Ελέγχου της Συνταγογράφησης και Εκτέλεσης Εργαστηριακών Εξετάσεων.


  ΦΕΚ 4630/02-09-2022

  05/09/2022 - Claw back Μαϊου 2022

  Αθήνα, 05/09/2022

  ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

   

  Κοινοποιούμε ανακοίνωση του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. με την οποία μας ενημερώνουν για τα ποσοστά του claw back του ΜαΪου 2022.

  Ανακοίνωση ΕΟΠΥΥ

  29/07/2022 - Νόμος για την Υποβοηθούμενη Αναπαραγωγή (διατάξεις για αύξηση budget 2022 και 120 δόσεις στο claw back του 2021)

   Αθήνα, 29/07/2022

  Κοινοποίηση

  Κοινοποιούμε τον Νόμο 4958 με τον οποίο στο άρθρο 33 ορίζεται η αύξηση του προϋπολογισμού των διαγνωστικών εξετάσεων για το 2022 κατά 15 εκατ. ευρώ και στο άρθρο 34 πραγματοποιείται η αύξηση των δόσεων αποπληρωμής του ποσού claw back που έχει καταλογισθεί για κάθε πάροχο από 12 στις 120 δόσεις.

   

  ΦΕΚ 142/Α’/21-07-2022

  Page 6 of 463