16/12/2022 - Εφαρμογή νέων τιμών σε αξονικές και μαγνητικές τομογραφίες από 1η/1/2023

  Αθήνα,16/12/2022

  ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ


  Κοινοποιούμε το ΦΕΚ 6300/Β’/12-12-2022 με το οποίο ορίζεται η ημερομηνία έναρξης εφαρμογής του ΦΕΚ 3711/Β’/14-07-2022, που αφορά στην αποζημίωση των εξετάσεων αξονικής και μαγνητικής τομογραφίας με τις νέες τιμές εξαιτίας των ποιοτικών κριτηρίων, η 1/1/2023.


  ΦΕΚ 6300/Β’/12-12-2022

  16/12/2022 - Claw back Σεπτεμβρίου 2022

  Αθήνα,16/12/2022

  ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ


  Κοινοποιούμε ανακοίνωση του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. με την οποία μας ενημερώνουν για τα ποσοστά του claw back του Σεπτεμβρίου 2022.


  Ανακοίνωση ΕΟΠΥΥ

  02/12/2022 - Σύσταση Εθνικού Μητρώου Ασθενών

  Αθήνα,02/12/2022

  ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ


  Κοινοποιούμε το ΦΕΚ 6110/Β’/30-11-2022 με το οποίο ορίζεται η Σύσταση Εθνικού Μητρώου Ασθενών με HIV λοίμωξη καθώς και την διαδικασία υλοποίησής του, που θα έχει έναρξη εφαρμογής του την 01/02/2023.


  ΦΕΚ 6110/Β’/30-11-2022

  02/12/2022 - ΕΟΔΥ : Ατομικό Δελτίο Σύφιλης και Δελτίο Ανασκόπησης Εργαστηριακής Διάγνωσης Γονόρροιας, Σύφιλης και Χλαμιδιακών Λοιμώξεων

  Αθήνα,02/12/2022

  ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ


  Κοινοποιούμε την ανακοίνωση του ΕΟΔΥ με την οποία μας ενημερώνουν για την επικαιροποίηση του Ατομικού Δελτίου Σύφιλης καθώς και του Δελτίου Ανασκόπησης Εργαστηριακής Διάγνωσης Γονόρροιας, Σύφιλης και Χλαμυδιακών Λοιμώξεων.

   

  Ανακοίνωση ΕΟΔΥ
  Ατομικό Δελτίο Σύφιλης
  Δελτίο Ανασκόπησης Εργαστηριακής Διάγνωσης Γονόρροιας, Σύφιλης και Χλαμυδιακών Λοιμώξεων

  Page 6 of 469