Οι εξετάσεις που δεν πληρώνει ο ΟΠΑΔ/και ΟΠΑΔ/ΤΥΔΚΥ

  Α. Απόφαση Α3β/Φ 15/7083 (ΦΕΚ 648/Β/7-8-1991

  Μικρές επεμβάσεις  10,27 €
  Μεσαίες επεμβάσεις 23,48  €
  Μεγάλες επεμβάσεις 44,02  €
  Βαριές επεμβάσεις  73,37  €

  Β. Απόφαση Υ4α/Φ.15/7893 (ΦΕΚ 704/Β/10-91993
  Καθορισμός νοσηλέιων ορθοπεδικών επεμβάσεων( αρθροπλαστική ισχύου και γόνατο) σε ιδιωτικά κέντρα.
  1 Καθορίζουμε το νοσήλιο των ειδικών ορθοπεδικών επεμβάσεων (αρθροπλαστική ισχύου, γόνατος) που διενεργούνται σε ιδιωτικές κλινικές σε ασφαλισμένους του Δημοσίου, ΙΚΑ, ΟΓΑ κ.λ.π. ασφαλιστικών οργανισμών σε 2054,29  €.
  2 Σε περιπτώσεις επανεπεμβάσεως η κοστολόγηση ανέρχεται σε 2054,29 €.

  Γ. Απόφαση Α4/3307/ 5-7-1991
  Σπινθηρογράφημα   οστών    63,10 €

  >>    Ήπατος   60,16 €
  >>    στατικό νεφρών  60,45 €
  >>    Δυναμικό νεφρών  66,62 €
  >>    Εγκεφάλου           54,88 €
  >>    Θυρεοειδούς  T.C. 99M 49,01 €
  >>    Θυρεοειδούς  J131  55,17 €
  >>    Θυρεοειδούς  TL     95,08 €
  >>    Στατικό Καρδιάς      94,79 €
  >>    Δυναμικό καρδιάς    175,79 €
  >>    Ολόσωμο J 131       98,90 €
  >>    Ολόσωμο  TL          135 €

   

  Δ. Απόφαση Υ7/2755/30-5-1994
  Προσδιορισμός λιποπρωτεΐνης α (Lpa) 11,74
  Προσδιορισμός λιποπρωτεΐνης A1 με ηλεκροφόριση (LPA1)  23,48 €
  Ποσοτική μέτρηση προθρομβίνης (νεφελομετρικά)  13,21 €
  Ποσοτική μέτρηση  πλασμινογόνου (νεφελομετρικά ) 13,21 €
  Ποσοτική μέτρηση αντιθρομβίνης ΙΙΙ (νεφελομετρικά)  13,21€
  Ποσοτική μέτρηση ινωδιγόνου   13,21 €
  Ποσοτική μέτρηση ινωδονεκτίνης 13,21 €
  Ποσοτική μέτρηση πλασμινογόνου  13,21 €
  Ποσοτική μέτρηση CRP   13,21 €
  Αντισώματα ηπατίτιδας C   9,51 €
  Αντισώματα  HIV I & II 9,51 €
  Πρωτεΐνη C (χρωματομετρικά)  11,74 €
  Αντιθρομβίνη ΙΙΙ (χρωματομετικά)  3,67 €

  Ε  Απόφαση Υ7/287/11-2-1997
  (TEST KIT/Διαγνωστικό IN VITRO για τον καθορισμό του αντιγόνου της ουροδόχου κύστεως στα ούρα 35,22 €

  ΣΤ Απόφαση Α4/οικ 2874/4-6-1992
  Αιμολυτικός τίτλος εναλλακτικής οδού συμπληρώματος  14,67 €
  Αιμολυτικός τίτλος παραγόντων συμπληρώματος (ανά παράγοντα) 29,35 €
  Ανοσοχημικός τίτλος παραγόντων συμπληρώματος (σε ανοσοδιάχυση ή νεφελομετρία ανά παράγοντα  8,66 €
  Λειτουργικός αναστολέας C1 11,74 €
  Πρωτεΐνες οξείας φάσεως (νεφελομετρικά ανά πρωτεΐνη ) 4,40 €
  Καρκινικοί δείκτες (ανοσοενζυμικά ανά δείκτη) 14,67 €
  Ηλεκτροφόρηση ούρων μετά από συμπύκνωση 11,74 €
  Ανοσοκαθήλωση ΕΝΥ μετά από συμπύκνωση 29,35 €
  Ανοσοκαθήλωση ούρων μετά από συμπύκνωση 29,35 €
  Ανοσοκαθήλωση ορού 29,35 €
  Υποτάξεις  ΙGg (ανά υπόταξη) 14,67 €
  Β2 Μικροσφαιρίνη ούρων 11,7 4€
  Α1 Μικροσφαιρίνη ούρων 11,74 €
  Προσδιορισμός πρωτεϊνών ούρων (νεφελομετρικά ανά πρωτεΐνη) 8,66 €
  Προσδιορισμός πρωτεϊνών ΕΝΥ (νεφελομετρικά ανά πρωτεΐνη) 8,66 €
  Αντισώματα έναντι βασικής μεμβράνης 14,67 €
  ANCA   14,67 €Προσδιορισμός αντιγόνων HLA-A και Β με μαγνητικά σφαιρίδια 58,69 €
  Προσδιορισμός αντιγόνων HLA- DR με μαγνητικά σφαιρίδια 58,69 €
  Διασταύρωση ιστοσυμβατότητος με μαγνητικά σφαιρίδια 73,37 €
  Προσδιορισμός αντιγόνων ιστοσυμβατότητος με περιοριστικά ένζυμα 117,39 €
  Προσδιορισμός αντιγόνων ιστοσυμβατότητος με ολιγονουκλεοτίδια 176,08 €
  Κυτταροκίνες (με ELISA ανά) 14,67 €
  Παρασκευή και ενδοδερμική χορήγηση λεμφοκυττάρων για ευαισθητοποίηση 190,76 €

  Ζ Απόφαση Υ7/οικ.7448/30-12-1993 (γαστρεντερολογικές πράξεις)
  Ενδοσκόπηση οισοφάγου 29,35 €
  Ενδοσκόπηση στομάχου  35,22 €
  12δακτυλοσπόπηση  58,82 €

  Η) Απόφαση Α4/οικ.3628/ 8-7-1992
  Φωτομοτογράφημα  44,02 €
  Πλήρης υπερηχοκαρδιολογική μελέτη 73,37 €

  Όταν οι εξετάσεις γίνονται χωριστά χρεώνονται ως εξής
  α) M-MODE 2D παλμικό και συνεχές DOPPLER 52,83 €
  β) M-MODE & 2D 29,35 €
  γ) Μ-MODE  14,67 €

  24ωρη καταγραφή της αρτηριακής πίεσης με ειδική συσκευή μετά της αντιστοίχου εκθέσεως ερμηνείας των ευρημάτων και υπογεγραμμένης από υπεύθυνο καρδιολόγο  23,48 €
  Δερμοαντίδραση νυγμού για κάθε δοκιμασία 1,76 €
  Για τη συνήθη σειρά των 30-50 δοκιμασιών  52,82 - 88,04 €
  Δερμοαντίδραση για υμενόπτερα εκάστη 2,35 €
  Ανοσοθεραπεία εκάστη συνεδρία 5,87 €
  Ρινική πρόκληση με αντιγόνο και μη ειδική βρογχική πρόκληση (μεταχολίνη-ισταμίνη)  23,48 €
  Βρογχική πρόκληση με αντιγόνο 35,22 €
  Πρόκληση ξυλοκαῒνης σε 23,48 €
  Πρόκληση ταχείας απευαισθητοποίησης για πενικιλίνη 44,02-58,69 €
  Πρόκληση από το στόμα (διπλή-τυφλή) για τροφές και φάρμακα 23,48-29,35 €
  Αντιδιουρητική ορμόνη  44,02 €
  Σωματομεδίνη   26,41 €
  Κορτιζόλη ούρων 24ώρου  24,94 €
  Ανδροστενδιόνη αίματος  23,48 €
  Ελεύθερη θυροξίνης αίματος  20,54 €
  Ελεύθερη τριϊωδοθυρονίνη  20,54 €
  Ελεύθερη τεστοστερόνη   26,41 €
  Οιστρόνη αίματος  35,22 €

  Ποσοτικός προσδιορισμός θυρεοειδικών αυτοαντισωμάτων κατά της θυρεοσφαιρίνης (TGAP) με τη μέθοδο RIA 14,67 €
  Θυρεοειδικά αυτοαντισώματα κατά του μικροσωμιακού αντιγόνου (TGAB)  14,67 €
  Θυρεοειδικά αυτοαντισώματα  κατά της θυρεειδικής υπεροξειδάσης (TPO AB) 17,61 €
  Λιθοτριψία με LASER ουροδόχου κύστεως και ουρητήρος  175,20 €

   

  Επίσης οι  παρακάτω εξετάσεις που δεν περιλαμβάνονται σε Υ.Α αλλά ούτε σε Π.Δ. και αναφέρονται σε κατάσταση της υπηρεσίας Δ.Ε Αχαρνών 96 του 1996 δεν θα κοστολογούνται.Αντισώματα αιμοπετάλίων, αντισώματα Helicobacter pilori, αντισώματα ιλαρας, αντιπατρικά αντισώματα, αντισπερματικά αντισώματα, αντισώματα ερπητα, πυρηνικά αντισώματα, αντισώματα παρωτίτιδας, αντι- TSI,Anti-ENA, Anti-SSB,Anti-SSA, , Anti-ds DNA, Anti-ss DNA, Anti RNP, uptake, APTT, FTI, PAP, MCA, CD4, CD8, HLA-B27, E3, TSI, COXACIE, ureoplasma, δείκτες ηπατίτιδος πλήν τών πέντε (5) αναφέρονται στό Π.Δ.(έχουν κοστολογηθεί μόνο HBsAg,anti HBs, HBeAb, HBcAg, ANTI HAV ) αγγειοντεσίνη, καρδιολιπίνες, τρανσφερίνη, σιδηροδεσμευτική ικανότητα, TIBC, (υπάρχει κοστολόγηση μόνο γιά σιδηροφιλλίνη) σφαιρίνες,λευκοματίνες, ορίνες, μικροαλβουμίνες, πηλίκο, φωσφολιπίδια, αντιφωσφολιπιδικά, άζωτο, Μg, Χρόνος μερικής θρομβοπλαστίνης, λευκοκυτταρικός τύπος, α-1 d-­γλυκοπρωτείνη,  χολερυθρίνη άμεσος, χολερυθρίνη έμμεσος, επεξεργασία σπέρματος γιά ενδομήτρια σπερματέγχυση, μυκητόγραμμα, Αντισώματα Λιστέριας, αντισώματα μυκοπλάσματος, αυξανόγραμμα μυκήτων,

  Επίσης όλες οι μοριακές εξετάσεις, οι εξετάσεις αιμοφιλίας, αντι jo, anti SSA(la) anti SSB(ro), anti-sm, anti U1RNP, Αντι scl, ACE, Syfra, anti CCP, Μελανοτροπίνη,, σάκχαρο ούρων, αιμοσφαιρίνη ούρων, Λεύκωμα ούρων 24 ώρου ουρία ούρων, ουρικό οξύ ούρων, κρεατινίνη ούρων, ασβέστιο ούρων, μαγνήσιο ούρων, χλώριο ούρων,α-1 μικροσφαιρίνη ούρων, Ηλεκτροφόρηση Λευκωμάτων ούρων,(σ.σ. όλες οι εξετάσεις ούρων που αναφέρονται αφορούν είτε 24, 2ώρου ή τυχαίας ούρησης) μαγνήσιο σπέρματος, ακροσίνη σπέρματος, ιονισμένο ασβέστιο, αντισώματα Μπορέλιας, Lyme test, καμπύλη ινσουλίνης, αντικεντρομεριδιακά αντισώματα, ελαφρές αλυσίδες κ και λ στο αίμα και τα ούρα, αντισώματα  b2GP I IgG, IgM, P1NP, P1CP, αντιμιτοχονδριακά IgG,IgM, D-Dimer, PAI, αδενοϊός IgG, IgM, protein C, protein S , APC-Resistance, αντισώματα parvoviruw b19 IgM, αντισώματα τρανσγλουαμινάσης, , Coxcakie, ,strept-test, Ν-τελοπεπτίδιο, C-τελοπεπτίδιο, piridinium crosslabs, τροπονίνη Ι, ομοκυστείνη, χρώμιο, μαγγάνιο, σελήνιο, ιστόνες   δεν θα κοστολογούνται.


  + ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑΤΑ ΜΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΑ ΣΕ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ
  -Υπερηχογράφημα τραχήλου
  -Υπερηχογράφημα θυρεοειδούς αδένα
  -Υπερηχογράφημα παραθυρεοειδών αδένων
  -Υπερηχογράφημα λεμφαδένων (γενικά)
  -Υπερηχογράφημα παρωτίδων-υπογναθίων σιελογόνων αδένων
  -Υπερηχογράφημα  μαστών
  -Υπερηχογράφημα μασχάλης
  -Υπερηχογράφημα οσχέου-όρχεων
  -Υπερηχογράφημα βουβωνικής χώρας
  -Υπερηχογράφημα προσθίου κοιλιακού τοιχώματος
  -Υπερηχογράφημα μυών,τενόντων,αρθρώσεων,όπως:

  -Υπερηχογράφημα ώμου κλπ