15/11/2018 - Αίτημα σχετικά με την ισχύ των παραπεμπτικών

     Προς
     Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
     Υπόψη Προέδρου, κ. Σωτ. Μπερσίμη
     Κοινοποίηση
     Πρ/νο Γεν. Δ/νσης Διαχείρισης και Αγοράς Υπηρεσιών Υγείας, κ. Γ. Αγγούρη
    

  Αθήνα, 15/11/2018

  ΑΙΤΗΜΑ


     Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε
     Αργά χθες το βράδυ η Γεν. Δ/νση Οργάνωσης και Σχεδιασμού αγοράς υπηρεσιών υγείας, εξέδωσε μία ανακοίνωση μέσω της οποίας ενημερώνει τους παρόχους ότι τα παραπεμπτικά που έχουν εκδοθεί από την 1η Νοεμβρίου και μετά, στα οποία το αναγραφόμενο χρονικό όριο εκτέλεσής τους ήταν τριάντα (30) ημέρες, θα πρέπει να εκτελεσθούν εντός του χρονικού διαστήματος των τριών (3) εβδομάδων, όπως αναφέρεται στον νέο Ε.Κ.Π.Υ., για να είναι έγκυρα.
     Όμως, όπως πολύ καλά γνωρίζετε, τα ηλεκτρονικά συστήματα της ΗΔΙΚΑ μέσω των οποίων παράγονται και τα παραπεμπτικά των διαγνωστικών εργαστηριακών εξετάσεων και ιατρικών πράξεων, προσαρμόστηκαν στο χρονικό όριο που απαιτεί ο νέος τροποποιημένος Ε.Κ.Π.Υ. μόλις την Τρίτη 13/11/2018, δηλαδή 2 ημέρες πριν από τη σημερινή μας επιστολή.
     Ως εκ τούτου, υπάρχουν ασφαλισμένοι οι οποίοι έχουν στα χέρια τους παραπεμπτικά, η ισχύς των οποίων λήγει στις τριάντα (30) ημέρες και οι οποίοι έχουν κλείσει ραντεβού για κάποιες κατηγορίες εξετάσεων στις οποίες υπάρχει μεγάλη χρονική αναμονή για την εκτέλεσή τους στις ιδιωτικές μονάδες εργαστηριακής ιατρικής, μέσα στο χρονικό περιθώριο των 30 ημερών που αναγράφεται στο παραπεμπτικό.
     Για τον λόγο αυτό και για να αποφευχθούν αφενός μεν η ταλαιπωρία των ασφαλισμένων του Οργανισμού με την έκδοση νέου παραπεμπτικού, αλλά και η ενόχλησή τους για την μη εκτέλεση της προγραμματισμένης εξέτασης η οποία πιθανόν να απαιτεί και κάποια προετοιμασία και αφετέρου η δυσαρέσκεια τους και η λεκτική αντιπαράθεση, στην καλύτερη περίπτωση, με τη μονάδα εργαστηριακής ιατρικής στην οποία έχουν προγραμματίσει την εκτέλεση της εξέτασής τους η οποία όμως δεν θα μπορεί να εκτελεσθεί, γιατί η μονάδα δεν θα μπορεί να τον εξυπηρετήσει αφού το παραπεμπτικό του θα είναι άκυρο, σύμφωνα με την πρόσφατη ανακοίνωση της Δ/νσης σας.
      Για τους παραπάνω λόγους παρακαλούμε όπως εγκαίρως δώσετε λύση στο πρόβλημα που προέκυψε, αφού οι πάροχοι δεν ευθύνονται καθόλου για την χρονική καθυστέρηση συμμόρφωσης με τον νέον Ε.Κ.Π.Υ., των ηλεκτρονικών συστημάτων της ΗΔΙΚΑ.

   

                 Ο Πρόεδρος                                                    Ο Γεν. Γραμματέας
        Δρ Γεώργιος Βουγιούκας                                          Ιωάννης Καραμηνάς
             Ιατρός Ακτινολόγος                                                      Βιοχημικός

  15/11/2018 - Ανακοινώσεις Ε.Ο.Π.Υ.Υ. (Αποστολή αρχείου εξετάσεων και ισχύς παραπεμπτικών)

  Αθήνα, 15/11/2018

  ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ


     Κοινοποιούμε ανακοίνωση του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. σχετικά με τη δοθείσα παράταση στην αποστολή του αρχείου των εκτελεσμένων εξετάσεων Μαγνητικής Τομογραφίας, Αξονικής Τομογραφίας και Μαστογραφίας (ψηφιακής και ψηφιοποημένης), έως τις 07/12/2018.
     Επιπλέον, κοινοποιούμε ανακοίνωση του Οργανισμού σχετικά με τον χρόνο ισχύος των παραπεμπτικών που εκδόθηκαν πριν τις 31/10/2018 και αυτών που έχουν χρόνο έκδοσης μετά την 01η/11/2018.

  Δοθείσα παράταση για την υποβολή των αρχείων
  Χρόνος ισχύος παραπεμπτικών

                 Ο Πρόεδρος                                                    Ο Γεν. Γραμματέας
        Δρ Γεώργιος Βουγιούκας                                          Ιωάννης Καραμηνάς
         Ιατρός Ακτινολόγος                                                      Βιοχημικός

  13/11/2018 - Ενημέρωση για την χρονική διάρκεια ισχύος των παραπεμπτικών

  Αθήνα, 13/11/2018

  ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ


     Μετά από επικοινωνία που είχαμε χθες το απόγευμα με την Διοίκηση του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., μας ενημέρωσαν ότι από σήμερα τα παραπεμπτικά των εργαστηριακών εξετάσεων και ιατρικών πράξεων που θα παράγονται από τους κλινικούς ιατρούς, θα έχουν ισχύ 3 εβδομάδων εάν διενεργούνται στους ιδιώτες παρόχους εργαστηριακής ιατρικής, όπως επιτάσσει και ο νέος Ε.Κ.Π.Υ..
     Ως εκ τούτου, από σήμερα και εφεξής δεν θα υπάρχει πρόβλημα στις σχέσεις συμβεβλημένων με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. παρόχων και ασφαλισμένων του Οργανισμού αναφορικά με το χρόνο εκτέλεσης των παραπεμπτικών και την εγκυρότητά τους.
    Υπάρχει όμως πρόβλημα με τα μέχρι χθες παραχθέντα παραπεμπτικά τα οποία έχουν προγραμματιστεί να εκτελεστούν στις ιδιωτικές μονάδες εργαστηριακής ιατρικής, μετά το χρονικό όριο των 3 εβδομάδων λόγω αυξημένης ζήτησης σε κάποιες κατηγορίες απεικονιστικών εξετάσεων, πρόβλημα για το οποίο θα ζητήσουμε να εκδοθεί ανακοίνωση του Οργανισμού η οποία να καλύπτει τη χρονική καθυστέρηση της 1 εβδομάδας που θα προκύπτει, η οποία άλλωστε αναγράφεται και στο ίδιο το παραπεμπτικό ως χρόνος ισχύος για την εκτέλεσή του (χρόνος ισχύος 30 ημέρες).
     Όσον αφορά την αποστολή αρχείου απεικονιστικών εξετάσεων για έλεγχο από τις ελεγκτικές υπηρεσίες του Οργανισμού, μας ενημέρωσαν ότι επίκειται ανακοίνωση η οποία θα προσδιορίζει την νέα καταληκτική ημερομηνία και τον τρόπο αποστολής των δεδομένων που ζητούνται.


                 Ο Πρόεδρος                                                    Ο Γεν. Γραμματέας
        Δρ Γεώργιος Βουγιούκας                                          Ιωάννης Καραμηνάς
             Ιατρός Ακτινολόγος                                                      Βιοχημικός

  06/11/2018 - Ανακοίνωση για την συλλογή και αποστολή του αρχείου που έχει ζητηθεί από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

  Αθήνα, 06/11/2018

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


     Κατά τη συνάντηση που είχαν χθες Δευτέρα, οι επικεφαλής των δύο μερών (Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και πάροχοι) οι οποίοι είναι αρμόδιοι για την σωστή ερμηνεία και εφαρμογή του νέου Κανονισμού που αφορά στην προστασία των προσωπικών δεδομένων των ασφαλισμένων του Οργανισμού, αποφασίστηκε όπως ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. εκδώσει νέα ανακοίνωση με την οποία θα γνωστοποιεί, αφενός μεν την παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας αποστολής των στοιχείων που ζητούνται (όπως είχε προσυμφωνηθεί στην προηγούμενη συνάντηση που είχαμε με τον Πρόεδρο του Οργανισμού) και αφετέρου τις τεχνικές διαδικασίες που θα πρέπει να ακολουθήσουν οι πάροχοι για την αποστολή αυτών των στοιχείων.
     Αναμένουμε σύντομα αυτήν την ανακοίνωση ούτως ώστε οι πάροχοι να έχουν τον χρόνο να προετοιμαστούν για την συλλογή και αποστολή του αρχείου αυτού.

   

                 Ο Πρόεδρος                                                    Ο Γεν. Γραμματέας
        Δρ Γεώργιος Βουγιούκας                                          Ιωάννης Καραμηνάς
             Ιατρός Ακτινολόγος                                                      Βιοχημικός

  02/11/2018 - Ενημέρωση σχετικά με την υποβολή των αρχείων για αξονικές, μαγνητικές και μαστογραφίες στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

  Αθήνα, 02/11/2018

  ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ


     Μετά από προγραμματισμένη συνάντηση που είχαμε σήμερα το πρωί στο γραφείο του Προέδρου του Ε.Ο.ΠΥ.Υ. κ. Σωτ. Μπερσίμη, αναφορικά με την πρόσφατη ανακοίνωση του Οργανισμού για την αποστολή ηλεκτρονικών δεδομένων από τους παρόχους που αφορούν τις εξετάσεις αξονικών τομογραφιών, μαγνητικών τομογραφιών και μαστογραφιών (ψηφιακών και ψηφιοποιημένων), προς έλεγχο από τους ελεγκτικούς μηχανισμούς του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., συμφωνήθηκε αφενός μεν να δοθεί παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των στοιχείων και αφετέρου να συναντηθούν την προσεχή Δευτέρα η DPO του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. με τον νομικό σύμβουλο του Συνδέσμου μας που χειρίζεται και τα θέματα του GDPR, ώστε να καταλήξουν στις διαδικασίες εκείνες οι οποίες θα είναι συμβατές με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων που από τις 25 Μαΐου ισχύει Πανευρωπαϊκά.
     Σήμερα ολοκληρώθηκε η πρώτη συνάντηση με τον Προϊστάμενο της Γενικής Δ/νσης Οργάνωσης και Σχεδιασμού Υπηρεσιών Υγείας κ. Γ. Αγγούρη, για την επίλυση των τεχνικών λεπτομερειών που αφορούν στην αποστολή αυτών των δεδομένων και θα επαναληφθεί νέα συνάντηση την προσεχή Τρίτη, μετά την διαβούλευση των επικεφαλείς των αρμοδίων για το GDPR, ώστε να παρθούν οι τελικές αποφάσεις οι οποίες και θα διαμορφώσουν την τελική διαδικασία.
     Θα σας κρατάμε ενήμερους για τις εξελίξεις.

   

                   Ο Πρόεδρος                                                    Ο Γεν. Γραμματέας
        Δρ Γεώργιος Βουγιούκας                                            Ιωάννης Καραμηνάς
             Ιατρός Ακτινολόγος                                                      Βιοχημικός

  Page 1 of 268

  BANNER PRIVACY

  Τελευταία νέα

  Βρείτε μας στο Facebook