24/05/2019 - Δελτίο Τύπου Συντονιστικής Επιτροπής

  Αθήνα, 24/05/2019

  ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
  Σας κοινοποιούμε το Δελτίο Τύπου της Συντονιστικής Επιτροπής.
  Δελτίο Τύπου
              Ο Πρόεδρος                                                    Ο Γεν. Γραμματέας
        Δρ Γεώργιος Βουγιούκας                                          Ιωάννης Καραμηνάς
        Ιατρός Ακτινολόγος                                                    Βιοχημικός

  22/05/2019 - Απάντηση σε Δελτίο Τύπου Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

  Αθήνα, 22/05/2019

  ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ


     Σας κοινοποιούμε ανυπόγραφο Δελτίο Τύπου που εξεδόθη από το γραφείο Προέδρου του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και τις αντίστοιχες απαντήσεις που έδωσαν, αφενός μεν η Συντονιστική Επιτροπή όλων των φορέων εργαστηριακής και κλινικοεργαστηριακής ιατρικής καθώς και ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών, προς ενημέρωσή σας.


  Δελτίο Τύπου Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
  Συντονιστική Επιτροπή
  Ι.Σ.Α.
              Ο Πρόεδρος                                                    Ο Γεν. Γραμματέας
        Δρ Γεώργιος Βουγιούκας                                          Ιωάννης Καραμηνάς
        Ιατρός Ακτινολόγος                                                    Βιοχημικός

  22/05/2019 - Απάντηση στις δηλώσεις του Αναπλ. Υπουργού Υγείας, κ. Πολάκη

  Αθήνα, 22/05/2019

  ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ


     Ο αξιότιμος αναπλ. Υπουργός Υγείας κ. Παύλος ΠΟΛΑΚΗΣ, σχολίασε την κινητοποίηση των ιδιωτικών διαγνωστικών μονάδων εργαστηριακής ιατρικής οι οποίες αποφάσισαν να κλειδώσουν τις εγκαταστάσεις τους για 3 ημέρες, για να μην τις κλειδώσουν για πάντα, αφού ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και κατ’ επέκταση το Υπ. Υγείας τους έχουν επιβάλλει δύο εξοντωτικά μέτρα :
  α) τις αναγκαστικές τμηματικές εκπτώσεις (rebate) και
  β) την αυτόματη περικοπή υπέρβασης της δαπάνης (claw back), αναρτώντας στο διαδίκτυο (facebook) αυτά που ήθελε να πει.
     Σας κοινοποιούμε τον σχολιασμό  του αξιότιμου αναπλ. Υπουργού Υγείας και την απάντηση της συντονιστικής επιτροπής των ιδιωτικών μονάδων Π.Φ.Υ. προς ενημέρωσή σας.


  Σχολιασμός αναπλ. Υπουργού Υγείας
  Απάντηση Συντονιστικής Επιτροπής
              Ο Πρόεδρος                                                    Ο Γεν. Γραμματέας
        Δρ Γεώργιος Βουγιούκας                                          Ιωάννης Καραμηνάς
        Ιατρός Ακτινολόγος                                                    Βιοχημικός

  21/05/2019 - Αφίσες για τις εξώθυρες

  Αθήνα, 21/05/2019

  ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ


         Σας κοινοποιούμε την αφίσα που ετοίμασε η Συντονιστική Επιτροπή εργαστηρίων και πολυϊατρείων, για να την αναρτήσετε στις εξώθυρες των μονάδων σας και επιπλέον σας κοινοποιούμε και τις αφίσες που έβγαλε ο Ιατρικός Σύλλογος Αθήνας, Πειραιά και Θεσσαλονίκης, εάν επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε αυτές σε τοπικό επίπεδο.


  Αφίσα Συντονικής Επιτροπής
  Αφίσα Ιατρικού Συλλόγου Αθήνας
  Αφίσα Ιατρικού Συλλόγου Πειραιά
  Αφίσα Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης
              Ο Πρόεδρος                                                    Ο Γεν. Γραμματέας
        Δρ Γεώργιος Βουγιούκας                                          Ιωάννης Καραμηνάς
        Ιατρός Ακτινολόγος                                                    Βιοχημικός

  20/05/2019 - Ενημέρωση ασφαλισμένων

  Αθήνα, 20/05/2019

  ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

     Σας κοινοποιούμε το κείμενο που συνέταξε η Συντονιστική Επιτροπή των ιδιωτικών μονάδων εργαστηριακής και κλινικοεργαστηριακής ιατρικής, ένα σύντομο κείμενο το οποίο μπορείτε να το αναρτήσετε στις προθήκες των τμημάτων των μονάδων σας και να το επισυνάπτετε μαζί με τα αποτελέσματα των διαγνωστικών εξετάσεων, ώστε να γνωστοποιήσουμε σε όλους τους πολίτες της χώρας μας τους λόγους των κινητοποιήσεων μας.
     Θα ακολουθήσει αφίσα για να την αναρτήσετε στις εισόδους των μονάδων σας.


  Κείμενο για τις προθήκες και για τα αποτελέσματα

              Ο Πρόεδρος                                                    Ο Γεν. Γραμματέας
        Δρ Γεώργιος Βουγιούκας                                          Ιωάννης Καραμηνάς
        Ιατρός Ακτινολόγος                                                    Βιοχημικός

  Page 1 of 279

  BANNER PRIVACY

  Βρείτε μας στο Facebook