09/06/2021 - Δικαιολογητικά Ευρωπαίων ασφαλισμένων

  Αθήνα, 09/06/2021

  ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ


  Κοινοποιούμε ανακοίνωση του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. με την οποία ενημερώνουν τους παρόχους υγείας σχετικά με την άρση υποχρέωσης συμπλήρωσης και υποβολής Εντύπων Επίσκεψης Ευρωπαίων Ασφαλισμένων (Ε.Ε.Ε.Α.) και υποβολής αντιγράφου της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου ασθενείας Ε.Φ.Κ.Α. (πρώην ΙΚΑ ΕΤΑΜ) στις υποβολές ασφαλισμένων Ευρωπαϊκών Φ.Κ.Α.

   

  Ανακοίνωση Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

  08/06/2021 - Έγγραφο Λιμενικού Σώματος- Ελληνικής Ακτοφυλακής για την αποζημίωση δαπανών των παρόχων υγείας

  Αθήνα, 08/06/2021

  ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ


  Κοινοποιούμε έγγραφο του Αρχηγείου του Λιμενικού Σώματος- Ελληνικής Ακτοφυλακής σχετικά με τα απαραίτητα δικαιολογητικά που πρέπει να κατατίθενται για την αποζημίωση των δαπανών των παρόχων υγείας.

   

  Έγγραφο του Λιμενικού Σώματος- Ελληνικής Ακτοφυλακής

  08/06/2021 - Ανακοίνωση Π.Ι.Σ. για την παραλαβή εγγράφων

  Αθήνα, 08/06/2021

  ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ


  Κοινοποιούμε ανακοίνωση του Π.Ι.Σ. με την οποία δίνονται οδηγίες για τον τρόπο παραλαβής εγγράφων από τον Π.Ι.Σ.


  Ανακοίνωση Π.Ι.Σ.

  08/06/2021 - Παράταση στην ισχύ των αποφάσεων ΚΕΠΑ έως 30/06/2021

  Αθήνα, 08/06/2021

  ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ


  Κοινοποιούμε το ΦΕΚ 2377/Β’/07-06-2021 με το οποίο δίνεται και πάλι παράταση στην ισχύ των εγκριτικών αποφάσεων ΚΕΠΑ έως 30/06/2021.


  ΦΕΚ 2377/Β’/07-06-2021

  Page 1 of 424