20/10/2020 - Νέες κλίμακες rebate, Ανώτατα όρια δαπανών Ε.Ο.Π.Υ.Υ. 2020 και Ρύθμιση οφειλών rebate/claw back 2013-2019

  Αθήνα, 20/10/2020

  ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

  Κοινοποιούμε το ΦΕΚ 4583/Β’/16-10-2020 με το οποίο καθορίζονται οι νέες κλίμακες rebate ανά κατηγορία εξέτασης. Στην περίπτωση των εξετάσεων που εκτελούνται από διαγνωστικά κέντρα δεν σημειώνεται καμία μεταβολή στις κλίμακες.
  Επιπλέον, κοινοποιούμε το ΦΕΚ 4586/Β’/16-10-2020 με το οποίο καθορίζονται τα ανώτατα επιτρεπόμενα όρια δαπανών του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. για τις παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας για το 2020.
  Τέλος, κοινοποιούμε το ΦΕΚ 4613/Β’/19-10-2020 με το οποίο καθορίζεται η διαδικασία της ρύθμισης των οφειλών από rebate και claw back όπως έχουν προκύψει για τα έτη 2013-2019. Τονίζεται ότι υπάρχει καταληκτική ημερομηνία υποβολής της αίτησης για την υπαγωγή των παρόχων υγείας στην ρύθμιση έως 30/11/2020.

   

  ΦΕΚ 4583/Β’/16-10-2020
  4586/Β’/16-10-2020
  4613/Β’/19-10-2020

  20/10/2020 - Δελτίο Τύπου Συντονιστικού Οργάνου για άμεση συνάντηση με τον Αναπλ. Υπουργό Οικονομικών κ. Σκυλακάκη

  ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΛΙΝΙΚΟΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ (ΠΟΣΚΕ)
  ΧΑΡ.ΤΡΙΚΟΥΠΗ 12,ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ  Τ.Κ 16346, ΤΗΛ.210-9959181,FAX:210-9916854

  ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ  (ΠΟΣΙΠΥ)
  Πανεπιστημίου 56, Αθήνα, Τ.Κ. 10678, ΤΗΛ 210.3304298

  ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ  (ΠΑΣΙΔΙΚ)
  Πανεπιστημίου 58, Αθήνα, Τ.Κ. 10678, ΤΗΛ 210.3306487

  Πανελλήνια Ένωση Ιδιωτικών Ιατρικών Εταιρειών και Πολυϊατρείων (ΠΑΝΙΔΙ)
  Καραγεώργη Σερβίας 2, Αθήνα – Σύνταγμα Τ.Κ. 10562, ΤΗΛ.2111825400
  Ένωση Ιατρών Ε.Ο.Π.Υ.Υ. (ΕΝ.Ι.-Ε.Ο.Π.Υ.Υ.)
  Πατησίων 210, Αθήνα, Τ.Κ. 10446, ΤΗΛ. 2610639539

  Αθήνα, 20/10/2020


  Το Συντονιστικό Όργανο των φορέων της Π.Φ.Υ. ζητάει άμεση συνάντηση με τον Αναπλ. Υπουργό Οικονομικών κ. Σκυλακάκη. Η επιβίωση των φορέων Π.Φ.Υ. είναι εθνικής σημασίας.


  Από τις 08/10/2020 το Συντονιστικό Όργανο της Π.Φ.Υ. έχει αποστείλει στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών αίτημα για συνάντηση μαζί του με κύριο θέμα συζήτησης την περαιτέρω χρηματοδότη της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και την ελάττωση του claw back από τον ΕΟΠΥΥ, που έχει δημιουργήσει τεράστια προβλήματα επιβίωσης στον κλάδο των εργαστηριακών, κλινικο-εργαστηριακών γιατρών και πολυϊατρείων.
  Εξαιτίας του ότι μέχρι σήμερα δεν έχουμε λάβει καμία ενημέρωση για τη συνάντηση που έχουμε ζητήσει, παρά τις επαναλαμβανόμενες οχλήσεις μας, το Συντονιστικό Όργανο απέστειλε εκ νέου αίτημα άμεσης συνάντησης με τον Αναπλ. Υπουργό, μετά και την έκδοση της νέας Υπουργικής Απόφασης για τον καθορισμό των ανώτατων επιτρεπόμενων ορίων ανά κατηγορία εξέτασης για το 2020 και την προκαταβολική κράτηση του claw back για το 2020, όπου εάν εφαρμοστεί, καθιστά αδύνατη την επιβίωση του κλάδου της Π.Φ.Υ.

   


   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΟΣΚΕ                                                                Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΟΣΙΠΥ


  Φ.Ν.ΠΑΤΣΟΥΡΑΚΟΣ                                                                 Θ.ΧΑΤΖΗΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ


  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΑΣΙΔΙΚ                                                             Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΑΝΙΔΙ


  Ι.ΚΑΡΑΜΗΝΑΣ                                                                           Δ. ΦΑΣΙΤΣΑΣ
  Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΝΙ-ΕΟΠΥΥ
  Α. ΜΑΣΤΟΡΑΚΟΥ

  14/10/2020 - Ανακοίνωση Ι.Σ.Α. για προθεσμία δήλωσης ληξιπροθέσμων οφειλών (πλην ΟΠΑΔ, Οίκου Ναύτου και ΤΑΥΤΕΚΩ)

  Αθήνα, 14/10/2020

  ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

  Κοινοποιούμε την ανακοίνωση του Ι.Σ.Α. σχετικά με τη λήξη της προθεσμίας (17/10/2020) υποβολής αιτήσεων στον e-ΕΦΚΑ για την υποβολή των ληξιπροθέσμων οφειλών των παρόχων υγείας.


  Ανακοίνωση Ι.Σ.Α.
  Πλατφόρμα e-ΕΦΚΑ

  13/10/2020 - Ανακοίνωση Ι.Σ.Α. για την ενίσχυση των ιατρών και ιατρικών εταιρειών

  Αθήνα, 13/10/2020

  ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

  Κοινοποιούμε την ανακοίνωση του Ι.Σ.Α. σχετικά με την ένταξη των ιατρών και των ιατρικών εταιρειών στο πρόγραμμα της Περιφέρειας Αττικής για την ενίσχυση των επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον COVID-19.


  Ανακοίνωση Ι.Σ.Α.

  09/10/2020 - Συνάντηση του Προέδρου του Ι.Σ.Α. και του Συντονιστικού Οργάνου με τον Υπουργό Υγείας

  Αθήνα, 09/10/2020

  ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

  Κοινοποιούμε την ανακοίνωση του Ι.Σ.Α. σχετικά με τη συνάντηση του Συντονιστικού Οργάνου με τον Υπ. Υγείας, κ. Βασ. Κικίλια για το δυσβάστακτο μέτρο του claw back.

  Ανακοίνωση Ι.Σ.Α.

  Page 1 of 318

  BANNER PRIVACY

  banner healthreport

  Τελευταία νέα

  Βρείτε μας στο Facebook