07/08/2018 - Εκκαθάριση δαπανών Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

  Αθήνα, 07/08/2018

  ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
    

     Κοινοποιούμε ανακοίνωση του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. σχετικά με την δημοσίευση των οδηγιών εκκαθάρισης των δαπανών των παρόχων υγείας μέσω της κωδικοποίησης της νομοθεσίας, των εγκυκλίων του Οργανισμού και άλλων σχετικών οδηγιών.


  Εκκαθάριση δαπανών Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
              Ο Πρόεδρος                                                    Ο Γεν. Γραμματέας
        Δρ Γεώργιος Βουγιούκας                                          Ιωάννης Καραμηνάς
       Ιατρός Ακτινολόγος                                                      Βιοχημικός

  27/07/2018 - Συγκεντρωτικά οικονομικά δεδομένα του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

  Αθήνα, 27/07/2018

  ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ


     Κοινοποιούμε την ενημερωτική ανακοίνωση του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. σχετικά με την ανάρτηση στο site του Οργανισμού των συγκεντρωτικών οικονομικών δεδομένων που αφορούν στις υποβολές δαπάνης των ιδιωτών παρόχων υγείας των ετών 2016 και 2017, καθώς και τα εν λόγω οικονομικά δεδομένα, όπως αναρτήθηκαν.


  Ανακοίνωση για συγκεντρωτικά στοιχεία υποβολής δαπανών
  Συγκεντρωτικά στοιχεία υποβολής δαπανών
               Ο Πρόεδρος                                                    Ο Γεν. Γραμματέας
        Δρ Γεώργιος Βουγιούκας                                          Ιωάννης Καραμηνάς
       Ιατρός Ακτινολόγος                                                      Βιοχημικός

  20/07/2018 - Παράταση υποβολών δαπανών Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

  Αθήνα, 20/07/2018

  ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ


     Κοινοποιούμε ανακοίνωση του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. σχετικά με την δοθείσα παράταση στην υποβολή των δαπανών των μηνών Ιουνίου και Ιουλίου 2018, προς ενημέρωσή σας.

  Ανακοίνωση Παράτασης Υποβολών
              Ο Πρόεδρος                                                    Ο Γεν. Γραμματέας
        Δρ Γεώργιος Βουγιούκας                                          Ιωάννης Καραμηνάς
       Ιατρός Ακτινολόγος                                                      Βιοχημικός

  04/07/2018 - Φ.Ε.Κ. 2561 - Υπουργική Απόφαση (τροποποίηση) για τα όρια δαπανών

  Αθήνα, 04/07/2018

  ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ


     Κοινοποιούμε το Φ.Ε.Κ. 2561/Β’/02-07-2018 το οποίο τροποποιεί την Υπουργική Απόφαση υπ αριθμόν Γ3γ/Γ.Π.37400/19-05-2017 (Β' 1752) αναφορικά με τις δόσεις επιστροφής του claw back για παρόχους οι οποίοι δεν είναι πλεον συμβεβλημένοι με τον Οργανισμό, προς ενημέρωσή σας.


  Φ.Ε.Κ. 2561/Β’/02-07-2018
              Ο Πρόεδρος                                                    Ο Γεν. Γραμματέας
        Δρ Γεώργιος Βουγιούκας                                          Ιωάννης Καραμηνάς
       Ιατρός Ακτινολόγος                                                      Βιοχημικός

  22/06/2018 - Εβδομαδιαίο Δελτίο για την Ελληνική Οικονομία του Σ.Ε.Β.

  Αθήνα, 22/06/2018

  ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
     Κοινοποιούμε το Εβδομαδιαίο Δελτίο για την Ελληνική Οικονομία του  Σ.Ε.Β., προς ενημέρωσή σας.
  Τα υπερπλεονάσματα να μειώσουν το μη μισθολογικό κόστος
       Ο Πρόεδρος                                  Ο Γεν. Γραμματέας
  Δρ Γεώργιος Βουγιούκας                         Ιωάννης Καραμηνάς
  Ιατρός Ακτινολόγος                                  Βιοχημικός

  Page 5 of 268

  BANNER PRIVACY

  Τελευταία νέα

  Βρείτε μας στο Facebook