24/08/2020 - Οδηγίες για την εκτέλεση των άυλων παραπεμπτικών

  Αθήνα, 24/08/2020

  ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
  Κοινοποιούμε ανακοίνωση του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. με την οποία δίνονται οδηγίες για την εκτέλεση των άυλων παραπεμπτικών.


  Ανακοίνωση Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

  11/08/2020 -Νέες καταληκτικές ημερομηνίες ηλεκτρονικής υποβολής και αποστολής των δαπανών 6ου και 7ου

  Αθήνα, 11/08/2020

  ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ


  Κοινοποιούμε νέα ανακοίνωση του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. με την οποία δίνεται νέα παράταση στην καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής και αποστολής του φυσικού αρχείου 6ου/2020, έως 28/08/2020.
  Επίσης, ορίζεται νέα καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής και αποστολής της δαπάνης του 7ου/2020, έως 04/09/2020.


  Ανακοίνωση Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

  10/08/2020 - Διακίνηση και εκτέλεση άυλων παραπεμπτικών διαγνωστικών εξετάσεων

  Αθήνα, 10/08/2020

  ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ


  Κοινοποιούμε το ΦΕΚ 3234/Β’/04-08-2020 με το οποίο ορίζεται η διαδικασία διακίνησης, εκτέλεσης και λειτουργίας συστήματος ηλεκτρονικής συνταγογράφησης άυλων παραπεμπτικών διαγνωστικών εξετάσεων.


  ΦΕΚ 3234/Β’/04-08-2020

  10/08/2020 - Σύσταση του Ο.ΔΙ.Π.Υ. Α.Ε. και άλλες διατάξεις

  Αθήνα, 10/08/2020

  ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ


  Κοινοποιούμε το ΦΕΚ 149/Α’/01-08-2020 με το οποίο ορίζεται η ίδρυση του Οργανισμού Διασφάλισης της Ποιότητας στην Υγεία Α.Ε. (Ο.ΔΙ.Π.Υ. Α.Ε.) και άλλες επείγουσες  διατάξεις αρμοδιότητας του Υπ. Υγείας και άλλες διατάξεις (Άρθρα 1-16,23,24, 30,31,34 και 39).


  ΦΕΚ 149/Α’/01-08-2020

  10/08/2020 - Εκκαθάριση και εξόφληση ληξιπροθέσμων οφειλών του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

  Αθήνα, 10/08/2020

  ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ


  Κοινοποιούμε το 148/A’/31-07-2020 όπου στο άρθρο 118 ορίζεται ο μηχανισμός εκκαθάρισης και εξόφλησης ληξιπρόθεσμων οφειλών σε φορείς κλάδου υγείας που εντάχθηκαν στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.


  ΦΕΚ 148/A’/31-07-2020

  Page 5 of 318

  BANNER PRIVACY

  banner healthreport

  Τελευταία νέα

  Βρείτε μας στο Facebook