14/12/2018 - ¨ Έρευνα και καινοτομία χωρίς οικονομικό αποτύπωμα...¨, Σ.Ε.Β.

  Αθήνα, 14/12/2018

  ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
  Κοινοποιούμε το Εβδομαδιαίο Δελτίο για την Ελληνική Οικονομία του Σ.Ε.Β.
  Έρευνα και καινοτομία χωρίς οικονομικό αποτύπωμα...
              Ο Πρόεδρος                                                    Ο Γεν. Γραμματέας
        Δρ Γεώργιος Βουγιούκας                                          Ιωάννης Καραμηνάς
        Ιατρός Ακτινολόγος                                                    Βιοχημικός

  06/12/2018 - Παράταση στην αποστολή των ηλεκτρονικών αρχείων στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

  Αθήνα, 06/12/2018

  ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ


     Κοινοποιούμε ανακοίνωση του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. σχετικά με την δοθείσα παράταση αποστολής του αρχείου ηλεκτρονικών δεδομένων που έχει ζητήσει ο Οργανισμός από τους παρόχους υγείας και όπου πλέον η καταληκτική ημερομηνία αποστολής των αρχείων είναι 21/12/2018.


  Ανακοίνωση Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

                 Ο Πρόεδρος                                                    Ο Γεν. Γραμματέας
        Δρ Γεώργιος Βουγιούκας                                          Ιωάννης Καραμηνάς
             Ιατρός Ακτινολόγος                                                      Βιοχημικός

  06/12/2018 - Αποπληρωμή ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων Ε.Ο.Π.Υ.Υ. (Φ.Ε.Κ. 200/Α'/2018)

  Αθήνα, 06/12/2018

  ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ


     Κοινοποιούμε το Φ.Ε.Κ. 200/Α’/2018 όπου στο άρθρο 12 ορίζεται η εκκαθάριση και η πληρωμή των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων του κλάδου υγείας των ΦΚΑ που εντάχθηκαν στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.


  Φ.Ε.Κ. 200/Α’/2018
                 Ο Πρόεδρος                                                    Ο Γεν. Γραμματέας
        Δρ Γεώργιος Βουγιούκας                                          Ιωάννης Καραμηνάς
             Ιατρός Ακτινολόγος                                                      Βιοχημικός

  23/11/2018 - Παράταση 10/2018 και ισχύς των παραπεμπτικών

  Αθήνα, 23/11/2018

  ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ


     Κοινοποιούμε αποφάσεις του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. με τις οποίες μας ενημερώνουν α) για την δοθείσα παράταση στις υποβολές των δαπανών μηνός 10ου/2018 και β) για την ισχύ των  παραπεμπτικών που εκδόθηκαν πριν τις 11/11/2018 που είναι ο 1 μήνας.

     Επειδή στην ανακοίνωση που εξέδωσε ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. αναγράφεται εκ παραδρομής ότι έως τις 11/11/2018 η ισχύς των παραπεμπτικών είναι στον 1 μήνα, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι επικοινωνήσαμε με την αρμόδια Δ/νση και μας πληροφόρησαν ότι την προσεχή Δευτέρα θα βγει νέα ανακοίνωση στην οποία θα αναγράφεται η σωστή ημερομηνία που είναι η 13/11/2018. ημέρα κατά την οποία η ΗΔΙΚΑ άρχισε να παράγει παραπεμπτικά με ισχύ τις 3 εβδομάδες.


  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

                 Ο Πρόεδρος                                                    Ο Γεν. Γραμματέας
        Δρ Γεώργιος Βουγιούκας                                          Ιωάννης Καραμηνάς
             Ιατρός Ακτινολόγος                                                      Βιοχημικός

  Φ.Ε.Κ. 5132/Β'/16-11-2018

  Αθήνα, 22/11/2018

  ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ


        Κοινοποιούμε Υπουργική Απόφαση σχετικά με τους όρους, τις προϋποθέσεις, τα όργανα και τις διαδικασίες χορήγησης των αδειών σκοπιμότητας και αδειών λειτουργίας για εγκατάσταση και λειτουργία συστημάτων ιοντιζουσών και μη ιοντιζουσών ακτινοβολιών.


  Φ.Ε.Κ. 5132/Β’/16-11-2018

                 Ο Πρόεδρος                                                    Ο Γεν. Γραμματέας
        Δρ Γεώργιος Βουγιούκας                                          Ιωάννης Καραμηνάς
             Ιατρός Ακτινολόγος                                                      Βιοχημικός

  Page 5 of 274

  BANNER PRIVACY

  Τελευταία νέα

  Βρείτε μας στο Facebook