24/06/2020 - Τροποποίηση ορίων των δαπανών του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. έτους 2019

  Αθήνα, 24/06/2020

  ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ


  Κοινοποιούμε το ΦΕΚ 2489/B’/23-06-2020 με το οποίο τροποποιούνται τα όρια δαπανών του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. έτους 2019 για τις κατηγορίες Ε1Β και Ε5Β των παρεχόμενων υπηρεσιών από τους συμβεβλημένους παρόχους υγείας.


  ΦΕΚ 2489/B’/23-06-2020

  23/06/2020 - Τήρηση αποστάσεων και χρήση μασκών στα διαγνωστικά κέντρα

  Αθήνα, 23/06/2020

  ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ


  Κοινοποιούμε το ΦΕΚ 2401/Β’/17-06-2020 το οποίο αντικαθιστά το ΦΕΚ 2277/B’/14-06-2020 και αφορά την τήρηση των αποστάσεων και τη χρήση μασκών έως τις 28/06/2020 (δεν αλλάζει κάτι για τα διαγνωστικά κέντρα στην τήρηση των μέτρων ασφαλείας).


  ΦΕΚ 2401/Β’/17-06-2020
  (Άρθρα 19, 21-26)

  16/06/2020 - Επιστρεπτέα προκαταβολή

  Αθήνα, 16/06/2020

  ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ


  Κοινοποιούμε το ΦΕΚ 2276/B’/14-06-2020 με το οποίο ορίζεται η διαδικασία υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το προσωρινό μέτρο ενίσχυσης με τη μορφή Επιστρεπτέας Προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω COVID-19.


  ΦΕΚ 2276/Β’/14-06-2020

  16/06/2020 - Καταβολή μειωμένων ασφαλιστικών εισφορών για ελεύθερους επαγγελματίες

  Αθήνα, 16/06/2020

  ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ


  Κοινοποιούμε το ΦΕΚ 2225/Β’/11-06-2020 με το οποίο καθορίζεται η διαδικασία, ο τρόπος και ο χρόνος επιλογής της καταβολής μειωμένων ασφαλιστικών εισφορών Μαΐου 2020 από αυτοτελώς απασχολούμενους και ελεύθερους επαγγελματίες.

   

  ΦΕΚ 2225/Β’/11-06-2020

  15/06/2020 - Τήρηση αποστάσεων και χρήση μασκών στα διαγνωστικά κέντρα

  Αθήνα, 15/06/2020

  ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ


  Κοινοποιούμε το ΦΕΚ 2277/Β’/14-06-2020 με το οποίο διατηρούνται οι απαιτούμενες αποστάσεις και η υποχρεωτική χρήση μασκών εντός των διαγνωστικών κέντρων μέχρι τις 28/06/2020.

   

  ΦΕΚ 2277/Β’/14-06-2020
  ('Αρθρα 19,21-24)

  Page 5 of 312

  BANNER PRIVACY

  banner healthreport

  Τελευταία νέα

  Βρείτε μας στο Facebook