Μέλη Δ.Σ.

    Πρόεδρος:                                     Καραμηνάς Ιωάννης
    Γεν. Γραμματέας:                          Μάκκας Ιωάννης
    Αντιπρόεδρος Α':                          Κατσίκης Ευάγγελος
    Αντιπρόεδρος Β':                          Πανταζής Νικόλαος
    Ταμίας :                                          Γαλής Αντώνιος
    Ειδικός  Γραμματέας:                   Πυργαντή Δήμητρα
                                        
    Μέλος:                                           Κουτσοδόντης Ανδρέας
    Μέλος:                                           Πετμεζάκης Νικόλαος
    Μέλος:                                           Σεργεντάνης Αθανασιος