Μέλη Δ.Σ.

  Πρόεδρος:                                     Καραμηνάς Ιωάννης
  Γεν. Γραμματέας:                          Μάκκας Ιωάννης
  Αντιπρόεδρος Α':                          Κατσίκης Ευάγγελος
  Αντιπρόεδρος Β':                          Αφθονίδης Νικόλαος
  Ταμίας :                                          Γαλής Αντώνιος
  Ειδικός  Γραμματέας:                   Γκανάκης Δημήτριος
                                      
  Μέλος:                                           Μανούσος Παναγιώτης
  Μέλος:                                           Καναβάκη Μελανθία
  Μέλος:                                           Πυργαντή Δήμητρα