05/03/2021 - Ανακοίνωση Ι.Σ.Α. για την νομοθετική διασφάλιση των φορέων Π.Φ.Υ.

  Αθήνα, 05/03/2021

  ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ


  Κοινοποιούμε ανακοίνωση του Ι.Σ.Α. σχετικά με τη νομοθετική διασφάλιση των φορέων Π.Φ.Υ., έναντι δικαστικής αγωγής, που θα μπορούσε να εγείρει κάποιος πολίτης με το σκεπτικό ότι κόλλησε τον ιό από ανεμβολίαστο εργαζόμενο σε φορέα ΠΦΥ.


  Ανακοίνωση Ι.Σ.Α.

  26/02/2021 - Επιστολή προς τον ΕΣΥΔ σχετικά με τις διαπιστευμένες και μη εξετάσεις

  Προς:    
  Ε.ΣΥ.Δ.
  Θησέως 7, Καλλιθέα, Τ.Κ. 176 76
  Fax: 210 7204555    
                                        

  Αθήνα, 26/2/2021
  Αρ. Πρωτ. : 75

  Αξιότιμε κ. Πρόεδρε,

   

  Θέμα: Διαπιστευμένες και μη εξετάσεις

  Με την παρούσα επιθυμούμε να θέσουμε ένα εξαιρετικά σοβαρό θέμα υπόψη σας σχετικά με τον κατάλογο των διαπιστευμένων ιατρικών εξετάσεων. Όπως γνωρίζετε πολλά από τα διαγνωστικά εργαστήρια/ μέλη μας προβαίνουν στην διαπίστευση των εξετάσεων που διενεργούνται εντός των δομών τους με ίδια μέσα. Ταυτόχρονα επιλέγουν να αποστέλλουν σε τρίτα (διαπιστευμένα αντίστοιχα) εργαστήρια τις εξετάσεις που δεν μπορούν ή δεν επιθυμούν να διενεργούν εντός του εργαστηρίου τους.
  Μέχρι τώρα δεν δημιουργούνταν κάποιο πρόβλημα με αυτές τις διαβιβάσεις καθώς ο φορέας σας αποδέχονταν το γεγονός ότι αρκούσε η διαπίστευση του τρίτου εργαστηρίου προς το οποίο διαβιβάζονται αυτές οι εξετάσεις.
  Πρόβλημα δημιουργείται όταν μια έκθεση αποτελεσμάτων περιλαμβάνει διαπιστευμένες και μη διαπιστευμένες εξετάσεις. Σύμφωνα με τον κανονισμό μη διαπιστευμένα αποτελέσματα επιτρέπεται να περιλαμβάνονται σε εκθέσεις με τον ΕΛΔ μόνο με την προϋπόθεση ότι υπάρχει ρητή και εμφανής αναφορά και επισήμανση ότι είναι εκτός πεδίου διαπίστευσης του εργαστηρίου / Διοργανωτή (π.χ. *δοκιμή εκτός πεδίου διαπίστευσης του εργαστηρίου).
  Η απαίτηση όμως ότι η εν λόγω επισήμανση θα πρέπει να περιλαμβάνεται στο ίδιο έγγραφο αποτελεσμάτων και να είναι γραμμένη με το ίδιο μέγεθος γραμματοσειράς με τα υπόλοιπα στοιχεία που περιλαμβάνονται στο έγγραφο δημιουργεί σημαντικά προβλήματα και υπονομεύει την αξία της Διαπίστευσης. Για παράδειγμα όταν σε ένα σχετικό έντυπο γίνεται αυτή η αναφορά, ο λήπτης των αποτελεσμάτων (εξεταζόμενος) δεν θα είναι σε θέση να αντιληφθεί τον λεπτό αυτό διαχωρισμό και θα εκλάβει ότι όλες οι εξετάσεις δεν είναι διαπιστευμένες. Ούτε βεβαίως αντιλαμβάνεται τις ειδικές απαιτήσεις του κανονισμού όπως τον εφαρμόζει ο οργανισμός σας. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την μείωση της αξίας και αξιοπιστίας της διαπίστευσης εν τέλει. Για την ακρίβεια έχουμε λάβει αναφορές ότι σε αυτή την περίπτωση πολλά μέλη μας εξετάζουν να καταργήσουν την διαπίστευση εντελώς προκειμένου να αποφύγουν την οποιαδήποτε σχετική αναφορά.
  Προτείνουμε συνεπώς, προκειμένου να είναι σαφές τόσο στον εξεταζόμενο όσο και να πληρούνται οι προϋποθέσεις του κανονισμού να αναγράφονται υποχρεωτικά οι Διαπιστευμένες εξετάσεις στην ιστοσελίδα του κάθε εργαστηρίου με ειδική και σαφή αναφορά όσων είναι εντός του πεδίου της διαπίστευσης καθώς και του τι σημαίνει η διαπίστευση. Το link αυτής της ιστοσελίδας θα αναγράφεται πάνω στην έκθεση αποτελεσμάτων έτσι ώστε να είναι προσβάσιμη πληροφορία σε όλους.
  Θεωρούμε ότι αυτή η λύση είναι η μόνη ρεαλιστικά εφικτή καθώς δεν θα δημιουργεί το πρόβλημα της μείωσης της αξίας των διαπιστευμένων εξετάσεων και της αρνητικής εν τέλει εικόνας του εργαστηρίου από το κοινό (που δεν γνωρίζει φυσικά τις ιδιαιτερότητες της διαδικασίας διαπίστευσης).  
  Παρακαλούμε για την δική σας παρέμβαση έτσι ώστε να προστατευτεί η αξιοπιστία όλων μας έναντι παρανοήσεων και παρερμηνειών. Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων.

   

  Με τιμή,

  Ιωάννης Καραμηνάς                        Ιωάννης Μάκκας
            Πρόεδρος                              Γενικός Γραμματέας

  19/02/2021 - Έγγραφο του Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος για την αποστολή των δαπανών

  Αθήνα, 19/02/2021

  ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ


  Κοινοποιούμε έγγραφο του Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος το οποίο δίνει επιπρόσθετες οδηγίες για την αποστολή των δικαιολογητικών για την αποζημίωση των Υγειονομικών Δαπανών.


  Έγγραφο του Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος

  18/02/2021 - Αίτημα παράτασης για την ένταξη στις 120 δόσεις


  Προς
  Διοικήτρια Ε.Ο.Π.Υ.Υ., κα Θ. Καρποδίνη
  Γεν. Δ/ντη, κ. Γ. Αγγούρη
  Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών Ε.Ο.Π.Υ.Υ.,κ. Κ. Μπαρούς

  Αθήνα, 18/02/2021
  Αρ. Πρωτ. :74


  Αίτημα παράτασης

  Αξιότιμη Διοικήτρια του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.,
  Θα θέλαμε να σας γνωρίσουμε ότι παρότι δόθηκε παράταση από την πλευρά του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. για την αποδοχή ένταξης των οφειλομένων για rebate και claw back για τα έτη 2013-2019 στις 120 δόσεις μέχρι χθες 17/02/2021, για λόγους ανωτέρας βίας.Σε κάποιες περιπτώσεις παρόχων υγείας δεν ήταν εφικτή η έγκαιρη αντάποκρισή τους λόγω των καιρικών συνθηκών που επικρατούσαν στη χώρα και όπου σε κάποιες περιπτώσεις προκάλεσαν πολύωρες διακοπές ρεύματος.
  Όπως αντιλαμβάνεστε ήταν ανέφικτη η έγκαιρη αποδοχή της ένταξης τους στις δόσεις αυτές. Σας εφιστούμε την προσοχή στην κρισιμότητα του ζητήματος αυτού διότι εάν δεν δοθεί αυτή η παράταση που ζητάμε, είναι βέβαιο ότι αυτοί οι πάροχοι κινδυνεύουν από την οικονομική καταστροφή τους, αφού θα μείνουν απλήρωτοι για αρκετούς μήνες μέχρι την πλήρη εξόφληση του συνόλου της οφειλής που προκύπτει για τα rebate και claw back των προηγούμενων ετών.
  Επιπλέον, ζητούμε να ληφθεί μέριμνα για τους παρόχους που έστω και καθυστερημένα έκαναν αποδεκτή την ένταξή τους στη ρύθμιση των 120 δόσεων και να δοθεί το ποσό που τους αναλογεί για την πληρωμή που αφορά τον 10ο/2020 έχοντας αφαιρεθεί το ποσό της 1ης δόσης από τη ρύθμιση αυτή.
  Ευελπιστούμε να αντιλαμβάνεστε την κρισιμότητα των παραπάνω αιτημάτων μας, ώστε να μην βρεθεί κανένας πάροχος υγείας στο κατώφλι της οικονομικής καταστροφής.


  Με τιμή,

           Πρόεδρος                              Γενικός Γραμματέας
  Ιωάννης Καραμηνάς                        Ιωάννης Μάκκας