05/02/2021 - Παράταση των προθεσμιών ΚΕΠΑ

  Αθήνα, 05/02/2021

  ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ


  Κοινοποιούμε το ΦΕΚ 392/Β’/03-02-2021 με το οποίο παρατείνονται οι προθεσμίες ισχύος των αποφάσεων ΚΕΠΑ έως 30/04/2021.


  ΦΕΚ 392/Β’/03-02-2021

  04/02/2021 - ΦΕΚ 362/Β/01-02-2021 (Υ.Α. για αναγκαία χαρακτηριστικά rapid tests)

  Αθήνα, 04/02/2021

  ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ


  Κοινοποιούμε το ΦΕΚ 362/Β’/01-02-2021 με το οποίο τροποποιείται η Υπουργική Απόφαση που εξειδικεύει τα αναγκαία χαρακτηριστικά που πρέπει να φέρουν τα rapid tests που χρησιμοποιούνται από τα διαγνωστικά κέντρα.


  ΦΕΚ 362/Β’/01-02-2021

  04/02/2021 - ΦΕΚ16/Α'/01-02-2021 (αλλαγές στις βεβαιώσεις λειτουργίας κοινών ιατρείων και άλλες διατάξεις)

  Αθήνα, 04/02/2021

  ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ


  Κοινοποιούμε το ΦΕΚ 16/Α’/01-02-2021 με το οποίο πραγματοποιούνται αλλαγές στο θέμα της κοινής βεβαίωσης λειτουργίας ιατρών διαφορετικής ειδικότητας (άρθρο 38), παρατείνεται η σύμβαση με την εταιρεία αρχειοθέτησης και διαχείρισης του αρχείου του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. (άρθρο 4), ρυθμίζονται θέματα που αφορούν τον Π.Ι.Σ. (άρθρο 17), τροποποιούνται διατάξεις που αφορούν τα ελάχιστα αναγκαία χαρακτηριστικά των rapid tests που χρησιμοποιούνται από τα διαγνωστικά κέντρα (άρθρο 47) και ορίζεται υπεύθυνος επεξεργασίας του Εθνικού Μητρώου Ασθενών για τον COVID-19 ο Ε.Ο.Δ.Υ. (άρθρο 52).


  ΦΕΚ 16/Α/01-02-2021

  04/02/2021 - Οδηγίες Ε.Ο.Δ.Υ. για την ηλεκτρονική δήλωση ασθενών με ηπατίτιδα

  Αθήνα, 04/02/2021

  ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ


  Κοινοποιούμε τις οδηγίες που εξέδωσε ο Ε.Ο.Δ.Υ. για την ηλεκτρονική δήλωση της ιογενούς ηπατίτιδας Β και C,οξείας και χρόνιας, στο Τμήμα Ηπατιτίδων του.


  Οδηγίες για την ηλεκτρονική δήλωση της ιογενούς Ηπατίτιδας B και C
  Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης εφαρμογής