20/09/2018 - Παράταση στην υποβολή του 8ου/2018

  Αθήνα, 20/09/2018

  ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ


     Κοινοποιούμε ανακοίνωση του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. σχετικά με την δοθείσα παράταση στην υποβολή της δαπάνης μηνός Αυγούστου 2018, από πλευράς παρόχων υγείας.

  Ανακοίνωση Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
               Ο Πρόεδρος                                                    Ο Γεν. Γραμματέας
        Δρ Γεώργιος Βουγιούκας                                          Ιωάννης Καραμηνάς
       Ιατρός Ακτινολόγος                                                      Βιοχημικός

  19/09/2018 - Συνάντηση για την αποπληρωμή των ληξιπροθέσμων

  Αθήνα, 19/09/2018

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


     Μετά από προγραμματισμένη συνάντηση που είχαμε με τον υποδιοικητή του ΕΦΚΑ κ. Δημ. Τσακίρη για το θέμα των ληξιπρόθεσμων οφειλών που αφορούν τα παλαιά ασφαλιστικά ταμεία πριν την ενσωμάτωσή τους στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και για την υπέρβαση της καταληκτικής ημερομηνίας εξόφλησής τους για μία ακόμη φορά,μας ενημέρωσε ότι λόγω του κωλύμματος έγκρισης της ενταλματοποίησης των οφειλών που ετέθη από την πλευρά των επιτρόπων (πάρεδροι) λόγω παρέλευσής της 5ετίας και ως εκ τούτου διαγραφής της οφειλής για όσους δεν είχαν φροντίσει να προσφύγουν δικαστικά για την ακύρωση της παραγραφής, θα φέρουν νομοθετική ρύθμιση μέχρι το τέλος του τρέχοντος μηνός Σεπτεμβρίου, η οποία θα θεραπεύει αυτό το κώλυμα εκ μέρους των επιτρόπων και ως εκ τούτου θα προχωρήσουν οι πληρωμές όλων των ληξιπρόθεσμων οφειλών με γοργό ρυθμό.
     Επιπλέον συμφωνήσαμε να εξεταστεί και να συμπεριληφθεί στην ίδια νομοθετική ρύθμιση η άρση της απαίτησης που εκδηλώνεται από πλευράς ΤΣΑΥ για επιβολή πρόστιμων και προσαυξήσεων στις οφειλές των παρόχων προς το εν λόγω ταμείο, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι συμψηφισμοί που έχουν γίνει με τις οφειλές του ταμείου προς τους παρόχους, απαίτηση η οποία είναι και άδικη και καταχρηστική.
     Τέλος, του ζητήσαμε να παρέμβει δραστικά στην πρωτοφανή και αδικαιολόγητη απαίτηση των υπαλλήλων του ΤΣΑΥ για προσκόμιση στοιχείων από τους ίδιους τους παρόχους όταν προκύπτει κάποια παλαιά οφειλή, ώστε να προσδιορίσουν το ύψος της οφειλής που έχουν οι πάροχοι προς το εν λόγω ταμείο, για να μπορέσουν να τους εκδώσουν στη συνέχεια ασφαλιστική ενημερότητα ή βεβαίωση οφειλής, αίτημα που έγινε και αυτό αποδεκτό.


               Ο Πρόεδρος                                                    Ο Γεν. Γραμματέας
        Δρ Γεώργιος Βουγιούκας                                          Ιωάννης Καραμηνάς
       Ιατρός Ακτινολόγος                                                      Βιοχημικός

  18/09/2018 - Μηνιαίο Δελτίο Οικονομικής Δραστηριότητας του Σ.Ε.Β.

  Αθήνα, 18/09/2018

  ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
      Κοινοποιούμε το Μηνιαίο Δελτίο Οικονομικής Δραστηριότητας του Σ.Ε.Β..
  Τα διαρθρωτικά προβλήματα εμποδίζουν την ισχυρή ανάκαμψη της οικονομίας
               Ο Πρόεδρος                                                    Ο Γεν. Γραμματέας
        Δρ Γεώργιος Βουγιούκας                                          Ιωάννης Καραμηνάς
       Ιατρός Ακτινολόγος                                                      Βιοχημικός

  12/09/2018 - Προσκόμιση πιστωτικών τιμολογίων για claw back

  Αθήνα, 12/09/2018

  ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
      Κοινοποιούμε ανακοίνωση του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. σχετικά με την προσκόμιση των πιστωτικών τιμολογίων που αφορούν τα ποσά του claw back.
  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
               Ο Πρόεδρος                                                    Ο Γεν. Γραμματέας
        Δρ Γεώργιος Βουγιούκας                                          Ιωάννης Καραμηνάς
       Ιατρός Ακτινολόγος                                                      Βιοχημικός

  11/09/2018 - Προ των πυλών η κατάρρευση των Διαγνωστικών Κέντρων και Εργαστηρίων

  Αθήνα, 11/09/2018

  ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
  Προ των πυλών η κατάρρευση των Διαγνωστικών Κέντρων και Εργαστηρίων


     Η συνεχής επιβολή περιοριστικών μέτρων στις τιμές αποζημίωσης των διαγνωστικών εξετάσεων και πράξεων, έχει φέρει όλες τις ιδιωτικές μονάδες εργαστηριακής ιατρικής στα πρόθυρα της οικονομικής κατάρρευσης, η οποία θα έχει βαρύτατες συνέπειες στο κοινωνικό σύνολο, αφού πάνω από το 90% των ιατρικών διαγνωστικών εξετάσεων και πράξεων διενεργούνται σε αυτές, μιας και οι δημόσιες δομές, όπως είναι τα εργαστήρια του Π.Ε.Δ.Υ. (πρώην ΙΚΑ και νυν Το.Μ.Υ.) και τα εξωτερικά ιατρεία των Δημόσιων Νοσοκομείων, είτε υπολειτουργούν τα πρώτα είτε απαιτούνται δύο με τρείς μήνες αναμονή για την εκτέλεση ακόμη και της πλέον απλής διαγνωστικής εξέτασης στα δεύτερα.
      Τα περιοριστικά αυτά μέτρα τα οποία εφαρμόζονται στα ιδιωτικά Διαγνωστικά Κέντρα και Εργαστήρια το τρέχον έτος 2018, είναι συνοπτικά τα εξής :
     Α) Συνεχείς μειώσεις επί των ονομαστικών τιμών σχεδόν όλων των διαγνωστικών εξετάσεων και πράξεων, τιμές οι οποίες έχουν προσδιοριστεί με απόφαση του Κ.Ε.Σ.Υ. από το μακρινό έτος 1991 και οι οποίες μειώθηκαν ακόμα περισσότερο 2 φορές (2013 και 2015), σε ποσοστό που σε κάποιες από αυτές τις εξετάσεις έφτανε μέχρι και το 65% της αρχικής τους τιμής.
     Β) Επιβολή τμηματικών εκπτώσεων (rebate), οι οποίες στην τελευταία κλίμακά τους φτάνουν το 50% επί των ήδη μειωμένων τιμών και οι οποίες μεσοσταθμικά κυμαίνονται στο 25% περίπου.
     Γ) Εφαρμογή αυτόματης περικοπής υπέρβασης της δαπάνης (claw back), όταν η αξία των διενεργούμενων διαγνωστικών εξετάσεων και πράξεων ξεπεράσει το όριο ενός άκρως ελλειμματικού προϋπολογισμού, περικοπή η οποία στα 5 χρόνια εφαρμογής της (2013-2017) κυμαίνεται μεταξύ 15% και 25% μεσοσταθμικά, κατ’ έτος.
     Δ) Απαίτηση επιστροφής μεγάλων χρηματικών ποσών από τους συμψηφισμούς μεταξύ οφειλών του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. προς τους παρόχους των ετών 2012-2015, με τις οφειλές των Διαγνωστικών Κέντρων και Εργαστηρίων προς τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. από την επιβολή των μέτρων rebate και claw back των ετών 2013-2015, ποσά που πρέπει να επιστρέψουν οι πάροχοι στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και που φτάνουν το 15% των σημερινών μηνιαίων απαιτήσεων αυτών των εργαστηριακών μονάδων και θα παρακρατούνται μέχρι και για 60 μήνες σε κάποιες περιπτώσεις.
     Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να επισημάνουμε ότι οι οφειλές που προέρχονται από τα παλαιά ασφαλιστικά ταμεία που ενσωματώθηκαν στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., είναι σε εκκρεμότητα πολλές από αυτές, μολονότι ο Ε.Φ.Κ.Α που είναι ο αρμόδιος γι’ αυτές τις πληρωμές και έχει λάβει την πίστωση από τους δανειστές, δεν προχωράει στην εξόφλησή τους, με αποτέλεσμα τα Διαγνωστικά Κέντρα και τα Εργαστήρια να μην έχουν ούτε την απαραίτητη ρευστότητα για τις καθημερινές ανάγκες λειτουργίας τους, ενώ παράλληλα ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. απαιτεί από τις μονάδες αυτές να επιστρέψουν τις περικοπές που έχει επιβάλλει με τα μέτρα του rebate και του claw back των ετών 2013 – 2015 άμεσα, έστω και με τη μορφή των μηνιαίων καταβολών.
     Όλα τα παραπάνω περιοριστικά μέτρα που ήδη εφαρμόζονται το τρέχον έτος (2018), θα έχουν σαν αποτέλεσμα να περικοπούν τα έσοδα που προσδοκούν να έχουν τα Διαγνωστικά Κέντρα και Εργαστήρια από τις εκτελεσθείσες εξετάσεις και πράξεις πάνω από το 45% των μηνιαίων απαιτήσεων τους, καθιστώντας πρακτικά αδύνατη τη συνέχιση της λειτουργίας των παραπάνω ιατρικών εργαστηριακών μονάδων, οι οποίες νομοτελειακά θα οδηγηθούν η μία μετά την άλλη στην χρεοκοπία και την οικονομική καταστροφή, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τους 20.000 περίπου εργαζόμενους στις μονάδες αυτές, αλλά και για την κάλυψη των αναγκών σε διαγνωστικές εξετάσεις και πράξεις της Ελληνικής κοινωνίας.

  BANNER PRIVACY

  Τελευταία νέα

  Βρείτε μας στο Facebook