19/04/2019 - Δελτίο Τύπου Π.Ι.Σ.

  Αθήνα, 19/04/2019

  ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
  Κοινοποιούμε Δελτίο Τύπου που εξέδωσε ο Π.Ι.Σ.

  LINK

   

              Ο Πρόεδρος                                                    Ο Γεν. Γραμματέας
        Δρ Γεώργιος Βουγιούκας                                          Ιωάννης Καραμηνάς
        Ιατρός Ακτινολόγος                                                    Βιοχημικός

  18/04/2019 - Special Report από τον Σ.Ε.Β.

  Αθήνα, 18/04/2019

  ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
  Κοινοποιούμε το Special Report που εξέδωσε ο Σ.Ε.Β.
  Μπορούμε να κλείσουμε το επενδυτικό κενό των €100δισ. μέχρι το 2025 αντί για το 2039 που προβλέπει ο σημερινός οικονομικός σχεδιασμός
                 Ο Πρόεδρος                                                    Ο Γεν. Γραμματέας
        Δρ Γεώργιος Βουγιούκας                                          Ιωάννης Καραμηνάς
             Ιατρός Ακτινολόγος                                                      Βιοχημικός

  17/04/2019 - Μηνιαίο Δελτίο Οικονομικής Δραστηριότητας από τον Σ.Ε.Β.

  Αθήνα, 17/04/2019

  ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
  Κοινοποιούμε το Μηνιαίο Δελτίο Οικονομικής Δραστηριότητας του Σ.Ε.Β.
  Ανάκαμψη χωρίς επενδυτική ορμή…

                 Ο Πρόεδρος                                                    Ο Γεν. Γραμματέας
        Δρ Γεώργιος Βουγιούκας                                          Ιωάννης Καραμηνάς
             Ιατρός Ακτινολόγος                                                      Βιοχημικός

  15/04/2019 - Αίτημα χορήγησης οικονομικών στοιχείων

  Αθήνα, 15/04/2019
    Αρ. Πρωτ. : 64  

     Προς
     Πρόεδρο  Ε.Ο.Π.Υ.Υ.,
     κ. Βασίλη Πλαγιανάκο
     


  Αίτημα χορήγησης οικονομικών στοιχείων

  Αγαπητέ Πρόεδρε,

  Σας επαναπροωθούμε το αίτημα χορήγησης οικονομικών στοιχείων που σας είχαμε απευθύνει πριν 2 μήνες περίπου και παρακαλούμε όπως μας χορηγήσετε τα οικονομικά και στατιστικά στοιχεία που αφορούν τον Κ.Α.Ε. 0671.01 για τα έτη 2017 και 2018.
  Ειδικότερα, θα επιθυμούσαμε τον αριθμό εξετάσεων και τις υποβληθείσες απαιτήσεις των παρόχων πριν και μετά Rebate, ανά υποκατηγορία του κωδικού Κ.Α.Ε. 0671.01 για τα έτη 2017 και 2018.
  Επιπροσθέτως, θα θέλαμε να μας χορηγήσετε τις υποβληθείσες για το έτος 2018 απαιτήσεις ανά κατηγορία παρόχων και ανά μήνα, προ και μετά Rebate, οι οποίες υπάγονται στον ανωτέρω κωδικό, καθώς και τις αντίστοιχες ανά μήνα πληρωμές του Οργανισμού.
  Σας υπενθυμίζουμε ότι ο Σύνδεσμός μας έχει μέλη που είναι φορείς Π.Φ.Υ. (Διαγνωστικά Κέντρα και Εργαστήρια) συμβεβλημένα με τον Οργανισμό, τους οποίους αφορούν άμεσα τα στοιχεία αυτά και αυταπόδεικτα έχουμε έννομο συμφέρον.

          


               Μετά τιμής        
                 Ο Πρόεδρος                                                    Ο Γεν. Γραμματέας
        Δρ Γεώργιος Βουγιούκας                                          Ιωάννης Καραμηνάς
             Ιατρός Ακτινολόγος                                                    Βιοχημικός

  15/04/2019 - Υπολογισμός rebate και claw back

  Αθήνα, 15/04/2019

  ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ


  Κοινοποιούμε απόφαση του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. σχετικά με την μεθοδολογία επιμερισμού του rebate και του υπολογισμού του claw back για το 2018.

  Απόφαση Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
                 Ο Πρόεδρος                                                    Ο Γεν. Γραμματέας
        Δρ Γεώργιος Βουγιούκας                                          Ιωάννης Καραμηνάς
             Ιατρός Ακτινολόγος                                                      Βιοχημικός

  BANNER PRIVACY

  Τελευταία νέα

  Βρείτε μας στο Facebook