14/05/2020 - Παράταση της υποβολής και αποστολής του 4ου/2020 στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

  Αθήνα,14/05/2020

  ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

  Κοινοποιούμε την ανακοίνωση που εξέδωσε ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. σχετικά με την παράταση της υποβολής και αποστολής του φυσικού αρχείου των δαπανών μηνός Απριλίου 2020 μέχρι την Παρασκευή 29/05/2020.


  Ανακοίνωση παράτασης Απριλίου

   

  14/05/2020 - Παράταση στην καταβολή ΦΠΑ έως 30/09/2020

  Αθήνα,14/05/2020

  ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

  Κοινοποιούμε το ΦΕΚ 1824/Β’/13-05-2020 με το οποίο παρατείνονται μέχρι και την 30/09/2020 οι προθεσμίες καταβολής των βεβαιωμένων στις Δ.Ο.Υ./ Ελεγκτικά Κέντρα οφειλών από δηλώσεις ΦΠΑ των επιχειρήσεων (βάσει των ΚΑΔ).
  Επίσης κοινοποιούμαι  το ΦΕΚ 1821/Β’/13-05/2020 2020 με το οποίο παρατείνονται μέχρι και την 30/09/2020 οι προθεσμίες καταβολής των βεβαιωμένων στις Δ.Ο.Υ./ Ελεγκτικά Κέντρα οφειλών των φυσικών προσώπων που εκμισθώνουν ακίνητα σε επιχειρήσεις (που πλήττονται βάσει των ΚΑΔ), καθώς και των δόσεων ρυθμίσεων/διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής αυτών.

   


  ΦΕΚ 1824/Β’/13-05-2020

  ΦΕΚ 1821/Β’/13-05-2020

  13/05/2020 - Παράταση στην καταβολή οφειλών προς ΔΟΥ (5ου/2020) έως 30/09/2020

  Αθήνα,13/05/2020

  ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

  Κοινοποιούμε το ΦΕΚ 1823/Β’/13-05-2020 με το οποίο παρατείνονται μέχρι και την 30/09/2020 οι προθεσμίες καταβολής των βεβαιωμένων στις Δ.Ο.Υ./ Ελεγκτικά Κέντρα οφειλών των επιχειρήσεων, καθώς και των δόσεων ρυθμίσεων/διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής αυτών, των επιχειρήσεων (βάσει των ΚΑΔ).
  Επίσης, κοινοποιούμε  το ΦΕΚ 1822/Β’/13-05/2020 2020 με το οποίο παρατείνονται μέχρι και την 30/09/2020 οι προθεσμίες καταβολής των βεβαιωμένων στις Δ.Ο.Υ./ Ελεγκτικά Κέντρα οφειλών των επιχειρήσεων, καθώς και των δόσεων ρυθμίσεων/διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής αυτών, των εργαζομένων που εργάζονται στις προαναφερόμενες επιχειρήσεις.

   


  ΦΕΚ 1823/Β’/13-05-2020

  ΦΕΚ 1822/Β’/13-05-2020

  12/05/2020 - Καταβολή ασφαλιστικών εισφορών 04/2020

  Αθήνα,12/05/2020

  ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

  Κοινοποιούμε το ΦΕΚ 1775/Β’/09-05-2020 με το οποίο δίνεται η δυνατότητα παράτασης της προθεσμίας καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών μηνός Απριλίου 2020 και τυχόν δόσεων  οφειλής προηγούμενων ετών απαιτητών μέχρι 31/05/2020.

   

  ΦΕΚ 1775/Β’/09-05-2020

  12/05/2020 - Αναστολή σύμβασης εργασίας εργαζομένων και οριστική ανάκληση συμβάσεων

  Αθήνα,12/05/2020

  ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

  Κοινοποιούμε το ΦΕΚ 1779/Β’/10-05-2020, με το οποίο δίνεται υπό όρους η δυνατότητα παράτασης της αναστολής σύμβασης εργασίας των εργαζομένων σε επιχειρήσεις – εργοδότες που πλήττονται σημαντικά και ορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για την οριστική ανάκληση συμβάσεων εργασίας.

   

  ΦΕΚ 1779/Β’/10-05-2020

  BANNER PRIVACY

  banner healthreport

  Τελευταία νέα

  Βρείτε μας στο Facebook