02/01/2023 - Τροποποίηση του Παραρτήματος Α (Τεχνικές Προδιαγραφές για HPV-DNA TEST)

  Αθήνα,02/01/2023

  ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ


  Κοινοποιούμε το ΦΕΚ 6651/Β΄/23-12-2022 που αφορά στην Τροποποίηση του Παραρτήματος Α – Τεχνικές Προδιαγραφές για HPV-DNA TEST της κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β’ 6001/2022) «Ειδικότερα θέματα υλοποίησης της Δράσης Δημόσιας Υγείας «Προληπτικές Διαγνωστικές Εξετάσεις για τον Καρκίνο του Τραχήλου της Μήτρας».

   

  ΦΕΚ 6651/Β΄/23-12-2022

  02/01/2023 - Τροποποίηση ΕΚΠΥ

  Αθήνα,02/01/2023

  ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ


  Κοινοποιούμε το ΦΕΚ 6544/Β΄/21-12-2022 που αφορά στην τροποποίηση του Ε.Κ.Π.Υ. του ΕΟΠΥΥ σχετικά με τη προσθήκη μίας κατηγορίας δικαιούχων (πάσχοντες από κληρονομική σιδηροβλαστική αναιμία) στην δωρεάν συμμετοχή για την εκτέλεση διαγνωστικών εξετάσεων.

   

  ΦΕΚ 6544/Β΄/21-12-2022

  02/01/2023 - Νόμος για την Επιχορήγηση των διαγνωστικών εξετάσεων 2022 κατά 15 εκατ. ευρώ από το Υπ. Οικονομικών

  Αθήνα,02/01/2023

  ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ


  Κοινοποιούμε το ΦΕΚ 241/Α΄/23-12-2022 με τίτλο Ολοκληρωμένο Σύστημα Παροχής Ανακουφιστικής Φροντίδας - Ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την προστασία της δημόσιας υγείας και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις, που αφορά στην επιχορήγηση του προϋπολογισμού των διαγνωστικών εξετάσεων και πράξεων έτους 2022 κατά 15 εκατ. ευρώ από το Υπουργείο Οικονομικών (Άρθρο 79), σε ρυθμίσεις σχετικά με τη συστέγαση ιατρείων (Άρθρο 82) και την Υλοποίηση της δράσης για την πρόληψη καρδιαγγειακών κινδύνων μέσω του Προγράμματος Δοξιάδης (Άρθρο 85).

   

  ΦΕΚ 241/Α΄/23-12-2022 (Ν. 5007)

  02/01/2023 - Νόμος για τη δυνατότητα απασχόλησης των ιατρών του ΕΣΥ σε ιδιωτικές μονάδες υγείας

  Αθήνα,02/01/2023

  ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ


  Κοινοποιούμε το ΦΕΚ 225/Α΄/07-12-2022 με τίτλο Δευτεροβάθμια περίθαλψη, ιατρική εκπαίδευση, μισθολογικές ρυθμίσεις για τους ιατρούς και οδοντιάτρους του Εθνικού Συστήματος Υγείας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας, όπου αφορά στη δυνατότητα των ιατρών που εργάζονται στο ΕΣΥ να απασχολούνται και σε ιδιωτικούς φορείς (Άρθρο 10).


  ΦΕΚ 225/Α΄/07-12-2022 (Ν. 4999)

  Page 2 of 466