25 07 2023 Έναρξη παραπεμπτικών για ΕΥΔΑΠ

  Αθήνα, 25/07/2023

   

  ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

   

  Κοινοποιούμε την ανακοίνωση της ΕΥΔΑΠ ότι από 10/07/2023 εφαρμόζεται το σύστημα ηλεκτρονικής Συνταγογράφισης των παραπεπτικών Ιατρικών Πράξεων και Διαγνωστικών εξετάσεων για τους ασφαλιζόμενους στην Υγειονομική περίθαλψη της ΕΥΔΑΠ, για την ομαλή μετάβαση έως 10/10/2023, θα είναι δυνατή τη καταχώρηση των παραστατικών τόσο ηλεκτρονικά όσο και χειρόγραφα.

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

   

  23/07/2023 - Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας έως 28/08/2023

  Αθήνα, 23/07/2023

  ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ


  Κοινοποιούμε το ΦΕΚ 4698/B/ 22-07-2023 με το οποίο παρατείνεται η εφαρμογή προϋποθέσεων εισόδου και παραμονής στις πρωτοβάθμιες δομές υγείας για ασθενείς και συνοδούς μέχρι τις 28 Αυγούστου λόγω COVID, αλλά αλλάζουν κάποια σημεία των μέτρων που ίσχυαν.
  Ενδεικτικά, τροποποιείται το σημείο 1 της Υ.Α. περί υποχρεωτικότητας της χρήσης των μασκών και της λειτουργίας των ISOBOX για τη διενέργεια PCR και Rapid tests.


   
  ΦΕΚ 4698/B/ 22-07-2023

  19 07 2023 Μηνός Απριλίου 2023 Claw back

  LINK

  09 07 2023 Ανάρτηση βεβαιώσεων ποσών αυτόματης επιστροφής Clawback Α’ και Β’ Εξαμήνου 2022 για παρόχους-προμηθευτές υπηρεσιών υγείας

  LINK