27/12/2021 - Διαχείριση πιστωτικών τιμολογίων για το claw back 2021


  Αθήνα,27/12/2021

  ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ


  Μετά από τηλεφωνική επικοινωνία που είχαμε με την Οικονομική Δ/νση του ΕΟΠΥΥ μας ενημέρωσαν πως δεν πρέπει να κοπούν τα πιστωτικά τιμολόγια που αφορούν τις περικοπές που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί μέσα στο 2021 ως προκαταβολικό συμψηφισμό μέρους του claw back του τρέχοντος έτους και ότι τα σχετικά πιστωτικά τιμολόγια θα κοπούν όταν κοινοποιηθούν οι αντίστοιχες βεβαιώσεις claw back για το Α’ και Β’ Εξάμηνο του 2021.

  27/12/2021 - Ρύθμιση ζητημάτων για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού


  Αθήνα,27/12/2021

  ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ


  Κοινοποιούμε τον Ν. 4876/2021 με το οποίο ρυθμίζονται διάφορα ζητήματα για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού και την προστασία της δημόσιας υγείας.


  ΦΕΚ 251/Α’/23-12-2021
  (Άρθρο 44 - Ρύθμιση για το μηχανισμό του claw back για τα 2020 και 2021)

  27/12/2021 - Μέτρα ελέγχου της Συνταγογράφησης και Εκτέλεσης Εργαστηριακών Εξετάσεων

  Αθήνα,27/12/2021

  ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ


  Κοινοποιούμε το ΦΕΚ 6163/Β’/22-12-2021 με το οποίο τροποποιούνται τα Βραχυπρόθεσμα και Μακροπρόθεσμα Μέτρα Ελέγχου της Συνταγογράφησης και Εκτέλεσης Εργαστηριακών Εξετάσεων, όπως είχαν οριστεί με το ΦΕΚ 2243/Β’/14-08-2014.


  ΦΕΚ 6163/Β’/22-12-2021

  27/12/2021 - Δελτίο Τύπου ΕΟΠΥΥ για πάροχο υγείας

  Αθήνα,27/12/2021

  ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ


  Κοινοποιούμε Δελτίο Τύπου του ΕΟΠΥΥ στο οποίο ο Οργανισμός απαντάει σε δημοσιεύματα σχετικά με υπέρογκες αποζημιώσεις παρόχου υγείας για υποτιθέμενες παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας.


  Δελτίο Τύπου του ΕΟΠΥΥ