05/01/2022 - Διαδικασία χορήγησης πιστοποιητικού νόσησης

  Αθήνα,05/01/2022

  ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ


  Κοινοποιούμε το ΦΕΚ 3/Β’/04-01-2022 με το οποίο εξειδικεύονται οι κανόνες χορήγησης του πιστοποιητικού νόησης από COVID.


  ΦΕΚ 3/Β’/04-01-2022

  04/01/2022 - Δελτίο Τύπου του Π.Ι.Σ. για την μείωση της τιμής των PCR

  Αθήνα,04/01/2022

  ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ


  Κοινοποιούμε Δελτίο Τύπου του Π.Ι.Σ. σχετικά με την πρόθεση του Υπουργείου Υγείας να μειώσει την τιμή των PCR.


  Δελτίο Τύπου

  04/01/2022 - Τηλεσυμβουλευτική για ασθενείς με COVID-19

  Αθήνα,04/01/2022

  ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ


  Κοινοποιούμε το ΦΕΚ 6352/Β’/30-12-2021 με το οποίο ορίζεται η ανάπτυξη και λειτουργία συστήματος τηλεσυμβουλευτικής για ασθενείς με COVID-19.
  ΦΕΚ 6352/Β'/30-12-2021

  04/01/2022 - Διαδικασία και λόγοι εξαίρεσης από τον υποχρεωτικό εμβολιασμό

  Αθήνα,04/01/2022

  ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ


  Κοινοποιούμε το ΦΕΚ 6324/Β’/30-12-2021 με το οποίο ορίζεται η διαδικασία και οι λόγοι εξαίρεσης από την υποχρεωτικότητα του εμβολιασμού.  ΦΕΚ 6324/Β'/30-12-2021