16/05/2022 - Παράταση στην αποστολή των δαπανών 4ου στον ΕΟΠΥΥ

  Αθήνα, 16/05/2022

  ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ


  Κοινοποιούμε ανακοίνωση του ΕΟΠΥΥ με την οποία δίνεται παράταση στην υποβολή και αποστολή των δαπανών του Απριλίου στον ΕΟΠΥΥ έως την Παρασκευή 27/05/2022.


  Ανακοίνωση ΕΟΠΥΥ

  09/05/2022 - Εξαιρέσεις επί των πληθυσμιακών κριτηρίων

  Αθήνα, 09/05/2022

  ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ


  Κοινοποιούμε το ΦΕΚ 2195/Β’/04-05-2022 με το οποίο τροποποιείται η Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 1918/Β/2010) που αφορά τους όρους, τις προϋποθέσεις , τα όργανα και τη διαδικασία χορήγησης αδειών σκοπιμότητας και αδειών λειτουργίας για εγκατάσταση και λειτουργία μηχανημάτων ιοντιζουσών και μη ακτινοβολιών, στο σημείο που αναφέρεται στις εξαιρέσεις που υπάρχουν για τα πληθυσμιακά κριτήρια.


  ΦΕΚ 2195/Β’/04-05-2022

  09/05/2022 - Διαδικασία χορήγησης ψηφιακών πιστοποιητικών νόσησης ή όχι από τον COVID-19

  Αθήνα, 09/05/2022

  ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ


  Κοινοποιούμε το ΦΕΚ 2172/Β’/04-05-2022 με το οποίο καθορίζεται η διαδικασία χορήγησης ψηφιακών πιστοποιητικών ή βεβαιώσεων διαγνωστικού ελέγχου ή νόσησης από τον COVID-19 από φαρμακοποιούς και ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα.


  ΦΕΚ 2172/Β’/04-05-2022

  05/05/2022 - Υποβολή δαπανών Λιμενικού Σώματος μέσω του e-ΔΑΠΥ

  Αθήνα, 05/05/2022

  ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ


  Κοινοποιούμε το ΦΕΚ 1987/Β’/20-04-2022 με το οποίο καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις της υποβολής δαπανών υγείας των στελεχών του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής και των προστατευόμενων μελών των οικογενειών τους μέσω των πληροφοριακών συστημάτων του ΕΟΠΥΥ (e-ΔΑΠΥ).


  ΦΕΚ 1987/Β’/20-04-2022