Ενημερωτικό Σημείωμα( Για τις συναντήσεις με τους Γεν Γραμματείς των Υπ. Υγείας και Εργασίας)

                                                                 Αθήνα, 31/10/2011

  Ενημερωτικό Σημείωμα

     Την Τετάρτη που πέρασε, 26/10/2011, το Δ.Σ. του Συνδέσμου είχε διαδοχικές συναντήσεις με τους Γενικούς Γραμματείς των Υπουργείων Υγείας και Εργασίας, πρώτα στο Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με τον κύριο Αντώνη Δημόπουλο και στην συνέχεια στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης με την κα Αθηνά Δρέττα, για να διαβουλευτεί μαζί τους θέματα της τρέχουσας επικαιρότητας, τα οποία πρέπει να επιλυθούν άμεσα ή να προχωρήσουν προς επίλυση.

     Το κυρίαρχο θέμα στην συνάντηση με τον Γεν. Γραμματέα του Υπουργείου Υγείας, ήταν η διασφάλιση εφαρμογής του Ν.3919/2011 περί απελευθέρωσης των κλειστών επαγγελμάτων και στον χώρο της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, μετά μάλιστα την άρνηση κάποιων Ιατρικών Συλλόγων και κυρίως του Ι.Σ.Α., να επικυρώνει καταστατικά εταιρειών Π.Φ.Υ., εάν δεν περιέχουν τον περιορισμό του 51% ιατροί στην μετοχική τους σύνθεση, καθώς και της επιστολής προς τον Υπουργό Υγείας, που έχει σταλεί από τον ίδιο ιατρικό σύλλογο στις 24/10/2011, μέσω της οποίας ο Ι.Σ.Α., με λανθασμένη και παραπλανητική επιχειρηματολογία, ,προσπαθεί να προτρέψει τον Υπουργό να εκδώσει εγκύκλιο, με την οποία να διασαφηνίζεται ότι διατηρούνται οι περιορισμοί που είχαν τεθεί στο παρελθόν στην λειτουργία των μονάδων που δραστηριοποιούνται στην Π.Φ.Υ. και να αδιαφορήσει για την επιβεβλημένη στις μέρες μας εφαρμογή του Ν.3919/11, που ρητά και ξεκάθαρα επιβάλλει την άρση των περιορισμών στην πρόσβαση των έως τώρα κλειστών επαγγελμάτων.

     Ο Γεν. Γραμματέας αφού άκουσε αναλυτικά τις θέσεις μας και τις απόψεις μας, για την ανάγκη εφαρμογής του Ν.3919/11, όπως εξ’ άλλου είναι αυτονόητη η εφαρμογή των νόμων σε κάθε συντεταγμένη Πολιτεία, μας πληροφόρησε ότι το θέμα είναι εις γνώση του Υπουργού ο οποίος το χειρίζεται προσωπικά, ενώ ο ίδιος θα μεταφέρει τις θέσεις μας στον Υπουργό, όπως και την πρόταση μας για παράταση του χρόνου προσαρμογής στις διατάξεις του Π.Δ. 84/01, που λήγει στις 11/11/2011, χωρίς αυτός να μπορεί να δεσμευτεί για οτιδήποτε.

     Στη συνέχεια, μας έφερε σε επαφή με τον κύριο Καζάση Χρήστο, ειδικό σύμβουλο επί θεμάτων βιοϊατρικής τεχνολογίας και γενικότερα τεχνικών θεμάτων του Υπουργείου Υγείας, με τον οποίο θα διαβουλευτούμε πολύ σύντομα, προσκομίζοντας του τις προτάσεις μας, για τα δύο άλλα θέματα που είχαμε ζητήσει την συνάντηση με τον Υπουργό ή τον Γεν. Γραμματέα του Υπουργείου Υγείας και που είναι συγκεκριμένα : α) ο πρόσφατος νόμος για τον ποιοτικό έλεγχο των ιδιωτικών φορέων Υγείας και β) η υπουργική απόφαση που αφορά τα κριτήρια χορήγησης άδειας σκοπιμότητας για μηχανήματα βιοϊατρικής τεχνολογίας.

     έλος για τις προτάσεις μας που αφορούσε τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., ο Γεν. Γραμματέας μας προέτρεψε να διαβουλευτούμε με τον πρόεδρο του Ε.Ο.Π.Π.Υ. κ. Γεράσιμο Βουδούρη, με τον οποίο εκκρεμεί συνάντηση μαζί του.

     Στην συνέχεια, έγινε συνάντηση στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης το απόγευμα της ίδιας ημέρας, με την Γενική Γραμματέα του Υπουργείου κα Αθηνά Δρέττα, στην οποία ετέθησαν τα θέματα του υπομνήματος που είχαμε στείλει, αρμοδιότητος του Υπουργείου Εργασίας.

     Για το θέμα της εργοδοτικής εισφοράς του Τ.Σ.Α.Υ., ετέθη ο πυρήνας του προβλήματος, που είναι η εμμονή του Ταμείου των Υγειονομικών να θεωρεί τον κάθε υγειονομικό που απασχολείται με οιανδήποτε σχέση εργασίας και οπουδήποτε, ως έμμισθο υπάλληλο και όχι ως ελεύθερο επαγγελματία, απαιτώντας έτσι από τον εργοδότη πληρωμή εργοδοτικής εισφοράς για όλους τους υγειονομικούς που απασχολούν.

     Επίσης, της ετέθει το θέμα του μειωμένου ωραρίου των παρασκευαστών και των χειριστών ιατρικών μηχανημάτων και της γνωστοποιήθηκε ο τρόπος που πριν αρκετά χρόνια και με λαθροχειρία, κατοχυρώθηκε το μειωμένο αυτό ωράριο, στους ανωτέρω εργαζομένους.

     Για τα δύο ανωτέρω θέματα, η Γεν. Γραμματέας ζήτησε λίγο χρόνο για να ενημερωθεί και να τα μελετήσει, ενώ για το επόμενο θέμα που ήταν οι μεγάλες καθυστερήσεις των ασφαλιστικών ταμείων στην εξόφληση των δεδουλευμένων μας, η απάντηση ήταν σαφής, ότι χρήματα δεν υπάρχουν, ειδικά την περίοδο αυτή που αναμένεται η έγκριση από την Ε.Ε. της 6ης δόσης (τα 8 δις ευρώ) και θα εξετάσει πως μπορεί να βοηθήσει στην βελτίωση αυτού του σημαντικού θέματος.

     Γενικά η εντύπωση που αποκομίσαμε από την συνάντηση με τη Γενική Γραμματέα του Υπουργείου Εργασίας, δεν μας επιτρέπει να αισιοδοξούμε για άμεση επίλυση των προβλημάτων που άπτονται της αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας και μακάρι να διαψευσθούμε για την εκτίμηση μας αυτή.

  Θα σας κρατήσουμε ενήμερους για όλες τις εξελίξεις.

   

        Ο Πρόεδρος                                                      Ο Γεν. Γραμματέας

  Γιώργος Βουγιούκας                                                   Γιάννης Καραμηνάς

  Ιατρός Ακτινολόγος                                                       Βιοχημικός

  Ανακοίνωση - Ενημέρωση (Ανάληψη Υποχρέωσης ΟΠΑΔ)

                                                                 Αθήνα, 17/10/2011

  Ανακοίνωση – Ενημέρωση

     Σας ανακοινώνουμε ότι ο ΟΠΑΔ ενέκρινε και πίστωσε χρήματα στους κωδικούς που αφορούν ιατρικές επισκέψεις, ιατρικές πράξεις και παρακλινικές εξετάσεις για συμβεβλημένους ιατρούς κια διαγνωστικά εργαστήρια (φυσικά πρόσωπα) και παρακλινικές εξετάσεις για συμβεβλημένα διαγνωστικά κέντρα (νομικά πρόσωπα), προς ενημέρωση σας.

    Ακολουθούν οι αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης από μέρους του ΟΠΑΔ.

  Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης από τον ΟΠΑΔ που αφορά ιατρικές πράξεις (Μορφή pdf)

  Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης που αφορά ιατρικές επισκέψεις

  (Μορφή pdf)

  Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης από τον ΟΠΑΔ για παρακλινικές εξετάσεις (νομικά πρόσωπα)

  (Μορφή pdf)

  Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης από τον ΟΠΑΔ για παρακλινικές εξετάσεις (φυσικά πρόσωπα)

  (Μορφή pdf)

     Ο Πρόεδρος                                                         Ο Γεν. Γραμματέας

  Γιώργος Βουγιούκας                                                   Γιάννης Καραμηνάς

  Ιατρός Ακτινολόγος                                                         Βιοχημικός

  Ανακοίνωση - Ενημέρωση (Παράταση Συμβάσεων με τον ΟΠΑΔ)

                                                               Αθήνα, 13/10/2011

   Ανακοίνωση – Ενημέρωση

     Σας ενημερώνουμε ότι το Δ.Σ. του ΕΟΠΥΥ, με την υπ’ αριθμόν 23 απόφαση του , που πήρε στις 13/09/2011, εξουσιοδότησε τις διοικήσεις των ασφαλιστικών οργανισμών που τον αποτελούν (Ο.Π.Α.Δ., Ι.Κ.Α., Ο.Α.Ε.Ε., και Ο.Γ.Α.) , να παρατείνουν την ισχύ των συμβάσεων που έχει ο κάθε ασφαλιστικός φορέας με προμηθευτές υγείας, μέχρι τη σύναψη των νέων συμβάσεων με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

     Ήδη ο Ο.Π.Α.Δ., με την από 04/10/2011 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, προχώρησε στην ανωτέρω απόφαση του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., την οποία και σας κοινοποιούμε.

  Παράταση συμβάσεων με προμηθευτές υγείας.(Μορφή pdf)

      Ο Πρόεδρος                                                   Ο Γεν. Γραμματέας

  Γιώργος Βουγιούκας                                            Γιάννης Καραμηνάς

  Ιατρός Ακτινολόγος                                                  Βιοχημικός

  Ανακοίνωση -Ενημέρωση (Σχετικά με την πίστωση χρημάτων από ΟΠΑΔ και ΕΤΑΠ-ΜΜΕ)

                                                                Αθήνα, 07/10/2011

  Ανακοίνωση – Ενημέρωση

     Σας ενημερώνουμε ότι ο ΟΠΑΔ και το ΕΤΑΠ-ΜΜΕ ενέκριναν και πίστωσαν χρήματα στους κωδικούς που αφορούν ιατρικές επισκέψεις, ιατρικές πράξεις, παρακλινικές εξετάσεις για συμβεβλημένα εργαστήρια (φυσικά πρόσωπα) και παρακλινικές εξετάσεις για συμβεβλημένα διαγνωστικά κέντρα (νομικά πρόσωπα).

     Ακολουθούν οι αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης από μέρους του ΟΠΑΔ και του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ.

  Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης ΟΠΑΔ (φυσικά πρόσωπα)

  (μορφή pdf)

  Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης ΟΠΑΔ (νομικά πρόσωπα)

  (μορφή pdf)

  Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης ΕΤΑΠ-ΜΜΕ (νομικά πρόσωπα)

  (μορφή pdf)


         Ο Πρόεδρος                                        Ο Γεν. Γραμματέας

  Γιώργος Βουγιούκας                                 Γιάννης Καραμηνάς

  Ιατρός Ακτινολόγος                                         Βιοχημικός