Ανακοίνωση - Ενημέρωση 16 12 2011

                                                             Αθήνα, 16/12/2011

  Ανακοίνωση – Ενημέρωση

     Σας κοινοποιούμε την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολούμενων (Ε.Τ.Α.Α) για σύναψη συμβάσεων με Ιδιωτικά Διαγνωστικά Εργαστήρια και με Ιδιωτικά Διαγνωστικά Κέντρα για εκτέλεση παρακλινικών εξετάσεων μέσα από την οποία θα διαβάσετε λεπτομέρειες για να προχωρήσετε εφόσον επιθυμείτε σε σύμβαση με το παραπάνω ταμείο. Σας επισυνάπτουμε το αντίστοιχο έγγραφο.

  Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Σύναψη Σύμβασης με το Ε.Τ.Α.Α.

  Ανακοίνωση - Ενημέρωση 15 12 2011

                                                            Αθήνα, 15/12/2011

  Ανακοίνωση – Ενημέρωση

     Σας ενημερώνουμε ότι το Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα Απασχολούμενων (Ε.Τ.Α.Α.) δημοσιοποίησε επιστολή προς εργοδότες κα παρόχους υγείας με θέμα " Ηλεκτρονική Υποβολή Καταστάσεων Εισφορών και Συνεισφορών (ΚΕΣ) και των δικαιολογητικών από τους Παρόχους Υγείας " και επιπλέον διέμεινε μέσω ενός άλλου εγγράφου " Οδηγίες προς Εργοδότες και Παρόχους Υγείας για τις Νέες Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες του ΕΤΑΑ - ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ " και σας κοινοποιούμε το site του Ε.Τ.Α.Α. στο οποίο μπορείτε να ανατρέξετε για να δείτε λεπτομέρειες των παραπάνω αποφάσεων του ταμείου : www.etaa.gr.


      Ο Πρόεδρος                                     Ο Γεν. Γραμματέας

  Γιώργος Βουγιούκας                               Ιωάννης Καραμηνάς

  Ιατρός Ακτινολόγος                                     Βιοχημικός

  Δελτίο Τύπου 14 12 2011

                                                               Αθήνα, 14/12/2011 

  ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

     Με έκπληξη, πληροφορηθήκαμε πως ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών, μετά την συνάντηση που είχε με την Π.Ο.Σ.Ι.Π.Υ. την προηγούμενη εβδομάδα, εξέδωσε δελτίο τύπου στο οποίο αναφέρεται πως θα διαπραγματευτεί και για λογαριασμό του Πανελληνίου Συνδέσμου Ιατρικών Διαγνωστικών Κέντρων (Π.Α.Σ.Ι.Δ.Ι.Κ.) στις συζητήσεις με το Ε.Ο.Π.Υ.Υ., για την υπογραφή συλλογικής σύμβασης.

     Προς αποκατάσταση της αλήθειας επιθυμούμε να κάνουμε γνωστό ότι ο ΙΣΑ ΟΥΔΕΜΙΑ τέτοια εντολή ή εξουσιοδότηση διαθέτει εκ μέρους του Δ.Σ. του Συνδέσμου μας και των μελών μας. Προηγήθηκε συνάντηση του Προέδρου του ΙΣΑ κ. Πατούλη με το Διοικητικό Συμβούλιο της Π.Ο.Σ.Ι.Π.Υ. κατά την οποία ο Πρόεδρος του Ι.Σ.Α. κ. Πατούλης έθεσε τον εκβιαστικό όρο, προκειμένου να προσέλθει και να συζητήσει, να μην παρευρίσκεται ο Πρόεδρος του Συνδέσμου μας, παρά την δική μας διάθεση για ουσιαστική επίλυση των ζητημάτων προς όφελος όλων και της Πατρίδας μας. Η άρνηση αυτή τον καθιστά έκθετο στα μάτια του κάθε υγιώς σκεπτόμενου. Πρόσχημα της αρνήσεως αυτής του κ. Πατούλη ήταν η αντίθεση του Συνδέσμου μας στα προσχώματα που παρανόμως προβάλλει ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών στην εφαρμογή του Νόμου 3919/2-3-2011 (Αρχή της επαγγελματικής ελευθερίας) με μεγάλη οικονομική ζημία των μελών μας. Η δε άρνηση εφαρμογής του νόμου γίνεται με πρόφαση επιχειρημάτων και αστείων δικαιολογιών που δεν αντέχουν στην λογική!

     Πρέπει να τονίσουμε για ακόμη μία φορά, για όσους κάνουν πως δεν καταλαβαίνουν, ότι διαφορετικό είναι η άσκηση του ιατρικού επαγγέλματος που είναι αποκλειστικό δικαίωμα του πολίτη που έχει πτυχίο ιατρικής, σε αντίθεση με το αναφαίρετο δικαίωμα του οποιουδήποτε πολίτη να επιχειρεί και στο χώρο της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας. Δικαίωμα το οποίο πλέον είναι κατοχυρωμένο από τον νόμο, ανεξαρτήτως των όψιμων προθέσεων του κ. Πατούλη.

     Καλό θα είναι οι ιατρικοί σύλλογοι, όπου αυτό συμβαίνει, να αντιληφθούν το αυτονόητο. Πως δηλαδή αντί να αντιμάχονται την λειτουργία των Ιατρικών Διαγνωστικών Κέντρων (που είναι οι πιο σημαντικές μονάδες που παρέχουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες εργαστηριακής ιατρικής) θα πρέπει να συνεργαστούν μαζί τους και για ένα επιπρόσθετο σημαντικό λόγο, ο οποίος είναι οι χιλιάδες θέσεις εργασίας που παρέχουν πρωτίστως στους ιατρούς μέλη τους και δευτερευόντως σε πολλές χιλιάδες εργαζομένων άλλων ειδικοτήτων (επιστημονικό μη ιατρικό προσωπικό, παραϊατρικό προσωπικό, διοικητικό προσωπικό, υπεύθυνοι καθαριότητας, κα). Να αντιληφθούν ότι διευκολύνοντας την λειτουργία τους προασπίζουν αυτές τις θέσεις εργασίας και μη προβάλλοντας παράνομα εμπόδια στην λειτουργία τους, βοηθούν στο να μειωθεί το λειτουργικό τους κόστος αντί να μειωθούν οι αποδοχές των εργαζομένων (και των Ιατρών) σε αυτά. Να αντιληφθούν επιτέλους ότι η τήρηση του νόμου είναι Εθνικό τους Καθήκον όχι μόνο στην δική μας γενιά αλλά και στις επόμενες. Στον αγώνα αυτό θα έπρεπε να είμαστε όλοι μαζί και όχι να πολεμάμε ο ένας τον άλλο από τα χαρακώματα.

     Το Διοικητικό Συμβούλιο υπό το πρίσμα των ανωτέρω επιθυμεί να κάνει σαφές πως ο Πρόεδρος του Π.Α.Σ.Ι.Δ.Ι.Κ. κατέστησε απόλυτα σαφές στα μέλη του Δ.Σ. της Π.Ο.Σ.Ι.Π.Υ., ότι δεν επιτρέπει σε κανένα να διαπραγματευτεί για λογαριασμό των Ιατρικών Διαγνωστικών Κέντρων και οπουδήποτε. Γι’ αυτό και η ανωτέρω ανακοίνωση του ΙΣΑ στερείται αλήθειας.

  Για το Δ.Σ. του Π.Α.Σ.Ι.Δ.Ι.Κ.  

       Ο Πρόεδρος                                          Ο Γεν. Γραμματέας

  Γιώργος Βουγιούκας                                     Γιάννης Καραμηνάς

  Ιατρός Ακτινολόγος                                           Βιοχημικός

  Ανακοίνωση - Ενημέρωση 14 12 2011 (ανάληψη υποχρέωσης ΟΠΑΔ-ΤΥΔΚΥ)

                                                               Αθήνα, 14/12/2011 

  Ανακοίνωση – Ενημέρωση

     Σας ενημερώνουμε ότι ο Ο.Π.Α.Δ. ενέκρινε και πίστωσε στους κωδικούς που αφορούν παρακλινικές εξετάσεις για συμβεβλημένα εργαστήρια (φυσικά πρόσωπα) και διαγνωστικά κέντρα (νομικά πρόσωπα) αρκετά χρήματα, τα οποία στη συνέχεια διένειμε στις επιμέρους περιφερειακές του υπηρεσίες (Υ.Π.Α.Δ.).

     Ως εκ τούτου, τις προσεχείς ημέρες , οι διάφορες Υ.Π.Α.Δ. οφείλουν να πιστώσουν με τη σειρά τους τα χρήματα που τους αναλογούν, στους λογαριασμούς μονάδων Π.Φ.Υ. που δραστηριοποιούνται στην περιφέρεια τους.

     Σας επισυνάπτουμε τις αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης από μέρους του Ο.Π.Α.Δ. για λογαριασμό των Υ.Π.Α.Δ. και του Τ.Υ.Δ.Κ.Υ.

  Παρακλινικές Εξετάσεις- Νομικά πρόσωπα

  Παρακλινικές Εξετάσεις- Φυσικά Πρόσωπα

  Παρακλινικές Εξετάσεις- Ιδιώτες

  Ιατρικές Πράξεις (522-02)

  Ιατρικές Επισκέψεις (522-01)

  Πρόσθετη Περίθαλψη ΟΠΑΔ-ΤΥΔΚΥ

  Ιατρική Περίθαλψη ΟΠΑΔ-ΤΥΔΚΥ

       Ο Πρόεδρος                                        Ο Γεν. Γραμματέας

  Γιώργος Βουγιούκας                                    Ιωάννης Καραμηνάς

  Ιατρός Ακτινολόγος                                         Βιοχημικός