Προκήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού (24/3/2011)

  Προκήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά

  Με τίτλο

  «Υπηρεσίες Υποστήριξης του Πανελληνίου Συνδέσμου Ιατρικών Διαγνωστικών Κέντρων (ΠΑ.Σ.Ι.ΔΙ.Κ.)»

  για το έργο

  «ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝ 

  1-49 ΑΤΟΜΑ, ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ»

  στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος

  «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ»

  Κατεβάστε την προκήρηξη

   

  Προκήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού

  ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013

  Αρχεία

  Παραδειγμα - PASIDIK ΕΠΙΣΤΟΛΗ

  Επιστολή

  ΥΔ_ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΑΣ

  Υ Δ DHMOSIOTITA_yd_pros1

  Προσύμφωνο συνεργασίας ΚΕΚ_ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

  Προσύμφωνο Συνεργασίας TASEIS - μελος

  Β_Υπεύθυνη Δήλωση_Δικαιολογητικό 2 ΕΜΕ

  Β_Υπεύθυνη Δήλωση_Διk 7Νομιμου Εκπρο

  Β_Υπεύθυνη Δήλωση_ΔιΚ  8 Ενισχ Ησ Σημασιας

  Β_Πίνακας 2_ΕΜΕ

  Β_Πίνακας 1_Απασχολούμενο προσωπικό

  Β_Απαιτούμενα Στοιχεία-Δικαιολογητικά

  Β_ΑΙΤΗΣΗ ΕΠΙΧ

  ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟ ΟΠΑΔ (11/03/2011)

                                                                                             Αθήνα, 11/03/2011

  Προς

  ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΟΠΑΔ

  Υπόψη : Προέδρου

  κ. Κυριάκου Σουλιώτη


  Αγαπητέ κύριε Πρόεδρε,

   

   

  Μας  γνωστοποιήσατε ότι το Δ.Σ του Οργανισμού σας έλαβε πρόσφατα ομόφωνη απόφαση για τον τρόπο ελέγχου και εκκαθάρισης των απαιτήσεων των συμβεβλημένων μελών μας, που παρέχουν υπηρεσίες προς τον ΟΠΑΔ (ιατρών, ιατρικών εργαστηρίων και ιατρικών διαγνωστικών κέντρων).  Σύμφωνα με αυτή θα πληρώνεται το 90% της απαίτησης μ’ ένα τυπικό έλεγχο και το υπόλοιπο 10% κατά την εκκαθάριση μετά από πλήρη έλεγχο του λογαριασμού.

   

  Συγχρόνως μας ενημερώσατε ότι η σειρά προτεραιότητας εξόφλησης των συμβεβλημένων μελών μας, θα γίνεται βάση του ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου υποβολής των λογαριασμών.   Το σύνολο της απόφασης σας, μας βρίσκει απόλυτα σύμφωνους.  Άλλωστε γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι αποτελούσε μια διαχρονική πρότασή μας.  Όλα  τα ανωτέρω σηματοδοτούν ότι δεν υπάρχει πλέον κανένα αίτιο διοικητικού τουλάχιστον χαρακτήρα, για την συνέχιση της καθυστέρησης εξόφλησης των απαιτήσεων μας.

   

  Σε πρόσφατη ανακοίνωσή σας γνωστοποιήσατε ότι έχετε λάβει την πρώτη δόση  χρηματοδότησης εκτέλεσης του προϋπολογισμού του 2011, ύψους 240 εκατομμυρίων ευρώ.   Ως εκ τούτου, δεν συντρέχει πλέον και κανένας οικονομικός λόγος για την μη εξόφληση μέρους των απαιτήσεων μας.  Γι ‘ αυτό το λόγο αναλάβατε τη δέσμευση εντός Μαρτίου να εξοφλήσετε τουλάχιστον τα υπολειπόμενα του 2009 και ένα μέρος του 2010.

   

  Γνωρίζετε πολύ καλά ότι το Διοικητικό μας Συμβούλιο και τα μέλη του κλάδου μας, με μεγάλο ρίσκο και υψηλό αίσθημα ευθύνης μέχρι σήμερα, έχουν σταθεί αρωγοί  στις φιλότιμες προσπάθειες σας και στις προσωπικές διαβεβαιώσεις της πολιτικής ηγεσίας για την επίλυση μιας σειράς θεμάτων (ακοστολόγητες εξετάσεις, καθυστέρηση πληρωμών, ηλεκτρονική συνταγογράφηση κ.α).   Είμαστε οι μοναδικοί από το σύνολο των συμβεβλημένων παρόχων σας, που παρά το γεγονός ότι είμαστε οι περισσότερο αδικημένοι, σας δώσαμε πίστωση χρόνου με στόχο τη στήριξη μιας συνολικής προσπάθειας σταδιακής διεξόδου από την κρίση και καταθέσαμε εντοπισμένες και ρεαλιστικές προτάσεις για τον εξορθολογισμό των δαπανών του συστήματος.

   

  Θέλουμε να πιστεύουμε ότι η υπευθυνότητα, η ανοχή, η κατανόηση και η στήριξη μας στα δύσκολα δεν θα εκληφθεί ως αδυναμία άσκησης πολιτικής και κοινωνικής πίεσης.  Γι’ αυτό το λόγο θα συνεχίσουμε να εξυπηρετούμε τους ασφαλισμένους του Οργανισμού, με την προϋπόθεση όμως ότι, εντός του Μαρτίου, θα τηρηθούν τα υπεσχημένα και θα καταβληθούν στα μέλη μας οι συμφωνημένες εξοφλήσεις.

   

  Σε αντίθετη περίπτωση, θα βρεθούμε στη δυσάρεστη θέση να προχωρήσουμε στη διακοπή παροχής των υπηρεσιών μας σε κατόχους παραπεμπτικών του Δημοσίου.   Θέλουμε να καταστήσουμε σαφές ότι ένα τέτοιο ενδεχόμενο δεν αποτελεί πράξη πίεσης (κουραστήκαμε άλλωστε), ταλαιπωρώντας άδικα μια ομάδα συμπολιτών μας, ούτε μια προσπάθεια ένταξης στη λογική ότι σ’ αυτή τη χώρα δικαιώνεται πάντα όποιος φωνάζει περισσότερο.  Οφείλεται, συντριπτικά, στην αντικειμενική αδυναμία μας να υποστηρίξουμε οικονομικά τις υποχρεώσεις μας τόσο απέναντι στο προσωπικό που απασχολούμε (ιατρούς, διοικητικό και άλλο προσωπικό) όσο και απέναντι στους δανειστές μας (προμηθευτές αναλωσίμων, τράπεζες).

   

  Ευελπιστούμε στην αξιοπιστία του Συμβουλίου σας αλλά και της πολιτικής ηγεσίας, καθότι, πρέπει να γνωρίζετε ότι, κινούμεθα πλέον πιο πάνω από τα όριά μας, προσωπικά και επαγγελματικά.

   

                                          Με εκτίμηση

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                               Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

   

  Γ. Βουγιούκας                                                                   Ι. Καραμηνάς

  Ιατρός- Ακτινολόγος                                                            Βιοχημικός

   

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ (03/09/2011)

  ΑΘΗΝΑ 9/3/2011

   

  Μετά από προκαθορισμένο ραντεβού την Τρίτη 8/3/2011, συναντήθηκε ο Πρόεδρος και ο Γενικός Γραμματέας του συνδέσμου μας, με τον Διοικητή του Ο.Α.Ε.Ε. κ. Γεράσιμο ΒΟΥΔΟΥΡΗ στα γραφεία του Οργανισμού, με κύριο θέμα συζήτησης την μεγάλη καθυστέρηση στην εξόφληση των αποζημιώσεών μας, στις εκτελεσθείσες εργαστηριακές εξετάσεις και πράξεις στους ασφαλισμένους του ταμείου, που στα Διαγνωστικά Κέντρα μέλη μας του ΠΕΙΡΑΙΑ, η καθυστέρηση των οφειλόμενων φθάνει και τους 24 μήνες (ανεξόφλητος ο ΜΑΡΤΙΟΣ του 2009).

  Ο Διοικητής μας διαβεβαίωσε, ότι έχει ήδη κατατεθεί ποσόν πέντε εκατομμυρίων ευρώ (5.000.000,00 €) για να πληρώσουν κατ’ αρχήν οι περιφερειακές διευθύνσεις του Ο.Α.Ε.Ε. που έχουν την μεγαλύτερη καθυστέρηση, μαζί με άλλες λιγότερο καθυστερημένες οφειλές, ενώ ήταν σύμφωνος και στην διευθέτηση δύο άλλων θεμάτων τα οποία αφορούσαν: το μεν πρώτο την κατάθεση του τιμολογίου παροχής υπηρεσιών, με την εξόφληση της απαίτησης και όχι με την κατάθεση των παραπεμπτικών, το δε δεύτερο την παράταση του χρόνου κατάθεσης των παραπεμπτικών, αντί για το πρώτο δεκαήμερο του επόμενου μήνα από το μήνα διενέργειας των εξετάσεων, όλο το χρονικό διάστημα του επόμενου μηνός.

  Επίσης, έγινε και μια κατ’ αρχήν συζήτηση για τον τρόπο λειτουργίας του νέου φορέα του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. στον οποίο θα ενταχθεί και ο Ο.Α.Ε.Ε. και διαφάνηκε ότι οι προτάσεις μας βρίσκουν θετική ανταπόκριση, τουλάχιστον στις γενικές τους γραμμές, στην αντίληψη των πραγμάτων γύρω από αυτό το θέμα που έχει ο Διοικητής.

  Το απόγευμα της ίδιας ημέρας, ο Πρόεδρος μας επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον Πρόεδρο του Ο.Π.Α.Δ. κ. Κυριάκο ΣΟΥΛΙΩΤΗ, από τον οποίο ενημερώθηκε για τις κάτωθι εξελίξεις:

  Α) Ο Ο.Π.Α.Δ. έχει μετατραπεί σε ασφαλιστικό ταμείο και ως εκ τούτου πλέον ανήκει στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. Σε πρόσφατη συνεδρίαση του Δ.Σ. του οργανισμού, με εισήγηση του Προέδρου, υιοθετήθηκε σύστημα αποζημίωσης, αντίστοιχο με τις πρακτικές άλλων ασφαλιστικών οργανισμών και ελήφθη ομόφωνη απόφαση όσον αφορά τις πληρωμές (αποζημιώσεις) των ιατρών, εργαστηρίων και διαγνωστικών κέντρων, κατά την οποία ο οργανισμός θα καταβάλλει το 90 % του αιτούμενου ποσού μετά από πρόχειρο έλεγχο και το υπόλοιπο 10 % θα καταβάλλεται μετά από πλήρη έλεγχο και εκκαθάριση λογαριασμών, σε ποσοστό 10 % επί του συνόλου των κατατεθέντων λογαριασμών, βάσει ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου υποβολής λογαριασμών. Η απόφαση αυτή θα εφαρμοστεί για όλους τους εκκρεμείς λογαριασμούς.

  Β) Έχουν δοθεί στον Ο.Π.Α.Δ. 80 εκατομμύρια ευρώ, που αφορούν την πρώτη δόση του προϋπολογισμού για το 2011 και μέχρι τέλους ΜΑΡΤΙΟΥ θα έχουν πληρωθεί όλοι οι μήνες που αφορούν το 2009 και ένας με δύο μήνες που αφορούν το 2010.

  Γ) Ο Ο.Π.Α.Δ. έχει έλθει σε συνεννόηση με την ΠΕΙΡΑΙΩΣ FACTORING για μια διευκόλυνση μας, που αφορά την αύξηση στους δεκαεπτά μήνες του περιθωρίου προεξόφλησης, με αντίστοιχη αύξηση και του χρηματικού πλαφόν.

  Δ) Εντός δέκα ημερών θα δοθούν στα διαγνωστικά κέντρα και εργαστήρια χρήματα από τα οφειλόμενα του Τ.Υ.Δ.Κ.Υ. και όσους μήνες έχουν εκκαθαριστεί.

  Ε) Εντός ολίγων ημερών αποστέλλεται εγκύκλιος του Προέδρου του Ο.Π.Α.Δ. προς όλες τις Υ.Π.Α.Δ., που θα αναφέρει ότι ο χρόνος υποβολής των παραπεμπτικών που εκτελέσθηκαν τον προηγούμενο μήνα, θα είναι 30 ημέρες και όχι 10 ημέρες που αναφέρει η τωρινή εγκύκλιος.

  Στ) Όσα παραπεμπτικά δεν είναι σε ηλεκτρονική μορφή, αλλά είναι χειρόγραφα στο απόκομμα του βιβλιαρίου του ασφαλισμένου και εγκεκριμένα από ελεγκτή ιατρό του Ο.Π.Α.Δ., η διερεύνηση του παραπέμποντος ιατρού, εάν είναι συμβεβλημένος με τον οργανισμό, δεν αφορά εμάς αλλά τον ελεγκτή ιατρό.

  Για ότι νεότερο προκύψει θα προσπαθούμε να σας ενημερώνουμε εγκαίρως.

   

        Ο Πρόεδρος                            Ο Γενικός Γραμματέας

      Γ. ΒΟΥΓΙΟΥΚΑΣ                                Ι. ΚΑΡΑΜΗΝΑΣ

    Ιατρός Ακτινολόγος                             Βιοχημικός