Eπίλυση παρακλινικών Εξετάσεων ΟΠΑΔ (13/9/2010)

  ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

  Αθήνα 13/9/2010

  Αγαπητοί συνάδελφοι,

   

  μετά από συνάντηση που είχε το προεδρείο του Συνδέσμου μας, την Παρασκευή 10/9/2010 με το προεδρείο του Ο.Π.Α.Δ., διαφαίνεται ότι και η εκκρεμότητα με τις εργαστηριακές εξετάσεις και παρακλινικές πράξεις που δεν έχουν δημοσιευτεί σε Π.Δ., βαίνει προς επίλυση.

  Πιο συγκεκριμένα, ο πρόεδρος του Ο.Π.Α.Δ. μας διαβεβαίωσε ότι έχει υπογραφεί το σχετικό Π.Δ., στο οποίο αναγράφονται οι επίμαχες εξετάσεις και πράξεις και ότι σε δεύτερο χρόνο θα υπάρξει, μέσα σε κάποιο επόμενο νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών, διάταξη με αναδρομική ισχύ, για το χρονικό διάστημα που θα μεσολαβήσει μέχρι τη δημοσίευσή του στο Φ.Ε.Κ.

  Ως εκ τούτου, το προεδρείο του Συνδέσμου συστήνει στα μέλη του να ξεκινήσουν να εξυπηρετούν τους ασφαλισμένους του Ο.Π.Α.Δ. για τις εργαστηριακές εξετάσεις και παρακλινικές πράξεις που περιλαμβάνονταν παλαιότερα σε υπουργικές αποφάσεις, με την προϋπόθεση βεβαίως ότι είναι εγκεκριμένες από τους ελεγκτές ιατρούς του Ο.Π.Α.Δ.

  Τέλος, εξυπακούεται ότι το κάθε μέλος του Συνδέσμου, είναι ελεύθερο να ενεργήσει αυτόνομα και να μην ακολουθήσει τη σύσταση του Προεδρείου, δεδομένου ότι και το προεδρείο έχει μόνο προφορικές δεσμεύσεις και τίποτα περισσότερο.

   

  Με εκτίμηση

  O Πρόεδρος                                             Ο Γεν.Γραμματέας

  Γ. Βουγιούκας
                                              Ι. Καραμηνάς
  Ιατρός Ακτινολόγος                                     Βιοχημικός

  Eξετάσεις που δεν πληρώνει ο ΟΠΑΔ και ΟΠΑΔ/ΤΥΔΚΥ (23/8/2010)

  Οι εξετάσεις που δεν πληρώνει ο ΟΠΑΔ/και ΟΠΑΔ/ΤΥΔΚΥ

  Α. Απόφαση Α3β/Φ 15/7083 (ΦΕΚ 648/Β/7-8-1991

  Μικρές επεμβάσεις  10,27 €
  Μεσαίες επεμβάσεις 23,48  €
  Μεγάλες επεμβάσεις 44,02  €
  Βαριές επεμβάσεις  73,37  €

  Β. Απόφαση Υ4α/Φ.15/7893 (ΦΕΚ 704/Β/10-91993
  Καθορισμός νοσηλέιων ορθοπεδικών επεμβάσεων( αρθροπλαστική ισχύου και γόνατο) σε ιδιωτικά κέντρα.
  1 Καθορίζουμε το νοσήλιο των ειδικών ορθοπεδικών επεμβάσεων (αρθροπλαστική ισχύου, γόνατος) που διενεργούνται σε ιδιωτικές κλινικές σε ασφαλισμένους του Δημοσίου, ΙΚΑ, ΟΓΑ κ.λ.π. ασφαλιστικών οργανισμών σε 2054,29  €.
  2 Σε περιπτώσεις επανεπεμβάσεως η κοστολόγηση ανέρχεται σε 2054,29 €.

  Γ. Απόφαση Α4/3307/ 5-7-1991
  Σπινθηρογράφημα   οστών    63,10 €

  >>    Ήπατος   60,16 €
  >>    στατικό νεφρών  60,45 €
  >>    Δυναμικό νεφρών  66,62 €
  >>    Εγκεφάλου           54,88 €
  >>    Θυρεοειδούς  T.C. 99M 49,01 €
  >>    Θυρεοειδούς  J131  55,17 €
  >>    Θυρεοειδούς  TL     95,08 €
  >>    Στατικό Καρδιάς      94,79 €
  >>    Δυναμικό καρδιάς    175,79 €
  >>    Ολόσωμο J 131       98,90 €
  >>    Ολόσωμο  TL          135 €

   

  Δ. Απόφαση Υ7/2755/30-5-1994
  Προσδιορισμός λιποπρωτεΐνης α (Lpa) 11,74
  Προσδιορισμός λιποπρωτεΐνης A1 με ηλεκροφόριση (LPA1)  23,48 €
  Ποσοτική μέτρηση προθρομβίνης (νεφελομετρικά)  13,21 €
  Ποσοτική μέτρηση  πλασμινογόνου (νεφελομετρικά ) 13,21 €
  Ποσοτική μέτρηση αντιθρομβίνης ΙΙΙ (νεφελομετρικά)  13,21€
  Ποσοτική μέτρηση ινωδιγόνου   13,21 €
  Ποσοτική μέτρηση ινωδονεκτίνης 13,21 €
  Ποσοτική μέτρηση πλασμινογόνου  13,21 €
  Ποσοτική μέτρηση CRP   13,21 €
  Αντισώματα ηπατίτιδας C   9,51 €
  Αντισώματα  HIV I & II 9,51 €
  Πρωτεΐνη C (χρωματομετρικά)  11,74 €
  Αντιθρομβίνη ΙΙΙ (χρωματομετικά)  3,67 €

  Ε  Απόφαση Υ7/287/11-2-1997
  (TEST KIT/Διαγνωστικό IN VITRO για τον καθορισμό του αντιγόνου της ουροδόχου κύστεως στα ούρα 35,22 €

  ΣΤ Απόφαση Α4/οικ 2874/4-6-1992
  Αιμολυτικός τίτλος εναλλακτικής οδού συμπληρώματος  14,67 €
  Αιμολυτικός τίτλος παραγόντων συμπληρώματος (ανά παράγοντα) 29,35 €
  Ανοσοχημικός τίτλος παραγόντων συμπληρώματος (σε ανοσοδιάχυση ή νεφελομετρία ανά παράγοντα  8,66 €
  Λειτουργικός αναστολέας C1 11,74 €
  Πρωτεΐνες οξείας φάσεως (νεφελομετρικά ανά πρωτεΐνη ) 4,40 €
  Καρκινικοί δείκτες (ανοσοενζυμικά ανά δείκτη) 14,67 €
  Ηλεκτροφόρηση ούρων μετά από συμπύκνωση 11,74 €
  Ανοσοκαθήλωση ΕΝΥ μετά από συμπύκνωση 29,35 €
  Ανοσοκαθήλωση ούρων μετά από συμπύκνωση 29,35 €
  Ανοσοκαθήλωση ορού 29,35 €
  Υποτάξεις  ΙGg (ανά υπόταξη) 14,67 €
  Β2 Μικροσφαιρίνη ούρων 11,7 4€
  Α1 Μικροσφαιρίνη ούρων 11,74 €
  Προσδιορισμός πρωτεϊνών ούρων (νεφελομετρικά ανά πρωτεΐνη) 8,66 €
  Προσδιορισμός πρωτεϊνών ΕΝΥ (νεφελομετρικά ανά πρωτεΐνη) 8,66 €
  Αντισώματα έναντι βασικής μεμβράνης 14,67 €
  ANCA   14,67 €Προσδιορισμός αντιγόνων HLA-A και Β με μαγνητικά σφαιρίδια 58,69 €
  Προσδιορισμός αντιγόνων HLA- DR με μαγνητικά σφαιρίδια 58,69 €
  Διασταύρωση ιστοσυμβατότητος με μαγνητικά σφαιρίδια 73,37 €
  Προσδιορισμός αντιγόνων ιστοσυμβατότητος με περιοριστικά ένζυμα 117,39 €
  Προσδιορισμός αντιγόνων ιστοσυμβατότητος με ολιγονουκλεοτίδια 176,08 €
  Κυτταροκίνες (με ELISA ανά) 14,67 €
  Παρασκευή και ενδοδερμική χορήγηση λεμφοκυττάρων για ευαισθητοποίηση 190,76 €

  Ζ Απόφαση Υ7/οικ.7448/30-12-1993 (γαστρεντερολογικές πράξεις)
  Ενδοσκόπηση οισοφάγου 29,35 €
  Ενδοσκόπηση στομάχου  35,22 €
  12δακτυλοσπόπηση  58,82 €

  Η) Απόφαση Α4/οικ.3628/ 8-7-1992
  Φωτομοτογράφημα  44,02 €
  Πλήρης υπερηχοκαρδιολογική μελέτη 73,37 €

  Όταν οι εξετάσεις γίνονται χωριστά χρεώνονται ως εξής
  α) M-MODE 2D παλμικό και συνεχές DOPPLER 52,83 €
  β) M-MODE & 2D 29,35 €
  γ) Μ-MODE  14,67 €

  24ωρη καταγραφή της αρτηριακής πίεσης με ειδική συσκευή μετά της αντιστοίχου εκθέσεως ερμηνείας των ευρημάτων και υπογεγραμμένης από υπεύθυνο καρδιολόγο  23,48 €
  Δερμοαντίδραση νυγμού για κάθε δοκιμασία 1,76 €
  Για τη συνήθη σειρά των 30-50 δοκιμασιών  52,82 - 88,04 €
  Δερμοαντίδραση για υμενόπτερα εκάστη 2,35 €
  Ανοσοθεραπεία εκάστη συνεδρία 5,87 €
  Ρινική πρόκληση με αντιγόνο και μη ειδική βρογχική πρόκληση (μεταχολίνη-ισταμίνη)  23,48 €
  Βρογχική πρόκληση με αντιγόνο 35,22 €
  Πρόκληση ξυλοκαῒνης σε 23,48 €
  Πρόκληση ταχείας απευαισθητοποίησης για πενικιλίνη 44,02-58,69 €
  Πρόκληση από το στόμα (διπλή-τυφλή) για τροφές και φάρμακα 23,48-29,35 €
  Αντιδιουρητική ορμόνη  44,02 €
  Σωματομεδίνη   26,41 €
  Κορτιζόλη ούρων 24ώρου  24,94 €
  Ανδροστενδιόνη αίματος  23,48 €
  Ελεύθερη θυροξίνης αίματος  20,54 €
  Ελεύθερη τριϊωδοθυρονίνη  20,54 €
  Ελεύθερη τεστοστερόνη   26,41 €
  Οιστρόνη αίματος  35,22 €

  Ποσοτικός προσδιορισμός θυρεοειδικών αυτοαντισωμάτων κατά της θυρεοσφαιρίνης (TGAP) με τη μέθοδο RIA 14,67 €
  Θυρεοειδικά αυτοαντισώματα κατά του μικροσωμιακού αντιγόνου (TGAB)  14,67 €
  Θυρεοειδικά αυτοαντισώματα  κατά της θυρεειδικής υπεροξειδάσης (TPO AB) 17,61 €
  Λιθοτριψία με LASER ουροδόχου κύστεως και ουρητήρος  175,20 €

   

  Επίσης οι  παρακάτω εξετάσεις που δεν περιλαμβάνονται σε Υ.Α αλλά ούτε σε Π.Δ. και αναφέρονται σε κατάσταση της υπηρεσίας Δ.Ε Αχαρνών 96 του 1996 δεν θα κοστολογούνται.Αντισώματα αιμοπετάλίων, αντισώματα Helicobacter pilori, αντισώματα ιλαρας, αντιπατρικά αντισώματα, αντισπερματικά αντισώματα, αντισώματα ερπητα, πυρηνικά αντισώματα, αντισώματα παρωτίτιδας, αντι- TSI,Anti-ENA, Anti-SSB,Anti-SSA, , Anti-ds DNA, Anti-ss DNA, Anti RNP, uptake, APTT, FTI, PAP, MCA, CD4, CD8, HLA-B27, E3, TSI, COXACIE, ureoplasma, δείκτες ηπατίτιδος πλήν τών πέντε (5) αναφέρονται στό Π.Δ.(έχουν κοστολογηθεί μόνο HBsAg,anti HBs, HBeAb, HBcAg, ANTI HAV ) αγγειοντεσίνη, καρδιολιπίνες, τρανσφερίνη, σιδηροδεσμευτική ικανότητα, TIBC, (υπάρχει κοστολόγηση μόνο γιά σιδηροφιλλίνη) σφαιρίνες,λευκοματίνες, ορίνες, μικροαλβουμίνες, πηλίκο, φωσφολιπίδια, αντιφωσφολιπιδικά, άζωτο, Μg, Χρόνος μερικής θρομβοπλαστίνης, λευκοκυτταρικός τύπος, α-1 d-­γλυκοπρωτείνη,  χολερυθρίνη άμεσος, χολερυθρίνη έμμεσος, επεξεργασία σπέρματος γιά ενδομήτρια σπερματέγχυση, μυκητόγραμμα, Αντισώματα Λιστέριας, αντισώματα μυκοπλάσματος, αυξανόγραμμα μυκήτων,

  Επίσης όλες οι μοριακές εξετάσεις, οι εξετάσεις αιμοφιλίας, αντι jo, anti SSA(la) anti SSB(ro), anti-sm, anti U1RNP, Αντι scl, ACE, Syfra, anti CCP, Μελανοτροπίνη,, σάκχαρο ούρων, αιμοσφαιρίνη ούρων, Λεύκωμα ούρων 24 ώρου ουρία ούρων, ουρικό οξύ ούρων, κρεατινίνη ούρων, ασβέστιο ούρων, μαγνήσιο ούρων, χλώριο ούρων,α-1 μικροσφαιρίνη ούρων, Ηλεκτροφόρηση Λευκωμάτων ούρων,(σ.σ. όλες οι εξετάσεις ούρων που αναφέρονται αφορούν είτε 24, 2ώρου ή τυχαίας ούρησης) μαγνήσιο σπέρματος, ακροσίνη σπέρματος, ιονισμένο ασβέστιο, αντισώματα Μπορέλιας, Lyme test, καμπύλη ινσουλίνης, αντικεντρομεριδιακά αντισώματα, ελαφρές αλυσίδες κ και λ στο αίμα και τα ούρα, αντισώματα  b2GP I IgG, IgM, P1NP, P1CP, αντιμιτοχονδριακά IgG,IgM, D-Dimer, PAI, αδενοϊός IgG, IgM, protein C, protein S , APC-Resistance, αντισώματα parvoviruw b19 IgM, αντισώματα τρανσγλουαμινάσης, , Coxcakie, ,strept-test, Ν-τελοπεπτίδιο, C-τελοπεπτίδιο, piridinium crosslabs, τροπονίνη Ι, ομοκυστείνη, χρώμιο, μαγγάνιο, σελήνιο, ιστόνες   δεν θα κοστολογούνται.


  + ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑΤΑ ΜΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΑ ΣΕ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ
  -Υπερηχογράφημα τραχήλου
  -Υπερηχογράφημα θυρεοειδούς αδένα
  -Υπερηχογράφημα παραθυρεοειδών αδένων
  -Υπερηχογράφημα λεμφαδένων (γενικά)
  -Υπερηχογράφημα παρωτίδων-υπογναθίων σιελογόνων αδένων
  -Υπερηχογράφημα  μαστών
  -Υπερηχογράφημα μασχάλης
  -Υπερηχογράφημα οσχέου-όρχεων
  -Υπερηχογράφημα βουβωνικής χώρας
  -Υπερηχογράφημα προσθίου κοιλιακού τοιχώματος
  -Υπερηχογράφημα μυών,τενόντων,αρθρώσεων,όπως:

  -Υπερηχογράφημα ώμου κλπ

  Ενημερωτική Επιστολή περί Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης (3/8/2010)

  Ενημερωτική Επιστολή περί Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης

  ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

  Αγαπητοί συνάδελφοι, 
   
  Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο νόμος  3867 περί Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης  με αριθμό φύλλου 128 και ημερομηνία 3 Αυγούστου 2010.Στο άρθρο 24 του νόμου αυτού αναφέρεται ότι:
  1) θα πληρωθούν κανονικά οι εξετάσεις που έχουν εκτελεστεί από τα διαγνωστικά εργαστηρια-κέντρα, που δεν είχαν δημοσιευθεί σε προεδρικά διατάγματα οι οποίες ήταν σε αμφισβήτηση από τον ΟΠΑΔ-ΤΥΔΚΥ.
  2) Από τις 3 Αυγούστου και μετά καμία τέτοια δαπάνη δεν θα αναγνωρίζεται και δεν θα πληρώνεται από τον ΟΠΑΔ-ΤΥΔΚΥ. Θα αναγνωρίζονται μόνο οι εξετάσεις που έχουν δημοσιευθεί σε προεδρικά διατάγματα.
  Ως εκτούτου σας καλούμε από τις 3 Αυγούστου 2010 να μην δέχεστε τα παραπεμπτικά ΟΠΑΔ-ΤΥΔΚΥ για τις εξετάσεις που δεν αναφέρονται σε προεδρικά διατάγματα και αρκετές από αυτές, βρίσκονται στον αναλυτικό πίνακα που ακολουθεί τον οποίο συντάξαμε και είναι αναρτημένος και στον ιστότοπο του συνδέσμου μας. Προκειται για εξετάσεις που παλαιότερα αναγνώριζε ο ΟΠΑΔ και σύμφωνα με τα παραπάνω δεν πρόκειται να τις πληρωθούμε ακόμη και αν τις έχουμε εκτελέσει. Παρακαλούμε αν έχετε εντοπίσει και άλλες εξετάσεις που δεν δημοσιεύθηκαν σε προεδρικά διατάγματα και που δεν βρίσκονται στον παραπάνω κατάλογο να τις αναφέρετε στο σύνδεσμό μας ώστε να ενημερώσουμε για αυτές και τα υπόλοιπα μέλη μας.
  Τις εξετάσεις αυτές μπορεί να τις δέχεται και να τις εκτελεί το κάθε κέντρο ιδιωτικά σύμφωνα με τον δικό του τιμοκατάλογο.
  Κατόπιν τούτου γίνεται φανερό ότι η Πολιτεία δεν θα πρέπει να καθυστερήσει άλλο την έκδοση ενός νέου Προεδρικού Διατάγματος με επικαιροποίηση και ανακοστολόγηση των ιατρικών εξετάσεων και πράξεων, πράγμα το οποίο είναι πάγιο αίτημα του συνδέσμου μας
  εδώ και πάρα πολλά χρόνια(σχεδόν εικοσαετία).


                       Με εκτίμηση
   
  Ο πρόεδρος                 Ο γενικός γραμματέας
  Γ.Βουγιούκας                Ι.Καραμηνάς

  Ρυθμίσεις Θεμάτων ΟΠΑΔ - Άρθρο 24

  1. Η τελευταία περίοδος του εδαφίου γ’ της παρ. 1 του άρθρου 7 του ν. 2768/1999 (ΦΕΚ 273 Α΄), όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 41 παρ. 3 του ν. 3329/2005 (ΦΕΚ 81 Α΄), καταργείται.
  2. Δαπάνες για ορθοπεδικά είδη, προθέματα και λοιπά βοηθητικά μέσα που δεν περιλαμβάνονται στον κανονισμό παροχών του ΟΠΑΔ και έχουν πληρωθεί ή των οποίων εκκρεμεί η πληρωμή τους μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος, θεωρούνται νόμιμες ή εκκαθαρίζονται αντίστοιχα, με βάση κοστολογήσεις που διενεργήθηκαν μέχρι 30 Απριλίου 2009 με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Περίθαλψης Ασφαλισμένων Δημοσίου (Ο.Π.Α.Δ.).
  Δαπάνες για ιατρικές πράξεις και παρακλινικές εξετάσεις που δεν έχουν περιληφθεί στο κρατικό τιμολόγιο και έχουν πληρωθεί ή των οποίων εκκρεμεί η πληρωμή μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος, θεωρούνται νόμιμες ή εκκαθαρίζονται αντίστοιχα, με βάση τις κοστολογήσεις που διενεργήθηκαν με αποφάσεις του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ύστερα από γνωμοδότηση του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας (Κε.Σ.Υ.).
  3. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος δαπάνες για ορθοπεδικά είδη, προθέματα και λοιπά βοηθητικά μέσα δεν εκκαθαρίζονται αν δεν κοστολογούνται με τροποποίηση του Κανονισμού Παροχών του Ο.Π.Α.Δ..
  Ομοίως δεν εκκαθαρίζονται από την έναρξη ισχύος του παρόντος, δαπάνες που αφορούν ιατρικές πράξεις και παρακλινικές εξετάσεις, αν δεν έχουν κοστολογηθεί με προεδρικό διάταγμα σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 29 του α.ν. 1565/1969.
  4. Από την 1η Αυγούστου 2008 η εκκαθάριση, ο έλεγχος νομιμότητας και η εντολή πληρωμής των δαπανών του Τομέα Υγείας Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων του Οργανισμού περίθαλψης Ασφαλισμένων του Δημοσίου (Ο.Π.Α.Δ.) πλην αυτών που απορρέουν από τις διατάξεις του Κανονισμού Παροχών του Τομέα, όπως ισχύει, διενεργείται από τις Υπηρεσίες Δημοσιονομικού Ελέγχου του Υπουργείου Οικονομικών. Οι ανωτέρω δαπάνες του προϋπολογισμού του Ο.Π.Α.Δ. υπόκεινται στον κατασταλτικό έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
  5. Στην παράγραφο 5 του άρθρου 70 του ν.2238/1994 (ΦΕΚ 151 Α΄) προστίθεται τέταρτο εδάφιο ως εξής:
  «Κατ’ εξαίρεση, οι επιτροπές του Δ.Ε.Κ. Αθηνών και των Π.Ε.Κ. Αθηνών και Πειραιώς είναι πενταμελείς και σε αυτές μετέχουν, εκτός από τα ανωτέρω προβλεπόμενα μέλη, ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Ελέγχου της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικών Ελέγχων του Υπουργείου Οικονομικών και ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Φορολογίας Εισοδήματος της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογίας του ίδιου Υπουργείου.»
  6. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 9 του άρθρου 5 του ν.3620/2007 (ΦΕΚ 276 Α΄) αντικαθίσταται από τότε που ίσχυσε ως εξής:
  «Η έκτακτη αυτή παροχή θα καταβληθεί τμηματικά σε μια εξαετία και θα υπολογιστεί με βάση μηνιαίο βασικό μισθό των Προέδρων των Ανωτάτων Δικαστηρίων της χώρας, ύψους 4.072 ευρώ για το πρώτο και 3.994 ευρώ για τα λοιπά έτη και τους συντελεστές, τις προσαυξήσεις και τα χρονοεπιδόματα των μηνιαίων βασικών μισθών των δικαστικών λειτουργών και των μελών του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, ανά βαθμό, όπως ορίζονται από τις διατάξεις των άρθρων 29 (παρ. 1), 30 (παρ. Α1 και Β), 31, 32 και 33 (παρ. Α1, Β και Γ) του ν.3205/2003.»