ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΙΚΑ ΓΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ (7/02/2011)

  ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

  ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΙΚΑ, ΤΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΤΟΝ ΟΠΑΔ ΚΑΙ ΤΟΝ ΟΑΕΕ ΙΑΤΡΩΝ, ΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΩΝ ΜΕ ΤΟ ΙΚΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ.

   

  Από σήμερα Δευτέρα 7 Φεβρουαρίου 2011, οι ασφαλισμένοι του ΙΚΑ μπορούν να απευθύνονται για τις εξετάσεις τους και τη συνταγογράφηση φαρμάκων εκτός από τις μονάδες υγείας του ΙΚΑ, όπου αυτές λειτουργούν και στους συμβεβλημένους ιατρούς του ΟΠΑΔ και του ΟΑΕΕ, όλων των ειδικοτήτων.

  ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΙ Ο ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΙΚΑ

  1.    Ο ασφαλισμένος του ΙΚΑ μπορεί να επιλέξει έναν από τους συμβεβλημένους ιατρούς του ΟΠΑΔ ή του ΟΑΕΕ και να κλείσει ο ίδιος ραντεβού για να εξεταστεί και να λάβει τη συνταγή για τα φάρμακά του.

   

  Το μοναδικό δικαιολογητικό που θα πρέπει να έχει ο ασφαλισμένος είναι το βιβλιάριο υγείας του.

  Οι εξετάσεις γίνονται χωρίς καμία επιβάρυνση του ασφαλισμένου, όπως και η προμήθεια των φαρμάκων για τα οποία καταβάλλεται μόνο η συμμετοχή που προβλέπεται.

  2.    Ο ασφαλισμένος μπορεί να ενημερωθεί για τους ιατρούς που είναι συμβεβλημένοι με τον ΟΠΑΔ και τον ΟΑΕΕ από το διαδίκτυο, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.ika.gr. Μπορεί επίσης να ενημερωθεί από τα υποκαταστήματα και παραρτήματα του ΙΚΑ.

  3.    Από την Τετάρτη 9 Φεβρουαρίου 2011, οι ασφαλισμένοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλεφωνικό κέντρο του ΙΚΑ στον αριθμό 184, για να ενημερώνονται για τους ιατρούς κάθε περιοχής που είναι συμβεβλημένοι με ΟΠΑΔ και ΟΑΕΕ. Επίσης, από το ίδιο κέντρο θα ενημερώνονται για τα συμβεβλημένα με το ΙΚΑ διαγνωστικά κέντρα και εργαστήρια.

  4.    Για τις εργαστηριακές εξετάσεις, εφόσον αυτές αναγράφονται στα παραπεμπτικά των ιατρών, οι ασφαλισμένοι εξυπηρετούνται, εκτός των μονάδων του ΙΚΑ και από τα συμβεβλημένα με το ΙΚΑ διαγνωστικά κέντρα και εργαστήρια, με άρση του προβλεπομένου πλαφόν.

  5.    Για τη διανομή των συνταγολογίων στους ασφαλισμένους θα υπάρξει νεότερη ανακοίνωση. Μέχρι τότε,  οι ασφαλισμένοι δεν χρειάζεται να προβούν σε οποιαδήποτε ενέργεια. Μετά την έναρξη της διαδικασίας παράδοσης των ατομικών συνταγολογίων στους ασφαλισμένους, θα γνωστοποιηθεί η ημερομηνία έναρξης του νέου τρόπου συνταγογράφησης σε αυτά.

  ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΙ Ο ΙΑΤΡΟΣ

  Οι ιατροί του ΟΠΑΔ-ΟΑΕΕ, που αποδέχονται την παροχή πρωτοβάθμιας περίθαλψης στους ασφαλισμένους ΙΚΑ, θα δέχονται τους ασφαλισμένους στα ιατρεία τους.

  Σε περίπτωση  που απαιτείται η έκδοση συνταγής χορήγησης φαρμάκων,  θα χρησιμοποιούν τα ατομικά τους έντυπα αναγραφής φαρμάκων. Στα έντυπα αυτά θα αναγράφονται τα στοιχεία ασφαλισμένου, ο ΑΜΚΑ ιατρού και ασθενούς , η ημερομηνία και η ώρα εξέτασης, το διακριτικό «ιατρός συμβεβλημένος με τον ΟΠΑΔ» ή «ιατρός συμβεβλημένος με τον ΟΑΕΕ», καθώς και ο ειδικός τους αριθμός στον ΟΑΕΕ, η χορηγούμενη φαρμακευτική αγωγή και η αντίστοιχη συμμετοχή. Ανάλογη  συμπλήρωση θα γίνεται και στο βιβλιάριο υγείας του ασφαλισμένου. Η συνταγογράφηση γίνεται με τις οριζόμενες από τα Προεδρικά Διατάγματα διατάξεις.

  Σε περίπτωση απλής ιατρικής επίσκεψης ο ιατρός είναι υποχρεωμένος να αναγράφει σε διαφορετική σελίδα του ατομικού του εντύπου τα ως άνω στοιχεία υπογεγραμμένα επιπλέον από τον ασθενή. Σε μηνιαία βάση τα έντυπα αυτά θα υποβάλλονται στο Ίδρυμα προκειμένου να αποζημιωθούν οι γιατροί με βάση τις διατάξεις του ΠΔ/τος 127/05 (ΦΕΚ 182 τ.Α΄).  Ο ιατρός αποζημιώνεται για κάθε ιατρική πράξη με τις αμοιβές που ορίζονται από το κρατικό τιμολόγιο. Η αμοιβή καταβάλλεται από το ΙΚΑ εντός 45 ημερών από την υποβολή της συγκεντρωτικής κατάστασης.

  Σε περίπτωση παραπεμπτικού παρακλινικών εξετάσεων επαναλαμβάνεται η ως άνω διαδικασία σε διαφορετική σελίδα του ατομικού εντύπου του ιατρού.

   

  ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΙ Ο ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΣ

  Ο φαρμακοποιός εκτελεί τη συνταγή που αναγράφεται στο ατομικό έντυπο του θεράποντος ιατρού με επικόλληση των ταινιών γνησιότητας (κουπόνια) των χορηγούμενων φαρμάκων, με την προϋπόθεση ότι αναγράφονται τα στοιχεία ιατρού και ασφαλισμένου και οι αριθμοί ΑΜΚΑ και των δύο. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα από τα Προεδρικά Διατάγματα για τη συνταγογράφηση και τη διάθεση των φαρμάκων. Η εκτέλεση της συνταγής πιστοποιείται με την υπογραφή του ασφαλισμένου.

  Η εξόφληση των συνταγών γίνεται από το ΙΚΑ με την ίδια διαδικασία που ισχύει μέχρι σήμερα. Για τις συνταγές που εκτελούνται μέχρι την χρήση  των ατομικών συνταγολογίων από τους ασθενείς, δεν απαιτείται θεώρηση.

   

  ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ ΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

  ΚΑΙ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ

  ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΑ ΜΕ ΤΟ ΙΚΑ

  Τα εργαστήρια και διαγνωστικά κέντρα που είναι συμβεβλημένα με το ΙΚΑ, εκτελούν εργαστηριακές και παρακλινικές εξετάσεις, με παραπεμπτικά ιατρών που είναι συμβεβλημένοι με τον ΟΑΕΕ ή τον ΟΠΑΔ, εφόσον σε αυτά αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία του ιατρού και του ασφαλισμένου.

  Για την εκτέλεση των εξετάσεων  αυτών δεν απαιτείται θεώρηση, ενώ για τη μεταβατική περίοδο δεν ισχύει το ανώτατο προβλεπόμενο όριο εξετάσεων (πλαφόν).

  Η εκτέλεση των εξετάσεων πιστοποιείται με την υπογραφή του ασφαλισμένου.

  Στο τέλος κάθε μήνα υποβάλλονται στο ΙΚΑ συγκεντρωτικές καταστάσεις παραπεμπτικών, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις για την εξόφλησή τους.

   

  Επισημαίνεται ότι για την πληρωμή των φαρμακοποιών, των ιατρών, των διαγνωστικών κέντρων και των εργαστηρίων, έχει κατατεθεί σχετική ρύθμιση από την Παρασκευή 4 Φεβρουαρίου 2011 κατά τη συζήτηση στην Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων του πολυνομοσχεδίου του Υπουργείου Υγείας, που συζητείται στην Ολομέλεια της Βουλής, την Τρίτη 8 Φεβρουαρίου 2011. Στη ρύθμιση προβλέπεται η νομιμοποίηση της  πληρωμής από το ΙΚΑ κάθε ιατρικής πράξης (απλές εξετάσεις, διαγνωστικές και παρακλινικές εξετάσεις, φάρμακα) που γίνεται για ασφαλισμένους του από 7 Φεβρουαρίου 2011 και εφεξής.

                             Αθήνα, 7 Φεβρουαρίου 2011

   

       Ο Υπουργός Υγείας                                 Ο Αναπληρωτής Υπουργός
  και Κοινωνικής Αλληλεγγύης                        Εργασίας και Κοινωνικής                                                                      
                                                                               Ασφάλισης

  ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ                                       ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ (31/012011)

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 

  Μετά από συνάντηση που είχαν την ΤΕΤΑΡΤΗ 26/1/2011, ο Πρόεδρος και ο Γεν. Γραμματέας του Συνδέσμου μας, με τον Πρόεδρο του Ο.Π.Α.Δ. κ. ΣΟΥΛΙΩΤΗ Κυριάκου, από τον οποίο ζητήθηκε ενημέρωση για δύο σημαντικά και επείγοντα θέματα, σας ανακοινώνουμε τα ακόλουθα:

  Α)Για το θέμα των ιατρικών εξετάσεων που δεν έχουν δημοσιευθεί σε Π.Δ/τα και οι μονάδες μας, μετά από προφορική δέσμευση του Προέδρου του Ο.Π.Α.Δ. ότι θα δοθεί λύση, εξυπηρετούν τους ασφαλισμένους του συγκεκριμένου ταμείου, μας διαβεβαίωσε ότι θα περιληφθεί ως τροπολογία στο νόμο του Υπουργείου Υγείας που έχει έρθει προς ψήφιση στην ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ, η σχετική διάταξη που θα νομιμοποιεί την εκκαθάριση και πληρωμή των εξετάσεων αυτών, με τις τιμές των υπουργικών αποφάσεων όπως εκοστολογούντο προ ολίγων μηνών, δίνοντας οριστική λύση στην εκκρεμότητα αυτή, μέχρι την έκδοση νέου Π.Δ. που θα περιλαμβάνει όλες τις ιατρικές εξετάσεις και πράξεις.

  Β)Για το θέμα της μεγάλης καθυστέρησης εξόφλησης των ήδη εκτελεσθέντων από τις μονάδες μας εξετάσεων στους ασφαλισμένους του Ο.Π.Α.Δ., έγινε μία κατ’ αρχήν συνεννόηση ότι, οι εξετάσεις που θα αφορούν το 2011, θα εξοφλούνται εντός δύο μηνών ή σε συγκεκριμένα και γνωστά εκ των προτέρων τακτά χρονικά διαστήματα , ενώ για τις εξετάσεις που μας οφείλονται από το 2010, θα μας εξοφληθούν μετά από συνεννόηση με το Υπουργείο Οικονομικών, με έντοκα γραμμάτια του Ελληνικού Δημοσίου, τρίμηνης ή εξάμηνης διάρκειας, στα οποία κατά πάσα πιθανότητα θα ζητηθεί κάποια έκπτωση επί του οφειλόμενου ποσού. Τέλος για τα οφειλόμενα του 2009, που σε κάποιους εξ’ ημών είναι τέσσερις μήνες και σε άλλους δύο ή ένας μήνας, η συμφωνία είναι να εξοφληθούν από τον Ο.Π.Α.Δ. μέχρι της 15 Φεβρουαρίου τρέχοντος έτους, με μία κλιμακούμενη έκπτωση (rebate), ανάλογα με το ποσό, της τάξεως 2-5%.

  Θα σας κρατούμε ενήμερους, για ότι εξελίξεις θα έχουμε.

   

   

   

  Ο Πρόεδρος                                           Ο Γεν. Γραμματέας

   

  Γεώργιος Βουγιούκας                                 Γιάννης Καραμηνάς

  Ιατρός Ακτινολόγος                                        Βιοχημικός

  ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ (15/12/2010)

  Αθήνα, 15-12-2010

   

  ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

  ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 


  Αγαπητοί Συνάδελφοι,

  Η τελευταία Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου μας που πραγματοποιήθηκε στις 11/12/2010 στο Ξενοδοχείο ΤΙΤΑΝΙΑ στέφθηκε από ιδιαίτερη επιτυχία τόσο σε επίπεδο μαζικότητας όσο και σε επίπεδο γόνιμου διαλόγου.

   

  Το προεδρείο του Δ.Σ παρουσίασε τα πεπραγμένα προς τα παρευρισκόμενα μέλη,  ενημέρωσε για τις τρέχουσες εξελίξεις σε μια σειρά ζητημάτων που απασχολούν το κλάδο μας  και κατέθεσε τις προτάσεις του για τα θέματα εκείνα που θα συζητήσει κατά την επικείμενη συνάντησή του με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας.

   

  Οι αποφάσεις που πάρθηκαν από το σώμα ήταν :

  1. Αναφορικά με την μετοχική σύνθεση, κανένας περιορισμός.

  2. Αναφορικά με τον αριθμό των παραρτημάτων : μέχρι 5 μονάδες Π.Φ.Υ. σε κάθε Περιφέρεια και μέχρι 13 μονάδες στο σύνολο της επικρατείας.

  3. Όχι διαχωρισμό μεταξύ κλινικών και εργαστηριακών ειδικοτήτων κατά τη σύσταση ιδιωτικού πολυϊατρείου.

  4. Κανένα περιορισμό στην άδεια σκοπιμότητας.

  5. Καμία έκπτωση, στην επιθυμία του Οίκου Ναύτου, για την πρόσκληση ενδιαφέροντος υπογραφής των νέων συμβάσεων.

  6. Μείωση της συνδρομής στο ήμισυ της υπάρχουσας με το νέο έτος, καθώς επίσης και μείωση της εγγραφής (50,00 €) για τα νέα μέλη.

    

                                         Μετά τιμής

   

    Ο Πρόεδρος                                                      Ο Γεν.Γραμματέας

     Γ.Βουγιούκας                                                        Ι.Καραμηνάς
  Ιατρός Ακτινολόγος                                                    Βιοχημικός

  ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ (ΠΟΣΙΠΥ) 14/12/2010

  ΑΘΗΝΑ 14/12/2010

   

  ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

  α

   

  Μετά την πρόσκληση ενδιαφέροντος που ανακοίνωσε ο Οίκος Ναύτου στις 2/12/2010 για κατάθεση αιτήσεων, με τελική κατάληξη τη σύναψη νέων συμβάσεων με τους ιδιωτικούς φορείς Π.Φ.Υ. και την εκδήλωση της επιθυμίας του, να εξετασθεί η δυνατότητα παροχής εκπτώσεων από μέρους μας, στις εργαστηριακές εξετάσεις και πράξεις, το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας (Π.Ο.Σ.Ι.Π.Υ.), στο οποίο μετείχαν εκπρόσωποι των ενώσεων που το απαρτίζουν, συναντήθηκε χθες ΔΕΥΤΕΡΑ 13/12/2010 με την Πρόεδρο του Ταμείου Κα ΔΙΠΛΑ Μαρία, στην οποία εξέφρασε τους λόγους για τους οποίους η επιθυμία της αυτή δεν είναι δυνατόν να ικανοποιηθεί αφού:

  α)  είναι ανεδαφική, διότι μετά από μια σχεδόν εικοσαετή καθήλωση του κρατικού τιμολογίου στις τιμές των εργαστηριακών εξετάσεων και πράξεων δεν είναι δυνατόν να ζητούνται και ..εκπτώσεις  και

  β), Δεν είναι σύννομη, μετά και την πρόσφατη απόφαση του Σ.τ.Ε. με το υπ΄ αριθμόν 227/2010 πρακτικό επεξεργασίας του δικαστηρίου.

  Η Πρόεδρος του Οίκου Ναύτου ανέφερε, παρουσία όλων των εκπροσώπων μας, ότι η επιθυμία του Δ.Σ. του Οίκου Ναύτου για έκπτωση, αφορούσε παροχές σε είδος, όπως οπτικά, ορθοπεδικά και άλλα ιατρικά βοηθήματα και όχι στην παροχή υπηρεσιών υγείας και ότι μετά το πέρας της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των αιτήσεων, (που θυμίζουμε ότι είναι η 22/12/2010) , θα συναντηθεί πάλι μαζί μας, για τον προσδιορισμό των τελικών αποφάσεων.

  Ως εκ τούτου, η Ομοσπονδία και οι επιμέρους ενώσεις που την απαρτίζουν, σας προτρέπουν, όσοι επιθυμείτε να συνάψετε σύμβαση με τον Οίκο Ναύτου, να αποστείλετε ηλεκτρονικά την αίτησή σας, χωρίς να αναφερθείτε καθόλου σε καμία έκπτωση επί των τιμών του κρατικού τιμοκαταλόγου, η οποία έκπτωση όπως προαναφέραμε είναι και ανεδαφική και κυρίως μη σύννομη και που τελικά μετά την χθεσινή παρέμβασή μας στην Πρόεδρο του εν λόγω ταμείου, πιστεύουμε ότι έγιναν και κατανοητές και αποδεκτές, οι θέσεις μας.

   

                     Με  εκτίμηση

   

   Ο  Πρόεδρος                 Ο Γεν. Γραμματέας

  Λ. Αναγνώστου                   Α. Πλακιώτης