ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΥΠΟΥΡΓΟ ΥΓΕΙΑΣ

   

  ΑΘΗΝΑ, 31/3/2011

  ΠΡΟΣ

  Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

  Κοινοποίηση γραφείο Υφυπουργού κ. Μιχάλη ΤΙΜΟΣΙΔΗ

   

   

  Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,

  Σας ευχαριστούμε για την πρόσκληση να συμμετάσχουμε στην διαβούλευση η οποία ξεκινά την 1η Απριλίου 2011, με θέμα την παροχή υπηρεσιών υγείας στην χώρα μας, που θα βασίζεται στον Υγειονομικό Χάρτη της Χώρας που πρόσφατα ολοκληρώσατε και θα έχει ως στόχο την βελτίωση της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών υγείας, τον περιορισμό της σπατάλης και την εξοικονόμηση υλικών και ανθρωπίνων πόρων.

  Με μεγάλη χαρά θα προσέλθουμε σ’ αυτόν τον δημόσιο διάλογο, καταθέτοντας τις απόψεις μας, τις θέσεις μας και τις προτάσεις μας πάνω σ’ αυτό το θέμα, διότι πιστεύουμε απερίφραστα, ότι η υγεία είναι το πολυτιμότερο αγαθό και θα πρέπει το σύστημα που θα την υπηρετεί να είναι σχεδιασμένο με τον καλύτερο τρόπο.

  Σας επισυνάπτουμε ένα συνοπτικό υπόμνημα και σας ανακοινώνουμε ότι ο εκπρόσωπός μας στις συνεδριάσεις του οργάνου που συγκροτήσατε, θα είναι ο Γενικός Γραμματέας του Συνδέσμου μας, κ. Καραμηνάς Ιωάννης.

   

                              Μετά τιμής

   

      Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                             Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

  Γεώργιος ΒΟΥΓΙΟΥΚΑΣ                         Ιωάννης ΚΑΡΑΜΗΝΑΣ

   Ιατρός Ακτινολόγος                                   Βιοχημικός

  Προκήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού (24/3/2011)

  Προκήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά

  Με τίτλο

  «Υπηρεσίες Υποστήριξης του Πανελληνίου Συνδέσμου Ιατρικών Διαγνωστικών Κέντρων (ΠΑ.Σ.Ι.ΔΙ.Κ.)»

  για το έργο

  «ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝ 

  1-49 ΑΤΟΜΑ, ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ»

  στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος

  «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ»

  Κατεβάστε την προκήρηξη

   

  Προκήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού

  ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013

  Αρχεία

  Παραδειγμα - PASIDIK ΕΠΙΣΤΟΛΗ

  Επιστολή

  ΥΔ_ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΑΣ

  Υ Δ DHMOSIOTITA_yd_pros1

  Προσύμφωνο συνεργασίας ΚΕΚ_ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

  Προσύμφωνο Συνεργασίας TASEIS - μελος

  Β_Υπεύθυνη Δήλωση_Δικαιολογητικό 2 ΕΜΕ

  Β_Υπεύθυνη Δήλωση_Διk 7Νομιμου Εκπρο

  Β_Υπεύθυνη Δήλωση_ΔιΚ  8 Ενισχ Ησ Σημασιας

  Β_Πίνακας 2_ΕΜΕ

  Β_Πίνακας 1_Απασχολούμενο προσωπικό

  Β_Απαιτούμενα Στοιχεία-Δικαιολογητικά

  Β_ΑΙΤΗΣΗ ΕΠΙΧ

  ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟ ΟΠΑΔ (11/03/2011)

                                                                                             Αθήνα, 11/03/2011

  Προς

  ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΟΠΑΔ

  Υπόψη : Προέδρου

  κ. Κυριάκου Σουλιώτη


  Αγαπητέ κύριε Πρόεδρε,

   

   

  Μας  γνωστοποιήσατε ότι το Δ.Σ του Οργανισμού σας έλαβε πρόσφατα ομόφωνη απόφαση για τον τρόπο ελέγχου και εκκαθάρισης των απαιτήσεων των συμβεβλημένων μελών μας, που παρέχουν υπηρεσίες προς τον ΟΠΑΔ (ιατρών, ιατρικών εργαστηρίων και ιατρικών διαγνωστικών κέντρων).  Σύμφωνα με αυτή θα πληρώνεται το 90% της απαίτησης μ’ ένα τυπικό έλεγχο και το υπόλοιπο 10% κατά την εκκαθάριση μετά από πλήρη έλεγχο του λογαριασμού.

   

  Συγχρόνως μας ενημερώσατε ότι η σειρά προτεραιότητας εξόφλησης των συμβεβλημένων μελών μας, θα γίνεται βάση του ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου υποβολής των λογαριασμών.   Το σύνολο της απόφασης σας, μας βρίσκει απόλυτα σύμφωνους.  Άλλωστε γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι αποτελούσε μια διαχρονική πρότασή μας.  Όλα  τα ανωτέρω σηματοδοτούν ότι δεν υπάρχει πλέον κανένα αίτιο διοικητικού τουλάχιστον χαρακτήρα, για την συνέχιση της καθυστέρησης εξόφλησης των απαιτήσεων μας.

   

  Σε πρόσφατη ανακοίνωσή σας γνωστοποιήσατε ότι έχετε λάβει την πρώτη δόση  χρηματοδότησης εκτέλεσης του προϋπολογισμού του 2011, ύψους 240 εκατομμυρίων ευρώ.   Ως εκ τούτου, δεν συντρέχει πλέον και κανένας οικονομικός λόγος για την μη εξόφληση μέρους των απαιτήσεων μας.  Γι ‘ αυτό το λόγο αναλάβατε τη δέσμευση εντός Μαρτίου να εξοφλήσετε τουλάχιστον τα υπολειπόμενα του 2009 και ένα μέρος του 2010.

   

  Γνωρίζετε πολύ καλά ότι το Διοικητικό μας Συμβούλιο και τα μέλη του κλάδου μας, με μεγάλο ρίσκο και υψηλό αίσθημα ευθύνης μέχρι σήμερα, έχουν σταθεί αρωγοί  στις φιλότιμες προσπάθειες σας και στις προσωπικές διαβεβαιώσεις της πολιτικής ηγεσίας για την επίλυση μιας σειράς θεμάτων (ακοστολόγητες εξετάσεις, καθυστέρηση πληρωμών, ηλεκτρονική συνταγογράφηση κ.α).   Είμαστε οι μοναδικοί από το σύνολο των συμβεβλημένων παρόχων σας, που παρά το γεγονός ότι είμαστε οι περισσότερο αδικημένοι, σας δώσαμε πίστωση χρόνου με στόχο τη στήριξη μιας συνολικής προσπάθειας σταδιακής διεξόδου από την κρίση και καταθέσαμε εντοπισμένες και ρεαλιστικές προτάσεις για τον εξορθολογισμό των δαπανών του συστήματος.

   

  Θέλουμε να πιστεύουμε ότι η υπευθυνότητα, η ανοχή, η κατανόηση και η στήριξη μας στα δύσκολα δεν θα εκληφθεί ως αδυναμία άσκησης πολιτικής και κοινωνικής πίεσης.  Γι’ αυτό το λόγο θα συνεχίσουμε να εξυπηρετούμε τους ασφαλισμένους του Οργανισμού, με την προϋπόθεση όμως ότι, εντός του Μαρτίου, θα τηρηθούν τα υπεσχημένα και θα καταβληθούν στα μέλη μας οι συμφωνημένες εξοφλήσεις.

   

  Σε αντίθετη περίπτωση, θα βρεθούμε στη δυσάρεστη θέση να προχωρήσουμε στη διακοπή παροχής των υπηρεσιών μας σε κατόχους παραπεμπτικών του Δημοσίου.   Θέλουμε να καταστήσουμε σαφές ότι ένα τέτοιο ενδεχόμενο δεν αποτελεί πράξη πίεσης (κουραστήκαμε άλλωστε), ταλαιπωρώντας άδικα μια ομάδα συμπολιτών μας, ούτε μια προσπάθεια ένταξης στη λογική ότι σ’ αυτή τη χώρα δικαιώνεται πάντα όποιος φωνάζει περισσότερο.  Οφείλεται, συντριπτικά, στην αντικειμενική αδυναμία μας να υποστηρίξουμε οικονομικά τις υποχρεώσεις μας τόσο απέναντι στο προσωπικό που απασχολούμε (ιατρούς, διοικητικό και άλλο προσωπικό) όσο και απέναντι στους δανειστές μας (προμηθευτές αναλωσίμων, τράπεζες).

   

  Ευελπιστούμε στην αξιοπιστία του Συμβουλίου σας αλλά και της πολιτικής ηγεσίας, καθότι, πρέπει να γνωρίζετε ότι, κινούμεθα πλέον πιο πάνω από τα όριά μας, προσωπικά και επαγγελματικά.

   

                                          Με εκτίμηση

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                               Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

   

  Γ. Βουγιούκας                                                                   Ι. Καραμηνάς

  Ιατρός- Ακτινολόγος                                                            Βιοχημικός