ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ (03/09/2011)

  ΑΘΗΝΑ 9/3/2011

   

  Μετά από προκαθορισμένο ραντεβού την Τρίτη 8/3/2011, συναντήθηκε ο Πρόεδρος και ο Γενικός Γραμματέας του συνδέσμου μας, με τον Διοικητή του Ο.Α.Ε.Ε. κ. Γεράσιμο ΒΟΥΔΟΥΡΗ στα γραφεία του Οργανισμού, με κύριο θέμα συζήτησης την μεγάλη καθυστέρηση στην εξόφληση των αποζημιώσεών μας, στις εκτελεσθείσες εργαστηριακές εξετάσεις και πράξεις στους ασφαλισμένους του ταμείου, που στα Διαγνωστικά Κέντρα μέλη μας του ΠΕΙΡΑΙΑ, η καθυστέρηση των οφειλόμενων φθάνει και τους 24 μήνες (ανεξόφλητος ο ΜΑΡΤΙΟΣ του 2009).

  Ο Διοικητής μας διαβεβαίωσε, ότι έχει ήδη κατατεθεί ποσόν πέντε εκατομμυρίων ευρώ (5.000.000,00 €) για να πληρώσουν κατ’ αρχήν οι περιφερειακές διευθύνσεις του Ο.Α.Ε.Ε. που έχουν την μεγαλύτερη καθυστέρηση, μαζί με άλλες λιγότερο καθυστερημένες οφειλές, ενώ ήταν σύμφωνος και στην διευθέτηση δύο άλλων θεμάτων τα οποία αφορούσαν: το μεν πρώτο την κατάθεση του τιμολογίου παροχής υπηρεσιών, με την εξόφληση της απαίτησης και όχι με την κατάθεση των παραπεμπτικών, το δε δεύτερο την παράταση του χρόνου κατάθεσης των παραπεμπτικών, αντί για το πρώτο δεκαήμερο του επόμενου μήνα από το μήνα διενέργειας των εξετάσεων, όλο το χρονικό διάστημα του επόμενου μηνός.

  Επίσης, έγινε και μια κατ’ αρχήν συζήτηση για τον τρόπο λειτουργίας του νέου φορέα του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. στον οποίο θα ενταχθεί και ο Ο.Α.Ε.Ε. και διαφάνηκε ότι οι προτάσεις μας βρίσκουν θετική ανταπόκριση, τουλάχιστον στις γενικές τους γραμμές, στην αντίληψη των πραγμάτων γύρω από αυτό το θέμα που έχει ο Διοικητής.

  Το απόγευμα της ίδιας ημέρας, ο Πρόεδρος μας επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον Πρόεδρο του Ο.Π.Α.Δ. κ. Κυριάκο ΣΟΥΛΙΩΤΗ, από τον οποίο ενημερώθηκε για τις κάτωθι εξελίξεις:

  Α) Ο Ο.Π.Α.Δ. έχει μετατραπεί σε ασφαλιστικό ταμείο και ως εκ τούτου πλέον ανήκει στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. Σε πρόσφατη συνεδρίαση του Δ.Σ. του οργανισμού, με εισήγηση του Προέδρου, υιοθετήθηκε σύστημα αποζημίωσης, αντίστοιχο με τις πρακτικές άλλων ασφαλιστικών οργανισμών και ελήφθη ομόφωνη απόφαση όσον αφορά τις πληρωμές (αποζημιώσεις) των ιατρών, εργαστηρίων και διαγνωστικών κέντρων, κατά την οποία ο οργανισμός θα καταβάλλει το 90 % του αιτούμενου ποσού μετά από πρόχειρο έλεγχο και το υπόλοιπο 10 % θα καταβάλλεται μετά από πλήρη έλεγχο και εκκαθάριση λογαριασμών, σε ποσοστό 10 % επί του συνόλου των κατατεθέντων λογαριασμών, βάσει ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου υποβολής λογαριασμών. Η απόφαση αυτή θα εφαρμοστεί για όλους τους εκκρεμείς λογαριασμούς.

  Β) Έχουν δοθεί στον Ο.Π.Α.Δ. 80 εκατομμύρια ευρώ, που αφορούν την πρώτη δόση του προϋπολογισμού για το 2011 και μέχρι τέλους ΜΑΡΤΙΟΥ θα έχουν πληρωθεί όλοι οι μήνες που αφορούν το 2009 και ένας με δύο μήνες που αφορούν το 2010.

  Γ) Ο Ο.Π.Α.Δ. έχει έλθει σε συνεννόηση με την ΠΕΙΡΑΙΩΣ FACTORING για μια διευκόλυνση μας, που αφορά την αύξηση στους δεκαεπτά μήνες του περιθωρίου προεξόφλησης, με αντίστοιχη αύξηση και του χρηματικού πλαφόν.

  Δ) Εντός δέκα ημερών θα δοθούν στα διαγνωστικά κέντρα και εργαστήρια χρήματα από τα οφειλόμενα του Τ.Υ.Δ.Κ.Υ. και όσους μήνες έχουν εκκαθαριστεί.

  Ε) Εντός ολίγων ημερών αποστέλλεται εγκύκλιος του Προέδρου του Ο.Π.Α.Δ. προς όλες τις Υ.Π.Α.Δ., που θα αναφέρει ότι ο χρόνος υποβολής των παραπεμπτικών που εκτελέσθηκαν τον προηγούμενο μήνα, θα είναι 30 ημέρες και όχι 10 ημέρες που αναφέρει η τωρινή εγκύκλιος.

  Στ) Όσα παραπεμπτικά δεν είναι σε ηλεκτρονική μορφή, αλλά είναι χειρόγραφα στο απόκομμα του βιβλιαρίου του ασφαλισμένου και εγκεκριμένα από ελεγκτή ιατρό του Ο.Π.Α.Δ., η διερεύνηση του παραπέμποντος ιατρού, εάν είναι συμβεβλημένος με τον οργανισμό, δεν αφορά εμάς αλλά τον ελεγκτή ιατρό.

  Για ότι νεότερο προκύψει θα προσπαθούμε να σας ενημερώνουμε εγκαίρως.

   

        Ο Πρόεδρος                            Ο Γενικός Γραμματέας

      Γ. ΒΟΥΓΙΟΥΚΑΣ                                Ι. ΚΑΡΑΜΗΝΑΣ

    Ιατρός Ακτινολόγος                             Βιοχημικός

  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΠΑΡΑΠΕΜΠΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΘΕΩΡΗΣΗ (15/2/2011)

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ (22/02/2011)

  ΑΘΗΝΑ,  22 / 02 / 2011


     Εχθές ΔΕΥΤΕΡΑ 21/2/2011, το Δ.Σ. του Συνδέσμου μας, μαζί με εκπροσώπους των άλλων  ενώσεων της Ομοσπονδίας, συναντήθηκε με τον Πρόεδρο του Ο.Π.Α.Δ. Κο Κυριάκο ΣΟΥΛΙΩΤΗ, με κύριο θέμα συζήτησης, την μεγάλη καθυστέρηση εξόφλησης των υποχρεώσεων του οργανισμού (Ο.Π.Α.Δ.), προς τα ιατρικά διαγνωστικά κέντρα και ιατρικά εργαστήρια με τα οποία συνεργάζεται, οφειλές που σε αρκετές περιπτώσεις, φτάνουν μέχρι και τον ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ του 2009.

     Ο Πρόεδρος του Ο.Π.Α.Δ., ο οποίος διαφαίνεται ότι καταβάλλει φιλότιμες προσπάθειες για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του, μας ανέφερε κατ’ αρχήν την τεχνική δυσκολία που έχει προκύψει μετά την δημοσίευση του Π.Δ. 113/10 (ΦΕΚ 194 Α/22-11-2010), η διόρθωση του οποίου επίκειται άμεσα με ερμηνευτική εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών, έτσι ώστε να απεμπλακούν τα εντάλματα πληρωμής, των υποχρεώσεων κάθε οργανισμού του Κράτους και στη συνέχεια, με την πρώτη καταβολή χρημάτων από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους για το 2011, η οποία αναμένεται να γίνει εντός ΜΑΡΤΙΟΥ, να προχωρήσει στην εξόφληση τριών ή τεσσάρων μηνών από τα οφειλόμενα του Οργανισμού, εξοφλώντας απαραιτήτως όλους τους παρόχους υπηρεσιών υγείας με τους οποίους συνεργάζεται, τουλάχιστον τους υπόλοιπους μήνες του 2009 και ένα με δύο μήνες του 2010.

     Σημειώνουμε ότι, οι οφειλές του Ο.Π.Α.Δ. προς τους παρόχους για το υπόλοιπο του 2009, κατά δήλωση του οργανισμού, είναι της τάξεως των 20 εκατομμυρίων ευρώ.

     Πέραν των ανωτέρω ειδήσεων, ο Ο.Π.Α.Δ. είναι σε διαβούλευση με το Υπουργείο Οικονομικών, για την ανεύρεση λύσης, που θα αφορά την εξόφληση των υποχρεώσεών του για το 2010, έτσι ώστε ο Οργανισμός, να εισέλθει στον ενιαίο φορέα (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.), χωρίς το μεγάλο βάρος υποχρεώσεων του 2010, που φθάνει τα 790 εκατομμύρια ευρώ.

     Το δεύτερο θέμα που συζητήσαμε, είναι το σύστημα ηλεκτρονικής καταγραφής των παρόχων υπηρεσιών υγείας που έχουν σύμβαση με τον Ο.Π.Α.Δ., το οποίο συνεχίζεται με την καταγραφή των κλινικών ιατρών μέχρι τέλος ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ και ξεκινάει η καταγραφή των διαγνωστικών κέντρων και εργαστηρίων τον ΜΑΡΤΙΟ, έτσι ώστε από 1 ΜΑΙΟΥ 2011, το σύστημα να είναι ολοκληρωμένο.

     Πάνω σ’ αυτό το θέμα, ενημερώθηκε ο Πρόεδρος, ότι σε κάποια ηλεκτρονικά παραπεμπτικά που κυκλοφορούν πιλοτικά, συνοδεύοντας τα χειρόγραφα που είναι και τα μόνα που ισχύουν σήμερα για την εκκαθάριση, αναγράφονται ηλεκτρονικά τιμές που υπήρχαν στο πρόσφατο Π.Δ. για τις εργαστηριακές εξετάσεις που αναφέρονταν σε υπουργικές αποφάσεις και όχι σε Π.Δ/τα και που οι τιμές των εξετάσεων είχαν μειωθεί, Π.Δ. όμως το οποίο δεν προχώρησε προς δημοσίευση, άρα δεν ισχύει.

     Ο Πρόεδρος υποσχέθηκε ότι, μετά την ψήφιση του πρόσφατου πολυνομοσχεδίου για την Υγεία και την τροπολογία που αναγνωρίζει την εκκαθάριση των εργαστηριακών εξετάσεων και ιατρικών πράξεων που αναγράφονται σε υπουργικές αποφάσεις και μέχρι την πλήρη αναμόρφωση όλων των εργαστηριακών εξετάσεων και ιατρικών πράξεων, θα δώσει εντολή να αναγράφονται οι τιμές των υπουργικών αποφάσεων που ισχύουν σήμερα. Πάντως και η αναγραφή λανθασμένων τιμών πάνω στο ηλεκτρονικό παραπεμπτικό δεν έχει καμία απολύτως αξία.

     Τέλος, στο τελευταίο θέμα που αφορούσε την ανακοστολόγηση – αναμόρφωση όλων των εργαστηριακών εξετάσεων και ιατρικών πράξεων, η ενημέρωση ήταν, ότι το Κ.Ε.Σ.Υ., σε συνεργασία με την Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας, προχωράει στην αποτίμηση 8.500 περίπου εξετάσεων και πράξεων, για να τις παραδώσει μετά στον Υπουργό Υγείας.

     Θα σας κρατούμε ενήμερους για τις εξελίξεις.

   

           Ο Πρόεδρος                               Ο Γενικός Γραμματέας

         Γ. ΒΟΥΓΙΟΥΚΑΣ                                  Ι. ΚΑΡΑΜΗΝΑΣ

       Ιατρός Ακτινολόγος                               Βιοχημικός

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

                                                                                               Αθήνα, 17/2/2011

  Αγαπητοί συνάδελφοι,

   

  Το προεδρείο του Συνδέσμου μας, με υπομονή, επιμονή αλλά κυρίως με ορθές λογικές, και ανυπόκριτες προτάσεις, κατάφερε να φέρει σε αίσιο τέλος, μια άλλη εκκρεμότητα που ταλαιπωρούσε και ανησυχούσε τα μέλη του.

  Στο πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας με τίτλο «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις», που ψηφίστηκε στις 15 Φεβρουαρίου 2011 στην ολομέλεια της Βουλής, και έγινε νόμος του κράτους, το άρθρο 79, παράγραφος 26, ρυθμίζει την εκκρεμότητα των ιατρικών πράξεων και εργαστηριακών εξετάσεων που δεν είχαν δημοσιευτεί σε Π.Δ/τα, ώστε να αναγνωρίζονται και να εκκαθαρίζονται με βάση τις κοστολογήσεις που έχουν πραγματοποιηθεί με γνωμοδοτήσεις του ΚΕ.Σ.Υ. και έχουν γίνει αποδεκτές από τον αρμόδιο Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης οι εξετάσεις αυτές και για το διάστημα μετά την δημοσίευση του Ν.3867/3-8-2010 και μέχρι την έκδοση νέου Προεδρικού Διατάγματος.

  Ως εκ τούτου, μετά από αυτή την θετική εξέλιξη, τα μέλη μας, μπορούν να συνεχίζουν απρόσκοπτα και χωρίς άγχος, να εξυπηρετούν τους ασφαλισμένους του Ο.Π.Α.Δ., διενεργώντας και αυτές τις εργαστηριακές εξετάσεις, η αποζημίωση των οποίων έχει πλέον και με νόμο αναγνωριστεί.

  Συνεχίζουμε σταθερά, για την επίλυση και των άλλων εκκρεμοτήτων.

   

  Ο Πρόεδρος                                  Ο Γεν. Γραμματέας

  Γ. Βουγιούκας                                    Ι. Καραμηνάς