Διευκρινήσεις ΙΚΑ σχετικά με την Ανακοίνωση ΠΦΥ (14/02/2011)

      ΑΘΗΝΑ 15/2/2011
  ΔΙΟΙΚΗΣΗ
  ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ                    
  Αρ.Πρωτ.:Γ32/149
  ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ,
  ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ, ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ &
  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

  Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8,10241
  Τηλέφωνο:  210 5215223-224-225-226-227,     
                                                                           ΠΡΟΣ:

                                                                           Τους Αποδέκτες
                                                                           του Πίνακα

      

                                                                            Κοινοποίηση :
                                                                            1.Γρ. Διοικητή
                                                                            2. Υποδιοικητών

   

  Θέμα: Διευκρινήσεις επί του 735/14.2.2011 Γενικού Εγγράφου

  Σε συνέχεια του παραπάνω σχετικού με το οποίο δόθηκαν οδηγίες για την παροχή υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας στους ασφαλισμένους του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ διευκρινίζονται τα ακόλουθα :

  I. Η παράγραφος 5 επαναδιατυπώνεται ως εξής :

  5. Οι γιατροί του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ που έχουν παράλληλα σύμβαση με τον ΟΠΑΔ και τον ΟΑΕΕ μπορούν να συνταγογραφούν για τους ασφαλισμένους του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ως γιατροί των φορέων αυτών μόνο στα ιδιωτικά τους ιατρεία και όχι κατά τη διάρκεια ωραρίου τους στο Ίδρυμα όπου και λειτουργούν ως γιατροί του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ χρησιμοποιώντας τα έντυπα αυτού.

  II. Η παράγραφος 6 συμπληρώνεται ως εξής :

  Για κάθε παρακλινική εξέταση θα αναγράφεται από τους συμβεβλημένους με τον ΟΠΑΔ και τον ΟΑΕΕ γιατρούς ξεχωριστό παραπεμπτικό στο ατομικό τους έντυπο.

  Για τη χορήγηση προσθέτων ειδών (γυαλιά οράσεως, αμαξίδια κ.λ.π.) καθώς και για αναλώσιμα υλικά (σάκοι κολοστομίας κ.λ.π.) οι ασφαλισμένοι του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ θα απευθύνονται αποκλειστικά και μόνο στους γιατρούς των Μονάδων Υγείας του Ιδρύματος.

  III. Οι κάτοχοι Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης-Ασθένειας θα εξυπηρετούνται αποκλειστικά από τις Μονάδες Υγείας του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ μέχρι να διατεθούν στους συμβεβλημένους με τον ΟΠΑΔ και τον ΟΑΕΕ γιατρούς έντυπα επίσκεψης ευρωπαίου ασφαλισμένου και να καθορισθεί η διαδικασία επιστροφής στους στις υπηρεσίες του Ιδρύματος για την ανάληψη της δαπάνης από τον αντίστοιχο ευρωπαϊκό φορέα.


                                 Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ


                      ΡΟΒΕΡΤΟΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

  Παροχή Υπηρεσιών ΠΦΥ ΙΚΑ (14/2/2011)

                   ΑΘΗΝΑ 14/2/2011
                     ΔΙΟΙΚΗΣΗ
  ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ                                  Αρ.Πρωτ. : 735
  ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ,
  ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ, ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ &
  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

  Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8,10241
  Τηλέφωνο:  210 5215223-224-225-226-227,     
                                                                                        ΠΡΟΣ:

                                                                                        Τους Αποδέκτες
                                                                                        του Πίνακα

                                                                                        Α.5220754, 5236611

                                                                                        Κοινοποίηση :
                                                                                        1.Γρ. Διοικητή
                                                                                        2.Γρ. Υποδιοικητών

   

  Σε συνέχεια προηγούμενης ενημέρωσης και μετά τη λήξης της απεργίας των γιατρών του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, σας γνωρίζουμε :

  1.Οι ασφαλισμένοι του Ιδρύματος για παροχή υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας μπορούν να απευθύνονται :

  •  Στις Μονάδες Υγείας του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ με ραντεβού είτε τηλεφωνώντας στο 184 (7.00-19.00) είτε με φυσική παρουσία στην τοπική γραμματεία τηλεφωνικού ραντεβού της Μονάδας.
  •  Σε συμβεβλημένους γιατρούς του ΟΠΑΔ ή του ΟΑΕΕ, των οποίων τα στοιχεία έχουν αναρτηθεί στις υπηρεσίες υγείας του Ιδρύματος και παρέχονται τηλεφωνικά από το 184, καθώς και από τα ΚΕΠ.

  2.Οι ασφαλισμένοι του τέως ΤΑΞΥ από 15/2/2011 για παροχές υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας επισκέπτονται τους γιατρούς του Ιδρύματος στις Μονάδες Υγείας ή τους συμβεβλημένους γιατρούς του ΟΠΑΔ και του ΟΑΕΕ επιδεικνύοντας μόνο το βιβλιάριο υγείας τους.

  3. Οι συμβεβλημένοι γιατροί του ΟΠΑΔ και του ΟΑΕΕ όλων των ειδικοτήτων, θα χρησιμοποιούν τα ατομικά τους έντυπα αναγραφής φαρμάκων.

  Στα έντυπα αυτά θα αναγράφονται : τα στοιχεία του ασφαλισμένου ( Όνομα, Διεύθυνση, Τηλέφωνο ), ο ΑΜΚΑ Ιατρού και ασθενούς, η ημερομηνία και η ώρα εξέτασης, το διακριτικό « ιατρός συμβεβλημένος με τον ΟΠΑΔ» ή «ιατρός συμβεβλημένος με τον ΟΑΕΕ» καθώς και ο ειδικός τους αριθμός στον ΟΑΕΕ. Επίσης θα αναγράφεται η διάγνωση, η χορηγούμενη φαρμακευτική αγωγή και η αντίστοιχη συμμετοχή και θα τίθεται υπογραφή και σφραγίδα του γιατρού. Ανάλογη συμπλήρωση θα γίνεται και στο βιβλιάριο υγείας του ασφαλισμένου.

  Η συνταγογράφηση θα γίνεται σύμφωνα με τις οριζόμενες από τα Προεδρικά Διατάγματα διατάξεις (π.χ. αναγραφή φαρμάκων σχετικής με την ειδικότητα του γιατρού, για τις εγκεκριμένες από τον ΕΟΦ ενδείξεις, αναγραφή μέχρι τριών διαφορετικών φαρμάκων και σε ποσότητα που δεν υπερβαίνει το χρονικό διάστημα για κάλυψη αγωγής έως ενός ( 1 ) μηνός, θεώρηση στις περιπτώσεις που προβλέπει η νομοθεσία, χορήγηση φαρμάκων από τα φαρμακεία του Ιδρύματος κ.α.)

  4.Οι ασφαλισμένοι δεν καταβάλουν κανενός είδους αμοιβή στους συμβεβλημένους   γιατρούς του ΟΠΑΔ και ΟΑΕΕ. Το κόστος της επίσκεψης αυτής θα καταβληθεί από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ με την έκδοση Υπουργικής Απόφασης μετά τη ψήφιση του σχετικού νόμου που θα έχει αναδρομική ισχύ από 7/2/2011.

  5. Οι γιατροί του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ που έχουν παράλληλα σύμβαση με τον ΟΠΑΔ και τον ΟΑΕΕ μπορούν να συνταγογραφούν ως γιατροί των φορέων αυτών μόνο στα ιδιωτικά τους ιατρεία και όχι κατά τη διάρκεια ωραρίου τους στο Ίδρυμα.

  6.Οι παρακλινικές εξετάσεις, θεραπείες κ.λ.π. που αναγράφονται από τους συμβεβλημένους με τον ΟΠΑΔ και τον ΟΑΕΕ γιατρούς εγκρίνονται στη συνέχεια από τους ελεγκτές του Ιδρύματος, οι οποίοι ακολουθούν τις ισχύουσες στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ οδηγίες. Οι εξετάσεις εκτελούνται στα εργαστήρια των Μονάδων Υγείας του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ή στα συμβεβλημένα με το Ίδρυμα εργαστήρια και διαγνωστικά κέντρα.

  7. Η άρση του πλαφόν δεν ισχύει από 1/3/2011.

  8. Για τις άδειες ανικανότητας οι ασφαλισμένοι θα απευθύνονται αποκλειστικά και μόνο στους γιατρούς των Μονάδων Υγείας του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

   

                                      Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ


                            ΡΟΒΕΡΤΟΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

  ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ (14/02/2011)

     ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

     Σας γνωρίζουμε ότι μετά από διεξοδική συζήτηση και διευκρινιστικές ερωτήσεις με την αρμόδια Δν/ση του ΙΚΑ, οι επεξηγήσεις οι οποίες είχαν αναρτηθεί στο site μας στις 11/02/2011 σχετικά με την διαχείριση των ασφαλισμένων του ΙΚΑ, δεν είναι απόλυτα ορθές και αποτελούν προϊόν δικής μας παρανόησης και όχι των θέσεων της κυρίας Μαρματάκη.

     Ως εκ τούτου ζητούμε συγνώμη τόσο από την Διοίκηση του ΙΚΑ και από το συγκεκριμένο στέλεχος του ταμείου, που άθελα μας εκθέσαμε μέσα στη δίνη της περιπτωσιολογίας που εμφανίστηκε στις μονάδες μας, όσο και από τα μέλη μας.

     Εντός της ημέρας και λαμβάνοντας υπόψη ότι έληξε η απεργία των ιατρών του ΙΚΑ, θα λάβετε νέα ενημέρωση σχετικά με το θέμα της διαχείρισης των ασφαλισμένων του ΙΚΑ.

                                   Μετά τιμής

      Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                             Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
     Γ. Βουγιούκας                                    Ι. Καραμηνάς
  Ιατρός Ακτινολόγος                                 Βιοχημικός

  ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΙΚΑ (07/02/2011)

  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

  ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

  ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ


  ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
   

  Ημερομηνία:   Παρασκευή, 4 Φεβρουαρίου 2011

  Θέμα: Μέτρα για την εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων του ΙΚΑ

  Με μοναδικό σκοπό την απαλλαγή πέντε εκατομμυρίων, άμεσα και έμμεσα ασφαλισμένων στο ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, από την απαράδεκτη κατάσταση, που εδώ και χρόνια αντιμετωπίζουν, με τις ατελείωτες ουρές στις Μονάδες Υγείας του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, αποφασίστηκαν και εφαρμόζονται τα παρακάτω:

  1.    Από τη Δευτέρα, 7 Φεβρουαρίου 2011, όλοι οι ασφαλισμένοι του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ μπορούν να επιλέγουν ελεύθερα οποιοδήποτε γιατρό, από το σύνολο των 20.000 περίπου ιατρών, που παρέχουν υπηρεσίες πρωτοβάθμιας υγείας στον ΟΑΕΕ και στον ΟΠΑΔ.

  2.    Οι ασφαλισμένοι του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ, όταν επισκέπτονται τους παραπάνω γιατρούς στα ιδιωτικά τους ιατρεία, αρκεί να επιδεικνύουν το βιβλιάριο ασφάλισής τους, προκειμένου να τους παρασχεθούν υπηρεσίες πρωτοβάθμιας υγείας.

  3.    Οι γιατροί του ΟΑΕΕ και του ΟΠΑΔ, στα ιδιωτικά τους ιατρεία για λίγες εβδομάδες και μέχρις ότου οι ασφαλισμένοι του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ παραλάβουν τα ατομικά τους συνταγολόγια, συνταγογραφούν στα προσωπικά απλά συνταγολόγια που διαθέτουν, στα οποία θα αναγράφουν το όνομα, τον αριθμό μητρώου και το ΑΜΚΑ του ασφαλισμένου.

  4.    Οι συνταγές αυτές εκτελούνται από το σύνολο των συμβεβλημένων με το ΙΚΑ - ΕΤΑΜ φαρμακείων και εξοφλούνται με τη διαδικασία που με απόλυτη σαφήνεια καθορίζεται στο σχέδιο νόμου, που συζητείται στη Βουλή. Στο ίδιο σχέδιο νόμου καθορίζεται ο τρόπος πληρωμής των ιατρών, κατά πράξη και περίπτωση, σύμφωνα με το Π.Δ. 57/2005.

  5.    Για το σκοπό αυτό, οι γιατροί του ΟΑΕΕ και του ΟΠΑΔ, που θα εξυπηρετούν από τη Δευτέρα 7 Φεβρουαρίου ασφαλισμένους του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, προκειμένου να κατοχυρώσουν τα δικαιώματα της αμοιβής τους, συμπληρώνουν σε ανεξάρτητο φύλλο του προσωπικού τους συνταγολογίου το όνομα, τον αριθμό μητρώου και τον ΑΜΚΑ του ασφαλισμένου, καθώς και την ημέρα και ώρα εξέτασης, στοιχεία που επιβεβαιώνει ο ίδιος ο ασφαλισμένος ενυπόγραφα. Το σύνολο αυτών των δελτίων υποβάλλεται στο τέλος του μήνα στο ΙΚΑ και καταβάλλεται η ανάλογη αποζημίωση στο δικαιούχο γιατρό.

  6.    Γιατροί του ΟΑΕΕ και του ΟΠΑΔ, που δεν επιθυμούν να παρέχουν υπηρεσίες στους ασφαλισμένους του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, καλούνται να γνωστοποιήσουν την άρνησή τους εγγράφως ή ηλεκτρονικά στη Διοίκηση του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ (Αγίου Κωνσταντίνου 8, 104 31 Αθήνα, γραφείο Διοικητή, ηλεκτρονική διεύθυνση admika@ika.gr).

  7.    Οι παραπάνω όροι θα ισχύσουν μέχρις ότου ολοκληρωθεί η διανομή των ατομικών συνταγολογίων σε όλους τους ασφαλισμένους του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ. Μετά το μεταβατικό αυτό χρόνο, θα συνεχιστεί η παροχή υπηρεσιών από τους ιατρούς του ΟΑΕΕ και του ΟΑΠΔ, στη βάση των όρων των προϋποθέσεων και των διαδικασιών, που θα καθοριστούν με Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις, οι οποίες θα εκδοθούν αμέσως μετά την ψήφιση του νόμου.