ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΟΣΙΠΥ (24/3/2011)

   

   

  Αθήνα, 24/3/2011

   

  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

   

  Αγαπητέ συνάδελφε.

  Είναι αλήθεια ότι τα τελευταία 20 χρόνια καταγράφεται πανσπερμία παρόχων ιδιωτικής υγείας με ποικίλες μορφές { ιατρικά εργαστήρια ή πολυϊατρεία (διαγνωστικά κέντρα) ή μεγάλες αλυσίδες}.

  Κάποια πράγματα μας χωρίζουν, άλλα λιγότερο κι άλλα περισσότερο.

  Όλα αυτά όμως ίσως να μας έχουν δημιουργήσει σύγχυση ή και καχυποψία και να μας οδηγούν σε εσωστρέφεια, με αρνητικά αποτελέσματα για το σύνολο του κλάδου μας.

  Από τις πρόσφατες εξελίξεις και με κοινό άξονα τις δίκαιες απαιτήσεις της άμεσης εξόφλησης των λογαριασμών μας , που μας έχει οδηγήσει , σχεδόν όλους , στην απόγνωση, διαφαίνεται ότι το «σκορποχώρι» του ιατρικού επαγγέλματος μικραίνει , ότι οι ιατρικοί σύλλογοι εντείνουν τις προσπάθειες τους, χωρίς όμως να είναι πάντοτε αποτελεσματικές και ο ιδιωτικός  επαγγελματικός χώρος , ανεξάρτητα από την μορφή του, αρχίζει να συσπειρώνεται και να διεκδικεί.

  Αγαπητέ συνάδελφε.

  Κατόπιν των ανωτέρω η ΠΟΣΙΠΥ, με σχετική απόφαση του ΔΣ, παίρνει την πρωτοβουλία να συγκαλέσει μεγάλη συγκέντρωση συναδέλφων και παραγόντων της ιδιωτικής υγείας, στο Ξενοδοχείο President, Λ. Κηφισίας 43, το Σάββατο του Λαζάρου, 16 Απριλίου και ώρα 11,00, με 2 κύρια θέματα συζήτησης : Α) Η στάση πληρωμών των ασφαλιστικών ταμείων σαν αιτία κατάρρευσης της α΄θμιας ιδιωτικής υγείας και Β) Νέες συμβάσεις με τα νέα ταμεία ;

  Η ανταλλαγή απόψεων και η λήψη αποφάσεων είναι η τελευταία μας ευκαιρία για την διεκδίκηση των οφειλομένων και όποιος δεν προσέλθει , θα έχει μόνος του υπογράψει το επαγγελματικό του τέλος.


                                            Για το ΔΣ

   

   

                 Ο Πρόεδρος                        Ο Γενικός Γραμματέας
        Λεωνίδας Αναγνώστου                Ανάργυρος Πλακιώτης

  ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ


  Αθήνα 1/04/2011


  ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ

   

  «Ο Υγειονομικός Χάρτης της Ελλάδας»

   

  Η καταγραφή όλων των μονάδων παροχής υπηρεσιών υγείας, κυρίως εκείνων του δημοσίου, αλλά και των ιδιωτικών φορέων, θα έπρεπε να είχε γίνει εδώ και πολλά χρόνια, διότι αυτό βοηθά την εκάστοτε πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας, αφενός μεν να γνωρίζει τις δυνατότητες που έχει για το επίπεδο και την κατανομή των υπηρεσιών υγείας που προσφέρει στους πολίτες, αφετέρου να μεθοδεύει βάσει των αναγκών του συστήματος, τη βελτίωση και αναβάθμιση των παρεχόμενων αυτών υπηρεσιών, και ως προς την ποιότητα αλλά και ως προς την ορθολογικότερη αναδιάταξή τους.

  Κατ’ αυτόν τον τρόπο (το κράτος), συμβάλλει στην προστασία της υγείας των πολιτών, η οποία εξασφαλίζεται πρωτίστως με την πρόληψη και δευτερευόντως με τη θεραπεία.

  Όμως το κράτος δεν μπορεί να τα κάνει όλα μόνο του. Χρειάζεται συμπληρωματικά τη δράση και του ιδιωτικού τομέα παροχής υπηρεσιών υγείας, στον οποίο θα πρέπει να δώσει τη δυνατότητα να λειτουργήσει ισότιμα, σε σχέση με τον δημόσιο τομέα, για να υπάρχει έτσι το κίνητρο του υγιούς ανταγωνισμού, το οποίο θα οδηγήσει νομοτελειακά σε παροχές υπηρεσιών υγείας υψηλότερου επιπέδου.

  Το μοντέλο των Σ.Δ.Ι.Τ., των συμπράξεων δηλαδή του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, φαίνεται να είναι η καλύτερη και ωφελιμότερη λύση και στο χώρο της υγείας, γιατί κεντρίζει την προσπάθεια για βελτίωση της θέσης του καθενός σε κάθε επίπεδο, απελευθερώνοντας δυνάμεις όπως η εργατικότητα, η ευσυνειδησία, η υπευθυνότητα, η φιλομάθεια, η παραγωγικότητα και πολλές άλλες ικανότητες, που μπορούν να αναπτύξουν οι επαγγελματίες της υγείας, με τελικά ωφελημένο τον χρήστη υπηρεσιών υγείας.

  Το κράτος λοιπόν, πρέπει να βάλει τους κανόνες λειτουργίας των μονάδων παροχής υπηρεσιών υγείας, είτε αυτές είναι δημόσιες είτε ιδιωτικές και να θέσει τους ίδιους όρους, κριτήρια και προϋποθέσεις μεταξύ του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα υγείας, με μοναδικό του μέλημα, την αυστηρή και πιστή εφαρμογή αυτών των κανόνων, έτσι ώστε όλοι με ισονομία και ισοπολιτεία, να ανταγωνίζονται σε υγιείς βάσεις, ανάλογα με τις ικανότητες τους, για την καλύτερη παροχή υπηρεσιών υγείας στους πολίτες, διασφαλίζοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο και στην πράξη, την ελεύθερη επιλογή ιατρού και διαγνωστικού εργαστηρίου από τον πολίτη, που θα οδηγήσει αναγκαστικά και αναπόφευκτα, στη βελτίωση και αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών υγείας στο κοινωνικό σύνολο.

  Ο κυριότερος όμως παράγοντας που θα δράσει καταλυτικά στη βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών υγείας στους πολίτες, είναι η αξιοκρατία, δηλαδή η προώθηση, προαγωγή και επικράτηση των αξιοτέρων, δηλαδή αυτών που έχουν τις περισσότερες ικανότητες, κατέχουν την υψηλότερη γνώση και καταβάλουν συνεχείς και άοκνες προσπάθειες για να τη βελτιώσουν και να την αναπτύξουν.

  Θα πρέπει λοιπόν να καθιερώσουμε ένα δίκαιο και αντικειμενικό σύστημα συνεχούς αξιολόγησης όλων όσων δραστηριοποιούνται στη υγεία, είτε στον ιδιωτικό είτε στο δημόσιο τομέα, για να εξασφαλίσουμε μ’ αυτόν τον τρόπο, μέσω του υγιούς ανταγωνισμού και του συναγωνισμού, καλύτερες και υψηλότερου επιπέδου υπηρεσίες υγείας στους πολίτες.

  Για να διασφαλίσουμε τα παραπάνω, θα πρέπει και ο δημόσιος τομέας της υγείας να λειτουργήσει με ιδιωτικο-οικονομικά κριτήρια, ώστε να μπορεί να ανταγωνιστεί τον ιδιωτικό τομέα σε ισότιμη βάση και όχι μέσα από τα πλεονεκτήματα που του παρέχει η ασφάλεια της μονιμότητας, η απουσία σοβαρής αξιολόγησης και η ανυπαρξία οιονδήποτε κινδύνου.

   

  ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΑ: α) ισονομία και ισοπολιτεία μεταξύ των δημόσιων και ιδιωτικών φορέων παροχής υπηρεσιών υγείας, β) ελεύθερη επιλογή ιατρού και φορέα ποροχών υπηρεσιών υγείας και γ) ποιοτικός έλεγχος και περιοδική αξιολόγηση όλων των φορέων παροχής υπηρεσιών υγείας.

   

   

  ΜΕΤΑ ΤΙΜΗΣ

  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΟΥΓΙΟΥΚΑΣ

  Ιατρός Ακτινολόγος

  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΑ.Σ.Ι.ΔΙ.Κ.

  ΥΠΟΜΝΗΜΑ (31/3/2011)

  ΥΠΟΜΝΗΜΑ 

  Αθήνα, 31/03/2011

  Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,

  Η δημιουργία του υγειονομικού χάρτη της χώρας αποτελεί ένα έργο εργαλείο στα χέρια της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Υγείας για να παράξει στρατηγική πολιτική.

   

  Δυστυχώς μέχρι σήμερα καμία σοβαρή προσπάθεια δεν τελεσφόρησε προς την επίτευξη αυτού του στόχου.  Ως εκ τούτου, έχουμε κάθε λόγο να συνδράμουμε ως Πανελλήνιος Σύνδεσμος Ιατρικών Διαγνωστικών Κέντρων αυτή την προσπάθεια, που θέλουμε να πιστεύουμε ότι αυτή τη φορά θα είναι συγκροτημένη και συντονισμένη.

   

  Όμως η αποτύπωση του υγειονομικού χάρτη από μόνη της μπορεί να αποτελεί τη θεμέλιο λίθο, αλλά θα είναι απλώς ένα πληροφοριακό στοιχείο, αν δεν συζητηθούν και ληφθούν αποφάσεις για μια σειρά θεμάτων που άπτονται τόσο της λειτουργίας όσο και της επικαιροποιήσης του.

   

  Τα θέματα αυτά κατά τη γνώμη μας είναι :

  Α.Προσδιορισμός πηγών πληροφόρησης για την κατάρτιση του υγειονομικού χάρτη και ορισμός οργάνου επικαιροποίησής του,  μετά φυσικά από την κατάρτισή του.

  Β. Προσδιορισμός των αναγκών ανά παρεχόμενη υπηρεσία ανά υγειονομική περιφέρεια με βάση τα πληθυσμιακά κριτήρια και την γεωγραφική κατανομή αυτών.

  Γ. Προσδιορισμός του απαιτούμενου εξοπλισμού βάση των ανωτέρω αναγκών.

  Δ. Προσδιορισμός των κριτηρίων καταλληλότητας του  ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού τόσο για τον Δημόσιο όσο και για τον Ιδιωτικό τομέα.

  Ε. Αναδιοργάνωση του μηχανισμού παρακολούθησης τόσο της ασφαλούς λειτουργίας των μηχανημάτων  όσο και της αδειοδότησης αυτών.

  Στ. Προσδιορισμός των κανόνων συνεργασίας μεταξύ Δημοσίου και Ιδιωτικού τομέα ανά υγειονομική περιφέρεια για την εξυπηρέτηση των πολιτών μέσα σ’ ένα πλαίσιο έγκυρης και έγκαιρης πρόληψης και διάγνωσης, με τη μικρότερη δυνατή δαπάνη.

  Ζ. Άρση του οποιουδήποτε περιοριστικού όρου από τα ασφαλιστικά ταμεία και οργανισμούς για την ελεύθερη επιλογή παρόχου υπηρεσιών υγείας από τον ασφαλισμένο τους.

  Η. Μελέτη του τρόπου και του χρόνου μετάβασης από την υφιστάμενη κατάσταση σ ‘ αυτή που πρόκειται να σχεδιασθεί και να αποφασισθεί.

   

   

  Σε όλα τα ανωτέρω πεδία καθώς επίσης σε εκείνα που θα τεθούν και απ’ τους υπόλοιπους συνέδρους θα μας δοθεί η δυνατότητα να αναπτύξουμε τις θέσεις μας σε ένα πλαίσιο διαλόγου και όχι προειλημμένων αποφάσεων για τη διατήρηση της υφιστάμενης κατάστασης.

   

                                  Με εκτίμηση

      Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                   Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΟΥΓΙΟΥΚΑΣ                        ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΜΗΝΑΣ

   Ιατρός Ακτινολόγος                                   Βιοχημικός

  ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΥΠΟΥΡΓΟ ΥΓΕΙΑΣ

   

  ΑΘΗΝΑ, 31/3/2011

  ΠΡΟΣ

  Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

  Κοινοποίηση γραφείο Υφυπουργού κ. Μιχάλη ΤΙΜΟΣΙΔΗ

   

   

  Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,

  Σας ευχαριστούμε για την πρόσκληση να συμμετάσχουμε στην διαβούλευση η οποία ξεκινά την 1η Απριλίου 2011, με θέμα την παροχή υπηρεσιών υγείας στην χώρα μας, που θα βασίζεται στον Υγειονομικό Χάρτη της Χώρας που πρόσφατα ολοκληρώσατε και θα έχει ως στόχο την βελτίωση της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών υγείας, τον περιορισμό της σπατάλης και την εξοικονόμηση υλικών και ανθρωπίνων πόρων.

  Με μεγάλη χαρά θα προσέλθουμε σ’ αυτόν τον δημόσιο διάλογο, καταθέτοντας τις απόψεις μας, τις θέσεις μας και τις προτάσεις μας πάνω σ’ αυτό το θέμα, διότι πιστεύουμε απερίφραστα, ότι η υγεία είναι το πολυτιμότερο αγαθό και θα πρέπει το σύστημα που θα την υπηρετεί να είναι σχεδιασμένο με τον καλύτερο τρόπο.

  Σας επισυνάπτουμε ένα συνοπτικό υπόμνημα και σας ανακοινώνουμε ότι ο εκπρόσωπός μας στις συνεδριάσεις του οργάνου που συγκροτήσατε, θα είναι ο Γενικός Γραμματέας του Συνδέσμου μας, κ. Καραμηνάς Ιωάννης.

   

                              Μετά τιμής

   

      Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                             Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

  Γεώργιος ΒΟΥΓΙΟΥΚΑΣ                         Ιωάννης ΚΑΡΑΜΗΝΑΣ

   Ιατρός Ακτινολόγος                                   Βιοχημικός