Απάντηση Προέδρου ΟΠΑΔ περι Εκπτώσεων (8/11/2010)

  Από: ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ_ΟΠΑΔ [president@opad.gr]
  Αποστολή: Δευτέρα, 8 Νοεμβρίου 2010 12:17 μμ
  Προς: pasidik@otenet.gr
  Θέμα: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΠΤΩΣΕΩΝ ΟΠΑΔ

  ΠΡΟΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ

  Υπ’ όψιν Προέδρου, κου Βουγιούκα

  Αγαπητέ κε Βουγιούκα,

  Σε συνέχεια των συζητήσεών μας και της μεταξύ μας αλληλογραφίας και στο πλαίσιο της προσπάθειάς μας για μείωση του χρονικού διαστήματος αποπληρωμής των υποχρεώσεών μας προς τους προμηθευτές μας, θα θέλαμε να σας ζητήσουμε όπως αποδεχτείτε, για ένα έτος, την κάτωθι πολιτική εκπτώσεων υπέρ του ΟΠΑΔ στο τελικό ποσό πληρωμής. Όπως θα διαπιστώσετε, οι προτεινόμενες εκπτώσεις κινούνται σε λογικά πλαίσια και δεν επηρεάζουν την ομαλή λειτουργία των επιχειρήσεών σας.

  Προσδοκώντας στην κατανόησή σας αυτή τη δύσκολη περίοδο, αναμένουμε την απάντησή σας.

  Με εκτίμηση,

  Κυριάκος Σουλιώτης 

  ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ 

  ΩΣ ΒΑΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΘΕΩΡΟΥΜΕ ΤΟΝ ΕΤΗΣΙΟ ΤΖΙΡΟ 2009 

  2 εκατ. τζίρο ΟΠΑΔ και άνω 5% 

  1-2 εκατ. 4% 

  500 χιλ εως 1 εκατ. 3% 

  100 χιλ εως 500 χιλ 2% 

  50 χιλ εως 100 χιλ 1% 

  * εως 50 χιλ. δεν ισχύει το rebate 

  ΚΛΙΝΙΚΕΣ 

  ΩΣ ΒΑΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΘΕΩΡΟΥΜΕ ΤΟΝ ΕΤΗΣΙΟ ΤΖΙΡΟ 2009 

  5 εκατ. τζίρο ΟΠΑΔ και άνω 5% 

  3-5 εκατ. 4% 

  500 χιλ εως 3 εκατ. 3% 

  100 χιλ εως 500 χιλ 2% 

  50 χιλ εως 100 χιλ 1% 

  εως 50 χιλ. δεν ισχύει το rebate 

  Επιστολή σε Πρόεδρο ΟΠΑΔ κ. Σουλιώτη Κ. (23/11/2010)

  Αθήνα, 23/11/2010

   

  Προς: Πρόεδρο Ο.Π.Α.Δ.
  κ. Σουλιώτη Κυριάκο

   

  Αξιότιμε κε Πρόεδρε,
  σε συνέχεια της συζήτησής μας για τη δυνατότητα rebate εκ μέρους των μελών του Συνδέσμου μας προς τον Ο.Π.Α.Δ., σας γνωρίζουμε τα κάτωθι:

   

  1)Η συντριπτική πλειοψηφία των μελών μας ανήκει στην κατηγορία των μικρών ή μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Το μεγαλύτερο δε ποσοστό των εσόδων τους, προέρχεται από τα ασφαλιστικά ταμεία και οργανισμούς. Η επιδείνωση της ταχύτητας αποπληρωμής από πλευράς των ταμείων των οφειλομένων τους προς του προμηθευτές υγείας την τελευταία διετία, δεν ήταν δυνατόν να αφήσει ανέγγιχτο τον κλάδος μας. Σε αυτήν την οικονομική συγκυρία, το σύνολο σχεδόν των μελών μας για να αντιμετωπίσει τη μειωμένη ρευστότητα και να ανταποκριθεί στις ανάγκες του (μισθοδοσία, μισθίο, προμηθευτές, Ι.Κ.Α., φόροι, λειτουργικά έξοδα κ.α.), εντάχθηκαν στη διαδικασία του factoring. Με δεδομένο ότι το ταμείο σας έχει παγιώσει μια χρονική υστέρηση 12 μηνών στις αποπληρωμές του, τείνοντας στο 14μηνο, έχουμε σε αρκετές περιπτώσεις ένα σταθερό κόστος επί των απαιτήσεών μας από τον Ο.Π.Α.Δ. που είναι 8,5% (ετήσιο επιτόκιο Πειραιώς για factoring). Ως εκ τούτου, η απόδοση οποιασδήποτε τάξης rebate θα αυξήσει ακόμα περισσότερο το κόστος χρήματος.

  2)Παρόλα αυτά, ο κλάδος μας επιθυμεί να συνδράμει την προσπάθειά σας για βελτίωση των οικονομικών του ταμείου σας και της Εθνικής Οικονομίας γενικότερα. Πιστεύουμε όμως, ότι αυτό θα πρέπει να αντιμετωπισθεί και από τη δική σας πλευρά μ’ ένα πνεύμα ισοτιμίας και δικαιοσύνης. Με άλλα λόγια δεν μπορεί οι «μεγάλοι» του χώρου να δίνουν rebate 4-5% και να θεωρούνται ότι ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα και εμείς που επί της ουσίας προσφέρουμε ένα 8,5% να είμεθα στην αφάνεια. Μετά τα ανωτέρω, το Δ.Σ. του Συνδέσμου μας σε συνεννόηση με τα μέλη του, θέλοντας να συνεισφέρει σ’ αυτόν τον Εθνικό Αγώνα μπορεί να αντέξει μόνο το ήδη υπάρχον δυσβάσταχτο κόστος του 8,5%. Αυτό σημαίνει ότι μπορούμε να σας προσφέρουμε το rebate που μας προτείνατε αν μέχρι τις 31/12/2010 εξοφληθούμε για ένα τετράμηνο. Αυτή η εξέλιξη θα απομειώσει κατά 2,5% ποσοστιαίες μονάδες το κόστος χρήματος από το factoring και θα επανέλθει στο ίδιο επίπεδο με το rebate που θα σας δώσουμε (υπολογίζουμε από τα έσοδα των μελών μας, ότι μεσοσταθμικά το rebate θα κινηθεί στο 2,5%).

  3)Θα πρέπει ο Ο.Π.Α.Δ. να φροντίσει, ώστε όλες οι Υ.Π.Α.Δ. να έχουν εγκρίνει και να έχουν αποστείλει στις Υπηρεσίες Δημοσιονομικού Ελέγχου (Υ.Δ.Ε.) προς εκκαθάριση ίδιους χρονικά μήνες, για να υπάρχει ισονομία μεταξύ των παρόχων υπηρεσιών υγείας ως προς τις πληρωμές τους, γιατί σήμερα που συζητάμε, υπάρχει σε αρκετές Υ.Π.Α.Δ. μία χρονική υστέρηση δύο ή τριών μηνών στην αποστολή στις  Υ.Δ.Ε., των προς εκκαθάριση παραπεμπτικών.

   

  Ευελπιστώντας ότι θα κατανοήσετε το δίκαιο της προτάσεώς μας, είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.

   

  Μετά Τιμής

   

  Ο Πρόεδρος                           Ο Γεν.Γραμματέας

  Γεώργιος Βουγιούκας               Ιωάννης Καραμηνάς
  Ιατρός Ακτινολόγος                Βιοχημικός

  Επιστολή προς τον κ. Λοβέρδο (23/11/2010)

  Αθήνα, 23-11-2010

  ΕΠΙΣΤΟΛΗ

   

  Προς

  Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
  κ. Λοβέρδο Αντρέα

   

  Αξιότιμε κύριε Υπουργέ

  Έχουν παρέλθει σχεδόν δύο μήνες από την πρώτη επιστολή που σας αποστείλαμε,  με την ευκαιρία της ανάληψης των νέων σας καθηκόντων στο Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, που εκτός από τις ειλικρινείς μας ευχές για επιτυχία στο νέο έργο που αναλαμβάνετε, επίσης πολύ δύσκολο, είχαμε ζητήσει συνάντηση μαζί σας, για να εκθέσουμε τις απόψεις μας στα πολλά και χρονίζοντα ζητήματα που αφορούν την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας και να συμβάλλουμε εποικοδομητικά  και με ειλικρινή διάθεση βοήθειας στην επίλυσή τους, σε ρεαλιστικές και δίκαιες κατευθύνσεις, με απώτερο στόχο, πρωτίστως την καλύτερη εξυπηρέτηση του κοινωνικού συνόλου και την προστασία του κράτους από σπατάλες και κακές πρακτικές και δευτερευόντως την βελτίωση των συνθηκών άσκησης της επαγγελματικής μας δραστηριότητας και της επιχειρηματικής μας δράσης, μέσα από κανόνες, όρους και προϋποθέσεις, που θα διασφαλίζουν την διαφάνεια, την ισοτιμία και την ιατρική δεοντολογία.

  Όσο λοιπόν νωρίτερα οικοδομήσουμε τις νέες αυτές συνθήκες που θα προσφέρουν καλύτερες υπηρεσίες στο κοινωνικό σύνολο και θα βοηθούν στην υγιή ανάπτυξη του κλάδου μας, τόσο γρηγορότερα θα συμβάλλουμε στην περιστολή της σπατάλης και των άχρηστων δαπανών, στην δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, στην προσφορά υψηλότερου επιπέδου υπηρεσιών υγείας στον πολίτη και ως εκ τούτων, στην βελτίωση της Εθνικής Οικονομίας.

  Αναμένουμε λοιπόν την πρόσκλησή σας το συντομότερο δυνατόν, για να βοηθήσουμε και εμείς με τις προτάσεις μας, στην διαμόρφωση ενός νέου περιβάλλοντος στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας, που θα είναι σύγχρονο, δίκαιο και εφαρμόσιμο, μα πάνω από όλα χρήσιμο για το κοινωνικό σύνολο και  ωφέλιμο για το κράτος.

   

  Μετά Τιμής                                                  

  Ο Πρόεδρος                      Ο Γεν.Γραμματέας

  Γεώργιος Βουγιούκας            Ιωάννης Καραμηνάς
  Ιατρός   Ακτινολόγος           Βιοχημικός

  Πρόσκληση σε ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση στις 11 Δεκεμβρίου 2010

  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΣΤΙΣ 11/12/2010

  Αθήνα 3/11/2010

  Αγαπητοί συνάδελφοι,

  Από το καλοκαίρι του 2009 και μετά, βιώνουμε μια περίοδο πολύ δύσκολη, από κάθε άποψη. Ειδικά τα θέματα που αφορούν την επαγγελματική μας δραστηριότητα, δηλαδή την παροχή υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και οι συνθήκες, οι όροι και οι προϋποθέσεις, κάτω από τις οποίες καλούμεθα να ασκήσουμε το επάγγελμά μας, γίνονται όλο και δυσκολότερες, εξ’ αιτίας της αδυναμίας του κράτους να θεσπίσει ξεκάθαρους κανόνες λειτουργίας, να εφαρμόσει νόμους, αποφάσεις δικαστηρίων και κοινοτικές οδηγίες και γενικώς να πάρει δίκαιες, λογικές και σωστές πρωτοβουλίες, οι οποίες θα βάλουν σε μία σειρά όλα τα θέματα που αφορούν στην παροχή υπηρεσιών υγείας στη χώρα μας, δημόσια και ιδιωτική, δημιουργώντας έτσι ένα ελεύθερο από κάθε είδους προσκόμματα πεδίο, που ο καθένας εξ’ ημών, μέσα σ αυτούς τους κανόνες συμπεριφοράς και δράσης, θα μπορεί να αναπτύξει τις δυνάμεις του και να πάρει τις πρωτοβουλίες του, οι οποίες τελικά θα ωφελήσουν πρωτίστως το κοινωνικό σύνολο αλλά και τον κλάδος μας και κατ’ επέκταση την ίδια τη χώρα.

  Πέραν λοιπόν όλων των εκκρεμοτήτων που υπάρχουν στον χώρο μας, στις οποίες συνεχώς προστίθενται και άλλες, προέκυψε πρόσφατα η οικονομική κρίση, η  οποία πλέον αγγίζει του πάντες ξεκινώντας από το ίδιο το κράτος, για να δημιουργήσει έτσι μια πιεστικά δύσκολη κατάσταση και να δυσκολέψει ακόμα περισσότερο τις πρωτοβουλίες και τους χειρισμούς μας, για την επίλυση των εκκρεμοτήτων αυτών, που μέσα στη γενική αναστάτωση δύσκολα αναδεικνύονται, με αποτέλεσμα τη συρρίκνωσή μας και τη σταδιακή απαξίωση των όσων έχουμε δημιουργήσει.

  Μοναδική διέξοδος, η συνάθροιση των δυνάμεών μας, η μεγαλύτερη συνεννόηση μεταξύ μας και η κατάθεση των απόψεων και ιδεών του καθενός εξ’ ημών, έτσι ώστε να καταλήξουμε στον αποτελεσματικότερο τρόπο που θα οδηγήσει στην επίλυση των προβλημάτων μας αφ’ ενός και αφ’ ετέρου με την ενίσχυση του συνδέσμου μας που θα προέλθει από τη μαζική συμμετοχή, θα συμβάλλουμε ακόμη περισσότερο, στην ενδυνάμωση της φωνής και του ρόλου του συνδικαλιστικού μας οργάνου, που όλα αυτά τα χρόνια, από την ίδρυση του μέχρι σήμερα, διαδραματίζει στα τεκταινόμενα στο χώρο της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και που το έχουν καταξιώσει στη συνείδηση όλων, Πολιτείας και πολιτών, για τις δίκαιες θέσεις του, λογικές απόψεις του και ρηξικέλευθες αποφάσεις του.

  Γι’ αυτό λοιπόν, σας καλούμε όλους, μέλη του συνδέσμου που όλα αυτά τα χρόνια ήσασταν περισσότερο ή λιγότερο κοντά στο εκάστοτε προεδρείο και στους αγώνες που έδινε, αλλά και όλες τις άλλες μονάδες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας που δραστηριοποιούνται στη χώρα μας, με οιανδήποτε νομική μορφή (Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ο.Ε. ή ατομικά) να προσέλθουν στην ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση, που θα πραγματοποιήσουμε στις 11 Δεκεμβρίου τρέχοντος έτους, ημέρα Σάββατο, στο ξενοδοχείο «ΤΙΤΑΝΙΑ», επί της Πανεπιστημίου αρ. 52, πλησίον της πλατείας ΟΜΟΝΟΙΑΣ, για να θέσουμε τις βάσεις για μια νέα, πιο δυναμική παρέμβαση στα δρώμενα στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας της χώρας μας και να συμβάλλουμε έτσι όλοι μαζί, στην υγιή ανάπτυξη των μονάδων μας και στην ανάδειξη του χρήσιμου ρόλου που έχουμε στην κοινωνία των πολιτών στην οποία δραστηριοποιούμεθα.

   

   

       Ο Πρόεδρος                                            Ο Γεν. Γραμματέας
  Γιώργος Βουγιούκας                                   Γιάννης Καραμηνάς
  Ιατρός Ακτινολόγος                                             Βιοχημικός

   

   

  Υ.Γ. Θα ακολουθήσει νέα υπενθύμιση την πρώτη εβδομάδα του Δεκεμβρίου με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης