Πρόσκληση στην Τακτική Εκλογοαπολογιστική Συνέλευση

  Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

  ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΕΚΛΟΓΟΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚH

                                                                       Αθήνα 22/11/2011

      Αγαπητοί συνάδελφοι, μέλη του ΠΑ.Σ.Ι.ΔΙ.Κ.

    Το προσεχές ΣΑΒΒΑΤΟ 26/11/2011, θα διεξαχθεί η τελική εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου μας στην Αθήνα, στο ξενοδοχείο «ΤΙΤΑΝΙΑ» και στην αίθουσα «Νίκη» που βρίσκεται στον ημιώροφο του ξενοδοχείου, με ώρα έναρξης στις 10:30 π.μ. και λήξη της όλης διαδικασίας στις 14:30 μ.μ.

      Πέραν του απολογισμού που θα κάνει το απερχόμενο Δ.Σ. για την τριετία που πέρασε και της εκλογικής διαδικασίας που θα διεξαχθεί προς το τέλος της Γενικής Συνέλευσης για την ανάδειξη του νέου Δ.Σ., θα φέρουμε προς συζήτηση τέσσερα σημαντικά και επίκαιρα θέματα, για να καταλήξουμε σε θέσεις και προτάσεις, τις οποίες θα υπερασπιστεί και θα προσπαθήσει να προωθήσει το νέο Δ.Σ., στα κέντρα που αποφασίζουν.

  ΘΕΜΑΤΑ

  α) Λειτουργία του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

  β) Καθιέρωση ελέγχου ποιότητας στις υπηρεσίες υγείας

  γ) Χρήση και ασφαλή λειτουργία των μηχανημάτων βιοϊατρικής τεχνολογίας

  δ) Ερμηνευτική εγκύκλιο του ν. 3919/11 (απελευθέρωση κλειστών

  επαγγελμάτων) στις επιχειρήσεις Π.Φ.Υ.

     Πιστεύουμε ότι η παρουσία σας κρίνεται απαραίτητη και σημαντική, διότι με τις ιδέες, τις προτάσεις, τις υποδείξεις και τις παρατηρήσεις σας, θα συμβάλλετε στη λήψη των καλύτερων αποφάσεων για τα παραπάνω θέματα αφενός και αφετέρου θα βοηθήσετε στη βελτίωση της λειτουργίας και των ενεργειών του νέου Δ.Σ., κυρίως όμως μέσω της ψήφους σας, θα αναδείξετε τα καταλληλότερα πρόσωπα που θα στελεχώσουν το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, για να είναι περισσότερο αποτελεσματικό και χρήσιμο.

   Υπενθυμίζουμε ότι :

  α) Για την συμμετοχή σας στη Γενική Συνέλευση πρέπει να είστε

  τακτοποιημένοι οικονομικά μέχρι τη διεξαγωγή της.

  β) Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων για το Διοικητικό Συμβούλιο και

  την Ελεγκτική Επιτροπή είναι μέχρι δύο ημέρες πριν τη Γενική

  Συνέλευση, δηλαδή μέχρι και την Πέμπτη 24/11/2011.

  γ) Κάθε νομικό πρόσωπο – μέλος του Συνδέσμου μας εκπροσωπείται στη

  Γενική Συνέλευση με τρία μέλη που έχουν δικαίωμα ψήφου αν είναι Α.Ε.,

  με δύο μέλη εάν είναι Ε.Π.Ε. και επ’ ονόματι του εάν είναι φυσικό

  πρόσωπο, ομόρρυθμος ή ετερόρρυθμος εταιρεία.

      Στην περίπτωση που σοβαροί προσωπικοί λόγοι δυσκολεύουν την παρουσία σας στη Γενική Συνέλευση, υπενθυμίζουμε ότι μπορείτε να εκπροσωπηθείτε είτε από άλλο μέλος του Δ.Σ. της εταιρείας σας στην περίπτωση Α.Ε., είτε από τον άλλο διαχειριστή στην περίπτωση Ε.Π.Ε., είτε τέλος και από άλλο μέλος του Συνδέσμου, με έγγραφη εξουσιοδότηση θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από δημόσια αρχή, όπως ρητά αναφέρεται στο καταστατικό μας.

     Παρακάτω παρατίθεται η εξουσιοδότηση που θα μπορούσατε να χρησιμοποιήσετε.

    

    Ημερομηνία ……………….

  Ε Ξ Ο Υ Σ Ι Ο Δ Ο Τ Η Σ Η

     Ο κάτωθι υπογεγραμμένος……………………………………………………………….…….,

      εκπρόσωπος της εταιρείας………………………………………………………….………….,

    μέλος του Πανελληνίου Συνδέσμου Ιατρικών Διαγνωστικών Κέντρων, εξουσιοδοτώ

    το μέλος του Συνδέσμου, κ. ……………………………………………………………………,

    όπως με εκπροσωπήσει στη Γενική Συνέλευση του ΠΑ.Σ.Ι.ΔΙ.Κ. που θα διεξαχθεί στις

    26/11/2011 στην Αθήνα, εκτελώντας αντί εμού οιανδήποτε ενέργεια, σύμφωνα με τους                νόμους του κράτους και του καταστατικού του Συνδέσμου

     Ο εξουσιοδοτών……………………………………………………………

   

                                   Με εκτίμηση

      Ο Πρόεδρος                                              Ο Γεν. Γραμματέας

  Γιώργος Βουγιούκας                                         Γιάννης Καραμηνάς

  Ιατρός Ακτινολόγος                                              Βιοχημικός

   

  Ανακοίνωση ΠΟΣΙΠΥ 17 11 2011

                                                              Αθήνα, 17/11/2011

  Ανακοίνωση – Ενημέρωση

     Σας δημοσιοποιούμε έγγραφο της ΠΟΣΙΠΥ μέσω του οποίου δίνονται πληροφορίες για το πώς σκέπτεται να λειτουργήσει ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και ιδιαίτερα παρατίθεται το άρθρο 24, προς ενημέρωση σας.

     Το Δ.Σ. του Συνδέσμου μας θα ασχοληθεί με τον κανονισμό του νεοσύστατου Οργανισμού στο προσεχές Διοικητικό του Συμβούλιο και θα είναι ένα από τα θέματα που θα συζητηθούν στην Εκλογοαπολογιστική μας Συνέλευση.

     Για τα υπόλοιπα θέματα που θα επεξεργαστούμε στην Γενική μας Συνέλευση το Σάββατο 26 Νοεμβρίου 2011, στο ξενοδοχείο , θα ενημερωθείτε επακριβώς την προσεχή εβδομάδα.

       Ο Πρόεδρος                                      Ο Γεν. Γραμματέας

  Γιώργος Βουγιούκας                               Γιάννης Καραμηνάς

  Ιατρός Ακτινολόγος                                     Βιοχημικός

  Το έγγραφο παρατίθεται παρακάτω :

  Αγαπητοί Συνάδελφοι,

     Βρισκόμαστε σε ένα κομβικό σημείο των σχέσεων μας με την Πολιτεία. Τα Ασφαλιστικά Ταμεία, οικονομικά παραπαίουν και στην ουσία έχουν κάνει στάση πληρωμών. Η διοίκηση του κάθε Ταμείου επικαλείται κάθε φορά τους δικούς της λόγους και διάφορες δικαιολογίες, όμως στο βάθος όλων αυτών βρίσκεται το οικονομικό πρόβλημα της χώρας, με μία πιθανή χρεοκοπία.

     Σύμφωνα με τον κανονισμό του ΕΟΠΥΥ που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2456Β΄ στις 3-11-2011, ο Οργανισμός υποτίθεται ότι θα αρχίσει να λειτουργεί στις 1/1/2012. Μέχρι σήμερα ο νεοσύστατος Οργανισμός μπορεί να έχει διοίκηση αλλά δεν έχει τις στοιχειώδεις προϋποθέσεις λειτουργίας, όπως κτήριο με γραφεία, υποδομές ή υπαλλήλους, δεν έχει ακόμη πόρους και φυσικά προϋπολογισμό.

    Επισημαίνουμε ότι στο άρθρο 24 του κανονισμού αναφέρονται επί λέξει τα εξής:

  Άρθρο 24 Παραγραφή

  Κάθε δικαίωμα για τη λήψη των παροχών του παρόντος Ενιαίου Κανονισμού παραγράφεται μετά ένα (1) έτος από τη γέννησή του.

  Απαιτητές παροχές, που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό, εφόσον δεν εισπραχθούν μέσα σε ένα (1) χρόνο από την ημέρα που έγιναν απαιτητές, παραγράφονται.

  Η ημερομηνία παραγραφής αρχίζει για:

  1. Νοσήλια από την έξοδο του ασθενή από το θεραπευτήριο.

  2. Παρακλινικές εξετάσεις και ειδικές θεραπείες, από την ημερομηνία πραγματοποίησής τους.

  3. Φάρμακα και θεραπευτικά μέσα, από την ημερομηνία αγοράς τους.

  4. Βοήθημα τοκετού, από την ημερομηνία τοκετού.

  5. Έξοδα μετακίνησης νεφροπαθών και δαπάνη για αποκλειστική νοσοκόμα, από την ημερομηνία πραγματοποίησης αυτών.

     Συνεπώς, με την έναρξη λειτουργίας του ΕΟΠΥΥ, οπότε και τίθεται σε ισχύ ο νέος κανονισμός, όλες οι οφειλές πιθανόν να θεωρηθούν παραγεγραμμένες. Επιβάλλεται λοιπόν να αντιμετωπίσουμε με ένδικα μέσα το ενδεχόμενο αυτό, τόσο για τον ΕΟΠΥΥ όσο και για τα άλλα ασφαλιστικά ταμεία συμπεριλαμβανομένου του ΤΣΑΥ, όπου με βεβαιότητα περιμένουμε να εφαρμοστούν στο μέλλον οι ίδιοι όροι.

    Η ΠΟΣΙΠΥ δυστυχώς δεν μπορεί να διεκδικήσει τις προς εσάς οφειλές για λογαριασμό σας, λόγω ελλείψεως εννόμου συμφέροντος. Εντούτοις, προτίθεται να καθοδηγήσει την κατάθεση των ατομικών σας αγωγών, όσων από εσάς επιθυμούν και για όποια ταμεία επιθυμούν. Για τον σκοπό αυτό σαν δικαιολογητικά απαιτούνται τα εξής

  1. Δελτίο η Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών (φωτοτυπία) εφ’ όσον έχει εκδοθεί η αντίγραφο της υποβληθείσης μηνιαίας κατάστασης

  2. Αριθμό πρωτοκόλλου κατάθεσης δικαιολογητικών και

  3. Εξουσιοδότηση προς τους νομικούς συμβούλους της Ομοσπονδίας που θα αναλάβουν την κατάθεση των αγωγών, μετά από απευθείας συνεννόησή σας με αυτούς.

      Εφόσον ενδιαφέρεστε, παρακαλούμε να ενημερώσετε τα γραφεία της Ομοσπονδίας.

                                 Με εκτίμηση

  Ο Πρόεδρος της ΠΟΣΙΠΥ           Ο Γεν.Γραμματέας της ΠΟΣΙΠΥ

        Λ. Αναγνώστου                             Ι. Κλεινάκης

  Ανοιχτή Επιστολή 15 11 2011

                                                                Αθήνα, 15/11/2011

  ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

      Αγαπητοί συνάδελφοι, φίλες και φίλοι.

     Απευθύνω την επιστολή μου αυτή, σε όλους όσοι δραστηριοποιούνται ανά την Ελλάδα στο χώρο της ιδιωτικής πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, στον τομέα της εργαστηριακής ιατρικής, είτε ως φυσικά πρόσωπα λειτουργώντας το ιδιωτικό τους εργαστήριο ή κέντρο, είτε ως νομικά πρόσωπα μέσω της λειτουργίας ενός πολυδύναμου διαγνωστικού κέντρου ή πολυϊατρείου, είτε είναι ήδη μέλη του Πανελληνίου Συνδέσμου Ιατρικών Διαγνωστικών Κέντρων (ΠΑ.Σ.Ι.ΔΙ.Κ.), είτε (για πολλούς και διάφορους λόγους) δεν έχουν αποκτήσει ακόμη αυτήν την ιδιότητα.

     Καλούμαστε σε δέκα περίπου ημέρες από σήμερα, να εκλέξουμε το νέο Δ.Σ. του Πανελληνίου Συνδέσμου Ιατρικών Διαγνωστικών Κέντρων, ζώντας και επιχειρώντας μέσα σ΄ένα περιβάλλον ιδιαίτερα ρευστό, από πολιτικής, κοινωνικής και οικονομικής άποψης και με μια προοπτική, η οποία για τις επιχειρήσεις και τον κλάδος μας χαρακτηρίζεται από πολλές αβεβαιότητες, τουλάχιστον βραχυπρόθεσμα.

     Σ’ αυτό το εξαιρετικά δύσκολο και αβέβαιο περιβάλλον, πρέπει όλοι να καταλάβουμε, ότι για να προχωρήσουμε μπροστά και να περισώσουμε όσα περισσότερα μπορούμε από τα ορθά, λογικά και δίκαια αιτήματά μας, γιατί και αυτά κινδυνεύουν, άλλα και τις συνθήκες μέσα στις οποίες ζούμε και επιχειρούμε, είναι απαραίτητο να υπάρχουν τρεις προϋποθέσεις. Πρώτον, η όσο το δυνατόν μεγαλύτερη συσπείρωση και ενότητα του κλάδου μας, δεύτερον η αξιότερη και ικανότερη ηγετική ομάδα που πρέπει να εκλέξουμε και τρίτον, η περισσότερη δουλειά και προσπάθεια που πρέπει να καταβάλλουμε όλοι για τους κοινούς μας στόχους, κυρίως όμως το νέο Διοικητικό Συμβούλιο που θα προκύψει με την ψήφο μας, στις προσεχείς αρχαιρεσίες.

  Τους τρεις παραπάνω θεωρητικούς λόγους, αν θέλουμε να τους κάνουμε πράξεις, πρωταρχικά και πάνω απ’ όλα, πρέπει να συμμετάσχουμε μαζικά στην προσεχή εκλογική διαδικασία, όχι μόνο εμείς που είμαστε ήδη μέλη του Συνδέσμου, αλλά και άλλοι φίλοι και συνάδελφοι που κατέχουν μονάδες Π.Φ.Υ. και που για διάφορους λόγους δεν είναι εγγεγραμμένοι στο σύλλογό μας και που πρέπει να τους πείσουμε και να τους προσελκύσουμε κοντά μας, αναδεικνύοντας ότι το συμφέρον του καθενός εξ’ ημών, περνάει μέσα από το κοινό συμφέρον.

     Κατά δεύτερο λόγο, όσοι εξ’ ημών αντέχουμε την περισσότερη δουλειά και αισθανόμαστε ότι έχουμε τις δυνάμεις και τη διάθεση να προσφέρουμε κάτι παραπάνω στους κοινούς μας στόχους, οφείλουμε να συμμετάσχουμε και ως υποψήφιοι στο κοινό μας ψηφοδέλτιο, για μία θέση στο νέο Δ.Σ. που θα προκύψει από τις προσεχείς εκλογές, γιατί έτσι θα δώσουμε την ευχέρεια στους υπόλοιπους συναδέλφους μας, να έχουν περισσότερες επιλογές για τη συγκρότηση ενός ικανού, δυναμικού και δραστήριου Διοικητικού Συμβουλίου, που είναι αναγκαία και απαραίτητη προϋπόθεση και που θα δίνει τη δυνατότητα να μπορεί ο Σύνδεσμός μας να εκπροσωπείται άξια και να διεκδικεί αποτελεσματικά τις θέσεις και προτάσεις μας, στα κέντρα εξουσίας που θα αποφασίζουν τις αλλαγές που έρχονται.

     Τέλος όσοι εξ’ ημών, αισθάνονται δυσαρεστημένοι από τις ενέργειες και την αποτελεσματικότητα του απερχόμενου Δ.Σ. και είναι αποστασιοποιημένοι από τις δραστηριότητες του Συνδέσμου, θα πρέπει να γνωρίζουν ότι εκτός από την καλοπροαίρετη κριτική, η οποία είναι καλοδεχούμενη και χρήσιμη, γιατί ενεργεί θετικά και αφυπνιστικά στις προσπάθειες που καταβάλλουν τα μέλη του Δ.Σ. και ο Πρόεδρος του, έχουν τη δυνατότητα και την υποχρέωση, να συμμετάσχουν ενεργά στην εκλογοαπολογιστική Γ.Σ., προβάλλοντας τις θέσεις και τις προτάσεις τους και να συμβάλλουν κατ’ αυτόν τον τρόπο στη λήψη των καλύτερων και χρησιμότερων αποφάσεων αφ’ ενός και αφ’ ετέρου να διεκδικήσουν για τον εαυτό τους, με την ψήφο των συναδέλφων μας, μία οποιαδήποτε θέση στο νέο Δ.Σ. του Συνδέσμου μας, υπηρετώντας κατ’ αυτόν τον τρόπο με τις δυνάμεις και τις ικανότητές τους, το σύνολο των μελών μας.

     Εξ’ άλλου, οι καταστάσεις που έχουν ήδη διαμορφωθεί και αυτές που έρχονται, δεν μας επιτρέπουν να προβάλλουμε τα στενά προσωπικά μας συμφέροντα, αλλά να εργασθούμε όλοι μαζί από όποια θέση και αν βρισκόμαστε, ακόμα και του απλού μέλους του Συνδέσμου, βοηθώντας με κάθε τρόπο το νέο Δ.Σ. στις προσπάθειες και στις ενέργειες του, γιατί η επιτυχία των εκπροσώπων μας, είναι επιτυχία όλων μας.

     Με αυτές τις σκέψεις και απόψεις σας καλώ όλους να δραστηριοποιηθείτε έντονα, προσκαλώντας και προτρέποντας και άλλους συναδέλφους να προσέλθουν στο Σύνδεσμό μας, για να δυναμώσουμε έτσι τη φωνή και το ρόλο του και να συμμετάσχετε δυναμικά στην εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση, γιατί με τη θετική σας παρουσία, τις θέσεις και τις προτάσεις σας, θα βοηθήσετε σημαντικά το δύσκολο έργο που περιμένει το νέο Δ.Σ., που εσείς θα επιλέξετε.

     Επιπλέον, όσο μεγαλύτερη είναι η συμμετοχή στο Σύνδεσμό μας και άλλων (νέων) ιδιωτικών μονάδων πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, πέραν της δυναμικής που αποκτούν οι ενέργειες και πρωτοβουλίες μας, θα δώσουν τη δυνατότητα στο νέο Δ.Σ. που θα προκύψει από την προσεχή εκλογική διαδικασία, να μειώσει ακόμη περισσότερο τις συνδρομές όλων μας, αφού ο μοναδικός λόγος της οικονομικής μας συνεισφοράς, είναι τα λειτουργικά έξοδα των γραφείων μας και τυχών συμβουλές και ενέργειες επ΄αμοιβή, κυρίως νομικής φύσης, υποστηρικτικές των θέσεων μας, γιατί όπως γνωρίζετε, δεν υπάρχουν αμοιβές Διοικητικού Συμβουλίου.

                                            Με φιλικούς χαιρετισμούς

                                               Γιώργος Βουγιούκας

                                              Πρόεδρος ΠΑ.Σ.Ι.ΔΙ.Κ.

  Ανακοίνωση για την αποανάρτηση της εγκυκλίου

                                                                 Αθήνα, 14/11/2011

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

  Αγαπητοί Συνάδελφοι,

     Το Δ.Σ του Πανελληνίου Συνδέσμου Ιατρικών Διαγνωστικών Κέντρων με ιδιαίτερη ικανοποίηση δέχθηκε την δημοσιοποίηση των προέδρων των ασφαλιστικών ταμείων ΟΑΕΕ και ΟΠΑΔ ότι το ποσοστό των ηλεκτρονικά συνταγογραφούμενων εντολών για παρακλινικές εξετάσεις ανέρχεται στο 50% επί του συνόλου των εντολών.

      Πιστεύουμε και παροτρύνουμε το Δ.Σ του ΕΟΠΥΥ αφ’ ενός να επισπεύσει την επίλυση του οποιουδήποτε εμποδίου για την απρόσκοπτη εφαρμογή της πλήρους ηλεκτρονικής συνταγογράφησης στις παρακλινικές εξετάσεις και αφ’ ετέρου να άρει την οποιαδήποτε διάταξη διευκολύνει την έκδοση χειρόγραφων εντολών.

     Η πλήρης εφαρμογή του μέτρου της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης για τις παρακλινικές εξετάσεις όπως αποδεικνύουν τα μέχρι σήμερα στοιχεία θα οδηγήσει σε σημαντική εξοικονομήση πόρων τόσο από τον εξορθολογισμό της συνταγογράφησης όσο και την ευκολότερη, ταχύτερη και ασφαλέστερη εκκαθάριση της από τα ασφαλιστικά ταμεία.

     Όσον αφορά την εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας , μέσω της οποίας παρέχονταν οδηγίες στις Περιφέρειες για την εφαρμογή του Ν.3919/2011 και στον χώρο της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, αυτή η εγκύκλιος απεσύρθη την Παρασκευή 11/11/2011 με την αιτιολογία «Αποανάρτηση λόγω αναρτήσεως λάθους εγγράφου».

     Θέλουμε να πιστεύουμε ότι απεσύρθη για ενδεχόμενες τυπικές διορθώσεις και για περισσότερες διευκρινίσεις , πάντως το γεγονός αυτό δεν εμπνέει ανησυχία γιατί σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να αρθεί με υπουργική εγκύκλιο, νόμος του κράτους.

     Θεωρούμε επιβεβλημένο να σταθούμε και να χαιρετήσουμε την στάση του Υπουργού Υγείας κ. Ανδρέα Λοβέρδου στο όλο θέμα, γιατί μετά από τόσα χρόνια μετατόπισης του προβλήματος κάτω από το χαλί από τις προηγούμενες πολιτικές ηγεσίες, είχε το πολιτικό θάρρος να νομιμοποιήσει το ορθό και το δίκαιο.

     Επίσης, σας ενημερώνουμε ότι ο Πρόεδρος του Συνδέσμου μας έχει συντάξει ανοιχτή επιστολή για το θέμα αυτό, την οποία θα προσπαθήσουμε να την κοινοποιήσουμε σε όσους περισσότερους πολίτες είναι δυνατόν και την οποία μπορείτε να διαβάσετε λίγο παρακάτω.

     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                             Ο Γεν. Γραμματέας

  Γιώργος Βουγιούκας                                    Ιωάννης Καραμηνάς

  Ιατρός Ακτινολόγος                                           Βιοχημικός