09/06/2020 - Σχετικά με την παράταση προθεσμίας καταβολής ασφαλιστικών εισφορών 3ου/2020

  09/06/2020


  ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

  Κοινοποιούμε το ΦΕΚ 2195/Β’/05-06-2020 με το οποίο καθορίζονται οι λεπτομέρειες εφαρμογής του άρθρου όγδοου της από 20.03.2020 ΠΝΠ (Α΄/68), σχετικά με την παράταση της προθεσμίας καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών και δόσεων μηνός Μαρτίου 2020.


  ΦΕΚ 2195/Β’/05-06-2020

  05/06/2020 - Καταβολή επιδόματος Πάσχα έως 30/06/2020

  05/06/2020

  ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

  Κοινοποιούμε το ΦΕΚ 2141/B’/03-05-2020, με το οποίο ορίζεται η προθεσμία και η διαδικασία καταβολής του επιδόματος Πάσχα στους εργαζομένους.


  ΦΕΚ 2141/B’/03-05-2020

  05/06/2020 - Τήρηση αποστάσεων και χρήση μασκών στα διαγνωστικά κέντρα

  05/06/2020

  ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

  Κοινοποιούμε το ΦΕΚ 2168/Β’/04-06-2020 με το οποίο διατηρούνται οι απαιτούμενες αποστάσεις και η υποχρεωτική χρήση μασκών εντός των διαγνωστικών κέντρων μέχρι τις 14/06/2020.


  ΦΕΚ 2168/Β’/04-06-2020

  ('Αρθρα 19,21-26)

  04/06/2020 - Παράταση της τηλεργασίας και της καταχώρησης στο "ΕΡΓΑΝΗ"

  04/06/2020

  ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ


  Κοινοποιούμε το ΦΕΚ 2083/Β’/30-05-2020 με το οποίο αναστέλλεται μέχρι τις 15/06/2020 η υποχρέωση του εργοδότη να καταχωρεί, στο Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ» κάθε αλλαγή ή τροποποίηση του ωραρίου ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας των εργαζομένων, καθώς και την υπερεργασία και τη νόμιμη, κατά την ισχύουσα νομοθεσία, υπερωριακή απασχόληση, πριν την πραγματοποίησή τους, ενώ παράλληλα παρατείνεται η  δυνατότητα της τηλεργασίας μέχρι τις 30/06/2020.

   

  ΦΕΚ 2083/Β’/30-05-2020

  01/06/2020 -ΦΕΚ 104/Α'/30-05-2020

  01/06/2020

  ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ


  Κοινοποιούμε το ΦΕΚ 104/Α’/30-05-2020 με το οποίο κυρώνονται και έχουν ισχύ νόμου οι ΠΝΠ που εξεδόθησαν στα ΦΕΚ 84/Α’/13-04-2020 και ΦΕΚ 90/Α’/01-05-2020.


  Από την ΠΝΠ της 13/04/2020 : Άρθρα 1-8,10,11,14,16,17-22,37,41
  Από την ΠΝΠ της 01/05/2020 : Άρθρα 1-3, 5, 10-15, 32, 44-45
  ΦΕΚ 104/Α’/30-05-2020

  Page 6 of 312

  BANNER PRIVACY

  banner healthreport

  Τελευταία νέα

  Βρείτε μας στο Facebook