12/03/2018 - Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου ΠΑ.Σ.Ι.ΔΙ.Κ.

  Αθήνα, 12/03/2018

  ΕΚΛΟΓΗ ΝΕΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
  ΤΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ

     Διεξήχθη το Σάββατο 10/03/2018 στο ξενοδοχείο ΤΙΤΑΝΙΑ η τελική εκλογο- απολογιστική Γενική Συνέλευση των μελών του Πανελληνίου Συνδέσμου Ιατρικών Διαγνωστικών Κέντρων, σε μία κρίσιμη περίοδο που διέρχονται όλες οι μονάδες εργαστηριακής ιατρικής, αφού η επιβολή πολλών περιοριστικών μέτρων που αφορούν την αποζημίωση των διενεργούμενων εργαστηριακών εξετάσεων, όπως είναι η μείωση των ονομαστικών τιμών των περισσότερων εξετάσεων (ασφαλιστικές τιμές), οι κλιμακωτές εκπτώσεις (rebate), η αυτόματη περικοπή υπέρβασης δαπανών (claw back) και τελευταία οι αναγκαστικές επιστροφές από τους συμψηφισμούς παλαιότερων ετών, επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό την βιωσιμότητα των Διαγνωστικών Κέντρων και Εργαστηρίων, ενώ η προγραμματισμένη μείωση του προϋπολογισμού για το 2018 και η ακόμη μεγαλύτερη για το 2019 που έχει ψηφιστεί με τροπολογία του άρθρου 34 στον Νόμο 4447/2016 (Φ.Ε.Κ. Α’ 241), οδηγεί τις μονάδες αυτές, κατά πάσα πιθανότητα, στην χρεοκοπία και την οικονομική καταστροφή.
    Η εντολή της Γενικής Συνέλευσης προς το νέο Δ.Σ. είναι να αναδείξει τη δύσκολη κατάσταση στην οποία έχουν περιέλθει οι εργαστηριακές αυτές μονάδες οι οποίες εξυπηρετούν πάνω από το 95% των ασφαλισμένων του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και να προσπαθήσει, σε συνεννόηση με την Διοίκηση του Οργανισμού, να βρεθούν οι λύσεις εκείνες οι οποίες θα ανακόψουν την καταστροφική αυτή πορεία και θα βοηθήσουν τις μονάδες εργαστηριακής ιατρικής (Διαγν. Κέντρα και Εργαστήρια) να συνεχίσουν να προσφέρουν τις ποιοτικές υπηρεσίες τους στο κοινωνικό σύνολο.
    Τα μέλη του νέου Δ.Σ. που εξέλεξε η Γενική Συνέλευση, με σειρά εκλογής, σύμφωνα με τον αριθμό των ψήφων που συγκέντρωσαν οι υποψήφιοι, είναι :
  1)    Καραμηνάς Ιωάννης           142 ψήφοι
  2)    Βουγιούκας Γεώργιος        141 ψήφοι
  3)    Γαλής Αντώνιος                  141 ψήφοι
  4)    Κατσίκης Ευάγγελος          141 ψήφοι
  5)    Μάκκας Ιωάννης                135 ψήφοι
  6)    Αφθονίδης Νικόλαος         131 ψήφοι
  7)    Πυργαντή Δήμητρα           131 ψήφοι
  8)    Καναβάκη Μελανθία         122 ψήφοι
  9)    Γκανάκης Δημήτριος           74 ψήφοι
     Οι ανωτέρω 9 εκλέγονται τακτικά μέλη του νέου Δ.Σ. του Συνδέσμου.
     Ακολουθεί ο :
     Μανούσος Παναγιώτης           57 ψήφοι  
  ο οποίος εκλέγεται ως αναπληρωματικό μέλος του Δ.Σ.
    Τέλος για την εξελεγκτική επιτροπή εκλέχθηκαν οι :
  1)    Καρούτζος Θεόδωρος           141 ψήφοι
  2)    Τσαμασίρου Ρουμπίνη          132 ψήφοι
  3)    Πλουμής Ιωάννης                   127 ψήφοι   
  οι οποίοι είναι τα τακτικά μέλη της.
     Μέσα στην εβδομάδα που τρέχει θα συνέλθει το νέο Δ.Σ. του ΠΑ.Σ.Ι.ΔΙ.Κ. για να συγκροτηθεί σε σώμα.

   

   

  Η ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

  08/03/2018 - Διακίνηση διαγνωστικών δειγμάτων και αλλαγές στην παράδοση αποτελεσμάτων

  Αθήνα, 08/03/2018

  ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
    

  Κοινοποιούμε εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας σχετικά με την διακίνηση διαγνωστικών δειγμάτων, καθώς και ανακοίνωση της ΗΔΙΚΑ σχετικά με τις αλλαγές που θα επέλθουν από 01/04/2018 και όπου πλέον θα πρέπει να αναγράφεται το ΑΜΚΑ και το ονοματεπώνυμο του εκτελούντος ιατρού πάνω στα αποτελέσματα των διαγνωστικών εξετάσεων.


  Διακίνηση Διαγνωστικών Δειγμάτων
  Ανακοίνωση ΗΔΙΚΑ

        Ο  Πρόεδρος                                 Ο Γεν. Γραμματέας
  Δρ Γεώργιος Βουγιούκας                       Ιωάννης Καραμηνάς
  Ιατρός Ακτινολόγος                               Βιοχημικός

  05/03/2018 - Πρόσκληση στην τακτική εκλογο-απολογιστική Γεν. Συνέλευση

  Αθήνα, 05/03/2018

  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
  ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΕΚΛΟΓΟ-ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

      Αγαπητοί συνάδελφοι, μέλη του ΠΑ.Σ.Ι.ΔΙ.Κ.
      Το προσεχές Σάββατο 10/03/2018, θα διεξαχθεί η οριστική εκλογο-απολογιστική Γενική Συνέλευση  του Συνδέσμου μας στην Αθήνα, στο ξενοδοχείο «ΤΙΤΑΝΙΑ» και στις αίθουσες ΣΩΚΡΑΤΗΣ – ΟΜΗΡΟΣ οι οποίες βρίσκονται στον 10ο όροφο του ξενοδοχείου, με ώρα έναρξης στις 11:00 και λήξης της όλης διαδικασίας στις 15:00.
      Πέραν του διοικητικού και οικονομικού απολογισμού που θα κάνει το απερχόμενο Δ.Σ. για την τριετία που πέρασε, θα συζητήσουμε για τις επιπτώσεις των περιοριστικών μέτρων αποζημίωσης που έχει επιβάλει το Υπουργείο Υγείας, τα οποία επηρεάζουν την βιωσιμότητα των Διαγνωστικών Κέντρων και Εργαστηριών και τις προτάσεις που θα πρέπει να κάνουμε για να μπορέσουν οι ιδιωτικές μονάδες παροχής υπηρεσιών Π.Φ.Υ. να έχουν την απαιτούμενη ρευστότητα, έτσι ώστε να συνεχίσουν να εξυπηρετούν τους ασφαλισμένους του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και όχι μόνο και να μην οδηγηθούν στην χρεοκοπία και την οικονομική καταστροφή, ενώ θα κλείσουμε τη Γενική Συνέλευση με την εκλογική διαδικασία και την ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
      Η παρουσία όλων μας κρίνεται άκρως απαραίτητη και πολύ σημαντική, διότι με τις προτάσεις, τις ιδέες, τις υποδείξεις και τις παρατηρήσεις μας, θα συμβάλλουμε αφ’ ενός μεν στη βελτίωση της λειτουργίας και των δράσεων του νέου Δ.Σ., αφ’ ετέρου δε, θα βοηθήσουμε στη διαμόρφωση των θέσεων που θα πρέπει να υποστηρίξει το νέο Δ.Σ. στα κέντρα εξουσίας, κυρίως όμως μέσω της ψήφου μας θα αναδείξουμε τους αξιότερους και ικανότερους από εμάς οι οποίοι θα στελεχώσουν το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, έτσι ώστε αυτό να είναι αποτελεσματικό και χρήσιμο για τα συμφέροντα των μελών μας, τα οποία ταυτίζονται με τα συμφέροντα της κοινωνίας μέσα στην οποία ζούμε και δραστηριοποιούμεθα.
      Υπενθυμίζουμε ότι:
      Α) Για τη συμμετοχή σας στη Γενική Συνέλευση πρέπει να είστε τακτοποιημένοι οικονομικά για το έτος 2017 και αυτό μπορεί να γίνει μέχρι την ημέρα διεξαγωγής της.
     Β) Κάθε νομικό πρόσωπο μέλος του Συνδέσμου μας εκπροσωπείται στη Γενική Συνέλευση με τρία μέλη που έχουν δικαίωμα ψήφου εάν είναι Α.Ε., με δύο μέλη εάν είναι Ε.Π.Ε. και επ’ ονόματί του εάν είναι φυσικό πρόσωπο, ομόρρυθμος ή ετερόρρυθμος εταιρεία.
      Στην περίπτωση που λόγοι υγείας ή άλλοι σοβαροί προσωπικοί λόγοι δυσκολεύουν την παρουσία σας στη Γενική Συνέλευση, υπενθυμίζουμε ότι μπορείτε να εκπροσωπηθείτε είτε από άλλο μέλος του Δ.Σ. της εταιρείας σας στην περίπτωση Α.Ε., είτε από τον άλλο διαχειριστή στην περίπτωση Ε.Π.Ε., είτε τέλος και από άλλο μέλος του Συνδέσμου, με έγγραφη εξουσιοδότηση θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από δημόσια αρχή, όπως ρητά αναφέρεται στο καταστατικό μας, την οποία και σας επισυνάπτουμε.
     Τέλος σας ενημερώνουμε ότι τα μέλη του ΠΑ.Σ.Ι.ΔΙ.Κ. μπορούν να χρησιμοποιήσουν τον χώρο στάθμευσης του ξενοδοχείου «ΤΙΤΑΝΙΑ» στον οποίο εισέρχεστε από την οδό Φειδίου και κατά την αναχώρησή σας εντός της ημέρας, όποτε αυτή γίνει, να πληρώσετε το αντίτιμο των 8 ευρώ αρκεί να ενημερώσετε τον ταμία ότι συμμετείχατε στην Γεν. Συνέλευση του Συνδέσμου μας.

  Εξουσιοδότηση (Μορφή WORD)
  Με εκτίμηση
             Ο Πρόεδρος                                                    Ο Γεν. Γραμματέας
        Δρ Γεώργιος Βουγιούκας                                          Ιωάννης Καραμηνάς
       Ιατρός Ακτινολόγος                                                      Βιοχημικός

  05/03/2018 - Κουλτούρα αριστείας και επαρκής χρηματοδότηση απαιτείται στην Π.Φ.Υ.

  Αθήνα, 05/03/2018

  ΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ


    Αναδημοσιεύουμε από τον ιστότοπο του HEALTHMAG, την έκθεση των εμπειρογνωμόνων της Ε.Ε. για την αξιολόγηση συστημάτων πρωτοβάθμιας περίθαλψης με τίτλο : « Κουλτούρα αριστείας και επαρκής χρηματοδότηση απαιτείται στην Π.Φ.Υ.», μήπως και η πολιτική ηγεσία του Υπ. Υγείας μπορέσει να ξεπεράσει τις ιδεοληψίες της και βαδίσει στον σωστό δρόμο, που θα οδηγήσει στην βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών υγείας στους πολίτες της χώρας μας.


  Κουλτούρα αριστείας και επαρκής χρηματοδότηση
  απαιτείται στην Π.Φ.Υ.
              Ο Πρόεδρος                                                    Ο Γεν. Γραμματέας
        Δρ Γεώργιος Βουγιούκας                                          Ιωάννης Καραμηνάς
       Ιατρός Ακτινολόγος                                                      Βιοχημικός

  Page 6 of 263

  BANNER PRIVACY

  Τελευταία νέα

  Βρείτε μας στο Facebook