28/01/2021 - Έγγραφο προς την Επιτροπή Ανταγωνισμού για την έρευνα που διενεργείται για τα test COVID 19

  Προς:    
  Επιτροπή Ανταγωνισμού
  (υπ’ όψιν κας Μάντζου)
  Κοινοποίηση:
  Υπουργό Υγείας κ. Βασίλειο Κικίλια
      

  Αθήνα, 28/01/2021
  Αρ. Πρωτ. : 73


  Αξιότιμη κα. Μάντζου,

   

  Θέμα: Έρευνα για Τεστ Covid 19

  Έχετε αποστείλει στα μέλη μας / διαγνωστικά εργαστήρια επιστολή με θέμα «Αυτεπάγγελτη έρευνα στις αγορές (α) του τεστ ανίχνευσης του κορωνοϊού SARS-CoV-2 με τη μέθοδο μοριακού ελέγχου Real Time, (β) του τεστ ανίχνευσης αντιγόνου του κορωνοϊού με τη μέθοδο ταχείας δοκιμασίας (Rapid Test) και (γ) του τεστ ανίχνευσης αντισωμάτων έναντι του κορωνοϊού SARS-CoV-2»¨.
  Όλα τα μέλη μας (αποδέκτες της επιστολής σας) είναι πρόθυμοι να βοηθήσουν το έργο σας και να σας παράσχουν κάθε διευκρίνηση, Όμως δεδομένων των ειδικών εργασιακών συνθηκών της πανδημίας, του ειδικού ρόλου της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας στην εξυπηρέτηση των ασθενών (ώστε να αποφεύγεται η μετάβασή τους σε νοσοκομεία) καθώς και του πλήθους των πληροφορικών που ζητάτε σας παρακαλούμε θερμά ώστε να δώσετε μια παράταση ενός μηνός στην προθεσμία αποστολής των στοιχείων. Εναλλακτικά εάν μπορούσατε να μειώσετε τον όγκο των ζητούμενων στοιχείων η αποστολή τους θα μπορούσε να γίνει συντομότερα.
  Το αίτημα μας αυτό (εκ μέρους όλων των μελών μας) προκύπτει και από τον φόρτο που έχει δημιουργήσει στην διοικητική υποστήριξη το αίτημα του Γενικού Γραμματέα Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας για την μαζική αποστολή στοιχείων εξετασθέντων Covid-19.
  Επιπλέον, σας γνωρίζουμε ότι τα διαγνωστικά εργαστήρια είναι κατά κόρον μικρές επιχειρήσεις χωρίς αναπτυγμένα λογιστήρια και υπαλληλικό προσωπικό ώστε να διαχειριστεί τον όγκο των στοιχείων που ζητάτε.
  Παρακαλούμε για την δική σας παρέμβαση έτσι ώστε να προστατευτεί το έργο μας στις δύσκολες συνθήκες της πανδημίας. Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων.

   

  Με τιμή,
           Πρόεδρος                            Γενικός Γραμματέας

  Ιωάννης Καραμηνάς                        Ιωάννης Μάκκας

  27/01/2021 - Έγγραφο προς το Υπ. Υγείας για τη συλλογή στοιχείων COVID 19

  Προς:    
  Υπουργό Υγείας κ. Βασίλειο Κικίλια
  Κοινοποίηση:Γεν. Γραμματέα Δημόσιας Υγείας κ. Παναγιώτη Πρεζεράκο


  Αθήνα, 27/01/2021

  Αρ. Πρωτ. 72


  Αξιότιμε κ. Υπουργέ,

   

  Θέμα: Συλλογή στοιχείων Covid 19

  Λάβαμε στις 20.01.2021 την Γνωμοδότηση του Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων (DPO) του Υπουργείου σας σχετικά με το υπ’ αρ. Πρωτ. 71/15-12-2020 του ΠΑΣΙΔΙΚ με θέμα «Προβλήματα που ανακύπτουν από την εφαρμογή του υπ’ αριθμ. Πρωτ. 8389/10-12-2020 εγγράφου που απεστάλη από το γραφείο του Γεν. Γραμματέα Δημόσιας Υγείας».
  Ο ΠΑΣΙΔΙΚ, υπερασπιζόμενος τα συμφέροντα των μελών του αλλά λαμβάνοντας υπόψη και την δημόσια υγεία, προέβη άμεσα στην ενδελεχή εξέταση του ζητήματος και στην μετέπειτα έκδοση και δημοσίευση του ως άνω εγγράφου στην ιστοσελίδα του, σε συνέχεια της πάνδημης αντίδρασης του κλάδου παροχής υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, ήτοι των διαγνωστικών εργαστηρίων της χώρας, που προκάλεσε η κοινοποίηση του εγγράφου με θέμα «Λειτουργία του Εθνικού Μητρώου Ασθενών COVID-19» εκ μέρους του Γεν. Γραμματέα Δημόσιας Υγείας. Εκφράσαμε μάλιστα σε συνεργάτη του κ. Γεν. Γραμματέα και προφορικά τα πρακτικά προβλήματα.
  Παρά τις αιτιάσεις που προβάλλονται στη γνωμοδότηση του Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων του Υπουργείου Υγείας, ο ΠΑΣΙΔΙΚ και η συντριπτική πλειοψηφία των μελών του εμμένει ότι η μαζική διαβίβαση λιστών με στοιχεία εξεταζόμενων για τους οποίους διενεργήθηκαν εξετάσεις για την ανίχνευση του ιού SARS-CoV-2 από την αρχή της περιόδου της πανδημίας, αποτελεί επεξεργασία υπερβολική και εκτός του σκοπού για τον οποίο συλλέχθηκαν εξ αρχής.
  Ναι μεν πρέπει να τηρείται η αρχή της ακρίβειας των δεδομένων, δεν είναι δε δυνατό να επιχειρείται οποιαδήποτε διαπίστωση της ακρίβειας αυτών παραβιάζοντας μία άλλη, θεμελιώδη αρχή, αυτή της ελαχιστοποίησης των δεδομένων, φορτώνοντας ταυτόχρονα με υπερβολικό έργο τους ήδη υπερφορτωμένους φορείς πρωτοβάθμιας υγείας. Άλλωστε ο σκοπός σύστασης και καθημερινής ενημέρωσης του Εθνικού Μητρώου Ασθενών COVID-19 από τα Διαγνωστικά Εργαστήρια της χώρας συνίσταται ακριβώς στην ανάγκη ύπαρξης ενός επίσημου δημόσιου αρχείου, το οποίο περιλαμβάνει επικαιροποιημένα και αληθή στοιχεία. Περαιτέρω, τα προσωπικά δεδομένα των ασθενών COVID-19 σε καμία περίπτωση δεν δύναται να αποτελούν αντικείμενο συνεχούς και επαναλαμβανόμενης διαβίβασης μεταξύ των διαγνωστικών εργαστηρίων, της ΗΔΙΚΑ ΑΕ και του Υπουργείου Υγείας (και αυτό εξαρχής) κάθε φορά που οργανώνεται μία διαδικασία ελέγχου της ακρίβειάς τους. Τα διαγνωστικά εργαστήρια έχουν ήδη τεράστιο φόρτο εργασίας. Τονίζουμε ότι ταυτόχρονα βρίσκεται σε εξέλιξη μια τεράστια έρευνα της Επιτροπής Ανταγωνισμού για τις τιμολογήσεις των εξετάσεων COVID-19 η οποία αντιστοίχως απαιτεί την παροχή τεράστιου όγκου επεξεργασμένων πληροφορικών. Θα πρέπει να αποφασίσει το Κράτος τι επιθυμεί. Να απασχολείται το προσωπικό των φορέων ΠΦΥ με την παροχή ιατρικών υπηρεσιών ή με ελεγκτικές και γραφειοκρατικές διαδικασίες;
  Τέλος, ο ΠΑΣΙΔΙΚ επιθυμεί να καταστήσει σαφές ότι το 2018, όταν και ζητήθηκε από τον ΕΟΠΥΥ η διαβίβαση κρίσιμων συνόλων ευαίσθητων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα Διαγνωστικά Εργαστήρια, όχι μόνο δεν οργάνωσε τη διαβίβασή τους, αλλά αντιτάχθηκε σθεναρά στην επεξεργασία αυτή και με επίσημο έγγραφό του επεδίωξε να αποτρέψει την διαβίβαση αυτή. Σε καμία περίπτωση δε η διαδικασία που εφαρμόστηκε τότε, παρά τις επισημάνσεις του ΠΑΣΙΔΙΚ, δεν μπορεί να αποτελεί δικαιολογητική βάση για την επανάληψη της πρακτικής συνεχούς διαβίβασης ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων των ασθενών της χώρας μεταξύ υπηρεσιών και Διαγνωστικών Εργαστηρίων. Αντιθέτως, είμαστε στην διάθεσή σας να βοηθήσουμε με κάθε πρακτικό και νόμιμο τρόπο.
  Παρακαλούμε για την δική σας παρέμβαση έτσι ώστε να προστατευτεί το έργο μας στις δύσκολες συνθήκες της πανδημίας. Οι φορείς ΠΦΥ χρειάζονται και αυτοί το ενδιαφέρον και την προστασία σας. Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων.

   

  Με τιμή,

         Πρόεδρος                            Γενικός Γραμματέας

  Ιωάννης Καραμηνάς                        Ιωάννης Μάκκας

  27/01/2021 - Ενημέρωση Συντονιστικού Οργάνου για το claw back του 2020

  ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΛΙΝΙΚΟΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ (ΠΟΣΚΕ)
  ΧΑΡ.ΤΡΙΚΟΥΠΗ 12,ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ  Τ.Κ 16346, ΤΗΛ.210-9959181,FAX:210-9916854

  ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ  (ΠΟΣΙΠΥ)
  Πανεπιστημίου 56, Αθήνα, Τ.Κ. 10678, ΤΗΛ 210.3304298

  ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ  (ΠΑΣΙΔΙΚ)
  Πανεπιστημίου 58, Αθήνα, Τ.Κ. 10678, ΤΗΛ 210.3306487

  Πανελλήνια Ένωση Ιδιωτικών Ιατρικών Εταιρειών και Πολυϊατρείων (ΠΑΝΙΔΙ)
  Καραγεώργη Σερβίας 2, Αθήνα – Σύνταγμα Τ.Κ. 10562, ΤΗΛ.2111825400

  Ένωση Ιατρών Ε.Ο.Π.Υ.Υ. (ΕΝ.Ι.-Ε.Ο.Π.Υ.Υ.)
  Πατησίων 210, Αθήνα, Τ.Κ. 10446, ΤΗΛ. 2610639539

   

  Αθήνα, 27/01/2021

   

  ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ


  Το Συντονιστικό Όργανο, μετά από επικοινωνία που πραγματοποιήθηκε με τον Υπουργό Υγείας κ. Βασ. Κικίλια, ενημερώθηκε για το ότι καταβάλλονται προσπάθειες να ενταχθούν τα ποσά του claw back του 2020 σε 120 δόσεις και παράλληλα γίνονται ενέργειες για την ενίσχυση του προϋπολογισμού της Π.Φ.Υ. για το 2020.
  Για το λόγο αυτό, επίκειται σύσκεψη που θα πραγματοποιηθεί μεταξύ του Υπουργού Υγείας κ. Βασ. Κικίλια και του Αναπλ. Υπουργού Οικονομικών κ. Θ. Σκυλακάκη στην οποία θα διευκρινιστεί το ακριβές ύψος της χρηματοδότησης της Π.Φ.Υ.
  Το Συντονιστικό Όργανο της Π.Φ.Υ. είναι εν αναμονή των τελικών αποφάσεων των συναρμόδιων Υπουργών, ενώ πάγια θέση του είναι ο μηδενισμός του claw back ώστε να μην καταρρεύσει η ιδιωτική Π.Φ.Υ. που παραπαίει ούτως ή άλλως τα τελευταία χρόνια, λόγω της απομείωσης των πραγματικών εσόδων μας από την εφαρμογή του claw back, με άμεσες τραγικές συνέπειες για την Δημόσια Υγεία.

   


   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΟΣΚΕ                                                                Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΟΣΙΠΥ
  Φ.Ν.ΠΑΤΣΟΥΡΑΚΟΣ                                                                 Θ.ΧΑΤΖΗΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΑΣΙΔΙΚ                                                             Ο ANTIΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΑΝΙΔΙ
     Ι.ΚΑΡΑΜΗΝΑΣ                                                                              Π. ΝΤΟΥΝΑΣ        

  Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΝΙ-ΕΟΠΥΥ
  Α. ΜΑΣΤΟΡΑΚΟΥ

  27/01/2021 - Ερωτηματολόγιο από την Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

  Αθήνα,27/01/2021

  ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

  Η Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της για την ευαισθητοποίηση υπευθύνων επεξεργασίας και εκτελούντων την επεξεργασία σχετικά με τη νομοθεσία για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, υλοποιεί ένα νέο έργο με τίτλο «Διευκόλυνση της συμμόρφωσης μικρομεσαίων επιχειρήσεων με τον GDPR και προώθηση της προστασίας δεδομένων από τον σχεδιασμό σε προϊόντα και υπηρεσίες ΤΠΕ (byDesign)».
  Ένας από τους στόχους του έργου είναι η παροχή εξειδικευμένης καθοδήγησης σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις, παρέχοντας μια εργαλειοθήκη συμμόρφωσης, καθώς και το να απλουστευθεί η διαδικασία συμμόρφωσης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και να υιοθετηθούν σε μεγαλύτερο βαθμό ορθές πρακτικές σε σχέση με τα προσωπικά δεδομένα τα οποία αυτές επεξεργάζονται.
  Για την υλοποίηση των ως άνω δραστηριοτήτων, είναι απαραίτητη η συμπλήρωση ειδικού ερωτηματολογίου (ανώνυμα) που έχει ετοιμάσει η Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων γι’ αυτόν τον σκοπό, έως και τις 31/01/2021.
  Για περαιτέρω λεπτομέρειες καθώς και κάθε επικοινωνία που αφορά το ανωτέρω έργο μπορείτε να απευθύνεστε στο email: contact@dpa.gr και στο τηλ. 2106475655.

   

  Ερωτηματολόγιο Α.Π.Π.Δ.

  27/01/2021 - Εξυπηρέτηση ασθενών με Ε.Κ.Α.Α. από την Αγγλία

  Αθήνα,27/01/2021

  ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

  Κοινοποιούμε ανακοίνωση του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. σχετικά με την εξυπηρέτηση των δικαιούχων Ε.Κ.Α.Α. από το Ηνωμένο Βασίλειο από 01/01/2021.

   

  Ανακοίνωση Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

  Page 6 of 336

  BANNER PRIVACY

  banner healthreport

  Τελευταία νέα

  Βρείτε μας στο Facebook