04/05/2020 - Προϋποθέσεις χορήγησης επιστρεπτέας προκαταβολής (ΦΕΚ 1645/Β'/03-05-2020)

  Αθήνα,04/05/2020

  ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ


  Κοινοποιούμε το ΦΕΚ 1645/B’/03-05-2020 με το οποίο ορίζεται η διαδικασία και οι προϋποθέσεις χορήγησης της επιστρεπτέας προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του COVID-19.


  ΦΕΚ 1645/B’/03-05-2020

  04/05/2020 - Ζητήματα για τους κομιστές των αξιόγραφων (ΦΕΚ 1646/Β'/03-05-2020)

  Αθήνα,04/05/2020

  ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ


  Κοινοποιούμε το ΦΕΚ 1646/Β’/03-05-2020 με το οποίο καθορίζονται ειδικότερα ζητήματα για την υπαγωγή από 1/4/2020 και εφεξής, στις ρυθμίσεις του άρθρου 2 του Ν. 4682/2020(Α’ 76), για τους κομιστές αξιόγραφων, των οποίων οι προθεσμίες λήξης, εμφάνισης και πληρωμής έχουν ανασταλεί κατά 75 ημέρες, από την αναγραφόμενη ημερομηνία αξιόγραφου, σύμφωνα με το άρθρο 1 του Ν. 4684/2020 (Α’ 86).

   

  ΦΕΚ 1646/Β’/03-05-2020

  04/05/2020 - Κανόνες λειτουργίας των ιδιωτικών επιχειρήσεων

  Αθήνα,04/05/2020

  ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ


  Κοινοποιούμε το ΦΕΚ 1647/Β’/03-05-2020 με το οποίο ορίζονται οι κανόνες λειτουργίας των ιδιωτικών επιχειρήσεων λόγω COVID-19 (ορίζονται και οι αποστάσεις που πρέπει να τηρούνται βάσει των τετραγωνικών της επιχείρησης) .

   

  ΦΕΚ 1647/Β’/03-05-2020

  04/05/2020 - Επικαιροποιημένες οδηγίες ΙΣΑ προς ΠΦΥ

  Αθήνα,04/05/2020

  ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ


  Κοινοποιούμε ανακοίνωση του ΙΣΑ σχετικά με τις επικαιροποιημένες οδηγίες προφύλαξης προς ΠΦΥ από τον COVID-19.
  LINK

  30/04/2020 - Αποζημίωση Ειδικού Σκοπού 600 ευρώ για επιστήμονες - ελεύθερους επαγγελματίες

  Αθήνα,30/04/2020

  ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ


  Κοινοποιούμε το ΦΕΚ 1629/Β’/29-04-2020 με το οποίο διευκρινίζονται ζητήματα σχετικά με την οικονομική ενίσχυση - Αποζημίωση Ειδικού Σκοπού ύψους 600€, που θα δοθεί στους δικαιούχους επιστήμονες-ελεύθερους επαγγελματίες.


  ΦΕΚ 1629/Β’/29-04-2020

  Page 6 of 306

  BANNER PRIVACY

  banner healthreport

  Τελευταία νέα

  Βρείτε μας στο Facebook