22/02/2019 - Μηνιαίο Δελτίο Οικονομικής Συγκυρίας του Σ.Ε.Β.

  Αθήνα, 22/02/2019

  ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
  Κοινοποιούμε το Μηνιαίο Δελτίο Οικονομικής Συγκυρίας που έχει δημοσιεύσει ο Σ.Ε.Β.
   Προεκλογική αβεβαιότητα με βελτίωση της καταναλωτικής εμπιστοσύνης

  και μικτές τάσεις στις επιχειρηματικές προσδοκίες
     
                 Ο Πρόεδρος                                                    Ο Γεν. Γραμματέας
        Δρ Γεώργιος Βουγιούκας                                          Ιωάννης Καραμηνάς
             Ιατρός Ακτινολόγος                                                      Βιοχημικός

  14/02/2019 - Εγκύκλιος για τα Υγειονομικά Απόβλητα

  Αθήνα, 14/02/2019

  ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ


      Κοινοποιούμε εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας αναφορικά με τη διαχείριση των Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων (ΑΥΜ) και την κατηγοριοποίησή τους, προς ενημέρωσή σας.


  ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
              Ο Πρόεδρος                                                    Ο Γεν. Γραμματέας
        Δρ Γεώργιος Βουγιούκας                                          Ιωάννης Καραμηνάς
        Ιατρός Ακτινολόγος                                                    Βιοχημικός

  17/01/2019 - Παράταση στην υποβολή και αποστολή του 12ου

  Αθήνα, 17/01/2019

  ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ


     Κοινοποιούμε ανακοίνωση του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. με την οποία δίνεται παράταση στην υποβολή και αποστολή της δαπάνης μηνός 12ου/2018.

  Ανακοίνωση Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
                 Ο Πρόεδρος                                                    Ο Γεν. Γραμματέας
        Δρ Γεώργιος Βουγιούκας                                          Ιωάννης Καραμηνάς
             Ιατρός Ακτινολόγος                                                      Βιοχημικός

  11/01/2019 - Ενημέρωση για τα παραπεμπτικά που εξεδόθησαν 12/11/2018

  Αθήνα, 11/01/2019

  ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ


      Μετά από παρέμβαση του Συνδέσμου μας στον Δ/ντη Πληροφορικής για το πρόβλημα που πρόεκυψε προχθές με τα παραπεμπτικά που εξεδόθησαν στις 12/11/2018 και εκτελέστηκαν από τις 04/12/2018 και μετά και μέχρι τη λήξη που αναφέρονταν πάνω στο παραπεμπτικά αυτά, σε σχέση με την μη αποδοχή αυτών των παραπεμπτικών
  από το e-ΔΑΠΥ, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε πως το ζήτημα επιλύθηκε και αυτά τα παραπεμπτικά μπορούν να υποβληθούν και να αποζημιωθούν από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
     Όσοι έχετε υποβάλει τη δαπάνη χωρίς να συμπεριλάβετε τα παραπεμπτικά αυτά μέσα σε αυτήν, θα πρέπει να δημιουργήσετε συμπληρωματική υποβολή μέσα στο e-ΔΑΠΥ για τον μήνα αυτό (12ο), να υποβάλετε και να αποστείλετε εκ νέου αυτά τα παραπεμπτικά.
     Όσοι έχετε ήδη αποστείλει δαπάνες που συμπεριλαμβάνουν τέτοια παραπεμπτικά, δεν χρειάζεται να προβείτε σε καμία ενέργεια.


                 Ο Πρόεδρος                                                    Ο Γεν. Γραμματέας
        Δρ Γεώργιος Βουγιούκας                                          Ιωάννης Καραμηνάς
             Ιατρός Ακτινολόγος                                                      Βιοχημικός

  09/01/2018 - Κοστολόγηση νέων εξετάσεων

  Αθήνα, 09/01/2019

  ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ


     Κοινοποιούμε το Φ.Ε.Κ. 5704/Β’/2018 με το οποίο κοστολογούνται οι εξετάσεις «Λήψη υλικού για κυτταρολογικές εξετάσεις» και «Κυτταρολογικός έλεγχος παρακεντήσεων θυρεοειδούς».


  Φ.Ε.Κ. 5704/Β’/2018
                 Ο Πρόεδρος                                                    Ο Γεν. Γραμματέας
        Δρ Γεώργιος Βουγιούκας                                          Ιωάννης Καραμηνάς
             Ιατρός Ακτινολόγος                                                      Βιοχημικός

  BANNER PRIVACY

  Βρείτε μας στο Facebook