13/05/2020 - Παράταση στην καταβολή οφειλών προς ΔΟΥ (5ου/2020) έως 30/09/2020

  Αθήνα,13/05/2020

  ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

  Κοινοποιούμε το ΦΕΚ 1823/Β’/13-05-2020 με το οποίο παρατείνονται μέχρι και την 30/09/2020 οι προθεσμίες καταβολής των βεβαιωμένων στις Δ.Ο.Υ./ Ελεγκτικά Κέντρα οφειλών των επιχειρήσεων, καθώς και των δόσεων ρυθμίσεων/διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής αυτών, των επιχειρήσεων (βάσει των ΚΑΔ).
  Επίσης, κοινοποιούμε  το ΦΕΚ 1822/Β’/13-05/2020 2020 με το οποίο παρατείνονται μέχρι και την 30/09/2020 οι προθεσμίες καταβολής των βεβαιωμένων στις Δ.Ο.Υ./ Ελεγκτικά Κέντρα οφειλών των επιχειρήσεων, καθώς και των δόσεων ρυθμίσεων/διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής αυτών, των εργαζομένων που εργάζονται στις προαναφερόμενες επιχειρήσεις.

   


  ΦΕΚ 1823/Β’/13-05-2020

  ΦΕΚ 1822/Β’/13-05-2020

  12/05/2020 - Καταβολή ασφαλιστικών εισφορών 04/2020

  Αθήνα,12/05/2020

  ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

  Κοινοποιούμε το ΦΕΚ 1775/Β’/09-05-2020 με το οποίο δίνεται η δυνατότητα παράτασης της προθεσμίας καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών μηνός Απριλίου 2020 και τυχόν δόσεων  οφειλής προηγούμενων ετών απαιτητών μέχρι 31/05/2020.

   

  ΦΕΚ 1775/Β’/09-05-2020

  12/05/2020 - Αναστολή σύμβασης εργασίας εργαζομένων και οριστική ανάκληση συμβάσεων

  Αθήνα,12/05/2020

  ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

  Κοινοποιούμε το ΦΕΚ 1779/Β’/10-05-2020, με το οποίο δίνεται υπό όρους η δυνατότητα παράτασης της αναστολής σύμβασης εργασίας των εργαζομένων σε επιχειρήσεις – εργοδότες που πλήττονται σημαντικά και ορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για την οριστική ανάκληση συμβάσεων εργασίας.

   

  ΦΕΚ 1779/Β’/10-05-2020

  12/05/2020 - Κανόνες που πρέπει να τηρούνται εντός ιατρείων και διαγνωστικών κέντρων

  Αθήνα,12/05/2020

  ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

  Κοινοποιούμε το ΦΕΚ 1780/B’/10-05-2020 με το οποίο ορίζονται οι κανόνες τήρησης αποστάσεων στα ιατρεία και διαγνωστικά κέντρα.
  Συγκεκριμένα ορίζεται το 1,5 μέτρο μεταξύ των ατόμων εντός των δομών αυτών, και υποχρεωτική η χρήση ιατρικής μάσκας από το προσωπικό και μη ιατρικής μάσκας από τους ασθενείς ή επισκέπτες.

   

  ΦΕΚ 1780/Β’/10-05-2020
  Άρθρα 8-12,14

  12/05/2020 - Παράταση της άδειας ειδικού σκοπού

  Αθήνα,12/05/2020

  ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

  Κοινοποιούμε το ΦΕΚ 1778/Β’/10-05-2020 με το οποίο παρατείνεται το μέτρο της άδειας ειδικού σκοπού, έως την λειτουργία των μονάδων/δομών παροχής φροντίδας ή εκπαίδευσης, όπου είναι εγγεγραμμένα ή φοιτούν τα τέκνα των εργαζομένων.

   

  ΦΕΚ 1778/Β’/10-05-2020

  Page 3 of 306

  BANNER PRIVACY

  banner healthreport

  Τελευταία νέα

  Βρείτε μας στο Facebook