18/06/2018 - Παράταση στην εκκαθάριση των ληξιπροθέσμων

  Αθήνα, 18/06/2018

  ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
    Κοινοποιούμε το Φ.Ε.Κ. 2180/Β’/12-06-2018 με το οποίο δίνεται παράταση μέχρι τις 31/08/2018 στην εκκαθάριση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων του κράτους.
  Φ.Ε.Κ. 2180/Β’/12-06-2018

       Ο Πρόεδρος                                  Ο Γεν. Γραμματέας
  Δρ Γεώργιος Βουγιούκας                         Ιωάννης Καραμηνάς
  Ιατρός Ακτινολόγος                                  Βιοχημικός

  18/06/2018 - Πολυνομοσχέδιο Υπ. Οικονομικών

  Αθήνα, 18/06/2018

  ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ


     Μέσω του Πολυνομοσχεδίου που ψηφίστηκε την προηγούμενη εβδομάδα στην Βουλή, ψηφίστηκαν και διατάξεις που αφορούν το Υπουργείο Υγείας και πιο συγκεκριμένα η επέκταση του claw back για τα έτη 2019-2022 (Άρθρο 25), το δικαίωμα άρσης της άρνησης  μέχρι 29/06/2018, που υπέβαλαν κάποιοι πάροχοι σχετικά με τους συμψηφισμούς (Άρθρο 28), ο Ηλεκτρονικός Φάκελος Υγείας (Άρθρο 32) και η έναρξη της Ψηφιακής Υποβολής των δαπανών των παρόχων υγείας (Άρθρο 33).
     Κοινοποιούμε τον Νόμο 4549, προς ενημέρωσή σας.


  Φ.Ε.Κ. 105/Α’/14-06-2018
       Ο Πρόεδρος                                  Ο Γεν. Γραμματέας
  Δρ Γεώργιος Βουγιούκας                         Ιωάννης Καραμηνάς
  Ιατρός Ακτινολόγος                                  Βιοχημικός

  18/06/2018 - Επιτρεπόμενα όρια δαπανών Ε.Ο.Π.Υ.Υ. έτους 2018

  Αθήνα, 18/06/2018

  ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ


     Κοινοποιήθηκαν στο Φ.Ε.Κ. 2276/Β’/15-06-2018 τα νέα Επιτρεπόμενα Όρια Δαπανών του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. έτους 2018, για την κατηγορία Ε και τις υποκατηγορίες Ε1-Ε9, που αφορούν τις υπηρεσίες διαγνωστικών εξετάσεων και πράξεων.


  Φ.Ε.Κ. 2276/Β’/15-06-2018

       Ο Πρόεδρος                                  Ο Γεν. Γραμματέας
  Δρ Γεώργιος Βουγιούκας                         Ιωάννης Καραμηνάς
  Ιατρός Ακτινολόγος                                  Βιοχημικός

  18/06/2018 - Νέοι Κανόνες παραπομπής διαγνωστικών εξετάσεων

  Αθήνα, 18/06/2018

  ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ


     Κοινοποιούμε τους νέους Κανόνες Παραπομπής Διαγνωστικών Εξετάσεων που βγήκαν με το Φ.Ε.Κ. 2270/Β’/15-06-2018, προς ενημέρωσή σας.


  Φ.Ε.Κ. 2270/Β’/15-06-2018

       Ο Πρόεδρος                                  Ο Γεν. Γραμματέας
  Δρ Γεώργιος Βουγιούκας                         Ιωάννης Καραμηνάς
  Ιατρός Ακτινολόγος                                  Βιοχημικός

  14/06/2018 - Μηνιαίο Δελτίο Οικονομικής Δραστηριότητας του Σ.Ε.Β.

  Αθήνα, 14/06/2018

  ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

     Κοινοποιούμε το Μηνιαίο Δελτίο Οικονομικής Δραστηριότητας του Σ.Ε.Β., προς ενημέρωσή σας.

  Aναζητείται στρατηγική επενδύσεων, εξαγωγών
  και υποκατάστασης εισαγωγών!
       Ο Πρόεδρος                                  Ο Γεν. Γραμματέας
  Δρ Γεώργιος Βουγιούκας                         Ιωάννης Καραμηνάς
  Ιατρός Ακτινολόγος                                  Βιοχημικός

  Page 2 of 266

  BANNER PRIVACY

  Βρείτε μας στο Facebook