19/05/2020 - Οδηγίες Ι.Σ.Α. για ορθή χρήση των κλιματιστικών

  Αθήνα,19/05/2020

  ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
  Κοινοποιούμε την ανακοίνωση του Ι.Σ.Α. με την οποία δίνονται κατευθυντήριες οδηγίες σχετικά την ορθή χρήση των κλιματιστικών.
  Ανακοίνωση Ι.Σ.Α.

  18/05/2020 - Παράταση για την υποβολή οριστικοποίησης των αιτήσεων της Επιστρεπτέας Προκαταβολής

  Αθήνα,18/05/2020

  ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

  Κοινοποιούμε το ΦΕΚ 1862/Β’/15-05-2020 με το οποίο παρατείνεται η καταληκτική ημερομηνία οριστικοποίησης των αιτήσεων από τους δικαιούχους για την επιστρεπτέα προκαταβολή έως τις 19/05/2020.

   

  ΦΕΚ 1862/Β’/15-05-2020

  18/05/2020 - Κανόνες τήρησης αποστάσεων

  Αθήνα,18/05/2020

  ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

  Κοινοποιούμε το ΦΕΚ 1869/Β’/17-05-2020 με το οποίο παρατείνεται η διάρκεια ισχύος των μέτρων αποστασιοποίησης μέχρι τις 25/05/2020.
  Άρθρα 4,5,12-18.

   

  ΦΕΚ 1869/Β’/17-05-2020

  14/05/2020 - Παράταση της υποβολής και αποστολής του 4ου/2020 στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

  Αθήνα,14/05/2020

  ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

  Κοινοποιούμε την ανακοίνωση που εξέδωσε ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. σχετικά με την παράταση της υποβολής και αποστολής του φυσικού αρχείου των δαπανών μηνός Απριλίου 2020 μέχρι την Παρασκευή 29/05/2020.


  Ανακοίνωση παράτασης Απριλίου

   

  14/05/2020 - Παράταση στην καταβολή ΦΠΑ έως 30/09/2020

  Αθήνα,14/05/2020

  ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

  Κοινοποιούμε το ΦΕΚ 1824/Β’/13-05-2020 με το οποίο παρατείνονται μέχρι και την 30/09/2020 οι προθεσμίες καταβολής των βεβαιωμένων στις Δ.Ο.Υ./ Ελεγκτικά Κέντρα οφειλών από δηλώσεις ΦΠΑ των επιχειρήσεων (βάσει των ΚΑΔ).
  Επίσης κοινοποιούμαι  το ΦΕΚ 1821/Β’/13-05/2020 2020 με το οποίο παρατείνονται μέχρι και την 30/09/2020 οι προθεσμίες καταβολής των βεβαιωμένων στις Δ.Ο.Υ./ Ελεγκτικά Κέντρα οφειλών των φυσικών προσώπων που εκμισθώνουν ακίνητα σε επιχειρήσεις (που πλήττονται βάσει των ΚΑΔ), καθώς και των δόσεων ρυθμίσεων/διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής αυτών.

   


  ΦΕΚ 1824/Β’/13-05-2020

  ΦΕΚ 1821/Β’/13-05-2020

  Page 2 of 306

  BANNER PRIVACY

  banner healthreport

  Τελευταία νέα

  Βρείτε μας στο Facebook