20/12/2018 - "Η ελληνική οικονομία ανακάμπτει με αργούς ρυθμούς...", Σ.Ε.Β.

  Αθήνα, 20/12/2018

  ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
  Κοινοποιούμε το Μηνιαίο Δελτίο Οικονομικής Δραστηριότητας του Σ.Ε.Β.
  Η ελληνική οικονομία ανακάμπτει με αργούς ρυθμούς…
              Ο Πρόεδρος                                                    Ο Γεν. Γραμματέας
        Δρ Γεώργιος Βουγιούκας                                          Ιωάννης Καραμηνάς
        Ιατρός Ακτινολόγος                                                    Βιοχημικός

  17/12/2018 - Υποβολή δαπάνης 11ου/2018

  Αθήνα, 17/12/2018

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


     Σας ενημερώνουμε πως το πρόβλημα που διαπιστώθηκε την προηγούμενη εβδομάδα στο e-ΔΑΠΥ έχει αποκατασταθεί. Ως εκ τούτου, όσοι δεν έχετε υποβάλλει τον 11/2018, μπορείτε πλέον να υποβάλλετε και να αποστείλετε τις δαπάνες σας στο κέντρο διαλογής δαπανών στον Ασπρόπυργο.


              Ο Πρόεδρος                                                    Ο Γεν. Γραμματέας
        Δρ Γεώργιος Βουγιούκας                                          Ιωάννης Καραμηνάς
        Ιατρός Ακτινολόγος                                                    Βιοχημικός

  14/12/2018 - Παράκληση να μην υποβληθεί ο 11ος

  Αθήνα, 14/12/2018

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


     Επειδή από χθες διαπιστώθηκαν προβλήματα στη λειτουργία του e-ΔΑΠΥ και στην ορθή τιμολόγηση των εξετάσεων από το σύστημα, όσοι δεν έχετε υποβάλει ακόμα τη δαπάνη 11ου/2018, σας προτείνουμε να μην την υποβάλετε ακόμα, μέχρι την αποκατάσταση των δυσλειτουργιών του συστήματος.

   

              Ο Πρόεδρος                                                    Ο Γεν. Γραμματέας
        Δρ Γεώργιος Βουγιούκας                                          Ιωάννης Καραμηνάς
        Ιατρός Ακτινολόγος                                                    Βιοχημικός

  14/12/2018 - Κυτταρολογική εξέταση ούρων

  Αθήνα, 14/12/2018

  ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
     Κοινοποιούμε το Φ.Ε.Κ. 5478/Β’/2018 με το οποίο κοστολογείται η ιατρική εξέταση «Κυτταρολογική ούρων».
  Φ.Ε.Κ. 5478/Β’/2018
                 Ο Πρόεδρος                                                    Ο Γεν. Γραμματέας
        Δρ Γεώργιος Βουγιούκας                                          Ιωάννης Καραμηνάς
             Ιατρός Ακτινολόγος                                                      Βιοχημικός

  14/12/2018 - ¨ Έρευνα και καινοτομία χωρίς οικονομικό αποτύπωμα...¨, Σ.Ε.Β.

  Αθήνα, 14/12/2018

  ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
  Κοινοποιούμε το Εβδομαδιαίο Δελτίο για την Ελληνική Οικονομία του Σ.Ε.Β.
  Έρευνα και καινοτομία χωρίς οικονομικό αποτύπωμα...
              Ο Πρόεδρος                                                    Ο Γεν. Γραμματέας
        Δρ Γεώργιος Βουγιούκας                                          Ιωάννης Καραμηνάς
        Ιατρός Ακτινολόγος                                                    Βιοχημικός

  BANNER PRIVACY

  Βρείτε μας στο Facebook