01/07/2020 - Παράταση στην λειτουργία του Μητρώου Κεντρικών Δικαιούχων

  Αθήνα, 01/07/2020

  ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ


  Κοινοποιούμε το ΦΕΚ 2655/Β’/30-06-2020 με το οποίο δίνεται παράταση στη λειτουργία του συστήματος «Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων» από 1/7 και για 3 μήνες.


  ΦΕΚ 2655/Β’/30-06-2020

  30/06/2020 - Τήρηση αποστάσεων και χρήση μασκών στα διαγνωστικά κέντρα

  Αθήνα, 30/06/2020

  ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ


  Κοινοποιούμε το ΦΕΚ 2601/Β’/27-06-2020 το οποίο αντικαθιστά το ΦΕΚ 2401/B’/17-06-2020 και αφορά την τήρηση των αποστάσεων και τη χρήση μασκών έως τις 12/07/2020 (δεν αλλάζει κάτι για τα διαγνωστικά κέντρα στην τήρηση των μέτρων ασφαλείας).


  ΦΕΚ 2601/B’/27-06-2020

  24/06/2020 - Τροποποίηση ορίων των δαπανών του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. έτους 2019

  Αθήνα, 24/06/2020

  ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ


  Κοινοποιούμε το ΦΕΚ 2489/B’/23-06-2020 με το οποίο τροποποιούνται τα όρια δαπανών του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. έτους 2019 για τις κατηγορίες Ε1Β και Ε5Β των παρεχόμενων υπηρεσιών από τους συμβεβλημένους παρόχους υγείας.


  ΦΕΚ 2489/B’/23-06-2020

  23/06/2020 - Τήρηση αποστάσεων και χρήση μασκών στα διαγνωστικά κέντρα

  Αθήνα, 23/06/2020

  ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ


  Κοινοποιούμε το ΦΕΚ 2401/Β’/17-06-2020 το οποίο αντικαθιστά το ΦΕΚ 2277/B’/14-06-2020 και αφορά την τήρηση των αποστάσεων και τη χρήση μασκών έως τις 28/06/2020 (δεν αλλάζει κάτι για τα διαγνωστικά κέντρα στην τήρηση των μέτρων ασφαλείας).


  ΦΕΚ 2401/Β’/17-06-2020
  (Άρθρα 19, 21-26)

  16/06/2020 - Επιστρεπτέα προκαταβολή

  Αθήνα, 16/06/2020

  ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ


  Κοινοποιούμε το ΦΕΚ 2276/B’/14-06-2020 με το οποίο ορίζεται η διαδικασία υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το προσωρινό μέτρο ενίσχυσης με τη μορφή Επιστρεπτέας Προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω COVID-19.


  ΦΕΚ 2276/Β’/14-06-2020

  BANNER PRIVACY

  banner healthreport

  Τελευταία νέα

  Βρείτε μας στο Facebook