02/11/2018 - Ενημέρωση σχετικά με την υποβολή των αρχείων για αξονικές, μαγνητικές και μαστογραφίες στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

  Αθήνα, 02/11/2018

  ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ


     Μετά από προγραμματισμένη συνάντηση που είχαμε σήμερα το πρωί στο γραφείο του Προέδρου του Ε.Ο.ΠΥ.Υ. κ. Σωτ. Μπερσίμη, αναφορικά με την πρόσφατη ανακοίνωση του Οργανισμού για την αποστολή ηλεκτρονικών δεδομένων από τους παρόχους που αφορούν τις εξετάσεις αξονικών τομογραφιών, μαγνητικών τομογραφιών και μαστογραφιών (ψηφιακών και ψηφιοποιημένων), προς έλεγχο από τους ελεγκτικούς μηχανισμούς του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., συμφωνήθηκε αφενός μεν να δοθεί παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των στοιχείων και αφετέρου να συναντηθούν την προσεχή Δευτέρα η DPO του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. με τον νομικό σύμβουλο του Συνδέσμου μας που χειρίζεται και τα θέματα του GDPR, ώστε να καταλήξουν στις διαδικασίες εκείνες οι οποίες θα είναι συμβατές με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων που από τις 25 Μαΐου ισχύει Πανευρωπαϊκά.
     Σήμερα ολοκληρώθηκε η πρώτη συνάντηση με τον Προϊστάμενο της Γενικής Δ/νσης Οργάνωσης και Σχεδιασμού Υπηρεσιών Υγείας κ. Γ. Αγγούρη, για την επίλυση των τεχνικών λεπτομερειών που αφορούν στην αποστολή αυτών των δεδομένων και θα επαναληφθεί νέα συνάντηση την προσεχή Τρίτη, μετά την διαβούλευση των επικεφαλείς των αρμοδίων για το GDPR, ώστε να παρθούν οι τελικές αποφάσεις οι οποίες και θα διαμορφώσουν την τελική διαδικασία.
     Θα σας κρατάμε ενήμερους για τις εξελίξεις.

   

                   Ο Πρόεδρος                                                    Ο Γεν. Γραμματέας
        Δρ Γεώργιος Βουγιούκας                                            Ιωάννης Καραμηνάς
             Ιατρός Ακτινολόγος                                                      Βιοχημικός

  02/11/2018 - Νέος Ε.Κ.Π.Υ.

  Αθήνα, 02/11/2018

  ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ


     Κοινοποιούμε τον νέο Ενιαίο Κανονισμό Παροχών Υγείας του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., ο οποίος δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ. χθες και έχει έναρξη ισχύος την 01/11/2018.


  Νέος Ε.Κ.Π.Υ. – Φ.Ε.Κ. 4898/Β’/01/11/2018

                 Ο Πρόεδρος                                                    Ο Γεν. Γραμματέας
        Δρ Γεώργιος Βουγιούκας                                          Ιωάννης Καραμηνάς
             Ιατρός Ακτινολόγος                                                      Βιοχημικός

  02/11/2018 - "Ο σφυγμός του επιχειρείν", Σ.Ε.Β.

  Αθήνα, 02/11/2018

  ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
  Κοινοποιούμε την Ετήσια Έρευνα που διεξήγαγε ο Σ.Ε.Β.
  «Ο σφυγμός του επιχειρείν»
                 Ο Πρόεδρος                                                    Ο Γεν. Γραμματέας
        Δρ Γεώργιος Βουγιούκας                                          Ιωάννης Καραμηνάς
             Ιατρός Ακτινολόγος                                                      Βιοχημικός

  29/10/2018 - Απάντηση στην πρόσφατη ανακοίνωση του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

  Προς:    Αξιότιμο κ. Γεώργιο Αγγούρη
  Kοιν.     - Πρόεδρο ΕΟΠΥΥ κ. Σωτήριο Μπερσίμη
              - DPO ΕΟΠΥΥ κα Αναστασία Σεϊτανίδου
              - ΑΠΔΠΧ
                                              

  Αθήνα, 29/10/2018
  Αρ. Πρωτ. : 62

  Αξιότιμε κ. Αγγούρη,

  Θέμα: Ανακοίνωση ΕΟΠΥΥ 26.10.2018 για αποστολή εξετάσεων

  Με την 26.10.2018 ανακοίνωσή σας ζητάτε την αποστολή ευαίσθητων ιατρικών δεδομένων (αποτελέσματα απεικονιστικών εξετάσεων) σε σκληρό δίσκο, όπως επί λέξει αναφέρετε:
  «Οι εξωτερικοί σκληροί δίσκοι θα πρέπει να προσκομιστούν για έλεγχο από τους εντεταλμένους θεράποντες ιατρούς και τους ελεγκτικούς μηχανισμού του Οργανισμού έως την Παρασκευή 16 Νοεμβρίου 2018 με συστημένο δέμα στην παρακάτω ταχυδρομική διεύθυνση:
  «Λεωφόρος Ειρήνης 54, 15121 Πεύκη Αττικής» με την ένδειξη προς «Διεύθυνση Πληροφορικής ΕΟΠΥΥ – CT/MRI/DM».  
  Σε ευδιάκριτο σημείο στο εξωτερικό μέρος του δέματος θα πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα εξής: Επωνυμία Παρόχου, ΑΦΜ Παρόχου, Αριθμός σύμβασης Παρόχου και στοιχεία υπευθύνου επικοινωνίας Παρόχου».
  Ο ανωτέρω τρόπος διενέργειας του ελέγχου (μέσω της μεταφοράς δεδομένων σε σκληρό δίσκο) δημιουργεί εύλογες αμφιβολίες ως προς την νομιμότητα της μεταφοράς των στοιχείων, δεδομένου ότι δεν λαμβάνετε κανένα τεχνικό μέτρο προστασίας των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων τα οποία ζητάτε.
  Ενδεικτικά αναφέρουμε την μη κρυπτογραφημένη αποθήκευσή τους, την παντελή έλλειψη προστασίας των δεδομένων από αντιγραφή, την μεταφορά τους σε κινητά αποθηκευτικά μέσα (τα οποία είναι εξόχως επικίνδυνα) καθώς και την αποστολή τους μέσω συστημένου δέματος.
  Επιπλέον, δεν υπάρχει καμία διασφάλιση της προστασίας των προσωπικών δεδομένων και από πλευράς οργανωτικών μέτρων. Ενδεικτικά και πάλι, δεν περιγράφετε καν τον υπεύθυνο παραλήπτη των δεδομένων (πακέτου) έτσι ώστε να προβλέπεται σαφώς η βεβαίωση παραλαβής από ειδικά εξουσιοδοτημένο υπάλληλο, δεν έχετε προβλέψει κανένα μέτρο προστασίας των δεμάτων αυτών, ούτε και έχουμε συνάψει την σχετική Σύμβαση.
  Αντιλαμβανόμαστε ότι η διενέργεια ελέγχου είναι εντός των πλαισίων αρμοδιότητάς σας και φυσικά δεσμευόμαστε να βοηθήσουμε σε αυτόν. Όμως ο έλεγχος θα πρέπει να διενεργείται νομίμως. Η ίδια η Υπουργική Απόφαση που επικαλείστε, προβλέπει την ασφαλή απομακρυσμένη διασύνδεση των ελεγκτών του Οργανισμού σας μέσω ανοιχτών διαδικτυακών εφαρμογών ( web) και όχι την μεταφορά των δεδομένων μέσω αποσπώμενων εξωτερικών αποθηκευτικών μέσων.
  Άλλωστε, ο Οργανισμός σας έχει αφενός ορίσει υπεύθυνη προστασίας προσωπικών δεδομένων (την δικηγόρο κα Αναστασία Σεϊτανίδου) και αφετέρου έχει διεξάγει έργο συμμόρφωσης με τον Κανονισμό προστασίας προσωπικών δεδομένων (με την εταιρεία PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ). Θα περιμέναμε συνεπώς τα θέματα προστασίας προσωπικών δεδομένων να έχουν προβλεφθεί.
  Παρακαλούμε συνεπώς για τις δικές σας άμεσες ενέργειες, δεδομένου ότι έχετε ζητήσει την αποστολή των εξετάσεων μέχρι την Παρασκευή 16 Νοεμβρίου 2018.

  Με τιμή,

                 Ο Πρόεδρος                                                    Ο Γεν. Γραμματέας
        Δρ Γεώργιος Βουγιούκας                                          Ιωάννης Καραμηνάς
             Ιατρός Ακτινολόγος                                                      Βιοχημικός

  29/10/2018 - Αποστολή αρχείου με εκτελεσμένες εξετάσεις Αξονικών & Μαγνητικών τομογραφιών και Ψηφιακών Μαστογραφιών

  Αθήνα, 29/10/2018

  ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ


     Κοινοποιούμε ανακοίνωση του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. με την οποία υποχρεούνται οι πάροχοι να αποστείλουν αρχείο με τις εκτελεσθείσες εξετάσεις αξονικών και μαγνητικών τομογραφιών, καθώς και ψηφιακής μαστογραφίας για την περίοδο 15-30 Μαρτίου 2018 σε ψηφιακή μορφή, στην Δ/νση Πληροφορικής του Οργανισμού μέχρι τις 16 Νοεμβρίου 2018.


  Ανακοίνωση Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

                 Ο Πρόεδρος                                                    Ο Γεν. Γραμματέας
        Δρ Γεώργιος Βουγιούκας                                          Ιωάννης Καραμηνάς
             Ιατρός Ακτινολόγος                                                      Βιοχημικός

  Page 7 of 274

  BANNER PRIVACY

  Τελευταία νέα

  Βρείτε μας στο Facebook