ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

  ΑΘΗΝΑ, 10/6/2011

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

   

     Αγαπητοί συνάδελφοι,

     Γνωρίζετε ότι με τον Ν. 3919/ 2-3-11 (Φ.Ε.Κ. 32 Α’) του Υπουργείου Οικονομικών, που αφορά την απελευθέρωση των επαγγελμάτων, καταργούνταν αδικαιολόγητοι περιορισμοί στην πρόσβαση και λειτουργία επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον χώρο των υπηρεσιών Π.Φ.Υ., στις οποίες ανήκουν και τα ιατρικά διαγνωστικά κέντρα.

     Οι περιορισμοί αυτοί, που στο σύνολό τους δικαίωναν τις πάγιες θέσεις του ΠΑ.Σ.Ι.ΔΙ.Κ. ο οποίος εδώ και πολλά χρόνια ζητούσε την κατάργησή τους, γίνονταν πραγματικότητα μετά την παρέλευση τεσσάρων (4) μηνών από την δημοσίευση του προαναφερόμενου νόμου. Δηλαδή στις 3-7-2011, οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον χώρο της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, θα μπορούσαν και αυτές να αναπτυχθούν ελεύθερα, χωρίς περίεργες και ανεξήγητες απαγορεύσεις, οι οποίες εξάλλου δεν ισχύουν όλα αυτά τα χρόνια στις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην δευτεροβάθμια περίθαλψη (ιδιωτικές κλινικές, ιδιωτικά νοσηλευτήρια, μονάδες τεχνικού νεφρού, κ.α.).

     Αίφνης, και ενώ είχε έλθει προς συζήτηση στην διαρκή επιτροπή κοινωνικών υποθέσεων της ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ σχέδιο νόμου που αφορά την «Δωρεά και μεταμόσχευση οργάνων και άλλες διατάξεις», στο άρθρο 66 αυτού του σχεδίου νόμου, που στην πρώτη εμφάνιση του δεν υπήρχε καμία αναφορά στον Ν. 3919 για την απελευθέρωση των κλειστών επαγγελμάτων, χθες 9/6/2011, δημοσιοποιήθηκε ότι έγιναν δεκτές τροποποιήσεις και νομοτεχνικές βελτιώσεις, μια εκ των οποίων, παρατείνει την προθεσμία εφαρμογής του Ν. 3919/2-3-11, για τα επαγγέλματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, μέχρι τις 3-1-2012, τροποποίηση που ανατρέπει ξαφνικά και αναπάντεχα τους σχεδιασμούς πολλών μονάδων πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και επιφέρει σημαντικές δυσκολίες στην απρόσκοπτη συνέχιση της λειτουργίας των, γιατί ο Ν. 3846/11-5-2010 της προηγούμενης Υπουργού Υγείας, δίνει παράταση προσαρμογής των μονάδων μας στις διατάξεις του Π.Δ. 84/2001, μέχρι τις 11-11-2011.

     Το προεδρείο του ΠΑ.Σ.Ι.ΔΙ.Κ., θα προσπαθήσει να απαλειφθεί αυτή η παράταση στην προθεσμία εφαρμογής του νόμου για την απελευθέρωση των κλειστών επαγγελμάτων, που η εφαρμογή του είναι εξάλλου επιτακτική επιταγή και της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ στην οποία ανήκουμε ως χώρα, διαφορετικά ο Υπουργός Υγείας, οφείλει να παρατείνει τον νόμο της προκατόχου του για την προσαρμογή των μονάδων μας στο Π.Δ. 84/2011, τουλάχιστον για ένα εξάμηνο, για να μπορέσουν να εφαρμοσθούν οι ευεργετικές διατάξεις του νόμου 3919 περί απελευθέρωσης των κλειστών επαγγελμάτων και στον δικό μας κλάδο, έστω και με την χρονική καθυστέρηση των έξι μηνών.

     Πέραν της αρνητικής αυτής εξέλιξης που προαναφέραμε, σας πληροφορούμε ότι, εντός του ίδιου αυτού σχεδίου νόμου, περιλαμβάνονται και δύο άλλες τροποποιήσεις που είναι θετικές για την εύρυθμη λειτουργία των μονάδων μας και που η πρώτη, αφορά την επιπλέον της κανονικής αδείας, άδεια ακτινοπροστασίας 21 ημερών, στους χειριστές μηχανημάτων ιοντιζουσών ακτινοβολιών, που ρυθμίζεται προς το δικαιότερο, με την έννοια ότι αν η ετήσια αθροιστική δόση ακτινοβολίας δεν ξεπεράσει το 25% του μέγιστου επιτρεπόμενου ορίου που θέτει ο Κανονισμός Ακτινοπροστασίας, ο εργαζόμενος δεν δικαιούται την επιπλέον αυτή ακτινολογική άδεια και η δεύτερη τροποποίηση αφορά αφ’ ενός μεν την εγκατάσταση τμημάτων διαγνωστικών εργαστηρίων απεικονίσεων και διαγνωστικών εργαστηρίων Πυρηνικής Ιατρικής, σε χώρους που δεν είναι χαρακτηρισμένοι ως χώροι κύριας χρήσης, δηλαδή εγκατάσταση και σε υπόγεια, αφ’ ετέρου δε επιτρέπει πλέον την εγκατάσταση των μονάδων μας, σε χώρους που η χρήση τους ανήκει στην κατηγορία «Γραφεία» και όχι όπως αναφέρεται στο Π.Δ. 84/2001 στην κατηγορία χρήσης «Η1 Νοσηλευτικές εγκαταστάσεις», όσον αφορά τον κανονισμό πυροπροστασίας Νέων κτιρίων.

     Σας επισυνάπτουμε το σχέδιο νόμου που βρίσκεται σε εξέλιξη, και ειδικότερα το άρθρο 66 και τις παραγράφους 6, 19 και 20 στις οποίες αναφέρονται οι διατάξεις που μας αφορούν, ενώ θα σας κρατούμε ενήμερους για όλες τις εξελίξεις.

   

   

                                 Με εκτίμηση

   

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                         Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

  Γ. ΒΟΥΓΙΟΥΚΑΣ                                           Ι.ΚΑΡΑΜΗΝΑΣ

  ΙΑΤΡΟΣ-ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΟΣ                                  ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΣ

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 31/05/2011

  Αθήνα, 31/05/2011

   

  Κατ’ επείγον

      Αγαπητοί  Συνάδελφοι,

   

     Μετά από αλλεπάλληλες οχλήσεις μελών μας για το αν μπορεί κάποιος ιατρός που είναι επιστημονικά υπεύθυνος ενός τμήματος να διατηρεί σύμβαση ο ίδιος με τον Ο.Ν. στο προσωπικό του ιατρείο, το Δ.Σ. του Συνδέσμου μας επικοινώνησε σήμερα το πρωί με την Πρόεδρο του Ο.Ν κυρία Δίπλα.

     Ο Γενικός Γραμματέας του Συνδέσμου μας κύριος Καραμηνάς της ανέφερε ότι το άρθρο 13 παράγραφος ζ του ΠΔ/84 αναφέρεται σε προσωπικό που κατέχει οργανική θέση και ως εκ τούτου δεν υφίσταται κανένα πρόβλημα.

     Η πρόεδρος τον ενημέρωσε ότι έχει καλέσει την νομικό σύμβουλο του ταμείου για διευκρινίσεις και εντός της ημέρας θα υπάρξει απάντηση επί του θέματος.

     Μέχρι την διευκρίνιση του ζητήματος παρακαλούμε όπως παραμείνετε σε εγρήγορση ενόψη της έναρξης των νέων συμβάσεων με τον Ο.Ν από 01/06/2011.

   

   

        Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                  Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

  ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΟΥΓΙΟΥΚΑΣ                          ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΜΗΝΑΣ

  ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 27/05/2011

   

  Αθήνα, 27/05/2011

  ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

     Αγαπητοί συνάδελφοι,

   

     Σήμερα Παρασκευή 27/05/2011, το ΔΣ του Συνδέσμου μας συναντήθηκε στις 13:00μμ  με την πρόεδρο του Ο.Ν σχετικά με την υπογραφή των νέων συμβάσεων τη Δευτέρα 30/05/2011.

     Τα θέματα τα όποια τέθηκαν στη πρόεδρο ήταν:

  Α) να μας επιδοθεί το περιεχόμενο των συμβάσεων που καλούμεθα να υπογράψουμε

  Β) να της εξηγηθεί ότι ζητούνται δικαιολογητικά τα οποία δεν μπορούν να προσκομισθούν (όπως πιστοποιητικό ποιότητας από τον Εθνικό Φορέα Ποιοτικού Ελέγχου )

  Γ) να τεθεί το ερώτημα αν υπήρξαν αποκλεισμοί ιατρικών διαγνωστικών μονάδων από τη σύναψη των νέων συμβάσεων.

   

     Στη συνάντηση που διήρκησε πέραν των δύο ωρών η πρόεδρος του Ο.Ν ενημέρωσε το Δ.Σ για τα κάτωθι:

  Α) δεν υπήρξε κανένας αποκλεισμός φορέα που αιτήθηκε αίτηση για τη σύναψη νέας σύμβασης

  Β) ότι δεν απαιτείται να προσκομισθεί το ανωτέρω δικαιολογητικό

  Γ) ότι υπήρξαν πολλά πορίσματα της ΥΠΕΔΥΦΚΑ για ατασθαλίες παρόχων εις βάρος του ταμείου ( προκλητή ζήτηση σε συνεργασία με ιατρούς του ταμείου)

  Δ) ότι υπήρξαν πολλοί φορείς που πρότειναν εκπτώσεις  από 30% έως 40% επι της τιμής του κρατικού τιμολογίου.

   

     Μετά τα ανωτέρω μας γνωστοποίησε ότι το Δ.Σ του ταμείου που συνεδρίασε στις 25/05/2011 αποφάσισε την επιβολή plafond σε εξετάσεις υψηλού κόστους και για όσες εξετάσεις διενεργούνταν με έκπτωση, αυτή να αυξηθεί από το 20% στο 25%. Μας εξήγησε ότι η υπαναχώρηση του Δ.Σ από τις αρχικές του δεσμεύσεις για μη επιβολή plafond  και εκπτώσεων οφείλετο, αφενός μεν ότι τα φυσικά πρόσωπα είχαν υπογράψει με αυτούς τους όρους τις συμβάσεις τους και αφετέρου λόγω των πορισμάτων της ΥΠΕΔΥΦΚΑ για προκλητή ζήτηση, καθώς και των υψηλών εκπτώσεων που κάποιοι συνάδελφοι πρότειναν. Μας διαβεβαίωσε όμως ότι στην απόφαση του Δ.Σ του ταμείου, προβλέπεται ότι μετά το πέρας του εξαμήνου από την εφαρμογή της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης από  01/07/2011,  θα αξιολογηθούν τα νέα οικονομικά δεδομένα από τους εκπροσώπους των φορέων και αν αυτά είναι βελτιωμένα όπως ευελπιστούν,  θα αρθούν οι εκπτώσεις και τα plafond.

     Το Δ.Σ της εξήγησε ότι είναι πολύ άδικο να πληρώνουν οι πάντες τις ατασθαλίες κάποιων και ότι το 25% είναι δυσβάσταχτο σ’ αυτές τις οικονομικές συνθήκες . Παράλληλα δε τονίστηκε ότι η έκπτωση αυτή μπορεί να αποτελέσει  προϊόν εξαγωγής λαθεμένων συμπερασμάτων από τους λοιπούς ασφαλιστικούς φορείς για τα περιθώρια κέρδους μας επί των ιατρικών εξετάσεων. Η πρόεδρος μας διαβεβαίωσε ότι το μέτρο της ηλεκτρονικής συνταγογραφησής θα αποδώσει και θα άρει την έκπτωση του 25% που και εκείνη τη θεωρεί υψηλή και άδικη. Ως εκ τούτου τη Δευτέρα καλείστε όσοι εκτιμάτε ότι σας εξυπηρετεί η σύναψη νέας σύμβασης με τον Ο.Ν βάσει των νέων δεδομένων που δημιουργούνται, να αποφασίσετε την υπογραφή της ή όχι.

     Το Δ.Σ του ΠΑΣΙΔΙΚ, θα παραμείνει αρωγός της προσπάθειας της διοίκησης του Ο.Ν για εξυγίανση και θα συνδράμει τα μέγιστα στην εφαρμογή της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης.

                

                  Με εκτίμηση


    Ο Πρόεδρος               Ο Γεν.Γραμματέας

  Γ. Βουγιούκας                  Ι. Καραμηνάς

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 26/5/2011

  ΑΘΗΝΑ, 26/5/2011

   

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

   

  Αγαπητοί συνάδελφοι,

  Μετά από μεγάλη χρονική καθυστέρηση και δύο παρατάσεις (αναβολές), ως προς το χρόνο υπογραφής των νέων συμβάσεων του ΟΙΚΟΥ ΝΑΥΤΟΥ με τα ιατρικά διαγνωστικά κέντρα, αναρτήθηκε την Τρίτη 24/05/2011 στον ιστότοπο (site) του ΟΙΚΟΥ ΝΑΥΤΟΥ ανακοίνωση, μέσω της οποίας προσκαλεί τα ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ που δραστηριοποιούνται υπό την μορφή νομικού προσώπου (εταιρείες), να προσέλθουν την ΔΕΥΤΕΡΑ 30/5/2011 και από ώρα 10:00 έως 16:00, στην κεντρική υπηρεσία του ΟΙΚΟΥ ΝΑΥΤΟΥ στον ΠΕΙΡΑΙΑ, για να υπογράψουν την νέα τους σύμβαση.

  Πέραν του στενού χρονικού περιθωρίου που δημιουργεί η όλη διαδικασία (μόνο κάποια συγκεκριμένη ημέρα και συγκεκριμένες ώρες για την υπογραφή της σύμβασης από πολλούς παρόχους), μεταξύ των απαιτούμενων δικαιολογητικών ζητείται βεβαίωση και πιστοποιητικό του άρθρου 20 του Π.Δ. 84/2001 από το φορέα Π.Φ.Υ., το οποίο εκδίδεται από τον εθνικό φορέα πιστοποίησης ελέγχου ποιότητας των ιατρικών υπηρεσιών, ο οποίος όμως ακόμη μέχρι σήμερα δεν έχει συσταθεί.

  Εκτός του ότι και η συγκεκριμένη διαδικασία πρόσκλησης έχει αδυναμίες, αλλά και επειδή ελλοχεύει ο κίνδυνος κάτω υπό το καθεστώς της χρονικής πίεσης να παραβιασθούν τα συμφωνηθέντα με την Διοίκηση του Ο.Ν. (κατάργηση plafond και εκπτώσεων) την ΠΕΜΠΤΗ 26/5/2011 το Δ.Σ. του συνδέσμου επισκέφθηκε το γραφείο της Προέδρου του ΟΙΚΟΥ ΝΑΥΤΟΥ, για να ζητήσει ένα αντίγραφο της συμβάσεως που καλούμεθα να υπογράψουμε την ΔΕΥΤΕΡΑ 30/5/2011. Η συνάντηση δεν κατέστη εφικτή λόγω του ότι η Πρόεδρος μέχρι της 12:00 το μεσημέρι απουσίαζε στο Υπουργείο Οικονομικών.

  Η νέα συνάντηση ορίσθηκε την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ στις 27/05/2011 στις 13:00 το μεσημέρι.

  Ως εκ τούτου θα αναμένετε νέα ενημέρωση αναφορικά με τους προβλεπόμενους όρους της σύμβασης που καλούμεθα να υπογράψουμε τη Δευτέρα.

  Σε κάθε περίπτωση πάντως, οφείλουμε τη ΔΕΥΤΕΡΑ 30/05/2011, να είμαστε όλοι σε εγρήγορση για να αντιμετωπίσουμε τυχόν αιφνιδιασμό κάτω από την πίεση του χρόνου.

   

                   Μετά τιμής

   

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ              Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

   

  Γ. ΒΟΥΓΙΟΥΚΑΣ                  Ι. ΚΑΡΑΜΗΝΑΣ

  BANNER PRIVACY

  banner healthreport

  Τελευταία νέα

  Βρείτε μας στο Facebook