18/06/2021 - Ανακοίνωση για το site

  Αθήνα, 18/06/2021

  ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ


  Αγαπητοί Συνάδελφοι,
  Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι από τον Ιούλιο το site μας (www.pasidik.gr) θα γίνει συνδρομητικό και μόνον όσοι έχουν εξοφλήσει ή ρυθμίσει τις οφειλές τους προς το Σύνδεσμο θα έχουν πρόσβαση σε αυτό, με κωδικούς που θα δοθούν από τη γραμματεία μας.
  Ως εκ τούτου, προτείνουμε σε όσους ενδιαφέρονται να λαμβάνουν ενημέρωση από το site μας και από τη γραμματεία μας, αλλά δεν έχουν ξοφλήσει παλαιότερες συνδρομές τους, να αποστείλουν e-mail στο contact@pasidik.gr για να ενημερωθούν σχετικά με αυτές και τις δυνατότητες εξόφλησής τους.
  Παρακαλείσθε στο θέμα του e-mail να γράφετε «Οφειλές της εταιρείας ……», αναφέροντας την εταιρεία για την οποία ενδιαφέρεστε να μάθετε τις οφειλές της (π.χ. Οφειλές της Εταιρείας Χ Α.Ε.).
  Νεότερα σχετικά με την έκδοση κωδικών πρόσβασης και λοιπές λεπτομέρειες σχετικά με αυτό θα δοθούν το επόμενο διάστημα.