29/11/2021 - Αύξηση των Επιτρεπόμενων ορίων δαπανών υγείας του ΕΟΠΥΥ για το 2020

  Αθήνα,29/11/2021

  ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ  Κοινοποιούμε το ΦΕΚ 5495/Β’/29-11-2021 με το οποίο αυξάνονται τα ανώτατα επιτρεπόμενα όρια δαπανών του ΕΟΠΥΥ προς τους παρόχους υγείας για το έτος 2020.


  ΦΕΚ 5495/Β’/29-11-2021

  25/11/2021 - Δελτίο Τύπου Συντονιστικού Οργάνου Π.Φ.Υ. μετά την αύξηση του προϋπολογισμού του 2021

  ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΛΙΝΙΚΟΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ (ΠΟΣΚΕ)
  ΧΑΡ.ΤΡΙΚΟΥΠΗ 12,ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ  Τ.Κ 16346, ΤΗΛ.210-9959181,FAX:210-9916854

  ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ  (ΠΟΣΙΠΥ)

  Πανεπιστημίου 56, Αθήνα, Τ.Κ. 10678, ΤΗΛ 210.3304298

  ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ  (ΠΑΣΙΔΙΚ)
  Πανεπιστημίου 58, Αθήνα, Τ.Κ. 10678, ΤΗΛ 210.3306487

  Πανελλήνια Ένωση Ιδιωτικών Ιατρικών Εταιρειών και Πολυϊατρείων (ΠΑΝΙΔΙ)
  Καραγεώργη Σερβίας 2, Αθήνα – Σύνταγμα Τ.Κ. 10562, ΤΗΛ.2111825400

  Ένωση Ιατρών Ε.Ο.Π.Υ.Υ. (ΕΝ.Ι.-Ε.Ο.Π.Υ.Υ.)
  Πατησίων 210, Αθήνα, Τ.Κ. 10446, ΤΗΛ. 2610639539


  Αθήνα,25/11/2021

  ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


  Μετά την έκδοση του ΦΕΚ 5457/Β’/25-11-2021 και την τροποποίηση της προηγούμενης Υπουργικής Απόφασης σχετικά με τα επιτρεπόμενα όρια δαπανών υγείας του ΕΟΠΥΥ  για παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας για το 2021 και σε εφαρμογή των συμφωνηθέντων με τον Υπουργό Υγείας κ Αθ. Πλεύρη, έχει προκύψει αύξηση του προϋπολογισμού των διαγνωστικών εξετάσεων για το εν λόγω έτος, της τάξεως των 61.970.000€.
  Το Συντονιστικό Όργανο  φορέων Π.Φ.Υ. έχεις συνεχείς επαφές και διαπραγματεύσεις με τους αρμόδιους του Υπουργείου Υγείας για την κατάργηση του claw back και διαβουλεύεται τα υπόλοιπα θεμάτων που σχετίζονται με τη λειτουργία των φορέων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και αναμένει την αντίστοιχη αύξηση του προϋπολογισμού των διαγνωστικών εξετάσεων για το 2020, τουλάχιστον κατά 15 εκατομμύρια ευρώ, όπως είχε συμφωνηθεί με τον Υπουργό Υγείας.


  Ο αγώνας συνεχίζεται και η ενότητα του κλάδου είναι μονόδρομος.

  Αρχικός Προϋπολογισμός 2021

  Μετά την Τροποποίηση του Προϋπολογισμού
   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΟΣΚΕ                                                                Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΟΣΙΠΥ
  Φ.Ν.ΠΑΤΣΟΥΡΑΚΟΣ                                                                 Θ.ΧΑΤΖΗΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ

        Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΑΣΙΔΙΚ                                                             Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΑΝΙΔΙ    Ι.ΚΑΡΑΜΗΝΑΣ                                                                        Π. ΝΤΟΥΝΑΣ
  Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΝΙ-ΕΟΠΥΥ
  Α. ΜΑΣΤΟΡΑΚΟΥ

  25/11/2021 - Αύξηση των Επιτρεπόμενων ορίων δαπανών υγείας του ΕΟΠΥΥ για το 2021

  Αθήνα,25/11/2021

  ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ  Κοινοποιούμε το ΦΕΚ 5457/Β’/25-11-2021 με το οποίο αυξάνονται τα ανώτατα επιτρεπόμενα όρια δαπανών του ΕΟΠΥΥ προς τους παρόχους υγείας για το έτος 2021 κατά 61.970.000 ευρώ.


  ΦΕΚ 5457/Β’/25-11-2021

  08/11/2021 - Δελτίο Τύπου Συντονιστικού Οργάνου Π.Φ.Υ. μετά τη σύσκεψη με τον Υπουργό Υγείας, κ. Αθ. Πλεύρη

  ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΛΙΝΙΚΟΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ (ΠΟΣΚΕ)
  ΧΑΡ.ΤΡΙΚΟΥΠΗ 12,ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ  Τ.Κ 16346, ΤΗΛ.210-9959181,FAX:210-9916854

  ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ  (ΠΟΣΙΠΥ)

  Πανεπιστημίου 56, Αθήνα, Τ.Κ. 10678, ΤΗΛ 210.3304298

  ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ  (ΠΑΣΙΔΙΚ)
  Πανεπιστημίου 58, Αθήνα, Τ.Κ. 10678, ΤΗΛ 210.3306487

  Πανελλήνια Ένωση Ιδιωτικών Ιατρικών Εταιρειών και Πολυϊατρείων (ΠΑΝΙΔΙ)

  Καραγεώργη Σερβίας 2, Αθήνα – Σύνταγμα Τ.Κ. 10562, ΤΗΛ.2111825400


  Ένωση Ιατρών Ε.Ο.Π.Υ.Υ. (ΕΝ.Ι.-Ε.Ο.Π.Υ.Υ.)
  Πατησίων 210, Αθήνα, Τ.Κ. 10446, ΤΗΛ. 2610639539

  Αθήνα, 08/11/2021

  Δελτίο Τύπου

  Σύσκεψη του Συντονιστικού Οργάνου φορέων Π.Φ.Υ. με τον Υπουργό Υγείας για την Π.Φ.Υ. και το claw back


  Την Τετάρτη 3 Νοεμβρίου πραγματοποιήθηκε τηλεδιάσκεψη με τον Υπουργό Υγείας στην οποία ο κ. Αθ. Πλεύρης μας παρουσίασε τις προτάσεις του για το claw back και την Π.Φ.Υ.
  Αναφορικά με τη χρηματοδότηση του προϋπολογισμού των διαγνωστικών εξετάσεων για το 2020, ο Υπουργός Υγείας μας ενημέρωσε ότι ο υφιστάμενος προϋπολογισμός  αυξάνεται κατά 15 εκατομμύρια ευρώ, ενώ η αντίστοιχη  χρηματοδότηση για το 2021 θα ανέλθει στα 52,6 εκατομμύρια ευρώ από χρηματοδότηση του Υπουργείου Οικονομικών και από ιδίους πόρους του Υπουργείου Υγείας, ενώ γίνεται προσπάθεια για πιθανή μικρή περαιτέρω ενίσχυση του προϋπολογισμού  του 2021.
  Για το 2022 ο Υπουργός Υγείας πρότεινε να υπάρξει διαβούλευση για τη θεσμική εξεύρεση λύσεων που θα περιορίσουν σημαντικά την επιβάρυνση του κλάδου με claw back έως και τον μηδενισμό του.
   Οι προτάσεις αυτές θα συζητηθούν στο αμέσως προσεχές διάστημα ώστε να είναι δυνατή η εφαρμογή τους από τις αρχές του 2022.
  Αναφορικά με την αμοιβή μέσω ποιοτικών κριτηρίων ο Υπουργός Υγείας δεσμεύτηκε ότι δεν θα υπάρξει αιφνιδιασμός και ότι θα υπάρξει διαβούλευση με τους θεσμικούς φορείς των διαγνωστικών εργαστηρίων, των πολυϊατρείων και των κλινικο-εργαστηριακών γιατρών για να δούμε τη μέθοδο και τον τρόπο εφαρμογής αυτών.
  Σε σχέση με την ΣΔΙΤ ο Υπουργός Υγείας ανέφερε ότι θα υπάρξει εκ νέου συνάντηση για την διαβούλευση του τρόπου εφαρμογής αυτής της συνεργασίας του Δημοσίου με ιδιωτικούς φορείς υγείας.
  Σχετικά με τη δημιουργία ξεχωριστού κωδικού για την αποζημίωση των προληπτικών εξετάσεων στο πλαίσιο των σχετικών κυβερνητικών εξαγγελιών, ο Υπ. Υγείας μας ενημέρωσε ότι το συγκεκριμένο πρόγραμμα ονομάζεται ΔΟΞΙΑΔΗΣ και οι εξετάσεις αυτές θα αποζημιώνονται από το ταμείο Ανάπτυξης και θα είναι ένας αυτόνομος κωδικός.
  Ζητήσαμε την δημιουργία ξεχωριστού ΚΑΕ όπου να αφορά αποκλειστικά τις δαπάνες οι οποίες προκύπτουν εξαιτίας της COVID-19 και χωρίς την επιβολή claw back, ο οποίος προϋπολογισμός θα μπορούσε να χρηματοδοτηθεί από ταμειακά διαθέσιμα της Ε.Ε. ή μέσω ΕΣΠΑ. (Είναι αναμενόμενη η αύξηση των δαπανών όταν τα υγειονομικά πρωτόκολλα μετά από νόσηση από την COVID-19, απαιτούν τη διενέργεια αξονικής τομογραφίας, triplex καρδιάς και βιοχημικό έλεγχο ένα μήνα μετά τη νόσηση και ενδεχομένως επανέλεγχο σε 4 ή 6 μήνες μετά από τη νόσηση). Ο Υπουργός Υγείας είπε ότι το θέμα θα συζητηθεί σε νέα συνάντηση.
  Την Παρασκευή 05/11/2021συνεδρίασε το Συντονιστικό Όργανο με την συμμετοχή όλων των φορέων Π.Φ.Υ. και αξιολόγησε τις προτάσεις του Υπουργού Υγείας.
  Κοινή διαπίστωση ήταν ότι οι υφιστάμενες προτάσεις του Υπουργού Υγείας μπορεί να μην επιλύουν τα χρόνια προβλήματα του κλάδου, αλλά ότι σίγουρα δίνουν μια ανάσα ζωής μέχρι να συζητηθούν και να εφαρμοστούν τα θεσμικά μέτρα για τον δραστικό περιορισμό του claw back έως και τον μηδενισμό του.
  Ομόφωνη απόφαση είναι ότι οι προτάσεις του Υπ. Υγείας είναι προς την θετική κατεύθυνση και για πρώτη φορά δίνεται μία τόσο σημαντική έξτρα χρηματοδότηση για διαγνωστικές εξετάσεις και
  αποφασίστηκε να μην προχωρήσουμε σε κινητοποιήσεις, εν αναμονή νέας συνεδρίασης με τον Υπ. Υγείας, κ. Αθ. Πλεύρη όπου θα συζητηθούν τα ζητήματα που είναι σε εκκρεμότητα.
  Το Συντονιστικό Όργανο θέλει να εκφράσει τις ευχαριστίες του προς τον Ιατρικό Σύλλογο της Αθήνας και τον Πρόεδρο του Γ. Πατούλη με τον οποίο ξεκίνησε η λειτουργία του Συντονιστικού Οργάνου, αλλά και τον Π.Ι.Σ. και όλους τους Ιατρικούς Συλλόγους που συνέβαλλαν στην θετική αυτή έκβαση.
  Αγαπητοί Συνάδελφοι,
  Ο αγώνας συνεχίζεται.
  Δεν είμαστε στο τέλος αυτής της προσπάθειας, ούτε καν στην αρχή του τέλους, αλλά στο τέλος της αρχής.
  Καλή δύναμη σε όλους, γιατί ο δρόμος είναι μακρύς και δύσκολος και χρειάζεται ενότητα για την επιβίωση του κλάδου μας.   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΟΣΚΕ                                                                Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΟΣΙΠΥ
  Φ.Ν.ΠΑΤΣΟΥΡΑΚΟΣ                                                                 Θ.ΧΑΤΖΗΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ

        Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΑΣΙΔΙΚ                                                             Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΑΝΙΔΙ  

    Ι.ΚΑΡΑΜΗΝΑΣ                                                                        Δ. ΦΑΣΙΤΣΑΣ
  Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΝΙ-ΕΟΠΥΥ
  Α. ΜΑΣΤΟΡΑΚΟΥ