ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 29_6_2011

                                                                Αθήνα, 29/6/2011

                                       ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

     Αγαπητοί συνάδελφοι,

     Σας πληροφορούμε ότι, εξεδόθη ανακοίνωση από το ΙΚΑ για παράταση των συμβάσεων των συμβεβλημένων με το ΙΚΑ εργαστηρίων μας για αξονικές τομογραφίες, στην οποία αναφέρεται η απόφαση του Ιδρύματος να παρατείνει την ισχύ των ανωτέρω συμβάσεων μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2011.

     Θα ακολουθήσουν προσκλήσεις των εργαστηρίων που έχουν ήδη σύμβαση με το ΙΚΑ από τις κατά τόπους μονάδες υγείας του Ιδρύματος στις οποίες ανήκουν, για την υπογραφή της παράτασης της ανωτέρω σύμβασης.

    Σας επισυνάπτουμε το έγγραφο του Ιδρύματος με όλες τις λεπτομέρειες και τους πίνακες των συμβεβλημένων εργαστηρίων και σας πληροφορούμε ότι μπορείτε και μόνοι σας να ανατρέξετε για όλες τις πληροφορίες στο site του ΙΚΑ, στην ηλεκτρονική διεύθυνση : http://sites.diavgeia.gov.gr/ika_etam/ada/4%CE%913%CE%A54691%CE%A9%CE%93-%CE%92%CE%A5 και  http://sites.diavgeia.gov.gr/ika_etam/ada/4%CE%91324691%CE%A9%CE%93-%CE%97 .

   

     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                     Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

   

  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΟΥΓΙΟΥΚΑΣ          ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΜΗΝΑΣ

    Ιατρός Ακτινολόγος                     Βιοχημικός

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 23_6_2011

  ΑΘΗΝΑ, 27/6/2011

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

      Αγαπητοί συνάδελφοι,

   

    Σας ενημερώνουμε ότι ο νόμος με τίτλο «Δωρεά και μεταμόσχευση οργάνων και άλλες διατάξεις» του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ψηφίστηκε στις 16 ΙΟΥΝΙΟΥ στην συνεδρίαση της Ολομέλειας της Βουλής και δημοσιεύτηκε και στο Φ.Ε.Κ. τεύχος πρώτο, αριθμός φύλλου 150.

     Θυμίζουμε ότι στο άρθρο 6 του συγκεκριμένου νόμου υπάρχει αναφορά σε τρία θέματα, τα οποία αφορούν και τα διαγνωστικά κέντρα.

    Συγκεκριμένα στην παράγραφο 21 του άρθρου 66, παρατείνεται η προθεσμία απελευθέρωσης των επαγγελμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης μέχρι 15 ΣΕΠΤΕΜΡΙΟΥ 2011, ενώ στην παράγραφο 19 του ίδιου άρθρου αναφέρεται ότι οι μονάδες μας μπορούν να στεγάζουν τα τμήματα πυρηνικής ιατρικής και τα απεικονιστικά τμήματα (γ-camera, C.T., M.R.I.) και σε υπόγειους χώρους που δεν είναι χαρακτηρισμένοι ως χώροι κύριας χρήσης, επί πλέον δε το σύνολο των χώρων που έχουμε εγκατασταθεί, ανήκουν στην κατηγορία «Γραφεία».

    Τέλος στην παράγραφο 6 πάλι του ίδιου άρθρου 66, αναφέρεται ότι οι εργαζόμενοι που εκτίθενται σε ιοντίζουσες ακτινοβολίες, δεν θα λαμβάνουν την επιπλέον άδεια ακτινοπροστασίας, εφόσον η ετήσια αθροιστική δόση ακτινοβολίας που δέχονται, δεν ξεπερνά του 25% του μέγιστου επιτρεπόμενου ορίου που θέτει ο κανονισμός ακτινοπροστασίας.

    Σας επισυνάπτουμε τις επίμαχες διατάξεις του νόμου για καλύτερη ενημέρωσή σας.

  ΔΩΡΕΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

                                 Με εκτίμηση

   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                            Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

  Γ. ΒΟΥΓΙΟΥΚΑΣ                                 Ι. ΚΑΡΑΜΗΝΑΣ

  ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΥΠΟΥΡΓΟ ΥΓΕΙΑΣ 21_6_2011

                                                               Αθήνα, 21/6/2011

  Προς

  Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

  Κ. Ανδρέα Λοβέρδο


     Αξιότιμε κ. Υπουργέ,

   

    Έχω προσπαθήσει πάνω από δύο μήνες, τηλεφωνώντας στη γραμματεία του γραφείου σας στο Υπουργείο Υγείας, να ορίσουμε μία συνάντηση για θέματα που αφορούν την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, στην οποία δραστηριοποιούνται και τα διαγνωστικά κέντρα, ικανοποιώντας έτσι και δική σας, δημοσίως εκπεφρασμένη επιθυμία, να συναντηθείτε μαζί μας, για να ακούσετε τις προτάσεις μας και τους προβληματισμούς μας, για σημαντικές εκκρεμότητες, που δυσχεραίνουν την εύρυθμη λειτουργία των μονάδων μας και κατά την άποψή μας, την εύρυθμη λειτουργία όλου του συστήματος πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας της χώρας μας.

    Επειδή ο χρόνος περνάει γρήγορα (έχουν ήδη παρέλθει τρεις μήνες και είκοσι μέρες από την προηγούμενη πρωτοκολλημένη αίτηση για συνάντηση μαζί σας) και τα προβλήματα ή οι εκκρεμότητες αντί να επιλύονται, παραμένουν και διογκώνονται, παρακαλώ όπως μας δεχθείτε το συντομότερο δυνατόν, για να ακούσετε τις προτάσεις μας, τις απόψεις μας και τις θέσεις μας, να κρίνετε και έτσι να δρομολογήσετε τις καλύτερες λύσεις, που θα είναι χρήσιμες και ωφέλιμες για το κοινωνικό σύνολο και για εμάς, άρα για ολόκληρη την κοινωνία μας.

     Ακολουθούν υπό μορφή υπομνήματος τα θέματα των οποίων επιθυμούμε τη διαβούλευση μαζί σας, για να είναι καλύτερα προετοιμασμένη η συνάντηση και να επιτύχουμε τις καλύτερες λύσεις.

   

       Θ Ε Μ Α Τ Α

  1. Προτάσεις για την καλύτερη λειτουργία του Ε.Ο.Π.Π.Υ.
  2. Προώθηση νέου Π.Δ. για τους όρους ίδρυσης και λειτουργίας των φορέων Π.Φ.Υ.
  3. Αναμόρφωση της διαδικασίας και των κριτηρίων χορήγησης άδειας σκοπιμότητας για μηχανήματα βιοϊατρικής τεχνολογίας (πρόσφατη υπουργική απόφαση).
  4. Συνολική επίλυση του προβλήματος κοστολόγησης των ιατρικών πράξεων και παρακλινικών εξετάσεων αλλά και της καταβολής των αποζημιώσεων από τους κλάδους υγείας των ασφαλιστικών ταμείων (σύνδεση και με το πρώτο θέμα).

   

                                   Μετά τιμής

   

   

                  Ο Πρόεδρος                Ο Γεν. Γραμματέας

   

                 Γ. Βουγιούκας                  Ι. Καραμηνάς

              Ιατρός Ακτινολόγος                Βιοχημικός

  ΑΡΘΡΟ ΙΔΙΟΤΕΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΚΡΙΣΙΑ 14_6_2011

                      ΑΡΘΡΟ

  ΙΔΙΟΤΕΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΚΡΙΣΙΑ

   

  Γράφει ο Πρόεδρος του Πανελληνίου Συνδέσμου Ιατρικών Διαγνωστικών Κέντρων

  Δρ. Γεώργιος Βουγιούκας – Ιατρός-Ακτινολόγος

   

  ΑΘΗΝΑ, 14/6/2011

   

  Μαθαίνοντας κάποιος, ο οποιοσδήποτε Έλληνας πολίτης, γιατρός ή μη γιατρός, την απόφαση του Υπουργού Υγείας, να αναστείλει για ένα εξάμηνο, την απελευθέρωση των επαγγελμάτων αρμοδιότητος του Υπουργείου του, δηλαδή των επαγγελμάτων που επιχειρούν στον χώρο της υγείας, πιστεύει ότι αυτό γίνεται, όπως κάποιοι διατείνονται, για λόγους δημοσίου συμφέροντος και προστασίας του ιατρικού επαγγέλματος.

  Βέβαια, αν γνωρίζει ή μάθει ότι στον χώρο της δευτεροβάθμιας περίθαλψης, δηλαδή στις ιδιωτικές κλινικές και τα ιδιωτικά νοσηλευτήρια, που ασκείται μάλιστα βαρύτερο ιατρικό έργο, δεν υπάρχει κανείς περιορισμός στις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σ’ αυτό το σκέλος της υγείας, αλλά περιορισμοί τίθενται μόνο στο άλλο σκέλος της υγείας που ασχολείται με την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, δηλαδή με την καθημερινή φροντίδα της υγείας των πολιτών, τότε αρχίζει να αντιλαμβάνεται ότι κάτι περίεργο και νοσηρό συμβαίνει, που δεν έχει καμία σχέση με την προστασία του δημοσίου συμφέροντος και την προστασία του ιατρικού επαγγέλματος.

  Ας αρχίσουμε λοιπόν να εξετάζουμε, πόσο προστατεύεται το δημόσιο συμφέρον και η πλειοψηφία του ιατρικού κόσμου, βάζοντας στην σειρά κάποιες απλές σκέψεις, μέσα από τις οποίες εξάγεται αβίαστα το συμπέρασμα, για την ιδιοτέλεια και την υποκριτική στάση αυτών που υπεραμύνονται της ανωτέρω αναφερόμενης ψευδεπίγραφης προστασίας.

  Τον απλό πολίτη και την πολιτεία, άρα το δημόσιο συμφέρον, δεν τους ενδιαφέρει ποιος θα επενδύσει σε υποδομές και μηχανήματα, αλλά τους ενδιαφέρει τι ποιότητα παροχής υπηρεσιών υγείας θα λαμβάνουν, περιλαμβάνοντας μέσα στην λέξη ποιότητα, αφ’ ενός μεν τις υλικοτεχνικές υποδομές (κτίρια, μηχανήματα, κ.α.), αφ’ ετέρου δε και κυρίως, αξιοπιστία ιατρικών αποτελεσμάτων, άμεση εξυπηρέτηση και φθηνές, αναλογικά με την σπουδαιότητα του ιατρικού επαγγέλματος, υπηρεσίες υγείας.

  Από την άλλη πλευρά, την πλειοψηφία των ιατρών τους ενδιαφέρει να μπορούν να ασκήσουν το επάγγελμά τους, είτε στο προσωπικό τους ιατρείο, πρακτική που ακολουθείται από σχεδόν όλους τους κλινικούς ιατρούς, οι οποίοι με μικρό σχετικά κόστος μπορούν να το λειτουργήσουν, ενώ τους εργαστηριακούς ιατρούς ενδιαφέρει, εάν δεν μπορούν να ιδρύσουν το δικό τους ιδιωτικό εργαστήριο ή διαγνωστικό κέντρο, λόγω του υψηλού κόστους επένδυσης που απαιτείται εξ’ αιτίας των πανάκριβων μηχανημάτων υψηλής τεχνολογίας, να έχουν την δυνατότητα να εργασθούν σε κάποια μονάδα πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και τους είναι αδιάφορο εάν την επένδυση την έχει κάνει κάποιος επιχειρηματίας ή κάποιος ιατρός – επιχειρηματίας.

  Εξ’ άλλου, την πλειοψηφία των εργαστηριακών ιατρών, όπως και κάθε άλλου υγιώς σκεπτόμενου εργαζομένου, που δεν έχει την δυνατότητα ή δεν θέλει (για πολλούς και διαφόρους λόγους) να δημιουργήσει δική του προσωπική εταιρεία, τους ενδιαφέρει να υπάρχουν νέες θέσεις εργασίας για να ασκήσουν το ιατρικό επάγγελμα που έχουν σπουδάσει και δεν τους ενδιαφέρει ουδόλως η ιδιότητα εκείνου που χρηματοδοτεί την δημιουργία μιας επιχείρησης στον χώρο της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, που και την ιδιότητα του ιατρού να έχει, στην προκείμενη περίπτωση λειτουργεί σαν επιχειρηματίας.

  Απλούστατα, η υποκρισία και το θράσος κάποιων μεγαλογιατρών, κάποιων εργαστηριακών ιατρών που προτάσσουν τα μικροσυμφέροντά τους και κάποιων επιχειρηματιών στο χώρο της δευτεροβάθμιας περίθαλψης, συνεπικουρούμενοι από τα όργανά τους, που είναι κάποιοι στα διοικητικά συμβούλια των ιατρικών συλλόγων, βαφτίζουν το κρέας ψάρι και διαλαλούν ότι ο ιατρός επιχειρηματίας, ενδιαφέρεται περισσότερο για το δημόσιο συμφέρον και το καλό του Έλληνα ασθενή, αντίθετα από οποιονδήποτε άλλον επιχειρηματία μη ιατρό, ο οποίος κατ’ αυτούς είναι στυγνός εκμεταλλευτής και αποβλέπει μόνο στο κέρδος.

  Φυσικά, ούτε κουβέντα να γίνεται για την αυτονόητη αλήθεια, ότι το δημόσιο συμφέρον και η προστασία της υγείας του Έλληνα πολίτη, είναι υποχρέωση της ίδιας της Πολιτείας, η οποία μέσω των Δημοσίων ιδρυμάτων, πρέπει να παρέχει καλής ποιότητος υπηρεσίες υγείας, όπως πρέπει να φροντίζει και για τα δύο άλλα Δημόσια αγαθά, που είναι η παιδεία και η ασφάλεια των πολιτών, ενώ στον ιδιωτικό τομέα, το κράτος, αντί να θέτει περιορισμούς και απαγορεύσεις, θα έπρεπε να οριοθετεί κανόνες και προϋποθέσεις, που θα βοηθούσαν την πρόοδο και την ανάπτυξη και θα εξυπηρετούσαν τον Έλληνα πολίτη, όπου το κράτος θα δυσκολευόταν ή θα αδυνατούσε να συνδράμει αποτελεσματικά στην παροχή υπηρεσιών υγείας, να απευθύνεται στον ιδιωτικό τομέα, λειτουργώντας κατ' αυτόν τον τρόπο συμπληρωματικά και δίπλα στον Δημόσιο τομέα υγείας, μέσα σε ένα πλαίσιο ισονομίας, ισοπολιτείας και υγιούς ανταγωνισμού, με άμεσο αποτέλεσμα την βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών υγείας στους πολίτες.

  Το δυστύχημα όμως είναι ότι αυτή την συγκεκριμένη περίοδο, που η χώρα μας έχει ήδη χρεοκοπήσει λόγω ακριβώς αυτής της νοσηρής νοοτροπίας, δηλαδή της άκρατης ιδιοτέλειας και της θρασύτατης υποκρισίας, που έγινε δυστυχώς, συνειδητός τρόπος ζωής τα τελευταία τριάντα χρόνια, οι πολιτικοί προϊστάμενοι και στον χώρο της υγείας, μπροστά στο πολιτικό κόστος και στην απώλεια μέρους της εκλογικής τους πελατείας, δεν συντάσσονται με το ορθό, το λογικό και το δίκαιο, αλλά προσπαθούν με φτηνά τεχνάσματα της τελευταίας στιγμής, να μεταθέσουν χρονικά μία σωστή ενέργεια, την οποία ζητάει εξ’ άλλου η υγιώς σκεπτόμενη Ευρωπαϊκή οικογένεια που ανήκουμε, όπως είναι η απελευθέρωση της επιχειρηματικότητας και στο χώρο της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, αγοράζοντας πολιτικό χρόνο για τον εαυτό τους και αδιαφορώντας για ακόμα μια φορά, για την προστασία των πραγματικών συμφερόντων της πλειοψηφίας των πολιτών (ιατρών και ασθενών) αυτής της χώρας.

  Καταλήγοντας, για μεν τους συναδέλφους μου ιατρούς, θα πρέπει να γίνει αποδεκτό το δικαίωμα του κάθε Έλληνα πολίτη, δικαίωμα που το προστατεύει το άρθρο 5 παρ.1 του Συντάγματος, που ομιλεί για την «οικονομική ελευθερία που δεν προσβάλλει τα δικαιώματα των άλλων και δεν παραβιάζει το Σύνταγμα ή τα χρηστά ήθη», γιατί διαφορετικό είναι, το να επιχειρεί κάποιος και στο χώρο της υγείας, που είναι αναφαίρετο δικαίωμα του οποιουδήποτε πολίτη αυτής της χώρας και άλλο η άσκηση του ιατρικού επαγγέλματος, που είναι αποκλειστικό δικαίωμα του Έλληνα ιατρού, δηλαδή του πολίτη που έχει σπουδάσει την σημαντικότερη των επιστημών, μίας επιστήμης που ασχολείται με την φροντίδα του υπέρτατου αγαθού που είναι η υγεία των ανθρώπων, για δε τους πολιτικούς, θα πρέπει να γίνει κατανοητό η υποχρέωσή τους, να υπηρετούν το δίκαιο, το ηθικό και το Συνταγματικά κατοχυρωμένο και όχι το πρόσκαιρα ωφέλιμο γι’ αυτούς και το κόμμα τους.

   

   

  Μετά τιμής

  Δρ. Γεώργιος Βουγιούκας

  Ιατρός – Ακτινολόγος

  Πρόεδρος ΠΑ.Σ.Ι.ΔΙ.Κ.

  BANNER PRIVACY

  banner healthreport

  Τελευταία νέα

  Βρείτε μας στο Facebook