Ανακοίνωση - Ενημέρωση (Σχετικά για τις ηλεκτρονικές εφημερίδες)

                                                         ΑΘΗΝΑ, 27/07/2011

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

     Σας ενημερώνουμε ότι, έχουν ανέβει στο διαδίκτυο (internet), δύο νέοι ιστότοποι, οι οποίοι παρέχουν ενημέρωση για θέματα που αφορούν τον κλάδο της Υγείας.

     Το ένα είναι το HealthDaily (www.healthdaily.gr) , το οποίο από 1ης Σεπτεμβρίου θα μπορείτε να το έχετε καθημερινά στους υπολογιστές σας και το άλλο είναι το medlabnews (www.medlabnews.gr) , του οποίου τα ιατρικά θέματα ενημερώνονται εβδομαδιαίως και περιλαμβάνει εκτός από θέματα διατροφής, ομορφιάς, πρόληψης αλλά και ιατρικά νέα.

     Παγία θέση τον Προεδρείου του Συνδέσμου μας και κυρίως του Προέδρου του, είναι η έγκαιρη κι έγκυρη ενημέρωση των μελών του.

      Ο Πρόεδρος                             Ο Γεν. Γραμματέας

  Γιώργος Βουγιούκας                       Γιάννης Kαραμηνάς

  Ιατρός Ακτινολόγος                            Βιοχημικός

  Ανακοίνωση - Ενημέρωση (Σχετικά με τον Υγειονομικό Χάρτη της χώρας)

                                                              ΑΘΗΝΑ, 27/07/2011

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

     Το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, μας απέστειλε επιστολή, με ημερομηνία 14 ΙΟΥΛΙΟΥ 2011, με την οποία μας παρακαλεί να συνδράμουμε στην συλλογή δεδομένων και πληροφοριών, που αφορούν τα μέλη μας, και να βοηθήσουμε κατ’ αυτόν τον τρόπο, στην συμπλήρωση του Υγειονομικού Χάρτη της Χώρας, όσον αφορά τους ιδιωτικούς φορείς παροχής υπηρεσιών υγείας.

     Επειδή, πάγια θέση του Προεδρείου του Συνδέσμου μας, είναι η αμέριστη υποστήριξη και συμπαράσταση , σε όποια πρωτοβουλία λαμβάνεται από τις διοικητικές αρχές της χώρας, που είναι προς την κατεύθυνση της καλύτερης οργάνωσης και βελτίωσης της λειτουργίας του συστήματος Υγείας της χώρας μας, παρακαλούμε και εμείς με τη σειρά μας τα μέλη μας, να αγκαλιάσουν τέτοιες πρωτοβουλίες και να ανταποκριθούν έγκαιρα στην καταγραφή των ζητούμενων στοιχείων, συμπληρώνοντας τις καταγραφικές φόρμες που είναι αναρτημένες στον ιστότοπο του Υγειονομικού Χάρτη ( www.ygeianet.gov.gr).

     Στο παραπάνω site θα μπορέσετε να έχετε πληρέστερη ενήμερωση και σας παρακινούμε να ανταποκριθείτε δυναμικά, στην απρόσκοπτη υλοποίηση του έργου της απογραφής και συλλογής αυτών των δεδομένων - στοιχείων.

   

       Ο Πρόεδρος                            Ο Γεν. Γραμματέας

  Γιώργος Βουγιούκας                       Γιάννης Καραμηνάς

  Ιατρός Ακτινολόγος                            Βιοχημικός

  Ανακοίνωση - Ενημέρωση (Σχετικά με τη νέα αγορανομική διάταξη)

                                                              Αθήνα, 22/07/2011

  Ανακοίνωση – Ενημέρωση

     Σχετικά με την νέα αγορανομική διάταξη υπ’ αριθμόν 2/11, που έχει δημοσιευτεί στον Φ.Ε.Κ. 1144 Β΄/ 06-06-2011 και που αναφέρεται στην κοινοποίηση τιμοκαταλόγου από τις εμπορικές επιχειρήσεις και τις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών, των προϊόντων που πωλούν και των υπηρεσιών που παρέχουν, στην διεύθυνση τιμών της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου, του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και που για πρώτη φορά συμπεριλαμβάνει και τα ιδιωτικά ιατρικά διαγνωστικά κέντρα, σας ενημερώνουμε ότι, από την δημοσίευση της διάταξης και μετά, κάθε φορά που αλλάζει ο τιμοκατάλογος των υπηρεσιών που παρέχουμε στους ιδιώτες πελάτες μας ή προσθέτουμε μία νέα υπηρεσία που για πρώτη φορά τιμολογούμε, έχουμε την υποχρέωση να κοινοποιούμε τις αλλαγές αυτές, στο e-mail : times@gge.gr του Υπουργείου Ανάπτυξης, συμπληρώνοντας και αποστέλλοντας ηλεκτρονικά τις αντίστοιχες φόρμες, για να είναι ενήμερο και το Υπουργείο για τις επιτελούμενες αλλαγές, αναφέροντας και τους λόγους οι οποίοι ανάγκασαν την κάθε επιχείρηση να προβεί στις όποιες αλλαγές έχει αποφασίσει.

     Η ανωτέρω υποχρέωση δεν αφορά το κρατικό τιμολόγιο με το οποίο εξυπηρετούμε τα δημόσια ασφαλιστικά ταμεία, ούτε και όποιες γραπτές συμφωνίες έχουμε κάνει με ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες ή άλλου αντικειμένου ιδιωτικές εταιρείες, για την εξυπηρέτηση των πελατών τους ή των υπαλλήλων τους.

     Επί πλέον, πρέπει να γνωρίζετε ότι, σε κάθε έκπτωση που κάνετε σε κάποιον πελάτη σας στις τιμές του ιδιωτικού τιμοκαταλόγου, θα πρέπει να αναγράφεται στην απόδειξη παροχής υπηρεσιών που δίνετε, η αρχική τιμή του ιδιωτικού καταλόγου με την οποία δουλεύετε, η έκπτωση που κάνετε και η τελική τιμή που πληρώνει ο πελάτης.

     Κλείνοντας, εφιστούμε την προσοχή όλων σας στην τήρηση της παραπάνω υποχρέωσης της νέας αγορανομικής διάταξης, διότι τα πρόστιμα από την μη συμμόρφωσή μας, είναι πολύ υψηλά.

     Ολόκληρη η αγορανομική διάταξη έχει δημοσιευτεί στο Φ.Ε.Κ που προαναφέραμε, στο οποίο μπορείτε να ανατρέξετε για περισσότερες πληροφορίες.

                        Φ.Ε.Κ. 1144 Β' /06/06/2011(κείμενο μορφής PDF)

    Ο Πρόεδρος                                                   Ο Γεν. Γραμματέας

  Γιώργος Βουγιούκας                                          Γιάννης Καραμηνάς

  Ιατρός Ακτινολόγος                                               Βιοχημικός

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

  ΘΕΜΑ: «ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΥΠΟΒΟΛΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΩΝ ΜΕ ΤΟΝ
  Ο.Π.Α.Δ. ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ» (ΑΡΧΕΙΟ ΟΠΑΔ ΣΕ PDF)

                                                           Αθήνα,11/07/2011

  Αγαπητοί συνάδελφοι,

     Σας ενημερώνουμε ότι, μετά παρέμβαση του Δ.Σ. του συνδέσμου μας εδώ και αρκετό καιρό, ο ΟΠΑΔ τροποποίησε την απόφαση του για τον χρόνο κατάθεσης των παραπεμπτικών από τους συμβεβλημένους με αυτόν προμηθευτές υγείας, και αντί για το πρώτο δεκαήμερο του επόμενου μήνα, ο χρόνος κατάθεσης των παραπεμπτικών παρατείνεται μέχρι και την 25η μέρα του επόμενου μήνα, από τον μήνα εκτέλεσης της εξέτασης.

      Η ισχύς της ανωτέρω απόφασης ξεκινάει από 01/06/2011.

      Σας επισυνάπτουμε και τη σχετική εγκύκλιο του ΟΠΑΔ για την πλήρη ενημέρωση σας.

   

        Ο Πρόεδρος                                           Ο Γεν. Γραμματέας

    Γεώργιος Βουγιούκας                                  Ιωάννης Καραμηνάς

  Ανακοίνωση - Ενημέρωση σχετικά με πλήρωση των θέσεων των Ελεγκτών Ιατρών του ΟΠΑΔ

                                                                Αθήνα, 06/07/2011

  Αγαπητοί συνάδελφοι,                                         


    Σας ενημερώνουμε ότι από 1ης Ιουλίου και μέχρι την πλήρωση των θέσεων
  των Ελεγκτών Ιατρών του ΟΠΑΔ, σε συμφωνία με το Υπουργείο Υγείας και
  Κοινωνικής Αλληλεγγύης, οι εντολές υγειονομικής περίθαλψης (για
  εξετάσεις, φάρμακα, κ.λπ.) μπορούν να θεωρούνται από έναν ή δύο
  εντεταλμένους από τις Διοικήσεις των Νοσοκομείων ιατρούς των
  Εξωτερικών Ιατρείων, καθώς και τον Επιστημονικό Υπεύθυνο ή τον
  Αναπληρωτή του στα Κέντρα Υγείας του ΕΣΥ.

  BANNER PRIVACY

  banner healthreport

  Τελευταία νέα

  Βρείτε μας στο Facebook