Ανακοίνωση (Σχετικά με την θεώρηση παραπεμτικών υγειονομικής περίθαλψης για ιατρικές πράξεις-παρακλι

                                                            ΑΘΗΝΑ, 02/08/2011

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

  Σας ενημερώνουμε πως ο ΟΠΑΔ, σύμφωνα με ανακοίνωση του, από 25/07/2011, όσον αφορά στα ηλεκτρονικά παραπεμπτικά που περιλαμβάνουν ιατρικές πράξεις και παρακλινικές εξετάσεις, η συνολική αξία των οποίων ανέρχεται μέχρι του ποσού των 150 ευρώ, δεν απαιτείται θεώρηση ελεγκτή ιατρού, ενώ θα ισχύει η ίδια διαδικασία, όπως και για τα ηλεκτρονικά παραπεμπτικά αξίας μέχρι 50 ευρώ.

  Ακόμη, οι συμβεβλημένοι με τον ΟΠΑΔ ιδιώτες ιατροί παραπέμπουν για ιατρικές-παρακλινικές εξετάσεις και συνταγογραφούν φάρμακα αποκλειστικά μέσω τον 2 ηλεκτρονικών εφαρμογών (e-diagnosi και e-syntagografisi αντίστοιχα), πλην εξαιρετικών περιπτώσεων, όπου και εκεί δεν θα πρέπει να ξεπερνούν το 10% των παραπεμπτικών και συνταγών για κάθε ιατρό αντίστοιχα. Στις περιπτώσεις αυτές, το χειρόγραφο παραπεμπτικό ή συνταγή θα πρέπει συνοδεύεται από αιτιολογημένη βεβαίωση του ιατρού στην οποία θα αναφέρονται οι λόγοι, για τους οποίους δεν εξέδωσε ηλεκτρονική συνταγή ή παραπεμπτικό ιατρικών πράξεων-παρακλινικών εξετάσεων.

  Σας δίνουμε την δυνατότητα κάνοντας κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο να έχετε πλήρη ενημέρωση από την ανακοίνωση του ΟΠΑΔ :

  “Θεώρηση εντολών υγειονομικής περίθαλψης που αφορούν ιατρικές πράξεις-παρακλινικές εξετάσεις (Κείμενο μορφής PDF)”

       Ο Πρόεδρος                         Ο Γεν. Γραμματέας

  Γιώργος Βουγιούκας                     Γιάννης Καραμηνάς

  Ιατρός Ακτινολόγος                          Βιοχημικός

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ (Για τους συμβεβλημένους με το ΙΚΑ γιατρούς)

                                                               ΑΘΗΝΑ, 01/08/2011

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

  Σας ενημερώνουμε ότι μετά από ανακοίνωση που κοινοποίησε στο Σύνδεσμο μας το ΙΚΑ με τις νέες λίστες των συνεργαζόμενων γιατρών με τον ΟΠΑΔ και τον ΟΑΕΕ, σας δίνουμε τη δυνατότητα, κάνοντας κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο, να έχετε πλήρη ενημέρωση : http://www.ika.gr/gr/infopages/opadoaee_docs.cfm

      Ο Πρόεδρος                               Ο Γεν. Γραμματέας

  Γιώργος Βουγιούκας                         Ιωάννης Καραμηνάς

  Ιατρός Ακτινολόγος                               Βιοχημικός

  Ανακοίνωση για το νομοσχέδιο του ΣΕΠΕ

                                                               Αθήνα, 29/07/2011

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

     Σας ανακοινώνουμε, ότι στο νομοσχέδιο για την «Αναμόρφωση του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας, ρυθμίσεις θεμάτων Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις», που ψηφίστηκε στις 26 Ιουλίου 2011, στην συνεδρίαση της Ολομέλειας της Βουλής, στο άρθρο 76 παρ. 9, προστέθηκε τροπολογία, η οποία αντικαθιστά το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 24 του Ν.3965/2011 (Φ.Ε.Κ. Α’ 113), με τη νέα αυτή τροπολογία, δίνοντας τη δυνατότητα και στους λοιπούς φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, πέραν του ΟΠΑΔ, να καταβάλλουν στους συμβεβλημένους προμηθευτές τους, ως προκαταβολή το 90% του αιτούμενου ποσού, μετά από πρόχειρο λογιστικό έλεγχο.

     Κατ’ αυτόν τον τρόπο, ασφαλιστικά ταμεία τα οποία είναι οικονομικά εύρωστα και ομολογούν ότι δεν έχουν πρόβλημα ρευστότητας, αλλά έλλειψη προσωπικού, θα μπορούν να ανταποκριθούν στην άμεση προκαταβολή του 90% του αιτούμενου ποσού από τα μέλη μας και να εξοφλούν το υπόλοιπο 10%, όταν σε δεύτερο χρόνο θα γίνεται η τελική εκκαθάριση.

     Βέβαια, οφείλουμε να επισημάνουμε μετ’ επιτάσεως, ότι το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, για μία ακόμα φορά, αθέτησε την υπόσχεση του και εξακολουθεί να έχει άλλα μέτρα και άλλα σταθμά μεταξύ των προμηθευτών του, κάνοντας διακριτική μεταχείριση σε κάποιους εξ αυτών, όταν μάλιστα τα ιατρικά διαγνωστικά κέντρα και τα άλλα ιατρικά εργαστήρια (μικροβιολογικά, ακτινολογικά, πυρηνικής ιατρικής, παθολογοανατομίας κ.α.), έχουν σημαντικά έξοδα, κυρίως λόγο της προμήθειας των υλικών τους, τα οποία είναι απαραίτητα για τη διενέργεια των εξετάσεων.

     Εμείς πάντως, ως Πανελλήνιος Σύνδεσμος Ιατρικών Διαγνωστικών Κέντρων, θα επιμείνουμε στην τήρηση της Συνταγματικής νομιμότητας και θα συνεχίσουμε να πιέζουμε το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, μέχρις ότου αναγκαστεί να εφαρμόσει χωρίς εξαιρέσεις, το Συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμα της ισονομίας και ισοπολιτείας.

     Ο Πρόεδρος                                   Ο Γεν. Γραμματέας

  Γιώργος Βουγιούκας                            Ιωάννης Καραμηνάς

  Ιατρός Ακτινολόγος                                 Βιοχημικός

  Επιστολή προς Δ.Σ. Π.Ο.Σ.Ι.Π.Υ 29/07/2011

                                                             Αθήνα, 29/07/2011

  ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ Δ.Σ. Π.Ο.Σ.Ι.Π.Υ.

     Σχετικά με την επιστολή που θέλετε να απευθύνετε στον Υπουργό Υγείας, για την πρόθεση του να ακυρώσει την πρόσφατη πρωτοβουλία που πήρε, για αναβολή ισχύος του Ν.3919 που αφορά την απελευθέρωση των κλειστών επαγγελμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, θέλουμε να σας υπενθυμίσουμε ότι πάγια θέση του Συνδέσμου μας εδώ και πολλά χρόνια, είναι η απελευθέρωση της επιχειρηματικότητας, με αρχές και κανόνες και στον χώρο της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, από ψευδεπίγραφους περιορισμούς, οι οποίοι περιορισμοί, τους μόνους που εξυπηρετούν, είναι κάποιους μεγαλογιατρούς και τους επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται στη δευτεροβάθμια περίθαλψη, ενώ αντιθέτως, αφενός μεν στερούν την ανάπτυξη των υγιώς λειτουργούντων διαγνωστικών κέντρων, αφετέρου δε, αναγκάζουν κάποια εξ αυτών να μετέρχονται νομικά τεχνάσματα, για την υπέρβαση αυτών των απαγορεύσεων.

  Ως εκ τούτου, η άποψη μας είναι ότι ο Υπουργός Υγείας, αποκαθιστά μία λανθασμένη του ενέργεια, αφήνοντας ορθώς τον νόμο 3919 να ισχύσει και στη συνέχεια πρέπει να διαβουλευτεί μαζί μας, για ένα νέο Προεδρικό Διάταγμα, που θα ρυθμίζει τους όρους και προϋποθέσεις λειτουργίας των μονάδων πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, μέσα στο πνεύμα και το γράμμα του νέου νόμου, ένα νέο Προεδρικό Διάταγμα που ο Σύνδεσμος μας έχει ήδη ζητήσει συνάντηση με τον Υπουργό, με μία ακόμη επιστολή που του έχει απευθύνει στις 21/06/2011, επιδιώκοντας να συζητήσει μαζί του εκτός του νέου Προεδρικού Διατάγματος και άλλα σημαντικά θέματα που πρέπει να διευθετηθούν, επιστολή που θα βρείτε αναρτημένη στο site μας.

     Επί πλέον σας ενημερώνουμε, ότι από πληροφορίες που έχουμε μέσα από το Υπουργείο Υγείας, έχει ήδη ξεκινήσει η προπαρασκευή σύνταξης νέου Π.Δ., το οποίο θα έλθει σύντομα προς διαβούλευση με τους ενδιαφερόμενους φορείς, ως εκ τούτου, η θέση μας για την επιστολή που προτίθεστε να στείλετε στον Υπουργό Υγείας ως Ομοσπονδία, θα πρέπει να είναι η υπενθύμιση μετ’ επιτάσεως, της υποχρέωσης που έχει το Υπουργείο Υγείας, να κοινοποιήσει το τελικό σχέδιο του νέου Προεδρικού Διατάγματος στους ενδιαφερόμενους φορείς και να διαβουλευτεί μαζί τους πριν καταλήξει στην τελική του μορφή και να μην υπεισέλθετε σε απαιτήσεις-θέσεις των επί μέρους ενώσεων ή ακόμη και σε ορισμένες προσωπικές απαιτήσεις.

     Εξάλλου, οι θέσεις και οι προτάσεις σε όσα έχουμε συμφωνήσει συνεχίζουν να ισχύουν, πλην όμως υπάρχουν και ορισμένα ζητήματα, που όπως γνωρίζετε, όχι μόνο δεν έχουμε κοινές απόψεις, τουναντίον η απόσταση που χωρίζει τις θέσεις κάποιων ενώσεων της Ομοσπονδίας σε αυτά τα ζητήματα, είναι αρκετά μεγάλη.

     Καταλήγοντας, αν για τον οιονδήποτε λόγο επικρατήσουν διαφορετικές απόψεις, ως προς το περιεχόμενο της επιστολής που θα απευθύνετε στον Υπουργό Υγείας, θα πρέπει να καταγραφεί η διαφοροποίηση μας αυτή και να εξαιρέσετε τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Ιατρικών Διαγνωστικών Κέντρων από αυτήν σας την πρωτοβουλία.

  Μετά τιμής

      Ο Πρόεδρος                                            Ο Γεν. Γραμματέας

     Γ. Βουγιούκας                                              Γ. Καραμηνάς

  Ιατρός Ακτινολόγος                                           Βιοχημικός

  Ανακοίνωση - Ενημέρωση (Σχετικά με την είσπραξη τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών)

                                                            ΑΘΗΝΑ, 27/07/2011

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

     Σας κοινοποιούμε, ένα δελτίο τύπου του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, μέσω του οποίου ζητείται από τους εργοδότες κοινών επιχειρήσεων, ότι από 01/08/2011, η είσπραξη των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών υπέρ του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, θα διενεργείται αποκλειστικά μέσω τραπεζικού συστήματος ή μέσω ΕΛ.ΤΑ. (ταχυδρομικώς), εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών, για τις περιόδους απασχόλησης ΙΟΥΛΙΟΥ 2011 και εφεξής.

     Ακολουθεί το δελτίο τύπου του Ι.Κ.Α., το οποίο παρακαλείσθε όπως διαβάσετε προσεκτικά : http://www.ika.gr/gr/infopages/press/20110718.cfm

      Ο Πρόεδρος                             Ο Γεν. Γραμματέας

  Γιώργος Βουγιούκας                      Γιάννης Καραμηνάς

  Ιατρός Ακτινολόγος                           Βιοχημικός

  BANNER PRIVACY

  banner healthreport

  Τελευταία νέα

  Βρείτε μας στο Facebook