Ανακοίνωση - Ενημέρωση 14 12 2011 (ανάληψη υποχρέωσης ΟΠΑΔ-ΤΥΔΚΥ)

                                                               Αθήνα, 14/12/2011 

  Ανακοίνωση – Ενημέρωση

     Σας ενημερώνουμε ότι ο Ο.Π.Α.Δ. ενέκρινε και πίστωσε στους κωδικούς που αφορούν παρακλινικές εξετάσεις για συμβεβλημένα εργαστήρια (φυσικά πρόσωπα) και διαγνωστικά κέντρα (νομικά πρόσωπα) αρκετά χρήματα, τα οποία στη συνέχεια διένειμε στις επιμέρους περιφερειακές του υπηρεσίες (Υ.Π.Α.Δ.).

     Ως εκ τούτου, τις προσεχείς ημέρες , οι διάφορες Υ.Π.Α.Δ. οφείλουν να πιστώσουν με τη σειρά τους τα χρήματα που τους αναλογούν, στους λογαριασμούς μονάδων Π.Φ.Υ. που δραστηριοποιούνται στην περιφέρεια τους.

     Σας επισυνάπτουμε τις αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης από μέρους του Ο.Π.Α.Δ. για λογαριασμό των Υ.Π.Α.Δ. και του Τ.Υ.Δ.Κ.Υ.

  Παρακλινικές Εξετάσεις- Νομικά πρόσωπα

  Παρακλινικές Εξετάσεις- Φυσικά Πρόσωπα

  Παρακλινικές Εξετάσεις- Ιδιώτες

  Ιατρικές Πράξεις (522-02)

  Ιατρικές Επισκέψεις (522-01)

  Πρόσθετη Περίθαλψη ΟΠΑΔ-ΤΥΔΚΥ

  Ιατρική Περίθαλψη ΟΠΑΔ-ΤΥΔΚΥ

       Ο Πρόεδρος                                        Ο Γεν. Γραμματέας

  Γιώργος Βουγιούκας                                    Ιωάννης Καραμηνάς

  Ιατρός Ακτινολόγος                                         Βιοχημικός

  Πρόσκληση σε Δ.Σ. ΠΑΣΙΔΙΚ 14_12_2011

                                                                 Αθήνα, 14/12/2011

  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ Δ.Σ.

     Σας προσκαλούμε εκτάκτως την Πέμπτη 15/12/2011 και ώρα 15:00, σε διοικητικό συμβούλιο στα γραφεία του Συνδέσμου μας, με μοναδικό θέμα συζήτησης, την επικείμενη κλαδική σύμβαση με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. , μετά από αιφνίδια χθεσινή συνάντηση που είχαν ο Πρόεδρος και ο Γεν. Γραμματέας του Συνδέσμου μας, με τον Πρόεδρο του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. κ. Γεράσιμο ΒΟΥΔΟΥΡΗ.

     Τα υπόλοιπα θέματα θα τα συζητήσουμε στο τακτικό μηνιαίο διοικητικό συμβούλιο, που έχει προσδιοριστεί την Τρίτη 20/12/2011 και ώρα 8 μ.μ.

   

                 Ο Πρόεδρος                                   Ο Γεν. Γραμματέας

               Γιώργος Βουγιούκας                           Γιάννης Καραμηνάς

               Ιατρός Ακτινολόγος                                 Βιοχημικός

  Ανακοίνωση - Ενημέρωση Οίκος Ναύτου 08 12 2011

                                                                Αθήνα, 08/12/2011

  Ανακοίνωση – Ενημέρωση

     Σας κοινοποιούμε την ανακοίνωση που δημοσίευσε ο Οίκος του Ναύτου με ημερομηνία 09/11/2011, μέσω της οποίας πέραν των άλλων πληροφοριών που δίνονται, αναφέρεται και στο ότι οι οφειλές του ταμείου προς τους παρόχους υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας θα εξοφληθούν εντός του Ιανουαρίου του 2012, για τις καταθέσεις παραπεμπτικών που αφορούν μέχρι και τον Οκτώβριο του 2011. Σας επισυνάπτουμε την ανακοίνωση του Οίκου Ναύτου :

  Ανακοίνωση Οίκου Ναύτου

      Ο Πρόεδρος                                Ο Γεν Γραμματέας

  Γιώργος Βουγιούκας                          Ιωάννης Καραμηνάς

  Ιατρός Ακτινολόγος                               Βιοχημικός

  Επιστολή προς τον Ι.Σ.Α. 07 12 2011

      Προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών:

  κ. ΠΑΤΟΥΛΗ ΓΕΩΡΓΙΟ, Πρόεδρο

  κ. ΡΕΝΤΗ ΑΧΙΛΛΕΑ, Αντιπρόεδρο

  κ. ΤΣΟΥΚΑΛΟ ΕΥΣΤΑΘΙΟ, Γενικό Γραμματέα

  κ. ΠΑΤΣΟΥΡΑΚΟ ΦΩΤΙΟ, Ταμία

  κ. ΑΛΑΜΑΝΟ ΙΩΑΝΝΗΣ

  κ. ΔΑΤΣΕΡΗ ΙΩΑΝΝΗ

  κ. ΔΡΙΤΣΑ ΣΩΤΗΡΙΟ

  κ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟ

  κ. ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟ

  κ. ΖΑΧΑΡΙΑΔΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

  κ. ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥ ΜΑΡΙΟ

  κ. ΘΩΜΟΠΟΥΛΟ ΑΝΔΡΕΑ

  κ. ΚΑΛΙΑΜΠΑΚΟ ΣΩΤΗΡΙΟ

  κ. ΜΑΡΙΝΟ ΓΕΩΡΓΙΟ

  κ. ΜΠΑΤΑΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟ

  κ. ΠΙΤΣΟΛΗ ΘΕΟΔΩΡΟ

  κ. ΨΥΧΑΡΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ, μέλη

  Κοινοποιούμενη και στον Υπουργό Υγείας κ. Ανδρέα Λοβέρδο,

                                                             Αθήνα, 07.12.2011

  Αξιότιμε κ. Πρόεδρε,

   

     Με έκπληξη λάβαμε παράπονα από μέλη μας πως ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών αρνείται να εφαρμόσει τις διατάξεις του νόμου, κατά την εκτέλεση του καθήκοντος γνωμοδότησης επί καταστατικών ιατρικών εταιρειών, σύμφωνα με το άρθρο 11 του ΠΔ 84/2001 και ειδικότερα αρνείται να γνωμοδοτήσει θετικά σε περιπτώσεις τροποποιήσεως καταστατικών οι οποίες απαλείφουν τον περιορισμό κατοχής του 51% μετοχών ιατρικών εταιρειών από ειδικευμένους ιατρούς. Αναφέρουμε με έκπληξη, διότι δεν μπορούμε να αντιληφθούμε πως ο μεγαλύτερος επιστημονικός σύλλογος της χώρας παραβιάζει το νόμο!

     Γνωρίζετε άριστα (καθότι διαμαρτυρηθήκατε κατά την ψήφισή της) πως διάταξη του άρθρου 2 § 2(η) του Ν. 3919/2011 ρητά αναφέρει ότι αίρονται οι περιορισμοί που εξαρτούν την δυνατότητα συμμετοχής σε Μετοχικό κεφάλαιο εταιρειών από την  ύπαρξη ορισμένης ιδιότητας (εν προκειμένω της Ιατρικής). Αναφέρει ρητά το άρθρο: «Η επιβολή περιορισμών σχετιζομένων με τη συμμετοχή στη σύνθεση του μετοχικού ή εταιρικού κεφαλαίου, συναπτομένων προς την ύπαρξη ή την έλλειψη ορισμένης επαγγελματικής ιδιότητας». Συνεπώς ο περιορισμός του 51% που ίσχυε σε περιπτώσεις ιατρικών εταιρειών έχει καταργηθεί.

     Επιπλέον, η διάταξη του άρθρου 2 § 2(ε) του Ν. 3919/2011 αίρει απαγορεύσεις στην δημιουργία υποκαταστημάτων. Αναφέρει η διάταξη ότι αίρεται: «Η απαγόρευση για ένα πρόσωπο της δημιουργίας περισσότερων εγκαταστάσεων ή επαγγελματικής δραστηριοποιήσεως σε περισσότερες εγκαταστάσεις, σε ένα ή περισσότερα γεωγραφικά διαμερίσματα». Συνεπώς η δημιουργία υποκαταστημάτων (απεριόριστα στον αριθμό) ιατρικών εταιρειών επιτρέπεται αφού η σχετική απαγόρευση έχει αρθεί.

      Οποιαδήποτε άρνηση εφαρμογής των σαφών διατάξεων του νόμου από ΝΠΔΔ (όπως εν προκειμένω οι Ιατρικοί Σύλλογοι) κατά την άσκηση καθηκόντων τους μπορεί να αποτελεί και τέλεση ποινικού αδικήματος αφού τα μέλη του ΔΣ θεωρούνται «υπάλληλοι» κατά τον νόμο.

      Ανεξαρτήτως όμως των τυχόν κυρώσεων σε περίπτωση παράβασης του καθήκοντος εφαρμογής των νόμων, οι ανωτέρω διατάξεις είναι σαφείς και αποτελούν νόμους του Κράτους, τους οποίους ο Ιατρικός Σύλλογος οφείλει δεοντολογικά να εφαρμόσει κατά την άσκηση των καθηκόντων του ανεξαρτήτως του εάν συμφωνεί μαζί τους. Όπως γνωρίζετε, βασικό θεμέλιο της Δημοκρατίας μας είναι ο σεβασμός στον νόμο. Αυτός ο σεβασμός πρέπει πρωτίστως να προέρχεται από τους ασκούντες εξουσία αφού αποτελεί και παιδαγωγικό τους καθήκον. Ιδιαίτερα βεβαίως εάν αφορά επιστημονικό σύλλογο με οργάνωση και υψηλού πνευματικού επιπέδου μέλη. Συνεπώς, ιδιαίτερα εσείς οφείλετε να παραμερίσετε τις όποιες (θεμιτές ίσως κατά την άποψή σας) αντιρρήσεις σας και συνδικαλιστικές σας επιδιώξεις και να αρθείτε εν προκειμένω στο υψηλό επίπεδο που επιβάλει η μόρφωση των μελών σας.

      Σας καλούμε να αρθείτε στο ύψος των περιστάσεων και να μην προκαλέσετε ζημία στα μέλη μας, ιδιαίτερα αυτή την κρίσιμη περίοδο για την χώρα. Η τυχόν ζημία θα έχει αντίκτυπο και στα μέλη σας όπως και στην κοινωνία.

      Σας καλούμε, για ύστατη φορά να εφαρμόσετε τον νόμο και είμαστε σίγουροι ότι θα αντιληφθείτε το καθήκον σας.

                                 Με τιμή,

      Ο Πρόεδρος                                   Ο Γεν. Γραμματέα

  Γιώργος Βουγιούκας                            Ιωάννης Καραμηνάς

  Ιατρός Ακτινολόγος                                   Βιοχημικός

  Ανακοίνωση - Ενημέρωση για Ιατρικούς Συλλόγους 02 12 2011

                                                                Αθήνα, 02/12/2011

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

    Αναφορικά με το θέμα που έχει προκύψει μετά τις «Οδηγίες» του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου και κάποιων Ιατρικών Συλλόγων προς Ιατρούς και Ιατρικές Εταιρείες, προκειμένου να προχωρήσουν σε αναστολή και επίσχεση των ιατρικών τους συμβάσεων με τον ΟΠΑΔ, ο Σύνδεσμός μας επιθυμεί να διευκρινίσει τα εξής:

  • Οι Ιατρικοί Σύλλογοι μπορούν να δίδουν οδηγίες μόνο προς Ιατρούς. Δεν δεσμεύουν ούτε και μπορούν να επηρεάσουν την λειτουργία των Ιατρικών Διαγνωστικών Εργαστηρίων και Διαγνωστικών Κέντρων που λειτουργούν υπό μορφή εταιρείας. Αντισυμβαλλόμενος του ΟΠΑΔ είναι το νομικό πρόσωπο των ιατρικών εταιρειών που λειτουργούν τις μονάδες ΠΦΥ.
  • Η απαίτηση του ΠΙΣ διαμέσου των Ιατρικών Συλλόγων προς όλους τους Ιατρούς να προχωρήσουν σε επίσχεση των συμβάσεων τους με τον ΟΠΑΔ επ’ απειλή της παραπομπής στο πειθαρχικό συμβούλιο όσων δεν συμφωνούν, αποτελεί παράνομη και κατάφορη παραβίαση των ατομικών δικαιωμάτων των Ιατρών. Ως τέτοια δεν μπορεί να δεσμεύσει τους Ιατρούς στην απαλλοτρίωση των περιουσιακών τους δικαιωμάτων και συνεπώς οποιαδήποτε σχετική πειθαρχική κύρωση θα είναι προδήλως παράνομη και ακυρωτέα καθώς και προσωπικά κατακριτέα απόφαση για όσους την πρότειναν και την υιοθέτησαν.
  • Ο Σύνδεσμός μας βρίσκεται απέναντι σε κάθε προσπάθεια εκβιαστικής επιβολής θέσεων και απόψεων απ’ όπου και αν προέρχεται. Τα μέλη μας, ως κατεξοχήν πληγέντα από τις καθυστερήσεις στην αποπληρωμή των οφειλών του ΟΠΑΔ και των λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών, προσπαθούν ακόμα και σήμερα να προσφέρουν υψηλού επιπέδου ιατρικές υπηρεσίες προς τον Ελληνικό λαό, χωρίς να τον εμπλέκουν σε συνδικαλιστικές τους επιδιώξεις. Ο δοκιμαζόμενος πανταχόθεν συνταξιούχος και ασφαλισμένος δεν θα έπρεπε να επιβαρύνεται επιπλέον σε αυτή την δύσκολη περίοδο και να τίθεται η υγεία του σε κίνδυνο.
  • Πρέπει όλοι να αντιληφθούμε την τραγική οικονομική κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει η χώρα μας, για την οποία ευθύνη έχουμε όλοι μας, χωρίς αυτήν την ώρα να έχουμε την πολυτέλεια επιμερισμού του βαθμού ευθύνης. Αυτήν την ώρα προέχει η σωτηρία της πατρίδος και του λαού της, δηλαδή όλων μας και αυτό θα συμβεί όταν όλοι απεμπολήσουμε πρακτικές και νοοτροπίες του παρελθόντος και συμπεριφερθούμε με αίσθημα ευθύνης, αλληλεγγύης και δικαιοσύνης κυρίως όμως με σκληρή δουλειά.
  • Τέλος, θεωρούμε ότι λύσεις μπορούν να βρεθούν μόνο μέσα από τον γόνιμο διάλογο και όχι υπό την μορφή υποβολής.

     Καλούμε όλα τα μέλη μας να αγνοήσουν τις «οδηγίες» των Ιατρικών Συλλόγων, όπου αυτές υπάρχουν, και να πράξουν με γνώμονα το δημόσιο συμφέρον, προστατεύοντας έμπρακτα (και όχι στα λόγια) την δημόσια υγεία

       Ο Πρόεδρος                               Ο Γεν. Γραμματέας

  Γιώργος Βουγιούκας                          Ιωάννης Καραμηνάς

  Ιατρός Ακτινολόγος                                 Βιοχημικός

  BANNER PRIVACY

  banner healthreport

  Τελευταία νέα

  Βρείτε μας στο Facebook