Ανακοίνωση - Ενημέρωση 14 03 2012

  Αθήνα, 14/03/2012

  Ανακοίνωση – Ενημέρωση

     Σας κοινοποιούμε έγγραφα του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. που αφορούν :

     α) Το Νέο Κατάλογο των Συμβεβλημένων Διαγνωστικών Εργαστηρίων για την εκτέλεση παρακλινικών εξετάσεων ( Μορφή pdf ),

     β) Συμβάσεις μίσθωσης έργου 12 μηνών για γιατρούς και οδοντιάτρους ( Μορφή pdf ),

     γ) Την Έκδοση χειρόγραφων συνταγών για ασφαλισμένους του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ( Μορφή pdf ),

     δ) Την σύμβαση του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. με τους μόνιμους και αορίστου χρόνου γιατρούς ( Μορφή pdf ),

  και τέλος την ε) Παράταση Σύμβασης Μίσθωσης Έργου ( Μορφή pdf ), προς ενημέρωση σας.

   

  Ο Πρόεδρος                              Ο Γεν. Γραμματέας

  Γιώργος Βουγιούκας                         Ιωάννης Καραμηνάς

  Ιατρός Ακτινολόγος                                 Βιοχημικός

  Ανακοίνωση - Ενημέρωση 13 03 2012 ( Μεταβίβαση Αρμοδιοτήτων στους Αντιπροέδρους του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. )

  Αθήνα, 13/03/2012

  Ανακοίνωση – Ενημέρωση

     Σας ενημερώνουμε ότι σήμερα αναρτήθηκε στο site του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. η Μεταβίβαση Αρμοδιοτήτων στους Αντιπροέδρους του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

     Ακόμα, επανακοινοποιήθηκε έγγραφο του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. το οποίο δίνει διευκρινήσεις για την παροχή ιατρικής περίθαλψης στους ασφαλισμένους του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ,και τέλος, αναρτήθηκαν οι οδηγίες υποβολής και πληρωμής παραπεμπτικών ιατρικών πράξεων για τους συμβεβλημένους παρόχους υγείας στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., τα οποία έγγραφα σας παρατίθενται παρακάτω προς ενημέρωση σας.

  Μεταβίβαση Αρμοδιοτήτων Αντιπροέδρων Ε.Ο.Π.Υ.Υ. (Μορφή pdf )

  Διευκρινήσεις για την παροχή ιατρικής περίθαλψης στους ασφαλισμένους του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ( Μορφή pdf )

  Οδηγίες για την υποβολή και πληρωμή ιατρικών πράξεων συμβεβλημένων παρόχων υγείας στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ( Μορφή pdf )

  Ο Πρόεδρος                              Ο Γεν. Γραμματέας

  Γιώργος Βουγιούκας                         Ιωάννης Καραμηνάς

  Ιατρός Ακτινολόγος                                 Βιοχημικός

  Ανακοίνωση - Ενημέρωση 12 03 2012 ( Κατάθεση των ιατρικών επισκέψεων από τους κλινικούς γιατρούς)

  Αθήνα, 12/03/2012

  Ανακοίνωση – Ενημέρωση

     Οι οδηγίες που αναρτήθηκαν στο site του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. για την παραλαβή κλειδαρίθμων κατάθεσης παραπεμπτικών αφορά ΜΟΝΟ τους κλινικούς γιατρούς και ΜΟΝΟ για την καταχώρηση ιατρικών επισκέψεων.

     Μας ενημέρωσαν ότι σύντομα θα ακολουθήσουν οι ενέργειες πρέπει να κάνουμε για να αποκτήσουμε και τα Διαγνωστικά κέντρα/εργαστήρια κλειδάριθμο μαζί με τις οδηγίες κατάθεσης των παραπεμπτικών.

  Ο Πρόεδρος                              Ο Γεν. Γραμματέας

  Γιώργος Βουγιούκας                         Ιωάννης Καραμηνάς

  Ιατρός Ακτινολόγος                                 Βιοχημικός

  Ανακοίνωση - Ενημέρωση 12 03 2012 (Επανακοινοποίηση εγγράφου Ε.Ο.Π.Υ.Υ. π

  Αθήνα, 12/03/2012

  Ανακοίνωση – Ενημέρωση

     Σας αναρτούμε έγγραφο του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. που αφορά την υποβολή μηνιαίων λογαριασμών από τους συμβεβλημένους Παρόχους Υπηρεσιών Υγείας, το οποίο επανακοινοποιήσε ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. σήμερα με αναφορά ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ,προς ενημέρωση σας.

  Υποβολή Μηνιαίων Λογαριασμών από τους Συμβεβλημένους Παρόχους Υπηρεσιών Υγείας ( Ορθή Επανάληψη εγγράφου)

  Ο Πρόεδρος                              Ο Γεν. Γραμματέας

  Γιώργος Βουγιούκας                         Ιωάννης Καραμηνάς

  Ιατρός Ακτινολόγος                                 Βιοχημικός

  Ανακοίνωση - Ενημέρωση ( Σχετικά με κατάθεση παραπεμτικών στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. )

  Αθήνα, 09/03/2012

  Ανακοίνωση – Ενημέρωση

     Μετά από τηλεφωνική επικοινωνία που είχε σήμερα ο Πρόεδρος του Συνδέσμου μας με τον Αντιπρόεδρο του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. κ. Κυρ. Σουλιώτη, όσον αφορά τον τρόπο κατάθεσης των παραπεμπτικών από τα Διαγνωστικά κέντρα και εργαστήρια, ενημερωθήκαμε ότι θα λειτουργήσουμε μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος του Ι.Κ.Α., στο οποίο γίνονται τροποποιήσεις για να μπορεί να ανταποκριθεί στα νέα δεδομένα της συνεργασίας με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και θα πρέπει να προχωρήσουμε στην απόκτηση κωδικού πρόσβασης στο ηλεκτρονικό σύστημα του Ι.Κ.Α., όσοι από εμάς δεν τον έχουν ήδη αποκτήσει, όταν θα μας κοινοποιήσουν την εγκύκλιο την οποία μας διαβεβαίωσε ότι θα αναρτήσουν εντός ολίγων ημερών, που θα έχουν επιλυθεί και τα τελευταία τεχνικά προβλήματα που παρουσιάζονται.

     Παράλληλα μέσα στην εγκύκλιο θα αναφέρονται με λεπτομερείς οδηγίες για τον τρόπο κατάθεσης των παραπεμπτικών του Ιανουαρίου και του Φεβρουαρίου, που έχουμε ήδη εκτελέσει.

     Ελπίζουμε στην σύντομη διευθέτηση της ανωτέρω εκκρεμότητας, για να επιλυθεί ένα ακόμη πρόβλημα της μεταξύ μας συνεργασίας.

  Ο Πρόεδρος                              Ο Γεν. Γραμματέας

  Γιώργος Βουγιούκας                         Ιωάννης Καραμηνάς

  Ιατρός Ακτινολόγος                                 Βιοχημικός

   

  BANNER PRIVACY

  banner healthreport

  Τελευταία νέα

  Βρείτε μας στο Facebook