Ανακοίνωση - Ενημέρωση 19 03 2012 ( Υπουργική Απόφαση για προϋποθέσεις λειτουργίας μονάδων Π.Φ.Υ. )

  Αθήνα, 19/03/2012

  Ανακοίνωση – Ενημέρωση

     Σας κοινοποιούμε υπουργική απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης που αφορά τον καθορισμό δικαιολογητικών, διαδικασίας, όρων και προϋποθέσεων για τη χορήγηση βεβαίωσης λειτουργίας ιατρείων, πολυϊατρείων, οδοντιατρείων και πολυοδοντιατρείων, προς ενημέρωση σας.

  Υπουργική Απόφαση για καθορισμό όρων λειτουργίας μονάδων Π.Φ.Υ. ( Μορφή pdf )

  Ο Πρόεδρος                              Ο Γεν. Γραμματέας

  Γιώργος Βουγιούκας                         Ιωάννης Καραμηνάς

  Ιατρός Ακτινολόγος                                 Βιοχημικός

   

  Ανακοίνωση - Ενημέρωση 16 03 2012 ( Διαβίβαση παραστατικών για πληρωμές Ε.Τ.Α.Α. )

  Αθήνα, 16/03/2012

  Ανακοίνωση – Ενημέρωση

     Σας κοινοποιούμε έγγραφα που αναρτήθηκαν στον ιστότοπο της Διαύγειας του Ε.Τ.Α.Α. οι οποίες αφορούν : α) την διαβίβαση παραστατικών πληρωμής ιατρικής περίθαλψης για εξόφληση αυτής της δαπάνης, β) την διαβίβαση παραστατικών λοιπών δαπανών παροχών ανοιχτής περίθαλψης για εξόφληση αυτής της δαπάνης και γ) τη διαβίβαση παραστατικών λοιπών παροχών ανοιχτής περίθαλψης, επίσης. Σας παραθέτουμε τα έγγραφα προς ενημέρωση σας.

  Ιατρική Περίθαλψη ( Μορφή pdf )

  Λοιπές Δαπάνες Παροχών Ανοιχτής Περίθαλψης ( Μορφή pdf )

  Λοιπές Δαπάνες Παροχών Ανοιχτής Περίθαλψης ( Μορφή pdf )

  Ο Πρόεδρος                              Ο Γεν. Γραμματέας

  Γιώργος Βουγιούκας                         Ιωάννης Καραμηνάς

  Ιατρός Ακτινολόγος                                 Βιοχημικός

  Ανακοίνωση - Ενημέρωση 16 03 2012 (Σύναψη σύμβασης Πολυϊατρείων/ Ιατρικών Εταιρειών )

  Αθήνα, 16/03/2012

  Ανακοίνωση – Ενημέρωση

     Σας κοινοποιούμε ανακοίνωση του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. που αφορά τη διαδικασία υπογραφής σύμβασης για τη διενέργεια ιατρικών επισκέψεων και ιατρικών πράξεων με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. από φορείς Π.Φ.Υ. που λειτουργούν ως Ιδιωτικά Ιατρεία ή Ιδιωτικά Πολυϊατρεία ή Ιδιωτικά Εργαστήρια ιατρικής και αποκατάστασης ή Ιατρικές εταιρείες παροχής υπηρεσιών Π.Φ.Υ. και επιθυμούν τη συνέχιση της σύμβασης που είχαν με κάποιον από τους ενταχθέντες στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. φορείς και σας παραθέτουμε παρακάτω τα αντίστοιχα έγγραφα που θα χρειαστεί να καταθέσετε, προς ενημέρωση σας.

  Διαδικασία υπογραφής σύμβασης

  Σύμβαση για διενέργεια ιατρικών επισκέψεων και εκτέλεση ιατρικών πράξεων

  Αίτηση σύναψης σύμβασης ιατρού ( Φυσικού Προσώπου )

  Αίτηση σύναψης σύμβασης ιδιωτικού πολυϊατρείου ή ιατρικής εταιρείας

  Υπεύθυνη Δήλωση νομίμου εκπροσώπου ( Πολυϊατρείου/ Ιατρικής Εταιρείας )

  Υπεύθυνη Δήλωση Επιστημονικού Διευθυντή ( Πολυϊατρείου/ Ιατρικής Εταιρείας )

  Υπεύθυνη Δήλωση Επιστημονικά Υπευθύνου ( Πολυϊατρείου/ Ιατρικής Εταιρείας )

   

  Ο Πρόεδρος                              Ο Γεν. Γραμματέας

  Γιώργος Βουγιούκας                         Ιωάννης Καραμηνάς

  Ιατρός Ακτινολόγος                                 Βιοχημικός

  Ανακοίνωση - Ενημέρωση 15 03 2012 ( Συνάντηση με κ. Κυρ. Σουλιώτη )

   Αθήνα, 15/03/2012

  Ανακοίνωση – Ενημέρωση

     Την Τρίτη το μεσημέρι 13/03/2012 στα γραφεία του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., πραγματοποιήθηκε έκτακτη συνάντηση του Προεδρείου του Συνδέσμου μας με τον Πρόεδρο και Αντιπρόεδρο του Οργανισμού κ.κ. Γερ. Βουδούρη και Κυρ. Σουλιώτη αντίστοιχα, με κύριο θέμα συζήτησης την πληρωμή μέρους των οφειλομένων, μετά την μεγάλη καθυστέρηση που παρατηρείται στην καταβολή των αποζημιώσεων από τους κλάδους υγείας των ταμείων που έχουν ενσωματωθεί στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και την εκ του γεγονότος τούτου τραγική οικονομική θέση στην οποία έχουν περιέλθει το σύνολο των διαγνωστικών κέντρων/ εργαστηρίων του κλάδου της Π.Φ.Υ. της χώρα μας.

     Ο Πρόεδρος του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. αφού εξέφρασε την αδυναμία τήρησης των υπεσχημένων για λόγους που ξεπερνούν τον ίδιο και τον Οργανισμό, με την συνδρομή του Αντιπροέδρου και της διευθύντριας της οικονομικής υπηρεσίας του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., ξεκίνησαν ενέργειες για την καταβολή εκ μέρους του Ι.Κ.Α., των οφειλομένων του Νοεμβρίου του 2011 και ενδεχομένως και του Δεκεμβρίου του ίδιου έτους, καθώς και των αντίστοιχων μηνών του Ο.Α.Ε.Ε., με λιγότερες όμως προσδοκίες και θα μας δώσουν συγκεκριμένη απάντηση την προσεχή Παρασκευή το μεσημέρι.

     Πέραν αυτού του ζητήματος, είχαν ετοιμάσει και δημοσιοποίησαν το απόγευμα της ίδιας ημέρας τις οδηγίες για την υποβολή και πληρωμή των παραπεμπτικών ιατρικών πράξεων και παρακλινικών εξετάσεων, τις οποίες σας έχουμε ήδη με τη σειρά μας κοινοποιήσει, πλην όμως το σύστημα καταχώρησης των εξετάσεων (e- ΔΑΠΥ) θα ενεργοποιηθεί τις επόμενες ημέρες με πιθανή ημερομηνία στις 26 Μαρτίου 2012, ενώ φαίνεται ότι προχωράει και το θέμα της πλήρους ηλεκτρονικής μηχανογράφησης του Οργανισμού, με την υποστήριξη και με την οικονομική συνδρομή του Συνδέσμου μας, αλλά και των υπολοίπων ενώσεων των φορέων της εργαστηριακής ιατρικής.

     Τέλος, προσανατολίζονται στην τροποποίηση του Ενιαίου Κανονισμού Παροχών Υγείας ( Ε.Κ.Π.Υ. ) του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., πλην όμως μέχρι να συμβεί αυτό, τα μέλη μας θα πρέπει να ακολουθούν τον ισχύοντα κανονισμό και τις κατά καιρούς εγκυκλίους που εκδίδει η Διοίκηση του Οργανισμού.

     Θα σας κρατάμε ενήμερους για όλα τα θέματα και να προετοιμάζεστε στη Γενική μας Συνέλευση το Σάββατο 31 Μαρτίου, για τη λήψη σημαντικών αποφάσεων, ανάλογα με τις μέχρι τότε εξελίξεις.

  Ο Πρόεδρος                              Ο Γεν. Γραμματέας

  Γιώργος Βουγιούκας                         Ιωάννης Καραμηνάς

  Ιατρός Ακτινολόγος                                 Βιοχημικός

   

  Ανακοίνωση - Ενημέρωση 15 03 2012 ( Εφαρμογή Πρωτόκολλων Συνταγογράφησης )

  Αθήνα, 15/03/2012

   Ανακοίνωση – Ενημέρωση

     Σας κοινοποιούμε έγγραφο του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. με το οποίο μας ενημερώνουν για τις αποφάσεις, οι οποίες πάρθηκαν σχετικά με την εφαρμογή θεραπευτικών πρωτοκόλλων συνταγογράφησης.

     Ακόμα, αναρτήθηκε στο site της Διαύγειας του Οίκου του Ναύτου έγκριση δέσμευσης πίστωσης ύψους 46.300.612,06 ευρώ για τον τομέα ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ που αφορά ανεξόφλητες υποχρεώσεις του έτους 2011, πλην όμως σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχαμε με το συγκεκριμένο ταμείο μας ενημέρωσαν ότι αφορά τις υπορεώσεις του ταμείου μέχρι και το ΜάΪο του 2011, χωρίς όμως να δεσμευτούν χρονικά πότε θα ξεκινήσει η πληρωμή των οφειλομένων στους παρόχους. Τα έγγραφα σας παρατίθενται παρακάτω.

  Κοινοποίηση Αποφάσεων περί εφαρμογής των θεραπευτικών πρωτοκόλλων συνταγογράφησης.

  Έγκριση Δέσμευσης Πίστωσης 46.300.612,06 ευρώ

   Ο Πρόεδρος                           Ο Γεν. Γραμματέας

  Γιώργος Βουγιούκας                     Ιωάννης Καραμηνάς

  Ιατρός Ακτινολόγος                            Βιοχημικός

  BANNER PRIVACY

  banner healthreport

  Τελευταία νέα

  Βρείτε μας στο Facebook