Ανακοίνωση - Ενημέρωση 27 04 2012 ( Ένταξη ΤΑΥΤΕΚΩ και ΚΑΠ-ΔΕΗ/ΤΑΥΤΕΚΩ στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., 01 06 2012)

  Αθήνα, 27/04/2012

  Ανακοίνωση – Ενημέρωση

     Σας κοινοποιούμε εγκύκλιο του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, με το οποίο μας ενημερώνουν για την αναβολή ένταξης του Κλάδου Υγείας του ΤΑΥΤΕΚΩ και του ΚΑΠ-ΔΕΗ/ΤΑΥΤΕΚΩ στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και ότι αυτοί οι κλάδοι υγείας θα ενταχθούν εντέλει στον Οργανισμό την 01/06/2012, προς ενημέρωση σας.

  Σχετικά με την ένταξη του Κλάδου Υγείας του ΤΑΥΤΕΚΩ και του ΚΑΠ-ΔΕΗ/ΤΑΥΤΕΚΩ στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. (Μορφή pdf)

  Ο Πρόεδρος                              Ο Γεν. Γραμματέας

  Γιώργος Βουγιούκας                         Ιωάννης Καραμηνάς

  Ιατρός Ακτινολόγος                                 Βιοχημικός

  Ανακοίνωση - Ενημέρωση 24 04 2012 ( Νέος Κανονισμός Παροχών Υπηρεσίων Υγείας )

  Αθήνα, 24/04/2012

  Ανακοίνωση – Ενημέρωση

     Σας κοινοποιούμε τον Νέο Κανονισμό Παροχών Υγείας του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. με αριθμό Φ.Ε.Κ. 1233/ Β’ / 11-04-2012 και σας εφιστούμε την προσοχή στο Άρθρο 8 ( Παρακλινικές Εξετάσεις), διότι στα χειρόγραφα παραπεμπτικά η αξία του παραπεμπττικού που υπερβαίνει τα 30 ευρώ, χρειάζεται θεώρηση από ελεγκτή ιατρό, προς ενημέρωση σας

  Φ.Ε.Κ. 1233/ Β’ /11-04-2012 ( Μορφή pdf )

  Ο Πρόεδρος                              Ο Γεν. Γραμματέας

  Γιώργος Βουγιούκας                         Ιωάννης Καραμηνάς

  Ιατρός Ακτινολόγος                                 Βιοχημικός

  23 04 2012 Aνακόινωση - Ενημέρωση (Ακτινοθεραπευτικές Πράξεις )

  Αθήνα, 23/04/2012

  Ανακοίνωση – Ενημέρωση

     Σας κοινοποιούμε έγγραφο του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. με το οποίο μας παρέχονται πληροφορίες, οι οποίες αφορούν τις ακτινοθεραπευτικές πράξεις., προς ενημέρωση σας.

  Ακτινοθεραπευτικές πράξεις ( Μορφή pdf )

  Ο Πρόεδρος                              Ο Γεν. Γραμματέας

  Γιώργος Βουγιούκας                         Ιωάννης Καραμηνάς

  Ιατρός Ακτινολόγος                                 Βιοχημικός

  Ανακοίνωση 23 04 2012 ( Σύμβαση e-diagnosis )

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

  ΑΘΗΝΑ   23/4/2012

  Η ΩΡΑ ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ ……

     Ο πρόεδρος του Πανελληνίου Συνδέσμου Ιατρικών Διαγνωστικών Κέντρων υπέγραψε στις 20/04/2012 και μετά από την ομόφωνη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μελών του, την τριμερή σύμβαση έργου μεταξύ των παρόχων του κλάδου, του ΕΟΠΥΥ και της εταιρείας εκτέλεσης του έργου της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης (e-diagnosis) .

     Σύμφωνα με τη σύμβαση, κάθε μέλος του Συνδέσμου χρηματοδοτεί το σύστημα της ηλεκτρονική συνταγογράφησης με το 1 0/00 επί των απαιτήσεων του από τον ΕΟΠΥΥ.

     Μετά την υπογραφή της σύμβασης ο κύριος Βουγιούκας δήλωσε ότι η ώρα της αλήθειας σήμανε για όλους. Ο κλάδος δεσμεύτηκε ότι θα συμβάλλει με κάθε τρόπο στην επιτυχία του εγχειρήματος ΕΟΠΥΥ και της απομείωσης των δαπανών στις πραγματικές ανάγκες του πληθυσμού. Με την πράξη μας αυτή στοχεύουμε αφ’ ενός μεν στον αυτοέλεγχo του όλου συστήματος συνταγογράφησης(κλειστός προϋπολογισμός) και αφ’ ετέρου στην εξάλειψη της προκλητής ζήτησης και της κατευθυνόμενης συνταγογράφησης. Σε μια δύσκολη οικονομική συγκυρία για τη χώρα μας, η εντιμότητα και ο πατριωτισμός των κοινωνικών και των επαγγελματικών ομάδων αποδεικνύεται με τις πράξεις και όχι με τα λόγια.

     Γι’ αυτό καλούμε τόσο τον κάθε πάροχο να συνυπογράψει την εκτέλεση του έργου, όσο και τη Διοίκηση του ΕΟΠΥΥ να τηρήσει τις δημόσιες δεσμεύσεις της για την εξόφληση του πρώτου διμήνου του 2012 στις 30/04/2012 του τρέχοντος έτους, ούτως ώστε, αφ’ ενός να αποδείξει ότι αντιμετωπίζει ισότιμα το σύνολο των παρόχων και αφ ‘ ετέρου μέσα από την πρώτη χρηματοδότηση που θα κάνουν τα μέλη μας, να ξεκινήσει άμεσα η εφαρμογή του έργου (e-diagnosis).

     Συνεπώς η ώρα της αλήθειας σήμανε για όλους. Έργα και όχι λόγια.

     Ακολούθως, σας κοινοποιούμε τη σύμβαση έργου που έχουν υπογράψει τα τρία μέρη, για ενημέρωσή σας.

  Σύμβαση Έργου ( Μορφή WORD )

   Ο Πρόεδρος                                                                           Ο Γεν. Γραμματέας

   Γεώργιος Βουγιούκας                                                               Ιωάννης Καραμηνάς

  Ιατρός Ακτινολόγος                                                                        Βιοχημικός

  Ανακόινωση - Ενημέρωση 17 04 2012 ( Σχετικά με απόδοση δαπάνης Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και Κοστολόγηση Υπερήχων )

  Αθήνα, 17/04/2012

     Ανακοίνωση - Ενημέρωση

     Σας κοινοποιούμε ανακοινώσεις του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. που αφορούν : α) την απόδοση δαπάνης ιατρικών επισκέψεων Ιανουαρίου και Φεβρουαρίου 2012 για ιατρούς και κλινικές, β) τις λίστες αυτών των ιατρών και των κλινικών που αποζημιώθηκαν για αυτές τις επισκέψεις αυτού του διαστήματος και γ) ανακοίνωση σχετικά με την κοστολόγηση των υπερήχων, προς ενημέρωση σας.

  Ανακοίνωση σχετικά με την απόδοση δαπάνης ιατρικών επισκέψεων Ιανουαρίου και Φεβρουαρίου 2012 (Μορφή pdf)

  Λίστα ιατρών ( Μορφή pdf )

  Λίστα κλινικών ( Μορφή pdf )

  Κοστολόγηση υπερήχων ( Μορφή pdf )

  Ο Πρόεδρος                              Ο Γεν. Γραμματέας

  Γιώργος Βουγιούκας                         Ιωάννης Καραμηνάς

  Ιατρός Ακτινολόγος                                 Βιοχημικός


  BANNER PRIVACY

  banner healthreport

  Τελευταία νέα

  Βρείτε μας στο Facebook