Προκήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά

  Με τίτλο

  «Υπηρεσίες Υποστήριξης του Πανελληνίου Συνδέσμου Ιατρικών Διαγνωστικών Κέντρων (ΠΑ.Σ.Ι.ΔΙ.Κ.)»

  για το έργο

  «ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝ 

  1-49 ΑΤΟΜΑ, ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ»

  στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος

  «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ»

  Κατεβάστε την προκήρηξη

   

  Προκήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού

  ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013

  Αρχεία

  Παραδειγμα - PASIDIK ΕΠΙΣΤΟΛΗ

  Επιστολή

  ΥΔ_ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΑΣ

  Υ Δ DHMOSIOTITA_yd_pros1

  Προσύμφωνο συνεργασίας ΚΕΚ_ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

  Προσύμφωνο Συνεργασίας TASEIS - μελος

  Β_Υπεύθυνη Δήλωση_Δικαιολογητικό 2 ΕΜΕ

  Β_Υπεύθυνη Δήλωση_Διk 7Νομιμου Εκπρο

  Β_Υπεύθυνη Δήλωση_ΔιΚ  8 Ενισχ Ησ Σημασιας

  Β_Πίνακας 2_ΕΜΕ

  Β_Πίνακας 1_Απασχολούμενο προσωπικό

  Β_Απαιτούμενα Στοιχεία-Δικαιολογητικά

  Β_ΑΙΤΗΣΗ ΕΠΙΧ

  BANNER PRIVACY

  banner healthreport

  Βρείτε μας στο Facebook