Ανακοίνωση - Ενημέρωση (Παράταση Συμβάσεων με τον ΟΠΑΔ)

                                                               Αθήνα, 13/10/2011

   Ανακοίνωση – Ενημέρωση

     Σας ενημερώνουμε ότι το Δ.Σ. του ΕΟΠΥΥ, με την υπ’ αριθμόν 23 απόφαση του , που πήρε στις 13/09/2011, εξουσιοδότησε τις διοικήσεις των ασφαλιστικών οργανισμών που τον αποτελούν (Ο.Π.Α.Δ., Ι.Κ.Α., Ο.Α.Ε.Ε., και Ο.Γ.Α.) , να παρατείνουν την ισχύ των συμβάσεων που έχει ο κάθε ασφαλιστικός φορέας με προμηθευτές υγείας, μέχρι τη σύναψη των νέων συμβάσεων με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

     Ήδη ο Ο.Π.Α.Δ., με την από 04/10/2011 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, προχώρησε στην ανωτέρω απόφαση του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., την οποία και σας κοινοποιούμε.

  Παράταση συμβάσεων με προμηθευτές υγείας.(Μορφή pdf)

      Ο Πρόεδρος                                                   Ο Γεν. Γραμματέας

  Γιώργος Βουγιούκας                                            Γιάννης Καραμηνάς

  Ιατρός Ακτινολόγος                                                  Βιοχημικός

  Ανακοίνωση -Ενημέρωση (Σχετικά με την πίστωση χρημάτων από ΟΠΑΔ και ΕΤΑΠ-ΜΜΕ)

                                                                Αθήνα, 07/10/2011

  Ανακοίνωση – Ενημέρωση

     Σας ενημερώνουμε ότι ο ΟΠΑΔ και το ΕΤΑΠ-ΜΜΕ ενέκριναν και πίστωσαν χρήματα στους κωδικούς που αφορούν ιατρικές επισκέψεις, ιατρικές πράξεις, παρακλινικές εξετάσεις για συμβεβλημένα εργαστήρια (φυσικά πρόσωπα) και παρακλινικές εξετάσεις για συμβεβλημένα διαγνωστικά κέντρα (νομικά πρόσωπα).

     Ακολουθούν οι αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης από μέρους του ΟΠΑΔ και του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ.

  Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης ΟΠΑΔ (φυσικά πρόσωπα)

  (μορφή pdf)

  Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης ΟΠΑΔ (νομικά πρόσωπα)

  (μορφή pdf)

  Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης ΕΤΑΠ-ΜΜΕ (νομικά πρόσωπα)

  (μορφή pdf)


         Ο Πρόεδρος                                        Ο Γεν. Γραμματέας

  Γιώργος Βουγιούκας                                 Γιάννης Καραμηνάς

  Ιατρός Ακτινολόγος                                         Βιοχημικός

  Ανακοίνωση - Ενημέρωση ( Για τον νόμο 3996/2011)

                                                               Αθήνα, 28/09/2011

  Ανακοίνωση – Ενημέρωση

     Σας ενημερώνουμε ότι, στον Νόμο 3996/2011 ( Φ.Ε.Κ. 170 Α’/ 05-08-2011) « Αναμόρφωση του Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας, ρυθμίσεις θεμάτων Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις », έχει ψηφισθεί τροπολογία στο άρθρο 57, με τίτλο «Υποβολή καταστάσεων εισφορών ασφαλισμένων και εργοδοτών των Τομέων Υγειονομικών του Ε.Τ.Α.Α.», η οποία με τέσσερις παραγράφους συμπληρώνει το άρθρο 6 του ν.δ. 3348/1955 και οι οποίες στην ουσία αυστηροποιούν τις διαδικασίες απογραφής στο Μητρώο Εργοδοτών και την υποβολή καταστάσεων εισφορών και εξόφλησης αυτών, με την επιβολή υψηλών προστίμων και άλλων αυστηρών υποχρεώσεων, για τους εργοδότες που απασχολούν υγειονομικούς.

     Σας επισυνάπτουμε το ν. 3996/2011 και θα πρέπει να ανατρέξετε στο άρθρο 57, το οποίο σας συστήνουμε να το διαβάσετε προσεκτικά, γιατί επιβάλλει μεγάλες επιβαρύνσεις σε όσους δεν συμμορφώνονται σ’ αυτά που αναφέρονται στις παραγράφους του και σε άλλες ισχύουσες διατάξεις, από το Σεπτέμβριο τρέχοντος έτους και μετά.

     Κλείνοντας, σας ενημερώνουμε ότι, το Προεδρείο του Συνδέσμου μας, έχει δρομολογήσει συναντήσεις και με τον Πρόεδρο του Ενιαίου πλέον Ταμείου (Ε.Τ.Α.Α.), αλλά και με τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, για να προσπαθήσουμε να ορθολογικοποιήσουμε τις εισφορές και στον τομέα των Υγειονομικών, όπως είναι και στους άλλους τομείς του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολούμενων (Μηχανικών, Δικηγόρων, Συμβολαιογράφων).

  Νόμος 3996/2011 (Μορφή pdf)

       Ο Πρόεδρος                                                         Ο Γεν. Γραμματέας

  Γιώργος Βουγιούκας                                                   Γιάννης Καραμηνάς

  Ιατρός Ακτινολόγος                                                         Βιοχημικός

  Ανακοίνωση - Ενημέρωση (Συναντήσεις με κ.Νικόλη, κ. Σουλιώτη και κ. Δημόπουλο)

                                                                  Αθήνα 23/09/2011

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

     Σε συνέχεια των αποφάσεων του τελευταίου Δ.Σ. του Συνδέσμου μας (Πέμπτη 15/09/11), το Προεδρείο του Συνδέσμου, προγραμμάτισε και προσδιόρισε για την Τετάρτη 21/09/11 διαδοχικές συναντήσεις, με τον Υποδιοικητή του Ι.Κ.Α. κ. Νικόλη Κωνσταντίνο, υπεύθυνο για οικονομικά θέματα, με τον Πρόεδρο του Ο.Π.Α.Δ. κ. Σουλιώτη Κυριάκο και με το Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Υγείας κ. Δημόπουλο Αντώνη, λόγω απουσίας του Υπουργού Υγείας στο εξωτερικό.

     Τον υποδιοικητή του Ι.Κ.Α. κ. Νικόλη Κωνσταντίνο τον ενημερώσαμε για το έντονο πρόβλημα ρευστότητας που αντιμετωπίζουν τα διαγνωστικά κέντρα, κυρίως λόγω των μεγάλων καθυστερήσεων εξόφλησης των απαιτήσεων μας, από τα δημόσια ασφαλιστικά ταμεία και του προτείναμε τέσσερις τρόπους-ενέργειες, που θα μπορούσε να κάνει το ίδρυμα για να βοηθήσει στην επίλυση του συγκεκριμένου προβλήματος.

     Η πρώτη ενέργεια που του ζητήθηκε, ήταν η εφαρμογή της τροπολογίας του νόμου 3965/11 (Φ.Ε.Κ. 113 Α’), που δίνει τη δυνατότητα σ΄ όλους τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης, να καταβάλλουν στους συμβεβλημένους προμηθευτές τους, ως προκαταβολή το 90% του αιτούμενου ποσού, μετά από πρόχειρο λογιστικό έλεγχο, άμεσα, πρακτική που εφαρμόζει άλλωστε το Ι.Κ.Α., στις απαιτήσεις των ιδιωτικών κλινικών, με τις οποίες έχει σύμβαση.

     Η δεύτερη ενέργεια που του ζητήθηκε, ήταν να προωθήσει προς έγκριση στη διοίκηση του Ι.Κ.Α., τη δυνατότητα εκχώρησης των απαιτήσεων μας (factoring), όσων διαγνωστικών κέντρων το επιθυμούν, για να βελτιώσουν έτσι τη ρευστότητά τους.

     Επίσης του ζητήθηκε να παρέμβει στον πρόεδρο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ώστε να μειωθεί ο παράξενα και παράλογα μεγάλος χρόνος αναμονής των επιτροπικών ενταλμάτων, που είναι προς υπογραφή στα γραφεία κάποιων παρέδρων (επιτρόπων).

     Τέλος, του προτείναμε συμψηφισμό των απαιτήσεών μας, με τις ασφαλιστικές εισφορές των εργαζομένων μας, που εμείς με τη σειρά μας, οφείλουμε στο ίδρυμα.

     Για τις τρεις πρώτες ενέργειες, η απάντησή του ήταν ότι θα διερευνήσει τις δυνατότητες που υπάρχουν για να τις ικανοποιήσει.

     Για το συμψηφισμό που του προτείναμε, μας απάντησε άμεσα αρνητικά, ότι οι υπηρεσίες του ιδρύματος δεν έχουν αυτή τη δυνατότητα να ικανοποιήσουν την επιθυμία μας, πλην όμως μας ανέφερε ότι, επεξεργάζονται τον τρόπο, μέσω του οποίου θα μπορούμε να πληρώνουμε τις ασφαλιστικές μας εισφορές, με ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου.

     Αμέσως μετά, είχαμε προσδιορίσει συνάντηση με τον Πρόεδρο του Ο.Π.Α.Δ. κ. Σουλιώτη Κυριάκο, στον οποίο θέσαμε δύο ζητήματα: α) την υπόσχεση που είχε δώσει, ότι με την ψήφιση της τροπολογίας για το 90% που θα αφορά σε όλα τα ασφαλιστικά ταμεία, θα προχωρήσει στην πληρωμή των απαιτήσεών μας από το Τ.Υ.Δ.Κ.Υ., δεδομένου ότι το εν λόγω ταμείο έχει χρήματα και β) τη μεγάλη καθυστέρηση που υπάρχει σε μερικές Υ.Π.Α.Δ., κυρίως της Αττικής, για την ενταλματοποίηση του 90% των απαιτήσεών μας.

     Από την επιτόπια διερεύνηση μας, τις συναντήσεις και τους διάλογους, με στελέχη του Τ.Υ.Δ.Κ.Υ. και των σε καθυστέρηση Υ.Π.Α.Δ., η επίσημη δικαιολογία των εν λόγω διευθυντών, είναι η έλλειψη προσωπικού και σε κάποιες περιπτώσεις, η καθυστέρηση επιστροφής των ενταλμάτων από τους παρέδρους, οι οποίοι και αυτοί με τη σειρά τους, επικαλούνται έλλειψη προσωπικού.

     Επειδή το Προεδρείο του Συνδέσμου μας, αντιλαμβάνεται ότι η κύρια ευθύνη χρεώνεται στην κακή λειτουργία της Δημόσιας Διοίκησης και στους κακούς και ράθυμους Δημοσίους Υπαλλήλους, θα κάνουμε προσπάθεια να παρέμβουμε σε επίπεδο Προέδρου Ελεγκτικού Συνεδρίου, μήπως και διορθώσουμε κάπως την κατάσταση.

     Κλείνοντας, σας ενημερώνουμε ότι η τελευταία συνάντηση που είχαμε προγραμματίσει με τον Γενικό Γραμματέα του Υπ. Υγείας κ. Αντώνη Δημόπουλο, ανεβλήθη, λόγω κατάληψης του Υπουργείου Υγείας, από εργαζόμενους διαφόρων φορέων που ανήκουν στο εν λόγω Υπουργείο, με αίτημα να μην ισχύσει σ’ αυτούς, η εργασιακή εφεδρεία!!!

   

     Θα σας κρατάμε ενήμερους για τις εξελίξεις.

   

                                      Μετά τιμής

   

       Ο Πρόεδρος                                            Ο Γεν. Γραμματέας

  Γιώργος Βουγιούκας                                       Γιάννης Καραμηνάς

  Ιατρός Ακτινολόγος                                            Βιοχημικός

  Ανακοίνωση - Ενημνέρωση (Σχετικά με τον Οίκο του Ναύτου)

                                                               ΑΘΗΝΑ, 22/09/2011

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

     Το Προεδρείο του Συνδέσμου μας, πρίν 2 ημέρες, Τρίτη 20/09/2011, συναντήθηκε με την Πρόεδρο του Οίκου του Ναύτου, με κύριο θέμα συζήτησης την αναβάθμιση και βελτίωση του προγράμματος ηλεκτρονικής καταγραφής των παρακλινικών εξετάσεων , ιατρικών πράξεων και φαρμάκων (ηλεκτρονικές εντολές), μετά τη διαπίστωση αδυναμιών του συστήματος τις πρώτες εβδομάδες λειτουργίας του.

     Αποφασίστηκε άμεση συνάντηση ομάδων εργασίας και από τις δύο πλευρές, οι οποία ορίστηκε για σήμερα Πέμπτη 22/09/2011, για να επιλύσουν τις αδυναμίες του συστήματος που έχουν ήδη καταγραφεί και να δημιουργήσουν ένα συνεχή δίαυλο επικοινωνίας μεταξύ τους, μέχρι την οριστική επίλυση όλων των προβλημάτων του προγράμματος ηλεκτρονικής καταγραφής που θα προκύψουν.

    Επίσης θέσαμε το θέμα της καθυστέρησης εξόφλησης των οφειλομένων που έχει φτάσει πλέον τον ένα χρόνο (Σεπτέβριος 2010)και λάβαμε τη διαβεβαίωση ότι το αργότερο μέχρι της 10 Οκτωβρίου του τρέχοντος έτους, θα εξοφλθούν οι οφειλές του ταμείου μέχρι και τον Απρίλιο του τρέχοντος έτους.

     Τέλος, μας δήλωσε ότι έχει ήδη διευθετηθεί η ανισότητα που υπήρχε ως προς το plafond στις συμβάσεις που έχει υπογράψει ο Οίκος του Ναύτου με τους ιατρούς φυσικά πρόσωπα, σε σύγκριση με εκείνες που έχει υπογράψει με τα Διαγνωστικά Κέντρα (νομικά πρόσωπα).

   

                                           Μετά τιμής

       Ο Πρόεδρος                                           Ο Γεν. Γραμματέας

  Γιώργος Βουγιούκας                                   Γιάννης Καραμηνάς

  Ιατρός Ακτινολόγος                                         Βιοχημικός

  BANNER PRIVACY

  banner healthreport

  Τελευταία νέα

  Βρείτε μας στο Facebook