Επιστολή προς τον Ι.Σ.Α. 07 12 2011

      Προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών:

  κ. ΠΑΤΟΥΛΗ ΓΕΩΡΓΙΟ, Πρόεδρο

  κ. ΡΕΝΤΗ ΑΧΙΛΛΕΑ, Αντιπρόεδρο

  κ. ΤΣΟΥΚΑΛΟ ΕΥΣΤΑΘΙΟ, Γενικό Γραμματέα

  κ. ΠΑΤΣΟΥΡΑΚΟ ΦΩΤΙΟ, Ταμία

  κ. ΑΛΑΜΑΝΟ ΙΩΑΝΝΗΣ

  κ. ΔΑΤΣΕΡΗ ΙΩΑΝΝΗ

  κ. ΔΡΙΤΣΑ ΣΩΤΗΡΙΟ

  κ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟ

  κ. ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟ

  κ. ΖΑΧΑΡΙΑΔΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

  κ. ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥ ΜΑΡΙΟ

  κ. ΘΩΜΟΠΟΥΛΟ ΑΝΔΡΕΑ

  κ. ΚΑΛΙΑΜΠΑΚΟ ΣΩΤΗΡΙΟ

  κ. ΜΑΡΙΝΟ ΓΕΩΡΓΙΟ

  κ. ΜΠΑΤΑΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟ

  κ. ΠΙΤΣΟΛΗ ΘΕΟΔΩΡΟ

  κ. ΨΥΧΑΡΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ, μέλη

  Κοινοποιούμενη και στον Υπουργό Υγείας κ. Ανδρέα Λοβέρδο,

                                                             Αθήνα, 07.12.2011

  Αξιότιμε κ. Πρόεδρε,

   

     Με έκπληξη λάβαμε παράπονα από μέλη μας πως ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών αρνείται να εφαρμόσει τις διατάξεις του νόμου, κατά την εκτέλεση του καθήκοντος γνωμοδότησης επί καταστατικών ιατρικών εταιρειών, σύμφωνα με το άρθρο 11 του ΠΔ 84/2001 και ειδικότερα αρνείται να γνωμοδοτήσει θετικά σε περιπτώσεις τροποποιήσεως καταστατικών οι οποίες απαλείφουν τον περιορισμό κατοχής του 51% μετοχών ιατρικών εταιρειών από ειδικευμένους ιατρούς. Αναφέρουμε με έκπληξη, διότι δεν μπορούμε να αντιληφθούμε πως ο μεγαλύτερος επιστημονικός σύλλογος της χώρας παραβιάζει το νόμο!

     Γνωρίζετε άριστα (καθότι διαμαρτυρηθήκατε κατά την ψήφισή της) πως διάταξη του άρθρου 2 § 2(η) του Ν. 3919/2011 ρητά αναφέρει ότι αίρονται οι περιορισμοί που εξαρτούν την δυνατότητα συμμετοχής σε Μετοχικό κεφάλαιο εταιρειών από την  ύπαρξη ορισμένης ιδιότητας (εν προκειμένω της Ιατρικής). Αναφέρει ρητά το άρθρο: «Η επιβολή περιορισμών σχετιζομένων με τη συμμετοχή στη σύνθεση του μετοχικού ή εταιρικού κεφαλαίου, συναπτομένων προς την ύπαρξη ή την έλλειψη ορισμένης επαγγελματικής ιδιότητας». Συνεπώς ο περιορισμός του 51% που ίσχυε σε περιπτώσεις ιατρικών εταιρειών έχει καταργηθεί.

     Επιπλέον, η διάταξη του άρθρου 2 § 2(ε) του Ν. 3919/2011 αίρει απαγορεύσεις στην δημιουργία υποκαταστημάτων. Αναφέρει η διάταξη ότι αίρεται: «Η απαγόρευση για ένα πρόσωπο της δημιουργίας περισσότερων εγκαταστάσεων ή επαγγελματικής δραστηριοποιήσεως σε περισσότερες εγκαταστάσεις, σε ένα ή περισσότερα γεωγραφικά διαμερίσματα». Συνεπώς η δημιουργία υποκαταστημάτων (απεριόριστα στον αριθμό) ιατρικών εταιρειών επιτρέπεται αφού η σχετική απαγόρευση έχει αρθεί.

      Οποιαδήποτε άρνηση εφαρμογής των σαφών διατάξεων του νόμου από ΝΠΔΔ (όπως εν προκειμένω οι Ιατρικοί Σύλλογοι) κατά την άσκηση καθηκόντων τους μπορεί να αποτελεί και τέλεση ποινικού αδικήματος αφού τα μέλη του ΔΣ θεωρούνται «υπάλληλοι» κατά τον νόμο.

      Ανεξαρτήτως όμως των τυχόν κυρώσεων σε περίπτωση παράβασης του καθήκοντος εφαρμογής των νόμων, οι ανωτέρω διατάξεις είναι σαφείς και αποτελούν νόμους του Κράτους, τους οποίους ο Ιατρικός Σύλλογος οφείλει δεοντολογικά να εφαρμόσει κατά την άσκηση των καθηκόντων του ανεξαρτήτως του εάν συμφωνεί μαζί τους. Όπως γνωρίζετε, βασικό θεμέλιο της Δημοκρατίας μας είναι ο σεβασμός στον νόμο. Αυτός ο σεβασμός πρέπει πρωτίστως να προέρχεται από τους ασκούντες εξουσία αφού αποτελεί και παιδαγωγικό τους καθήκον. Ιδιαίτερα βεβαίως εάν αφορά επιστημονικό σύλλογο με οργάνωση και υψηλού πνευματικού επιπέδου μέλη. Συνεπώς, ιδιαίτερα εσείς οφείλετε να παραμερίσετε τις όποιες (θεμιτές ίσως κατά την άποψή σας) αντιρρήσεις σας και συνδικαλιστικές σας επιδιώξεις και να αρθείτε εν προκειμένω στο υψηλό επίπεδο που επιβάλει η μόρφωση των μελών σας.

      Σας καλούμε να αρθείτε στο ύψος των περιστάσεων και να μην προκαλέσετε ζημία στα μέλη μας, ιδιαίτερα αυτή την κρίσιμη περίοδο για την χώρα. Η τυχόν ζημία θα έχει αντίκτυπο και στα μέλη σας όπως και στην κοινωνία.

      Σας καλούμε, για ύστατη φορά να εφαρμόσετε τον νόμο και είμαστε σίγουροι ότι θα αντιληφθείτε το καθήκον σας.

                                 Με τιμή,

      Ο Πρόεδρος                                   Ο Γεν. Γραμματέα

  Γιώργος Βουγιούκας                            Ιωάννης Καραμηνάς

  Ιατρός Ακτινολόγος                                   Βιοχημικός

  Ανακοίνωση - Ενημέρωση για Ιατρικούς Συλλόγους 02 12 2011

                                                                Αθήνα, 02/12/2011

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

    Αναφορικά με το θέμα που έχει προκύψει μετά τις «Οδηγίες» του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου και κάποιων Ιατρικών Συλλόγων προς Ιατρούς και Ιατρικές Εταιρείες, προκειμένου να προχωρήσουν σε αναστολή και επίσχεση των ιατρικών τους συμβάσεων με τον ΟΠΑΔ, ο Σύνδεσμός μας επιθυμεί να διευκρινίσει τα εξής:

  • Οι Ιατρικοί Σύλλογοι μπορούν να δίδουν οδηγίες μόνο προς Ιατρούς. Δεν δεσμεύουν ούτε και μπορούν να επηρεάσουν την λειτουργία των Ιατρικών Διαγνωστικών Εργαστηρίων και Διαγνωστικών Κέντρων που λειτουργούν υπό μορφή εταιρείας. Αντισυμβαλλόμενος του ΟΠΑΔ είναι το νομικό πρόσωπο των ιατρικών εταιρειών που λειτουργούν τις μονάδες ΠΦΥ.
  • Η απαίτηση του ΠΙΣ διαμέσου των Ιατρικών Συλλόγων προς όλους τους Ιατρούς να προχωρήσουν σε επίσχεση των συμβάσεων τους με τον ΟΠΑΔ επ’ απειλή της παραπομπής στο πειθαρχικό συμβούλιο όσων δεν συμφωνούν, αποτελεί παράνομη και κατάφορη παραβίαση των ατομικών δικαιωμάτων των Ιατρών. Ως τέτοια δεν μπορεί να δεσμεύσει τους Ιατρούς στην απαλλοτρίωση των περιουσιακών τους δικαιωμάτων και συνεπώς οποιαδήποτε σχετική πειθαρχική κύρωση θα είναι προδήλως παράνομη και ακυρωτέα καθώς και προσωπικά κατακριτέα απόφαση για όσους την πρότειναν και την υιοθέτησαν.
  • Ο Σύνδεσμός μας βρίσκεται απέναντι σε κάθε προσπάθεια εκβιαστικής επιβολής θέσεων και απόψεων απ’ όπου και αν προέρχεται. Τα μέλη μας, ως κατεξοχήν πληγέντα από τις καθυστερήσεις στην αποπληρωμή των οφειλών του ΟΠΑΔ και των λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών, προσπαθούν ακόμα και σήμερα να προσφέρουν υψηλού επιπέδου ιατρικές υπηρεσίες προς τον Ελληνικό λαό, χωρίς να τον εμπλέκουν σε συνδικαλιστικές τους επιδιώξεις. Ο δοκιμαζόμενος πανταχόθεν συνταξιούχος και ασφαλισμένος δεν θα έπρεπε να επιβαρύνεται επιπλέον σε αυτή την δύσκολη περίοδο και να τίθεται η υγεία του σε κίνδυνο.
  • Πρέπει όλοι να αντιληφθούμε την τραγική οικονομική κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει η χώρα μας, για την οποία ευθύνη έχουμε όλοι μας, χωρίς αυτήν την ώρα να έχουμε την πολυτέλεια επιμερισμού του βαθμού ευθύνης. Αυτήν την ώρα προέχει η σωτηρία της πατρίδος και του λαού της, δηλαδή όλων μας και αυτό θα συμβεί όταν όλοι απεμπολήσουμε πρακτικές και νοοτροπίες του παρελθόντος και συμπεριφερθούμε με αίσθημα ευθύνης, αλληλεγγύης και δικαιοσύνης κυρίως όμως με σκληρή δουλειά.
  • Τέλος, θεωρούμε ότι λύσεις μπορούν να βρεθούν μόνο μέσα από τον γόνιμο διάλογο και όχι υπό την μορφή υποβολής.

     Καλούμε όλα τα μέλη μας να αγνοήσουν τις «οδηγίες» των Ιατρικών Συλλόγων, όπου αυτές υπάρχουν, και να πράξουν με γνώμονα το δημόσιο συμφέρον, προστατεύοντας έμπρακτα (και όχι στα λόγια) την δημόσια υγεία

       Ο Πρόεδρος                               Ο Γεν. Γραμματέας

  Γιώργος Βουγιούκας                          Ιωάννης Καραμηνάς

  Ιατρός Ακτινολόγος                                 Βιοχημικός

  Ανακοίνωση για την διαμόρφωση του νέου Δ.Σ. του ΠΑΣΙΔΙΚ

                                                                Αθήνα 2/12/2011

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

      Το νέο Δ.Σ. που προέκυψε από τις πρόσφατες αρχαιρεσίες του ΠΑ.Σ.Ι.ΔΙ.Κ., συνεδρίασε χθες 1 Δεκεμβρίου 2011, για να συγκροτηθεί σε σώμα.

  Η σύνθεση του νέου Δ.Σ. έχει ως εξής:

  Πρόεδρος             : Βουγιούκας Γεώργιος

  Αντιπρόεδρος α’  : Παπανδρέου Δημήτριος

  Αντιπρόεδρος β’ : Κατσίκης Ευάγγελος

  Γεν. Γραμματέας : Καραμηνάς Ιωάννης

  Ταμίας :                Γαλής Αντώνιος

  Ειδ. Γραμματέας : Πετμεζάκης Νικόλαος

  Μέλος :               Μάκκας Ιωάννης

  Μέλος :                Σούκας Ιωάννης

  Μέλος :                Πυργαντή Δήμητρα

  Αναπληρωματικά μέλη του νέου Δ.Σ. σύμφωνα με τη σειρά εκλογής τους είναι:

  Αναπλ/τικό μέλος: Μελισσανίδης Παύλος

  Αναπλ/τικό μέλος: Ρωμαντζόγλου Παναγιώτης

  Αναπλ/τικό μέλος: Πλούμης Χρήστος

  Ανακοίνωση για το Αποτέλεσμα των Εκλογών του ΠΑΣΙΔΙΚ

                                                                Αθήνα 28/11/2011

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

     Το Σάββατο 26/11/2011, στο ξενοδοχείο «ΤΙΤΑΝΙΑ», διεξήχθη με επιτυχία η τακτική εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση, του ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ.

     Αφού συζητήθηκαν και αναλύθηκαν τα θέματα της ημερησίας διάταξης, με τη συνδρομή και νομικών συμβούλων προσκεκλημένων για τη συγκεκριμένη συνεδρίαση, ακολούθησε η ψηφοφορία για την ανάδειξη των μελών του νέου Διοικητικού Συμβουλίου και της Ελεγκτικής Επιτροπής.

     Εψήφησαν οι παρόντες σύνεδροι, νόμιμοι εκπρόσωποι μονάδων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω εξουσιοδοτήσεων και όλα τα ψηφοδέλτια ευρέθησαν έγκυρα από την Εφορευτική Επιτροπή.

     Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας μετά την καταμέτρηση των ψήφων και ανάλογα με τον αριθμό των ψήφων που έλαβαν οι υποψήφιοι του ενιαίου ψηφοδελτίου, έχει ως εξής:

      Για το ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

  1. Καραμηνάς Ιωάννης                 117
  2. Βουγιούκας Γεώργιος                114
  3. Γαλής Αντώνιος                        94
  4. Πετμεζάκης Νικόλαος                 81
  5. Μάκκας Ιωάννης                       74
  6. Κατσίκης Ευάγγελος                  60
  7. Παπανδρέου Δημήτριος             58
  8. Πυργαντή Δήμητρα                  57
  9. Σούκας Ιωάννης                       44

  10.Μελισσανίδης Παύλος               39

  11.Ρωμαντζόγλου Παναγιώτης       36

  12.Πλουμής Χρήστος                   35

  Για την ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

  1. Πλουμής Ιωάννης              92
  2. Λαμπράκος Γεώργιος                 82
  3. Σούκας Γεώργιος                      51

     Οι εννέα πρώτοι υποψήφιοι σε αριθμό ψήφων είναι τα τακτικά μέλη του νέου Δ.Σ. και οι υπόλοιποι τρεις είναι τα αναπληρωματικά μέλη, ενώ για την Ελεγκτική Επιτροπή, εκλέγονται ως τακτικά μέλη και οι τρεις υποψήφιοι.

     Τα τακτικά μέλη του νέου Δ.Σ. θα συνεδριάσουν σύντομα για να συγκροτηθούν σε σώμα και η νέα σύνθεση του θα σας ανακοινωθεί.

     Ακολουθεί η εναρκτήριος ομιλία του απερχόμενου Προέδρου του ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ κ. Γιώργου Βουγιούκα καθώς και η παρουσίαση της νομικού συμβούλου, εξειδικευμένης στο εργατικό δίκαιο κας Κουμπαρούλη Ρούλας, για τα εργασιακά θέματα που μας απασχολούν.

  Παρουσίαση Νομικού Συμβούλου (Μορφή pdf)

                        Η ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

  Εναρκτήριος Ομιλία Απερχόμενου Προέδρου, Γ. Βουγιούκα.

                                                                 Αθήνα 26/11/2011

     Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, μέλη του ΠΑ.Σ.Ι.ΔΙ.Κ.,

     Καλημέρα σας.

     Εκ μέρους του απερχόμενου Δ.Σ. του Συνδέσμου μας, σας καλωσορίζω στην τακτική εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση, η οποία πραγματοποιείται σε μία περίοδο δύσκολη, αβέβαιη και ρευστή, για το μέλλον της χώρας μας, συνεπώς και του κλάδου παροχών υπηρεσιών υγείας που δραστηριοποιούμεθα.

     Οι δυσκολίες και αβεβαιότητες δεν είναι μόνο οικονομικές, οι οποίες είναι πλέον εμφανείς, αλλά κοινωνικές και κατ’ επέκταση πολιτικές και οι οποίες επεκτείνονται και έξω από τα σύνορα της πατρίδας μας, με αποτέλεσμα να προσπαθούμε να κινηθούμε και να σταθούμε όρθιοι, μέσα σ’ ένα αρνητικό περιβάλλον, το οποίο γίνεται ακόμη περισσότερο αρνητικό εντός της χώρας μας, αφ’ ενός μεν λόγω μιας νοσηρής νοοτροπίας που έχει επικρατήσει τα τελευταία χρόνια και η οποία δαιμονοποιεί την επιχειρηματικότητα και την ιδιωτική πρωτοβουλία και αφ’ ετέρου από τις σφοδρές αντιδράσεις κυρίως των ιατρικών συλλόγων, που επηρεαζόμενες από επιχειρηματικά συμφέροντα ανταγωνιστικά προς εμάς και από μικρόπνοες συντεχνίες, προσπαθούν με άκρατη ιδιοτέλεια και θρασύτατη υποκρισία, να εμποδίσουν την πρόοδο και την ανάπτυξη των επιχειρήσεών μας.

     Εάν προσθέσετε στα παραπάνω τη διάλυση του κρατικού μηχανισμού που όλοι βιώνουμε καθημερινά και που ξεκινάει από την πλημμελή οργάνωση όλων των υπηρεσιών της διοίκησης και φθάνει μέχρι την ανικανότητα, την αδιαφορία και ενίοτε τη διαφθορά των κρατικών λειτουργών, αντιλαμβάνεστε τις τεράστιες δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε, στην παραγωγή του έργου που πρέπει να επιτελέσουμε και να προάγουμε.

     Μέσα σ’ όλες αυτές τις αντιξοότητες της Ελληνικής πραγματικότητας, το απερχόμενο Δ.Σ. προσπάθησε, στην πλειοψηφία των μελών του, με σοβαρότητα, οργάνωση και με πολύ δουλειά, να επεξεργαστεί θέσεις και προτάσεις για όλα τα θέματα που αφορούσαν τον κλάδο μας και να κάνει παρεμβάσεις στα κέντρα που αποφασίζουν, εκφέροντας λόγο και απόψεις και υποδεικνύοντας πρακτικές και ρεαλιστικές λύσεις, που βασίζονταν στην ορθότητα, τη λογική και τη δικαιοσύνη, έχοντας καταφέρει κατ’ αυτόν τον τρόπο να θεωρείται ως ο μοναδικός σχεδόν και πλέον αξιόπιστος θεσμικός συνομιλητής, συγκριτικά με όλες τις άλλες ενώσεις που ασχολούνται με θέματα ιδιωτικής Π.Φ.Υ., με αποτέλεσμα να μπορεί να συζητάει σε όλα τα επίπεδα και με όλα τα αρμόδια όργανα της Πολιτείας.

     Δεν θα είμαι αυτός που θα κρίνει αν καταφέραμε και σε ποιο βαθμό, να προωθήσουμε τις εκκρεμείς υποθέσεις και τα αιτήματά που είχαμε, αυτό θα το κάνετε εσείς. Αυτό το οποίο όμως μπορώ να κάνω, είναι το να σας διαβεβαιώσω ότι τόσο ο ομιλών, όσο και τα υπόλοιπα μέλη του Δ.Σ., άλλος περισσότερο και άλλος λιγότερο, έδωσαν τον καλύτερό τους εαυτό και εργάσθηκαν σκληρά, αναλώνοντας πολύ από το χρόνο τους, τον προσωπικό και τον επαγγελματικό, στο να προετοιμάσουν και να προωθήσουν τις υποθέσεις του Συνδέσμου μας, προς όφελος του συνόλου των μελών μας, απασχολούμενοι μάλιστα αρκετές φορές, στο να προσπαθούν να επιλύσουν προβλήματα ειδικού χαρακτήρα και καθημερινότητας, κάποιων μελών μας, που ήταν πάντοτε όμως, δίκαια, σύννομα και θεμιτά, εφαρμόζοντας τις βασικές αρχές του συγκεκριμένου Δ.Σ., που είναι η ισότιμη αντιμετώπιση όλων των μελών μας.

     Σήμερα είμαστε εδώ για να συζητήσουμε τα πιο σημαντικά θέματα της άμεσης επικαιρότητας, όπως τα έχουμε καταγράψει στην πρόσκληση που σας αποστείλαμε, να καταλήξουμε σε θέσεις και προτάσεις και στην συνέχεια να εκλέξουμε τη νέα μας διοίκηση, η οποία με τη βοήθεια και τη στήριξη όλων μας, θα συνεχίσει με τον ίδιο ζήλο και αποφασιστικότητα να προασπίζει τα συμφέροντα του κλάδου μας και με τη δύναμη και ορμή που θα της προσδώσει η πρόσφατη εντολή που θα πάρει σήμερα με την ψήφο μας, να δράσει πιο αποτελεσματικά για την προώθηση των δικαίων αιτημάτων μας, που θα είναι προς όφελος των μελών μας, αλλά όπως πιστεύουμε και προς το συμφέρον της κοινωνίας που ζούμε.

     Θα αναφερθώ τώρα στη διαδικασία που προτείνω να ακολουθήσουμε και εφ’ όσον την εγκρίνετε εσείς, που είστε το ανώτατο όργανο του Συνδέσμου, θα προχωρήσουμε στην έναρξη των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης.

     Πρώτα ο Γενικός Γραμματέας θα μιλήσει για τις παρουσίες μας, την διαπίστωση της απαρτίας βάσει του καταστατικού και τον έλεγχο της τηρήσεως των διατυπώσεων της σύγκλισης της Γενικής Συνέλευσης.

     Ο Ταμίας θα προβεί στον οικονομικό απολογισμό και ο Πρόεδρος θα κάνει το διοικητικό απολογισμό της τριετίας.

     Στη συνέχεια θα εκλέξουμε τον οριστικό πρόεδρο της Γεν. Συνέλευσης, ο οποίος αφού ορίσει ένα γραμματέα με τη σύμφωνη γνώμη των συνέδρων, θα διευθύνει όλες τις εργασίες της συνέλευσης (συζητήσεις, τοποθετήσεις, θέματα προς ψηφοφορία κ.λπ), ξεκινώντας από τα θέματα της ημερησίας διάταξης, μέχρι περατώσεως όλων των διαδικασιών, όπως επιλογή εφορευτικής επιτροπής και της εκλογής του νέου Δ.Σ.

    Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας.

  BANNER PRIVACY

  banner healthreport

  Τελευταία νέα

  Βρείτε μας στο Facebook