Ατομική Πρόσκληση

                                             Αθήνα, 03/11/2011

  ΑΤΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

  ΘΕΜΑ : Εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση και αρχαιρεσίες για ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

     Αγαπητό μέλος του Π.Α.Σ.Ι.Δ.Ι.Κ.,

      Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του Πανελληνίου Συνδέσμου Ιατρικών Διαγνωστικών Κέντρων, σας προσκαλεί στην εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση και στις αρχαιρεσίες ανάδειξης νέου Διοικητικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί το Σάββατο 19 Νοεμβρίου 2011 και ώρα έναρξης στις 10:30 πμ. και περαίωσης της όλης διαδικασίας στις 14:30 μμ., στο ξενοδοχείο «ΤΙΤΑΝΙΑ», στην αίθουσα ¨Νίκη¨, που βρίσκεται στον ημιώροφο του ξενοδοχείου.

      Στην περίπτωση που δεν θα υπάρξει απαρτία, η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί στον ίδιο χώρο, ημέρα και ώρα, την αμέσως επόμενη εβδομάδα, δηλαδή το Σάββατο 26 Νοεμβρίου 2011, που σύμφωνα με το άρθρο 12 παρ.5 του καταστατικού μας, η δεύτερη αυτή συνέλευση συνεδριάζει έγκυρα, με οποιοδήποτε αριθμό ταμειακώς «εντάξει» παρόντων μελών.

      Σας υπενθυμίζουμε, ότι δικαίωμα συμμετοχής στον εκλέγειν και εκλέγεσθαι, έχουν μόνο τα μέλη που είναι ταμειακώς τακτοποιημένα, έχουν δηλαδή εξοφλήσει και την τελευταία συνδρομή τους, που είναι αυτή του β’ εξαμήνου του τρέχοντος έτους.

      Σας επισημαίνουμε επίσης, ότι σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. 3Ε) του καταστατικού μας, κάθε νομικό πρόσωπο-μέλος του Συνδέσμου μας, εκπροσωπείται στη Γενική Συνέλευση με τρία μέλη που έχουν δικαίωμα ψήφου αν είναι Α.Ε., με δύο μέλη εάν είναι Ε.Π.Ε., και επ’ ονόματι του εάν είναι φυσικό πρόσωπο, ομόρρυθμος ή ετερόρρυθμος εταιρεία.

      Τέλος σας ενημερώνουμε, ότι αιτήσεις υποψηφιότητας υποβάλλονται προς το Δ.Σ. του Συνδέσμου, δύο τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της πρώτης σύγκλισης της Γενικής Συνέλευσης και παραδίδονται είτε δια ζώσης στα γραφεία του Συνδέσμου, είτε αποστέλλονται με επιστολή, φαξ ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.

  Με φιλικούς χαιρετισμούς,

  Γιώργος Βουγιούκας

  Πρόεδρος Δ.Σ.

  Επιστολή προς τον Υπ. Υγείας 01 11 2011

                                                                 Αθήνα, 01/11/2011

   Προς

   Υπουργό Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης,

   Κ. Ανδρέα Λοβέρδο

   Αριστοτέλους 17, Αθήνα

     Αξιότιμε κ. Υπουργέ,

     Πριν μερικές ημέρες και με ημερομηνία 24 Οκτωβρίου 2011, ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών, σας απέστειλε επιστολή με την οποία επικαλούμενος δήθεν «λόγους δικαίου και νομιμότητας», σας προτρέπει σε έκδοση εγκυκλίου, παρερμηνεύοντας σκοπίμως τη Νομοθεσία που διέπει τις εταιρείες παροχής υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, προς όφελος συντεχνιακών συμφερόντων που (πρέπει να) ανήκουν πλέον οριστικά στο παρελθόν.

     Συγκεκριμένα, επικαλούμενος την προσθήκη των παραγράφων 10 και 11 στο άρθρο 28 του Νόμου 3846/2010, που αντικατέστησε το άρθρο 13 του Ν. 2071/1992 στο πρόσφατα ψηφισθέν Πολυνομοσχέδιο την 18-10-2011 σχετικά με την Υγεία, επιχειρεί να κατοχυρώσει ως ισχύον το σύνολο του ανωτέρου άρθρου και επιμένει στο περιορισμό της παρουσίας κατά 51% ιατρών , στην μετοχική σύνθεση των εταιρειών που ασκούν Π.Φ.Υ.

   Η νομικά απολύτως λανθασμένη και παραπλανητική επιχειρηματολογία του Ι.Σ.Α., εξαντλείται στην επίκληση της προσθήκης των παραγράφων υπ’ αρ. 10 και 11 στο άρθρο 28 του προαναφερθέντος νόμου, ως δήθεν απόδειξη της διατήρησης σε ισχύ όλων των προηγούμενων παραγράφων του άρθρου, ενώ είναι απολύτως σαφές ότι η κατάργηση από τον Ν. 3919/2011 μεταξύ άλλων, των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 13 του Ν. 2071/1992, ουδέν αλλάζει στην αρίθμηση των επόμενων ισχυόντων διατάξεων, στις οποίες προστέθηκαν οι ανωτέρω νέες υπ. αρ. 10 και 11 παράγραφοι.

     Σε μία ύστατη προσπάθεια να διασώσει τα συντεχνιακά συμφέροντα μικρής ομάδας ιατρών, ο Ι.Σ.Α. σκοπίμως και προκλητικά αγνοεί τις σαφείς – και επιβεβλημένες στις μέρες μας- ρυθμίσεις του Ν. 3919/2011 για άρση των περιορισμών στην πρόσβαση των πολιτών σε έως τώρα κλειστά επαγγέλματα , καθώς οποιαδήποτε ερμηνεία του Ν. 3919/2011 και εάν επιλέξει κανείς, η πρόθεση του Νομοθέτη και το Γράμμα του Νόμου δεν αφήνουν κανένα περιθώριο αμφισβήτησης σχετικά με το αυτονόητο της εφαρμογής του και στις εταιρείες Π.Φ.Υ.

     Περαιτέρω, ενάντια σε κάθε νομιμότητα την οποία επικαλείται, ο Ι.Σ.Α. καθημερινά παρανομεί, αρνούμενος να επικυρώσει καταστατικά εταιρειών Π.Φ.Υ. εάν δεν περιέχουν όρο περί περιορισμού στη μετοχική σύνθεση. Και αυτό, τη στιγμή που σύμφωνα με το προσφάτως ψηφισθέν Νομοσχέδιο, από 01/01/2012 οι αρμοδιότητες των Ιατρικών Συλλόγων επεκτείνονται και στην αδειοδότηση των εταιρειών που δραστηριοποιούνται στην Π.Φ.Υ.

     Με την ανωτέρω παράνομη στάση του και την επανειλημμένα δημοσίως εκπεφρασμένη αρνητική του θέση και ρητορική απέναντι στις εταιρείες Π.Φ.Υ., ο Ι.Σ.Α. έχει απολέσει κάθε εχέγγυο αμεροληψίας και ως εκ τούτου είναι ακατάλληλος για την άσκηση των νέων του καθηκόντων.

      Επιπλέον, γνωρίζεται πολύ καλά ότι οι Ιατρικοί Σύλλογοι της χώρας είναι επιστημονικοί σύλλογοι, όπως αναφέρεται ρητά στο άρθρο 11 παρ. 1 του Βασιλικού Διατ/τος της 07/11/1957, βάση του οποίου συστάθηκαν οι κατά τόπους Ιατρικοί Σύλλογοι και ως εκ τούτου η διάταξη αυτή του νέου νόμου που μεταβιβάζει κρατική εξουσία σε επιστημονικό σύλλογο, μπορεί να κριθεί και αντισυνταγματική.

      Για τους λόγους αυτούς, θεωρούμε επιβεβλημένο και αμέσου προτεραιότητας ζήτημα, την προώθηση εκ μέρους σας δύο ενεργειών :

   Α) να διασαφηνίσετε με εγκύκλιο σας ως αρμόδιο υπουργείο, ότι οι περιορισμοί στη μετοχική σύνθεση κατά τη σύσταση και λειτουργία ιατρικών εταιρειών, ο περιορισμός στη δημιουργία υποκαταστημάτων και οι περιορισμοί σχετικά με την απαίτηση λήψης άδειας σκοπιμότητας όπου αυτή έως τώρα προβλεπόταν, έχουν παύσει να ισχύουν δυνάμει του Ν. 3919/2011 και

  Β) να εισηγηθείτε την τροποποίηση του Αρθρ. 35 παρ. 2 του πρόσφατου νόμου περί «Ανασυγκρότησης Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης, Κέντρα Αποκατάστασης, Αναδιάρθρωση Ε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις», ως προς την αρμοδιότητα των Ιατρικών Συλλόγων για αδειοδότηση των εταιρειών Π.Φ.Υ., η οποία οφείλει να παραμείνει στις Περιφέρειες.

   

  Με τιμή,

       Ο Πρόεδρος                                                      Ο Γεν. Γραμματέας

  Γιώργος Βουγιούκας                                                  Γιάννης Καραμηνάς

  Ιατρός Ακτινολόγος                                                       Βιοχημικός

  Ενημερωτικό Σημείωμα( Για τις συναντήσεις με τους Γεν Γραμματείς των Υπ. Υγείας και Εργασίας)

                                                                 Αθήνα, 31/10/2011

  Ενημερωτικό Σημείωμα

     Την Τετάρτη που πέρασε, 26/10/2011, το Δ.Σ. του Συνδέσμου είχε διαδοχικές συναντήσεις με τους Γενικούς Γραμματείς των Υπουργείων Υγείας και Εργασίας, πρώτα στο Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με τον κύριο Αντώνη Δημόπουλο και στην συνέχεια στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης με την κα Αθηνά Δρέττα, για να διαβουλευτεί μαζί τους θέματα της τρέχουσας επικαιρότητας, τα οποία πρέπει να επιλυθούν άμεσα ή να προχωρήσουν προς επίλυση.

     Το κυρίαρχο θέμα στην συνάντηση με τον Γεν. Γραμματέα του Υπουργείου Υγείας, ήταν η διασφάλιση εφαρμογής του Ν.3919/2011 περί απελευθέρωσης των κλειστών επαγγελμάτων και στον χώρο της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, μετά μάλιστα την άρνηση κάποιων Ιατρικών Συλλόγων και κυρίως του Ι.Σ.Α., να επικυρώνει καταστατικά εταιρειών Π.Φ.Υ., εάν δεν περιέχουν τον περιορισμό του 51% ιατροί στην μετοχική τους σύνθεση, καθώς και της επιστολής προς τον Υπουργό Υγείας, που έχει σταλεί από τον ίδιο ιατρικό σύλλογο στις 24/10/2011, μέσω της οποίας ο Ι.Σ.Α., με λανθασμένη και παραπλανητική επιχειρηματολογία, ,προσπαθεί να προτρέψει τον Υπουργό να εκδώσει εγκύκλιο, με την οποία να διασαφηνίζεται ότι διατηρούνται οι περιορισμοί που είχαν τεθεί στο παρελθόν στην λειτουργία των μονάδων που δραστηριοποιούνται στην Π.Φ.Υ. και να αδιαφορήσει για την επιβεβλημένη στις μέρες μας εφαρμογή του Ν.3919/11, που ρητά και ξεκάθαρα επιβάλλει την άρση των περιορισμών στην πρόσβαση των έως τώρα κλειστών επαγγελμάτων.

     Ο Γεν. Γραμματέας αφού άκουσε αναλυτικά τις θέσεις μας και τις απόψεις μας, για την ανάγκη εφαρμογής του Ν.3919/11, όπως εξ’ άλλου είναι αυτονόητη η εφαρμογή των νόμων σε κάθε συντεταγμένη Πολιτεία, μας πληροφόρησε ότι το θέμα είναι εις γνώση του Υπουργού ο οποίος το χειρίζεται προσωπικά, ενώ ο ίδιος θα μεταφέρει τις θέσεις μας στον Υπουργό, όπως και την πρόταση μας για παράταση του χρόνου προσαρμογής στις διατάξεις του Π.Δ. 84/01, που λήγει στις 11/11/2011, χωρίς αυτός να μπορεί να δεσμευτεί για οτιδήποτε.

     Στη συνέχεια, μας έφερε σε επαφή με τον κύριο Καζάση Χρήστο, ειδικό σύμβουλο επί θεμάτων βιοϊατρικής τεχνολογίας και γενικότερα τεχνικών θεμάτων του Υπουργείου Υγείας, με τον οποίο θα διαβουλευτούμε πολύ σύντομα, προσκομίζοντας του τις προτάσεις μας, για τα δύο άλλα θέματα που είχαμε ζητήσει την συνάντηση με τον Υπουργό ή τον Γεν. Γραμματέα του Υπουργείου Υγείας και που είναι συγκεκριμένα : α) ο πρόσφατος νόμος για τον ποιοτικό έλεγχο των ιδιωτικών φορέων Υγείας και β) η υπουργική απόφαση που αφορά τα κριτήρια χορήγησης άδειας σκοπιμότητας για μηχανήματα βιοϊατρικής τεχνολογίας.

     έλος για τις προτάσεις μας που αφορούσε τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., ο Γεν. Γραμματέας μας προέτρεψε να διαβουλευτούμε με τον πρόεδρο του Ε.Ο.Π.Π.Υ. κ. Γεράσιμο Βουδούρη, με τον οποίο εκκρεμεί συνάντηση μαζί του.

     Στην συνέχεια, έγινε συνάντηση στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης το απόγευμα της ίδιας ημέρας, με την Γενική Γραμματέα του Υπουργείου κα Αθηνά Δρέττα, στην οποία ετέθησαν τα θέματα του υπομνήματος που είχαμε στείλει, αρμοδιότητος του Υπουργείου Εργασίας.

     Για το θέμα της εργοδοτικής εισφοράς του Τ.Σ.Α.Υ., ετέθη ο πυρήνας του προβλήματος, που είναι η εμμονή του Ταμείου των Υγειονομικών να θεωρεί τον κάθε υγειονομικό που απασχολείται με οιανδήποτε σχέση εργασίας και οπουδήποτε, ως έμμισθο υπάλληλο και όχι ως ελεύθερο επαγγελματία, απαιτώντας έτσι από τον εργοδότη πληρωμή εργοδοτικής εισφοράς για όλους τους υγειονομικούς που απασχολούν.

     Επίσης, της ετέθει το θέμα του μειωμένου ωραρίου των παρασκευαστών και των χειριστών ιατρικών μηχανημάτων και της γνωστοποιήθηκε ο τρόπος που πριν αρκετά χρόνια και με λαθροχειρία, κατοχυρώθηκε το μειωμένο αυτό ωράριο, στους ανωτέρω εργαζομένους.

     Για τα δύο ανωτέρω θέματα, η Γεν. Γραμματέας ζήτησε λίγο χρόνο για να ενημερωθεί και να τα μελετήσει, ενώ για το επόμενο θέμα που ήταν οι μεγάλες καθυστερήσεις των ασφαλιστικών ταμείων στην εξόφληση των δεδουλευμένων μας, η απάντηση ήταν σαφής, ότι χρήματα δεν υπάρχουν, ειδικά την περίοδο αυτή που αναμένεται η έγκριση από την Ε.Ε. της 6ης δόσης (τα 8 δις ευρώ) και θα εξετάσει πως μπορεί να βοηθήσει στην βελτίωση αυτού του σημαντικού θέματος.

     Γενικά η εντύπωση που αποκομίσαμε από την συνάντηση με τη Γενική Γραμματέα του Υπουργείου Εργασίας, δεν μας επιτρέπει να αισιοδοξούμε για άμεση επίλυση των προβλημάτων που άπτονται της αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας και μακάρι να διαψευσθούμε για την εκτίμηση μας αυτή.

  Θα σας κρατήσουμε ενήμερους για όλες τις εξελίξεις.

   

        Ο Πρόεδρος                                                      Ο Γεν. Γραμματέας

  Γιώργος Βουγιούκας                                                   Γιάννης Καραμηνάς

  Ιατρός Ακτινολόγος                                                       Βιοχημικός

  Ανακοίνωση - Ενημέρωση (Ανάληψη Υποχρέωσης ΟΠΑΔ)

                                                                 Αθήνα, 17/10/2011

  Ανακοίνωση – Ενημέρωση

     Σας ανακοινώνουμε ότι ο ΟΠΑΔ ενέκρινε και πίστωσε χρήματα στους κωδικούς που αφορούν ιατρικές επισκέψεις, ιατρικές πράξεις και παρακλινικές εξετάσεις για συμβεβλημένους ιατρούς κια διαγνωστικά εργαστήρια (φυσικά πρόσωπα) και παρακλινικές εξετάσεις για συμβεβλημένα διαγνωστικά κέντρα (νομικά πρόσωπα), προς ενημέρωση σας.

    Ακολουθούν οι αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης από μέρους του ΟΠΑΔ.

  Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης από τον ΟΠΑΔ που αφορά ιατρικές πράξεις (Μορφή pdf)

  Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης που αφορά ιατρικές επισκέψεις

  (Μορφή pdf)

  Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης από τον ΟΠΑΔ για παρακλινικές εξετάσεις (νομικά πρόσωπα)

  (Μορφή pdf)

  Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης από τον ΟΠΑΔ για παρακλινικές εξετάσεις (φυσικά πρόσωπα)

  (Μορφή pdf)

     Ο Πρόεδρος                                                         Ο Γεν. Γραμματέας

  Γιώργος Βουγιούκας                                                   Γιάννης Καραμηνάς

  Ιατρός Ακτινολόγος                                                         Βιοχημικός

  Ανακοίνωση - Ενημέρωση (Παράταση Συμβάσεων με τον ΟΠΑΔ)

                                                               Αθήνα, 13/10/2011

   Ανακοίνωση – Ενημέρωση

     Σας ενημερώνουμε ότι το Δ.Σ. του ΕΟΠΥΥ, με την υπ’ αριθμόν 23 απόφαση του , που πήρε στις 13/09/2011, εξουσιοδότησε τις διοικήσεις των ασφαλιστικών οργανισμών που τον αποτελούν (Ο.Π.Α.Δ., Ι.Κ.Α., Ο.Α.Ε.Ε., και Ο.Γ.Α.) , να παρατείνουν την ισχύ των συμβάσεων που έχει ο κάθε ασφαλιστικός φορέας με προμηθευτές υγείας, μέχρι τη σύναψη των νέων συμβάσεων με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

     Ήδη ο Ο.Π.Α.Δ., με την από 04/10/2011 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, προχώρησε στην ανωτέρω απόφαση του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., την οποία και σας κοινοποιούμε.

  Παράταση συμβάσεων με προμηθευτές υγείας.(Μορφή pdf)

      Ο Πρόεδρος                                                   Ο Γεν. Γραμματέας

  Γιώργος Βουγιούκας                                            Γιάννης Καραμηνάς

  Ιατρός Ακτινολόγος                                                  Βιοχημικός

  BANNER PRIVACY

  banner healthreport

  Τελευταία νέα

  Βρείτε μας στο Facebook