Επιστολή προς Ε.Ο.Π.Υ.Υ. 27 01 2012 ζητώντας διευκρινίσεις

                                                         Αθήνα, 27/01/2012
    Προς
  Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
  Γεν. Δ/νση σχεδιασμού και Ανάπτυξης Υπηρεσιών Υγείας

      Την Δευτέρα 23/01/2012 το Υ.Υ.Κ.Α. ανάρτησε στο διαδίκτυο ανακοίνωση μέσω της οποίας γνωστοποιούσε ότι τα νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ., τα στρατιωτικά νοσοκομεία, τα πανεπιστημιακά νοσοκομεία καθώς και οι ιατροί της Ελληνικής Αστυνομίας και των Σωμάτων Ασφαλείας ή οι ιατροί υπηρετούν στην ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ή εργάζονται στα Υπουργεία θεωρούνται αυτοδικαίως συμβεβλημένοι με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. (εκ παραδρομής αναγράφεται Ο.Π.Α.Δ. ) και ως εκ τούτου μπορούν να συνταγογραφούν φάρμακα και παρακλινικές εξετάσεις στους ασφαλισμένους του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
  Επειδή στις οδηγίες για τους γιατρούς που εκδώσατε στις 18/01/2012, στην ερώτηση Q16 απαντάτε ότι τα διαγνωστικά εργαστήρια δεν πρέπει να δέχονται χειρόγραφα παραπεμπτικά από Νοσοκομεία κ.λ.π. και επειδή μέχρι σήμερα δεν υπάρχει ακόμα η δυνατότητα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης από τις παραπάνω υπηρεσίες, παρακαλούμε όπως εκδώσετε δική σας εγκύκλιο-οδηγία στην οποία να αποσαφηνίζεται-διευκρινίζεται ότι οι συμβεβλημένοι με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ιδιωτικοί φορείς ( Διαγνωστικά Κέντρα/Εργαστήρια ) μπορούν να δέχονται χειρόγραφα παραπεμπτικά από τους παραπάνω αναφερόμενους κρατικούς σχηματισμούς ή ιατρούς, μέχρις ότου οι συγκεκριμένοι φορείς να έχουν τη δυνατότητα ηλεκτρονικής παραπομπής.  

           Ο Πρόεδρος                              Ο Γεν. Γραμματέας
       Γιώργος Βουγιούκας                        Ιωάννης Καραμηνάς
       Ιατρός Ακτινολόγος                             Βιοχημικός

  Ενημερωτικό Σημείωμα 27 01 2012

   

   

                                                            ΑΘΗΝΑ, 27/1/2012

  Αγαπητοί Συνάδελφοι,

     Στις 25/01/2012 ο Πρόεδρος και ο Γεν. Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου μας κύριοι Βουγιούκας και Καραμηνάς αντίστοιχα, συμμετείχαν στη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του ΕΟΠΥΥ με θέμα την παρουσίαση του τελικού σχεδίου που συμφώνησε το Δ.Σ του Οργανισμού με την Πολιτική Ηγεσία του Υπουργείου Υγείας, αναφορικά με τους όρους κατάρτισης σύμβασης μεταξύ του ΕΟΠΥΥ και των παρόχων υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας.
     Ο Αντιπρόεδρος του Οργανισμού κύριος Σουλιώτης που προήδρευε της σύσκεψης, στην οποία συμμετείχαν επίσης το προεδρείο της ΠΟΣΙΠΥ και μέλη του Δ.Σ της καθώς και ο κ. Τ. Κρεμμύδας ως εκπρόσωπος του Συνδέσμου Φορέων Π.Φ.Υ, αφού ανέλυσε τη φιλοσοφία των όρων της σύμβασης, ανέγνωσε το σχέδιο αυτής άρθρο προς άρθρο και δέχθηκε διορθωτικές παρατηρήσεις από τους παρευρισκομένους.
     Οι όποιες παρατηρήσεις μας ήταν αποτέλεσμα μιας πρώτης γρήγορης ανάγνωσης επί του κειμένου και όχι προϊόν σχολαστικής μελέτης.
     Οι όροι της σύμβασης, οικονομικοί και διοικητικοί συζητήθηκαν στο ΔΣ του Συνδέσμου μας χθές Πέμπτη 26/01/2012.     Η άποψη του Δ.Σ του Συνδέσμου μας είναι ότι η σύμβαση αυτή εμπεριέχει θετικούς και αρνητικούς όρους τόσο για τον Οργανισμό όσο και για το κλάδο μας.
  Οι κυριότεροι θετικοί όροι είναι :
  α) καταργείται το πλαφόν και συνεπώς ο ασφαλισμένος για πρώτη φορά αποκτά το δικαίωμα της ελεύθερης επιλογής του παρόχου υπηρεσιών υγείας.
  β) Ο οργανισμός συμβάλλεται με όποιο πάροχο έχει νόμιμη άδεια λειτουργίας και αποδέχεται τη σύμβαση.  Συνεπώς οι λογικές του παρελθόντος για επιλεκτικές συμβάσεις και επιλεκτικό είδος και ύψος πλαφόν ανήκουν στο παρελθόν.
  γ) Εφαρμογή της καθολικότητας της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης. Όποιες εντολές είναι χειρόγραφες θέλουν θεώρηση (αντικίνητρο) και αυτές θα καταχωρούνται στο σύστημα ηλεκτρονικά από τον πάροχο κατά την προσέλευση του ασφαλισμένου και πριν τη διενέργεια των εξετάσεων.
  δ) Θεσμοθέτηση ότι εντός 45 ημερών από την κατάθεση του λογαριασμού θα πληρώνεται το 90% της απαίτησης.
  Οι κυριότεροι αρνητικοί όροι είναι :
  α) Ο Οργανισμός απαιτεί κλιμακωτές εκπτώσεις σε μια κατηγορία εξετάσεων (ακολουθεί σχετικός πίνακας).   Πιστεύουμε ότι η λογική αυτή είναι παντελώς λάθος. Ο οργανισμός οφείλει να αγοράζει την ίδια υπηρεσία στην ίδια τιμή από κάθε πάροχο ανεξάρτητα της ζήτησης που αυτός έχει.   Αν ο πάροχος έχει μεγάλο κύκλο εργασιών και ενδεχομένως μεγάλη κέρδη, αυτό θα αντιμετωπιστεί από τη φορολογία εισοδήματος και όχι να τιμωρείται από τη σύμβαση με μείωση αμοιβής η επένδυση και η ανάπτυξη.
  β) Ζητούνται μειώσεις από 0% - 20% σε εξετάσεις υψηλού κόστους που όμως οι τιμές του είναι καθηλωμένες από το 1991 και το κόστος συντήρησης του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού, των ραδιοφαρμάκων και ραδιοϊσοτόπων που απαιτούνται και γενικότερα κάθε συντελεστής κόστους για την παραγωγή μιας υπηρεσίας έχει ανέβει σε δυσθεώρητα ύψη.
  γ) Δεν προσδιορίζεται σε πόσο χρόνο θα εξοφληθεί το υπόλοιπο 10% της απαίτησης.
  δ) Δεν περιγράφεται πουθενά έως σήμερα το αναφαίρετο δικαίωμα μονάδων του κλάδου μας (ιδιωτικά πολυϊατρεία) που διαθέτουν και κλινικά ιατρεία και επιθυμούν να συμβληθούν για την εξυπηρέτηση κλινικών επισκέψεων.
  Αγαπητοί Συνάδελφοι,
     Έστω και στο παρά πέντε το Δ.Σ του Συνδέσμου μας θα προσπαθήσει να διορθώσει και να προσθέσει επί της σύμβασης αυτής, όποιο σημείο απαιτείται για μια δίκαιη και ξεκάθαρη σχέση μεταξύ του Οργανισμού και των παρόχων.
     Το σχέδιο της σύμβασης θα αναρτηθεί στο διαδίκτυο και όλοι σας θα διαμορφώσετε την άποψή σας για το αν θα πρέπει ή όχι να την υπογράψετε.  Το Δ.Σ του Συνδέσμου μας παρα τις αδικίες, τις διορθώσεις και τις παραλείψεις του, στέκεται θετικά ως προς την αποδοχή του.
     Πιστεύουμε ότι είναι ένα κείμενο πάνω στο οποίο μπορεί να οικοδομηθεί στο μέλλον μια δικαιότερη συνεργασία με τον Οργανισμό, προς όφελος της Εθνικής Οικονομίας, των ασφαλισμένων και των παρόχων στην Π.Φ.Υ.
     Για εμάς το κρίσιμο σημείο είναι να κρατηθεί εντός ορίων ο προϋπολογισμός του Οργανισμού και να λαμβάνουμε τις απαιτήσεις μας εντός των χρονικών δεσμεύσεων που προβλέπει η σύμβαση.
     Εκτροπή απ’ αυτή την αρχή σημαίνει πλέον την οικονομική καταδίκη μας μέσα σ’ ένα δύσκολο οικονομικό περιβάλλον.
     Ως εκ τούτου το Δ.Σ του ΠΑ.Σ.Ι.ΔΙ.Κ. θα διεκδικήσει τη ροή στατιστικών πληροφοριών για την εξέλιξη του προϋπολογισμού ανά κατηγορία δαπάνης.
     Δεν είναι δυνατόν να συνεχισθεί η μεταφορά των υπερβάσεων κατηγοριών δαπανών όπως φάρμακο, βοηθήματα, κλπ.,  από της μέσους όρους της Ε.Ε., στις πλάτες τις Π.Φ.Υ.  Όπως επίσης δεν είναι δυνατόν τη ζημιά που προξενούν στις δαπάνες κάποιοι που ενθαρρύνουν την προκλητή ζήτηση να την πληρώνει στο τέλος το σύνολο των παρόχων.
     Για το λόγο αυτό είμεθα έτοιμοι ως Δ.Σ να συμβάλλουμε θετικά την ηλεκτρονική υποστήριξη του Οργανισμού (e-diagnosis) .  
     Ειδικότερα, είμεθα θετικοί να αποδεχτούμε ένα ελάχιστο τέλος επί των απαιτήσεων μας για τη χρηματοδότηση του e-diagnosis, με την προϋπόθεση ότι θα συνυπογραφεί τριμερής συμφωνία μεταξύ του Οργανισμού, των Δ.Σ  των διαφόρων  Ενώσεων Π.Φ.Υ και της εταιρείας εκτέλεση του έργου, για ροή στατιστικών στοιχείων (όχι προσωπικών οικονομικών δεδομένων) βάση των οποίων θα έχουμε αφενός άποψη της εκτέλεσης του προϋπολογισμού και αφετέρου τη δυνατότητα υποβολής παρατηρήσεων και προτάσεων για την πάταξη φαινομένων προκλητής ζήτησης.
     Κλείνοντας θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε για τα μηνύματα συμπαράστασης σ’ αυτό το δύσκολο χρονικό διάστημα που πέρασε.  Θα συνεχίσουμε στην ίδια πορεία να προβάλλουμε τις αρχές και τις αξίες ενός εξορθολογισμένου Εθνικού Συστήματος Υγείας.
     Σε σύντομο χρόνο και σε έκτακτη Γενική Συνέλευση θα σας αναλύσουμε τα νέα δεδομένα που διαμορφώνονται στο χώρο της υγείας, καθώς και τις προτάσεις μας για το νέο περιβάλλον που έρχεται.  Παρακάτω παρατίθεται ο πίνακας με τις εκπτώσεις που θα εφαρμοστούν :

                                      Με εκτίμηση

       Ο Πρόεδρος                               Ο Γεν. Γραμματέας
   Γιώργος Βουγιούκας                         Ιωάννης Καραμηνάς
   Ιατρός Ακτινολόγος                               Βιοχημικός

  Ανακοίνωση - Ενημέρωση 27 01 2012


                                                 Αθήνα, 27/ 01 2012
                             Ανακοίνωση – Ενημέρωση

  Σας κοινοποιούμε έγγραφο του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. προς ενημέρωση σας.

                                        ( Μορφή pdf )

        O Πρόεδρος                              Ο Γεν. Γραμματέας

  Γιώργος Βουγιούκας                         Ιωάννης Καραμηνάς

  Ανακοίνωση - Ενημέρωση 26 01 2012

                                                          Αθήνα, 26/01/2012
                                    Ανακοίνωση - Ενημέρωση
      Σας κοινοποιούμε ανακοίνωση του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, προς ενημέρωση σας.

           « ΠΑΡΟΧΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΥΤΩΝ»

     Ο Πρόεδρος                            Ο Γεν. Γραμματέας
  Γιώργος Βουγιούκας                     Ιωάνννης Καραμηνάς
  Ιατρός Ακτινολόγος                           Βιοχημικός

  Ανακοίνωση - Ενημέρωση 25 01 2012

                                                    Αθήνα, 25/01/2012

                                   Ανακοίνωση - Ενημέρωση

  Σας κοινοποιούμε ανακοίνωση του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, προς ενημέρωση σας.

  http://www.yyka.gov.gr/articles/ministry/grafeio-typoy/press-releases/1002-anakoinwsh-yyka-sxetika-me-eopyy

       Ο Πρόεδρος                            Ο Γεν. Γραμματέας

  Γιώργος Βουγιούκας                      Ιωάνννης Καραμηνάς

  Ιατρός Ακτινολόγος                             Βιοχημικός

  BANNER PRIVACY

  banner healthreport

  Τελευταία νέα

  Βρείτε μας στο Facebook