ΑΡΘΡΟ ΙΔΙΟΤΕΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΚΡΙΣΙΑ 14_6_2011

                      ΑΡΘΡΟ

  ΙΔΙΟΤΕΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΚΡΙΣΙΑ

   

  Γράφει ο Πρόεδρος του Πανελληνίου Συνδέσμου Ιατρικών Διαγνωστικών Κέντρων

  Δρ. Γεώργιος Βουγιούκας – Ιατρός-Ακτινολόγος

   

  ΑΘΗΝΑ, 14/6/2011

   

  Μαθαίνοντας κάποιος, ο οποιοσδήποτε Έλληνας πολίτης, γιατρός ή μη γιατρός, την απόφαση του Υπουργού Υγείας, να αναστείλει για ένα εξάμηνο, την απελευθέρωση των επαγγελμάτων αρμοδιότητος του Υπουργείου του, δηλαδή των επαγγελμάτων που επιχειρούν στον χώρο της υγείας, πιστεύει ότι αυτό γίνεται, όπως κάποιοι διατείνονται, για λόγους δημοσίου συμφέροντος και προστασίας του ιατρικού επαγγέλματος.

  Βέβαια, αν γνωρίζει ή μάθει ότι στον χώρο της δευτεροβάθμιας περίθαλψης, δηλαδή στις ιδιωτικές κλινικές και τα ιδιωτικά νοσηλευτήρια, που ασκείται μάλιστα βαρύτερο ιατρικό έργο, δεν υπάρχει κανείς περιορισμός στις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σ’ αυτό το σκέλος της υγείας, αλλά περιορισμοί τίθενται μόνο στο άλλο σκέλος της υγείας που ασχολείται με την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, δηλαδή με την καθημερινή φροντίδα της υγείας των πολιτών, τότε αρχίζει να αντιλαμβάνεται ότι κάτι περίεργο και νοσηρό συμβαίνει, που δεν έχει καμία σχέση με την προστασία του δημοσίου συμφέροντος και την προστασία του ιατρικού επαγγέλματος.

  Ας αρχίσουμε λοιπόν να εξετάζουμε, πόσο προστατεύεται το δημόσιο συμφέρον και η πλειοψηφία του ιατρικού κόσμου, βάζοντας στην σειρά κάποιες απλές σκέψεις, μέσα από τις οποίες εξάγεται αβίαστα το συμπέρασμα, για την ιδιοτέλεια και την υποκριτική στάση αυτών που υπεραμύνονται της ανωτέρω αναφερόμενης ψευδεπίγραφης προστασίας.

  Τον απλό πολίτη και την πολιτεία, άρα το δημόσιο συμφέρον, δεν τους ενδιαφέρει ποιος θα επενδύσει σε υποδομές και μηχανήματα, αλλά τους ενδιαφέρει τι ποιότητα παροχής υπηρεσιών υγείας θα λαμβάνουν, περιλαμβάνοντας μέσα στην λέξη ποιότητα, αφ’ ενός μεν τις υλικοτεχνικές υποδομές (κτίρια, μηχανήματα, κ.α.), αφ’ ετέρου δε και κυρίως, αξιοπιστία ιατρικών αποτελεσμάτων, άμεση εξυπηρέτηση και φθηνές, αναλογικά με την σπουδαιότητα του ιατρικού επαγγέλματος, υπηρεσίες υγείας.

  Από την άλλη πλευρά, την πλειοψηφία των ιατρών τους ενδιαφέρει να μπορούν να ασκήσουν το επάγγελμά τους, είτε στο προσωπικό τους ιατρείο, πρακτική που ακολουθείται από σχεδόν όλους τους κλινικούς ιατρούς, οι οποίοι με μικρό σχετικά κόστος μπορούν να το λειτουργήσουν, ενώ τους εργαστηριακούς ιατρούς ενδιαφέρει, εάν δεν μπορούν να ιδρύσουν το δικό τους ιδιωτικό εργαστήριο ή διαγνωστικό κέντρο, λόγω του υψηλού κόστους επένδυσης που απαιτείται εξ’ αιτίας των πανάκριβων μηχανημάτων υψηλής τεχνολογίας, να έχουν την δυνατότητα να εργασθούν σε κάποια μονάδα πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και τους είναι αδιάφορο εάν την επένδυση την έχει κάνει κάποιος επιχειρηματίας ή κάποιος ιατρός – επιχειρηματίας.

  Εξ’ άλλου, την πλειοψηφία των εργαστηριακών ιατρών, όπως και κάθε άλλου υγιώς σκεπτόμενου εργαζομένου, που δεν έχει την δυνατότητα ή δεν θέλει (για πολλούς και διαφόρους λόγους) να δημιουργήσει δική του προσωπική εταιρεία, τους ενδιαφέρει να υπάρχουν νέες θέσεις εργασίας για να ασκήσουν το ιατρικό επάγγελμα που έχουν σπουδάσει και δεν τους ενδιαφέρει ουδόλως η ιδιότητα εκείνου που χρηματοδοτεί την δημιουργία μιας επιχείρησης στον χώρο της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, που και την ιδιότητα του ιατρού να έχει, στην προκείμενη περίπτωση λειτουργεί σαν επιχειρηματίας.

  Απλούστατα, η υποκρισία και το θράσος κάποιων μεγαλογιατρών, κάποιων εργαστηριακών ιατρών που προτάσσουν τα μικροσυμφέροντά τους και κάποιων επιχειρηματιών στο χώρο της δευτεροβάθμιας περίθαλψης, συνεπικουρούμενοι από τα όργανά τους, που είναι κάποιοι στα διοικητικά συμβούλια των ιατρικών συλλόγων, βαφτίζουν το κρέας ψάρι και διαλαλούν ότι ο ιατρός επιχειρηματίας, ενδιαφέρεται περισσότερο για το δημόσιο συμφέρον και το καλό του Έλληνα ασθενή, αντίθετα από οποιονδήποτε άλλον επιχειρηματία μη ιατρό, ο οποίος κατ’ αυτούς είναι στυγνός εκμεταλλευτής και αποβλέπει μόνο στο κέρδος.

  Φυσικά, ούτε κουβέντα να γίνεται για την αυτονόητη αλήθεια, ότι το δημόσιο συμφέρον και η προστασία της υγείας του Έλληνα πολίτη, είναι υποχρέωση της ίδιας της Πολιτείας, η οποία μέσω των Δημοσίων ιδρυμάτων, πρέπει να παρέχει καλής ποιότητος υπηρεσίες υγείας, όπως πρέπει να φροντίζει και για τα δύο άλλα Δημόσια αγαθά, που είναι η παιδεία και η ασφάλεια των πολιτών, ενώ στον ιδιωτικό τομέα, το κράτος, αντί να θέτει περιορισμούς και απαγορεύσεις, θα έπρεπε να οριοθετεί κανόνες και προϋποθέσεις, που θα βοηθούσαν την πρόοδο και την ανάπτυξη και θα εξυπηρετούσαν τον Έλληνα πολίτη, όπου το κράτος θα δυσκολευόταν ή θα αδυνατούσε να συνδράμει αποτελεσματικά στην παροχή υπηρεσιών υγείας, να απευθύνεται στον ιδιωτικό τομέα, λειτουργώντας κατ' αυτόν τον τρόπο συμπληρωματικά και δίπλα στον Δημόσιο τομέα υγείας, μέσα σε ένα πλαίσιο ισονομίας, ισοπολιτείας και υγιούς ανταγωνισμού, με άμεσο αποτέλεσμα την βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών υγείας στους πολίτες.

  Το δυστύχημα όμως είναι ότι αυτή την συγκεκριμένη περίοδο, που η χώρα μας έχει ήδη χρεοκοπήσει λόγω ακριβώς αυτής της νοσηρής νοοτροπίας, δηλαδή της άκρατης ιδιοτέλειας και της θρασύτατης υποκρισίας, που έγινε δυστυχώς, συνειδητός τρόπος ζωής τα τελευταία τριάντα χρόνια, οι πολιτικοί προϊστάμενοι και στον χώρο της υγείας, μπροστά στο πολιτικό κόστος και στην απώλεια μέρους της εκλογικής τους πελατείας, δεν συντάσσονται με το ορθό, το λογικό και το δίκαιο, αλλά προσπαθούν με φτηνά τεχνάσματα της τελευταίας στιγμής, να μεταθέσουν χρονικά μία σωστή ενέργεια, την οποία ζητάει εξ’ άλλου η υγιώς σκεπτόμενη Ευρωπαϊκή οικογένεια που ανήκουμε, όπως είναι η απελευθέρωση της επιχειρηματικότητας και στο χώρο της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, αγοράζοντας πολιτικό χρόνο για τον εαυτό τους και αδιαφορώντας για ακόμα μια φορά, για την προστασία των πραγματικών συμφερόντων της πλειοψηφίας των πολιτών (ιατρών και ασθενών) αυτής της χώρας.

  Καταλήγοντας, για μεν τους συναδέλφους μου ιατρούς, θα πρέπει να γίνει αποδεκτό το δικαίωμα του κάθε Έλληνα πολίτη, δικαίωμα που το προστατεύει το άρθρο 5 παρ.1 του Συντάγματος, που ομιλεί για την «οικονομική ελευθερία που δεν προσβάλλει τα δικαιώματα των άλλων και δεν παραβιάζει το Σύνταγμα ή τα χρηστά ήθη», γιατί διαφορετικό είναι, το να επιχειρεί κάποιος και στο χώρο της υγείας, που είναι αναφαίρετο δικαίωμα του οποιουδήποτε πολίτη αυτής της χώρας και άλλο η άσκηση του ιατρικού επαγγέλματος, που είναι αποκλειστικό δικαίωμα του Έλληνα ιατρού, δηλαδή του πολίτη που έχει σπουδάσει την σημαντικότερη των επιστημών, μίας επιστήμης που ασχολείται με την φροντίδα του υπέρτατου αγαθού που είναι η υγεία των ανθρώπων, για δε τους πολιτικούς, θα πρέπει να γίνει κατανοητό η υποχρέωσή τους, να υπηρετούν το δίκαιο, το ηθικό και το Συνταγματικά κατοχυρωμένο και όχι το πρόσκαιρα ωφέλιμο γι’ αυτούς και το κόμμα τους.

   

   

  Μετά τιμής

  Δρ. Γεώργιος Βουγιούκας

  Ιατρός – Ακτινολόγος

  Πρόεδρος ΠΑ.Σ.Ι.ΔΙ.Κ.

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

  ΑΘΗΝΑ, 10/6/2011

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

   

     Αγαπητοί συνάδελφοι,

     Γνωρίζετε ότι με τον Ν. 3919/ 2-3-11 (Φ.Ε.Κ. 32 Α’) του Υπουργείου Οικονομικών, που αφορά την απελευθέρωση των επαγγελμάτων, καταργούνταν αδικαιολόγητοι περιορισμοί στην πρόσβαση και λειτουργία επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον χώρο των υπηρεσιών Π.Φ.Υ., στις οποίες ανήκουν και τα ιατρικά διαγνωστικά κέντρα.

     Οι περιορισμοί αυτοί, που στο σύνολό τους δικαίωναν τις πάγιες θέσεις του ΠΑ.Σ.Ι.ΔΙ.Κ. ο οποίος εδώ και πολλά χρόνια ζητούσε την κατάργησή τους, γίνονταν πραγματικότητα μετά την παρέλευση τεσσάρων (4) μηνών από την δημοσίευση του προαναφερόμενου νόμου. Δηλαδή στις 3-7-2011, οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον χώρο της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, θα μπορούσαν και αυτές να αναπτυχθούν ελεύθερα, χωρίς περίεργες και ανεξήγητες απαγορεύσεις, οι οποίες εξάλλου δεν ισχύουν όλα αυτά τα χρόνια στις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην δευτεροβάθμια περίθαλψη (ιδιωτικές κλινικές, ιδιωτικά νοσηλευτήρια, μονάδες τεχνικού νεφρού, κ.α.).

     Αίφνης, και ενώ είχε έλθει προς συζήτηση στην διαρκή επιτροπή κοινωνικών υποθέσεων της ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ σχέδιο νόμου που αφορά την «Δωρεά και μεταμόσχευση οργάνων και άλλες διατάξεις», στο άρθρο 66 αυτού του σχεδίου νόμου, που στην πρώτη εμφάνιση του δεν υπήρχε καμία αναφορά στον Ν. 3919 για την απελευθέρωση των κλειστών επαγγελμάτων, χθες 9/6/2011, δημοσιοποιήθηκε ότι έγιναν δεκτές τροποποιήσεις και νομοτεχνικές βελτιώσεις, μια εκ των οποίων, παρατείνει την προθεσμία εφαρμογής του Ν. 3919/2-3-11, για τα επαγγέλματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, μέχρι τις 3-1-2012, τροποποίηση που ανατρέπει ξαφνικά και αναπάντεχα τους σχεδιασμούς πολλών μονάδων πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και επιφέρει σημαντικές δυσκολίες στην απρόσκοπτη συνέχιση της λειτουργίας των, γιατί ο Ν. 3846/11-5-2010 της προηγούμενης Υπουργού Υγείας, δίνει παράταση προσαρμογής των μονάδων μας στις διατάξεις του Π.Δ. 84/2001, μέχρι τις 11-11-2011.

     Το προεδρείο του ΠΑ.Σ.Ι.ΔΙ.Κ., θα προσπαθήσει να απαλειφθεί αυτή η παράταση στην προθεσμία εφαρμογής του νόμου για την απελευθέρωση των κλειστών επαγγελμάτων, που η εφαρμογή του είναι εξάλλου επιτακτική επιταγή και της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ στην οποία ανήκουμε ως χώρα, διαφορετικά ο Υπουργός Υγείας, οφείλει να παρατείνει τον νόμο της προκατόχου του για την προσαρμογή των μονάδων μας στο Π.Δ. 84/2011, τουλάχιστον για ένα εξάμηνο, για να μπορέσουν να εφαρμοσθούν οι ευεργετικές διατάξεις του νόμου 3919 περί απελευθέρωσης των κλειστών επαγγελμάτων και στον δικό μας κλάδο, έστω και με την χρονική καθυστέρηση των έξι μηνών.

     Πέραν της αρνητικής αυτής εξέλιξης που προαναφέραμε, σας πληροφορούμε ότι, εντός του ίδιου αυτού σχεδίου νόμου, περιλαμβάνονται και δύο άλλες τροποποιήσεις που είναι θετικές για την εύρυθμη λειτουργία των μονάδων μας και που η πρώτη, αφορά την επιπλέον της κανονικής αδείας, άδεια ακτινοπροστασίας 21 ημερών, στους χειριστές μηχανημάτων ιοντιζουσών ακτινοβολιών, που ρυθμίζεται προς το δικαιότερο, με την έννοια ότι αν η ετήσια αθροιστική δόση ακτινοβολίας δεν ξεπεράσει το 25% του μέγιστου επιτρεπόμενου ορίου που θέτει ο Κανονισμός Ακτινοπροστασίας, ο εργαζόμενος δεν δικαιούται την επιπλέον αυτή ακτινολογική άδεια και η δεύτερη τροποποίηση αφορά αφ’ ενός μεν την εγκατάσταση τμημάτων διαγνωστικών εργαστηρίων απεικονίσεων και διαγνωστικών εργαστηρίων Πυρηνικής Ιατρικής, σε χώρους που δεν είναι χαρακτηρισμένοι ως χώροι κύριας χρήσης, δηλαδή εγκατάσταση και σε υπόγεια, αφ’ ετέρου δε επιτρέπει πλέον την εγκατάσταση των μονάδων μας, σε χώρους που η χρήση τους ανήκει στην κατηγορία «Γραφεία» και όχι όπως αναφέρεται στο Π.Δ. 84/2001 στην κατηγορία χρήσης «Η1 Νοσηλευτικές εγκαταστάσεις», όσον αφορά τον κανονισμό πυροπροστασίας Νέων κτιρίων.

     Σας επισυνάπτουμε το σχέδιο νόμου που βρίσκεται σε εξέλιξη, και ειδικότερα το άρθρο 66 και τις παραγράφους 6, 19 και 20 στις οποίες αναφέρονται οι διατάξεις που μας αφορούν, ενώ θα σας κρατούμε ενήμερους για όλες τις εξελίξεις.

   

   

                                 Με εκτίμηση

   

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                         Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

  Γ. ΒΟΥΓΙΟΥΚΑΣ                                           Ι.ΚΑΡΑΜΗΝΑΣ

  ΙΑΤΡΟΣ-ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΟΣ                                  ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΣ

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 31/05/2011

  Αθήνα, 31/05/2011

   

  Κατ’ επείγον

      Αγαπητοί  Συνάδελφοι,

   

     Μετά από αλλεπάλληλες οχλήσεις μελών μας για το αν μπορεί κάποιος ιατρός που είναι επιστημονικά υπεύθυνος ενός τμήματος να διατηρεί σύμβαση ο ίδιος με τον Ο.Ν. στο προσωπικό του ιατρείο, το Δ.Σ. του Συνδέσμου μας επικοινώνησε σήμερα το πρωί με την Πρόεδρο του Ο.Ν κυρία Δίπλα.

     Ο Γενικός Γραμματέας του Συνδέσμου μας κύριος Καραμηνάς της ανέφερε ότι το άρθρο 13 παράγραφος ζ του ΠΔ/84 αναφέρεται σε προσωπικό που κατέχει οργανική θέση και ως εκ τούτου δεν υφίσταται κανένα πρόβλημα.

     Η πρόεδρος τον ενημέρωσε ότι έχει καλέσει την νομικό σύμβουλο του ταμείου για διευκρινίσεις και εντός της ημέρας θα υπάρξει απάντηση επί του θέματος.

     Μέχρι την διευκρίνιση του ζητήματος παρακαλούμε όπως παραμείνετε σε εγρήγορση ενόψη της έναρξης των νέων συμβάσεων με τον Ο.Ν από 01/06/2011.

   

   

        Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                  Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

  ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΟΥΓΙΟΥΚΑΣ                          ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΜΗΝΑΣ

  ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 27/05/2011

   

  Αθήνα, 27/05/2011

  ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

     Αγαπητοί συνάδελφοι,

   

     Σήμερα Παρασκευή 27/05/2011, το ΔΣ του Συνδέσμου μας συναντήθηκε στις 13:00μμ  με την πρόεδρο του Ο.Ν σχετικά με την υπογραφή των νέων συμβάσεων τη Δευτέρα 30/05/2011.

     Τα θέματα τα όποια τέθηκαν στη πρόεδρο ήταν:

  Α) να μας επιδοθεί το περιεχόμενο των συμβάσεων που καλούμεθα να υπογράψουμε

  Β) να της εξηγηθεί ότι ζητούνται δικαιολογητικά τα οποία δεν μπορούν να προσκομισθούν (όπως πιστοποιητικό ποιότητας από τον Εθνικό Φορέα Ποιοτικού Ελέγχου )

  Γ) να τεθεί το ερώτημα αν υπήρξαν αποκλεισμοί ιατρικών διαγνωστικών μονάδων από τη σύναψη των νέων συμβάσεων.

   

     Στη συνάντηση που διήρκησε πέραν των δύο ωρών η πρόεδρος του Ο.Ν ενημέρωσε το Δ.Σ για τα κάτωθι:

  Α) δεν υπήρξε κανένας αποκλεισμός φορέα που αιτήθηκε αίτηση για τη σύναψη νέας σύμβασης

  Β) ότι δεν απαιτείται να προσκομισθεί το ανωτέρω δικαιολογητικό

  Γ) ότι υπήρξαν πολλά πορίσματα της ΥΠΕΔΥΦΚΑ για ατασθαλίες παρόχων εις βάρος του ταμείου ( προκλητή ζήτηση σε συνεργασία με ιατρούς του ταμείου)

  Δ) ότι υπήρξαν πολλοί φορείς που πρότειναν εκπτώσεις  από 30% έως 40% επι της τιμής του κρατικού τιμολογίου.

   

     Μετά τα ανωτέρω μας γνωστοποίησε ότι το Δ.Σ του ταμείου που συνεδρίασε στις 25/05/2011 αποφάσισε την επιβολή plafond σε εξετάσεις υψηλού κόστους και για όσες εξετάσεις διενεργούνταν με έκπτωση, αυτή να αυξηθεί από το 20% στο 25%. Μας εξήγησε ότι η υπαναχώρηση του Δ.Σ από τις αρχικές του δεσμεύσεις για μη επιβολή plafond  και εκπτώσεων οφείλετο, αφενός μεν ότι τα φυσικά πρόσωπα είχαν υπογράψει με αυτούς τους όρους τις συμβάσεις τους και αφετέρου λόγω των πορισμάτων της ΥΠΕΔΥΦΚΑ για προκλητή ζήτηση, καθώς και των υψηλών εκπτώσεων που κάποιοι συνάδελφοι πρότειναν. Μας διαβεβαίωσε όμως ότι στην απόφαση του Δ.Σ του ταμείου, προβλέπεται ότι μετά το πέρας του εξαμήνου από την εφαρμογή της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης από  01/07/2011,  θα αξιολογηθούν τα νέα οικονομικά δεδομένα από τους εκπροσώπους των φορέων και αν αυτά είναι βελτιωμένα όπως ευελπιστούν,  θα αρθούν οι εκπτώσεις και τα plafond.

     Το Δ.Σ της εξήγησε ότι είναι πολύ άδικο να πληρώνουν οι πάντες τις ατασθαλίες κάποιων και ότι το 25% είναι δυσβάσταχτο σ’ αυτές τις οικονομικές συνθήκες . Παράλληλα δε τονίστηκε ότι η έκπτωση αυτή μπορεί να αποτελέσει  προϊόν εξαγωγής λαθεμένων συμπερασμάτων από τους λοιπούς ασφαλιστικούς φορείς για τα περιθώρια κέρδους μας επί των ιατρικών εξετάσεων. Η πρόεδρος μας διαβεβαίωσε ότι το μέτρο της ηλεκτρονικής συνταγογραφησής θα αποδώσει και θα άρει την έκπτωση του 25% που και εκείνη τη θεωρεί υψηλή και άδικη. Ως εκ τούτου τη Δευτέρα καλείστε όσοι εκτιμάτε ότι σας εξυπηρετεί η σύναψη νέας σύμβασης με τον Ο.Ν βάσει των νέων δεδομένων που δημιουργούνται, να αποφασίσετε την υπογραφή της ή όχι.

     Το Δ.Σ του ΠΑΣΙΔΙΚ, θα παραμείνει αρωγός της προσπάθειας της διοίκησης του Ο.Ν για εξυγίανση και θα συνδράμει τα μέγιστα στην εφαρμογή της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης.

                

                  Με εκτίμηση


    Ο Πρόεδρος               Ο Γεν.Γραμματέας

  Γ. Βουγιούκας                  Ι. Καραμηνάς

  BANNER PRIVACY

  banner healthreport

  Βρείτε μας στο Facebook